Műanyagipari Szemle

2023 / 01.szám

Röviden...

Szerkesztői évköszöntő

Mint a 2022-i évzáróban jeleztem, az idén, 2023-ban, több okból kifolyólag kevesebb számot fogunk megjelentetni. Egyfajta jelnek tekinthetjük ezt, hogy egy spórolós esztendő előtt állunk. Spórolnunk kell az anyaggal, az emberi és fizikai energiával – szinte mindennel. A COVID-sokk után nyilvánvalók lett a beszállítási útvonalak sebezhetősége, bizonyos mértékig (de messze nem teljesen) megfordultak, pontosabban módosultak a globalizációval járó kiszervezések és felértékelődtek a helyi vagy közelebb levő bérgyártási kapacitások. Ez országunk számára is lehetőségeket jelent, de az éles verseny miatt különösen felértékelődik a fejlett technológia, az innováció és a más országokban megfigyelhető trendek követése.

Műanyagok és a környezet

A PET kémiai újrahasznosítása

A kémiai újrahasznosítás rohamosan terjedő megoldás Európában, elsősorban a szennyezett és rosszabb minőségű PET hulladékok hasznosítására. Egyre több újszerű technológiai megoldást alkalmaznak üzemi méretekben is, amelyeknél az anyagból visszanyert különböző monomerekből szintetizálnak új poliésztereket.

Az újrafelhasználást megkönnyítő műszaki újítások az extrúziónál és a fröccsöntésben

Az újrahasznosított anyagok növekvő felhasználása során a termelőknek biztosaknak kell lenniük a termék minőségében, és ennek egyik módja a polimer olvadék hatékonyabb szűrése. A K 2022 számos kiállítója előrehaladást mutatott az olvadékszűrés terén. A forrócsatornás technológia központi szerepet játszik a költséghatékony és hatékony fröccsöntési folyamatban.

Műanyag újrahasznosítás az autóiparban

Az elektromos meghajtású járművek életciklus alapján készített (LCA) klímamérlege a belsőégésű motorokkal üzemelő típusokhoz képest a jövőben fenntarthatóbb lesz, amennyiben az egész értéklánc létrehozása folyamán a teljes gyártási művelet során megvalósul a CO2 csökkentés.

Elektronikai hulladékból előállított műanyag reciklátum szennyeződéseinek nyomon követése és feltárása

Az elektronikai hulladékból céltudatosan leválasztott poliolefin bázisú műanyagok újrahasznosításával jó minőségű új termékek állíthatók elő. A feldolgozandó hulladék szennyeződéseinek a reciklátumok tulajdonságaira kifejtett komplex hatását jól tükrözik az újrahasznosított PE-LD-ből készült fúvott fólián megjelent hibahelyek PlastikBond projekt keretében végzett korszerű termoanalitikai és anyagtudományi vizsgálatok.

Üzleti hírek

A világ és Európa műanyagiparának jellemző adatai 2021-ben

Az alábbiakban a Plastics Europe (Európai Műanyagipari Szövetség) 2022. októberében megjelent, a 2021-es statisztikai adatokra épülő összefoglaló elemzéséből válogatunk, amelyben termelési, feldolgozási adatok és piaci trendek szerepelnek

Műanyagok alkalmazása

Autóipari műanyagmegoldások

A műanyagokat és a járműveket egyaránt sok kritika éri manapság, így mindkét ágazatban keresik a környezetvédelmi szempontból előnyösebb alternatívákat. A műanyag-alapanyaggyártók a fröccsöntőkkel együttműködve az autógyártók fenntarthatósági céljainak megfelelő alkalmazásokra szabják anyagaikat. A K 2022 vásáron kiállított termékek bizonyítják, hogy megfelelő anyagokkal nemcsak a CO2-kibocsátás csökkenthető, hanem konstrukciós előnyök is elérhetők.

Fejlesztések a műanyag csomagoló eszközök fenntarthatóságának érdekében

A csomagoló anyagok fejlesztésének fő iránya napainkban a csomagolás fenntarthatóságának javítása. Ennek talán legfontosabb módszere a csomagolás súlyának csökkentése a teljesítmény megőrzése mellett. A másik fontos terület a reciklálhatóság elősegítése és a reciklált anyagok felhasználása a csomagolásban. A hagyományos innovációk mellett különböző okos megoldások is hozzájárulnak a fenntarthatóság növeléséhez.

Kompozitok alkalmazása napelemekben

A napelemek alkalmazása a megújuló energiára való áttérés egyik kulcsa. A kompozit szerkezeti elemek alkalmazása üveg és az alumínium helyettesítésére növeli a napelemek tartósságát, csökkenti súlyukat. A környezetvédelmi kritériumok elérésében fontos szerepe van napelemek alkalmazásának az elektromos járművek fejlesztésében. Itt kulcsfontosságú kérdés, hogyan lehet integrálni a napelem cellákat a járművek alkatrészeibe úgy, hogy ne okozzon jelentős súlynövekedést és a napelem panel pontosan kövesse az alkatrész geometriai formáját.

Műanyagfajták, kompozitok, bioműanyagok

Hogyan lehet az ABS fenntartható?

Az ABS-t kedvező tulajdonságai alapján rendkívül sok területen használják. Jelenleg döntően fosszilis nyersanyagból gyártják mindhárom komponensét. A petrolkémiai alapanyagok előállítására folyó kísérletek világszerte folynak, de az áttörésre még várni kell, bár már megjelent az első teljesen bioalapú ABS termék. Az ABS-t alapanyagként használó cégeknek, így a dán Legonak azonban egyelőre az ABS helyettesítése a járható út, ha termékeiket fenntarthatóvá akarják tenni.

Új műszaki műanyagtípusok a fenntarthatóság elősegítésére

A műszaki műanyagok, kompaundok gyártói fontos szerepet játszanak a klímaváltozás elleni harcban. Ennek fontos eszközei a karbonlábnyom csökkentése megújuló vagy szekunder nyersanyag alkalmazásával, és az elektromobilitás segítése innovatív, az elektromos autók követelményeinek megfelelő anyagokkal.

Szilikonok az orvostechnikában

A szilikonok az orvostechnikai és higiéniai ipar nélkülözhetetlen nyersanyagaivá váltak kivételes rugalmasságuk, hő- és vegyi stabilitásuk, könnyű feldolgozhatóságuk miatt. A cikk az orvostechnikai iparban használt főbb típusokat mutatja be, illetve egy vezető gyártó, az Elkem új termékeit és fejlesztéseit.

Új műanyagok számítógépes tervezése, molekulamodellezés

A számítástechnika mai fejlettsége lehetővé teszi, hogy az amúgy régen ismert molekuladinamikai módszereket, amelyeket korábban csak kismolekulákra lehetett alkalmazni, olyan monomerszámú egységekre lehessen kiterjeszteni, amelyek már elegendően nagyok makroszkópos jellemzők számítására. Ez hihetetlen mértékben kiterjeszti a szimulációs „előszűrés” lehetőségeit, és jelentősen csökkentheti az elvégzendő kísérleti vizsgálatok és szintézisek számát.

Mesterkeverék fejlesztések a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében

A műanyagipar körkörösítése ma az egyik legfontosabb kihívás. A gyártási és a rosszabb minőségű használat utáni hulladék sikeres újrahasznosításának, reciklálásának kulcskérdése a minőség megőrzése az akár több reciklálási ciklus során is. Ebben nagy segítséget nyújtanak a különböző adalékokat tartalmazó mesterkeverékek, amelyek a szín beállításán kívül a feldolgozási és a használati tulajdonságok optimalizálásában is eredményesek.

Műanyagok feldolgozása, additív technológiák

A polipropilén nukleáló és átlátszóságot növelő adalékai

A polipropilént (PP) széles körben használják, kiváló tulajdonságai miatt. A PP fizikai, mechanikai és optikai tulajdonságai tovább optimalizálhatók nukleáló és átlátszóságot növelő adalékokkal. Ezek az adalékok a PP feldolgozása közben a kristályosodás folyamatában vesznek részt.

Műanyagok granulálása

A granulálás a műanyag-feldolgozás egyik fontos lépése. Az egyre összetettebb anyagok növekvő használata és a hatékonysági célok szigorítása miatt kihívást jelent a kiváló minőségű granulátum elérése. Ezért fontos a gépgyártókkal való hatékony együttműködés, a gyártási problémák felismerése, a hibák megelőzése és elhárítása.

Falvastagság alakulása hőformázott termékeknél

A hőformázás termelékenységének köszönhetően egyre jobban terjedő eljárás. A melegalakítás során kialakuló falvastagság azonban sokszor nehezen megjósolható és ellenőrzése is nehézkes, mivel a vastagságot nem csak egy pontban, hanem egy adott út mentén, például az oldalfal magassága mentén kell meghatározni. Emiatt egyre újabb előrejelző, illetve szimulációs megoldásokat fejlesztenek.

Elő- és utóműveletek

Védekezés a sztatikus töltések ellen

A sztatikus töltések kialakulása sok műanyag-feldolgozási és nyomtatási folyamatot zavar, ezért kiküszöbölésük javítja a termékek minőségét és csökkenti az üzemzavarok számát. Jelen cikkben a különböző feldolgozási módoknál jelentkező problémákat, azok kiküszöbölésének módját, néhány, ezen a területen bevezetett újdonságot ismertetünk és végül a kémiai antisztatikumok különböző típusait ismertetjük.

Műanyag szárítási megoldások

A stabil feldolgozás biztosításához a szárítás az egyik legfontosabb műveleti lépés. A nem megfelelő szárítás selejtet, rossz termékminőséget eredményez és kiadásokkal járhat. Automatizálással ezek a problémák csökkenthetők. A kiváló minőségű termékek előállítása ellenőrzött szárítási folyamattal és üzemmenettel biztosítható.