Találatok

2002/05. Szám

Nanokompozitok előállítása, szerkezete, éghetősége és alkalmazása

Réteges szilikát töltőanyaggal készített nanokompozitok A nanokompozitok kétfázisú anyagként írhatók le, ahol a nanoméretű (10-9 m) töltőanyag polimermátrixba ágyazódik be. A nanokompozitok előállítására használt szilikátok réteges szerkezetűek, ahol a rétegvastagság kb. 1 nm.

2002/10. Szám

Civil építmények erősített műanyagokfelhasználásával

Az erősített műanyagok (kompozitok) egyre nagyobb szerepet kapnak a magánházak, utak, hidak építésében. A világszerte érezhető rossz gazdasági helyzet mind a polgári, mind a hadi repülőgépiparra erős hatással volt, és még nem látható a javulás, amely az autóiparban vagy a fogyasztási cikkeknél már érezhető. A krízis hátrányosan hatott az erősített anyagok felhasználására is, és ennek ellensúlyozása csak újabb alkalmazási területek feltárásával lehetséges.

2002/11. Szám

Félvezető és mágneses polimerekés kompozitok

Ahogy a műanyagokat egyre több olyan eszközhöz kezdték felhasználni, amelyeket hagyományosan fémből, üvegből vagy kerámiából készítettek, egyre nagyobb lett az igény különleges tulajdonságú műanyagok iránt, pl. amelyek a következő, a hagyományos műanyagokkal nem realizálható tulajdonságokkal rendelkeznek, mint – jó mágnesezhetőség, – elektromágneses árnyékoló képesség, – villamos vezetőképesség, – megnövelt hővezető képesség, – nagy sűrűség, – különleges mechanikai tulajdonságok (pl. nagy szilárdság), – nagy akusztikus csillapítás.

2002/12. Szám

Növényi rosttal erősített polipropilének

A természetes növényi szállal erősített polipropilének egyre népszerűb bek a járműgyártásban, az építőiparban és az elektrotechnikában, mert az ilyen kompozitok sűrűsége sokkal kisebb az üvegszállal erősítettekénél, és hulladékuk újrahasznosítása is könnyebb. Erősítőanyagként szívesen használnak len- és kenderrostot, falisztet, cellulózt. A kompozitokat folyamatosan fejlesztik.

2003/08. Szám

Újfajta hőre lágyuló termékek az erősített műanyagok párizsi kiállításán

Az idei párizsi JEC kiállításon növekvő számban jelentek meg a hőre lá gyuló műanyagmátrixon alapuló kompozitok. Ennek a sikernek elsődleges oka az anyag ára, újrafeldolgozhatósága és feldolgozhatósága mellett a járműipar fokozódó érdeklődése ez iránt a műanyagfajta iránt. A gyártók számos új terméket mutattak be, a BP pl.

2003/10. Szám

Műanyag kompozitok a szélenergia hasznosításában

A szélerőművek fejlődése A szélerőművek látványa megszokottá vált a tengerparton lakók számára, és mára már korábban elképzelhetetlen mértékben járulnak hozzá a villamosenergia-termeléshez. Ehhez persze kellett a német villamosenergiatörvény és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvény, amely 2010-ig előírja a megújuló forrásból származó energia mennyiségének megduplázását. 1990-ben Németországban 20 MW energiát állítottak elő szélerőművekkel.

2003/11. Szám

Az erősített műanyag kompozitok helyzete a világon

Az erősített műanyagok 63%-a hőre keményedő gyantából és üvegszál ból álló kompozit, 37%-a erősítőanyagot tartalmazó hőre lágyuló műanyag, leggyakrabban polipropilén. A hőre keményedő műanyagok túlsúlya a jövőben is fennmarad. Az erősítőanyagok közül kiváló tulajdonságai és relatív olcsósága miatt az üvegszálat használják továbbra is a legnagyobb mennyiségben.

2004/01. Szám

Nanotechnológia a műanyagiparban

A nanotechnológia jelentősége Ma a nanotechnológia az egész vegyiparra hatással van. Egyre több cég aktivizálódik ezen a területen kompozitok, bevonatok és katalizátorok fejlesztésével. A növekedés azonban nem mentes a nehézségektől, még számos akadályt kell leküzdeni.

2004/02. Szám

Farosttal erősített hőre lágyuló műanyagok

A farosttartalmú kompozitok alkalmazása A farostot tartalmazó műanyag kompozitok és más új rendszerek, mint pl. a hosszú szállal töltött műanyagok rendkívüli módon kiszélesítették a hőre lágyuló műanyagok alkalmazási területeit. Annak ellenére, hogy ezek még csak alakuló piacok, meglepően gyors a növekedésük.

2004/03. Szám

kompozitok szerkezeti alkalmazásai és tartóssága

A szállal erősített műanyagszerkezeteket, az ún. kompozitokat kezdetben főként a repülőgépgyártásban használták, de fokozatosan megtalálták helyüket a polgári alkalmazásokban is. A kompozitok általános felhasználási területeit és a felhasználás arányait a világon az 1.

2004/04. Szám

kompozitok a repülőgépgyártásban

Haditechnikából a polgári repülésbe A polgári repülés újabb fejlődési lépcső előtt áll. Az utasszállítókat gyártó két legnagyobb cég hamarosan elkészül legújabb modelljeivel, az Airbus az 550 üléses A380-nal, a Boeing a 7E7-tel. Az A380-as alkatrészeit már elkészítették, ez a gép 2006-ban forgalomba állhat.

2004/05. Szám

Nanokompozitok

Piaci helyzet A felhasználása a világon évente átlagosan 18,4%-kal nő, és 2008-ra értékben elérheti a 211 M USD-t, állítja a Business Communication cég „Polymer nanocomposites: nanoparticles, nanoclays and nanotubes” című tanulmányában. 2003-ban 90,8 M USD forgalmat bonyolítottak le ebben a szektorban. A hőre lágyuló és hőre keményedő kompozitok töltőanyagai évtizedekig az ásványi anyagok, fémek és szálak voltak, amelyek növelték a szilárdságot, a modulust és a hőállóságot.

2004/06. Szám

Nanokompozitok most és a jövőben

Nanotechnológia a műanyaggyártásban A műanyagiparra mindig is jellemző volt a nyitottság a más területeken folytatott tudományos kutatások felé, és ez lehet a műanyagok térhódításának egyik oka. Nehéz olyan területet találni, ahol valamilyen formában ne fordulna elő polimer, és az idő előrehaladtával ez a kör tovább szűkül. A műanyagok összetevői az alkalmazások különbözősége és a támasztott követelmények miatt igen eltérőek, azonban ezek fejlesztéséhez olyan háttér szükséges, amely biztosítja a különböző műanyagkeverékek előállításához elengedhetetlen adalékok gyártását és bevizsgálását.

Hírek a kompozitgyártó iparból

Bazaltszállal erősített kompozitok A bazalt lávakőből sodort erősítőszálak voltak a 2004. márc. 30 – ápr.

2005/01. Szám

Újszerű kompozitok

Az újszerű (innovatív) kompozitok erőteljesen bővítik a hőre lágyuló mű anyagok választékát és alkalmazásának körét. A régi és új polimerekből készített anyagok, mint amilyenek a hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló műanyagok (LFT, long faser thermoplasts), a fából és műanyagból felépülő kompozitok (WPC, wood-plastic composites) és a nanokompozitok nagymértékű fejlődésen mennek keresztül annak ellenére, hogy jelenleg még viszonylag kicsi, de folyamatosan bővülő keresletük van. Az előrejelzések szerint a nanokompozitok piaca növekszik majd a leggyorsabban a jelenlegi, viszonylag kis kiindulási alapról.

A poliamidok tulajdonságai a feldolgozási körülmények és a kondicionálás függvényében

A poliamidok részlegesen kristályos, nagy teljesítményű hőre lágyuló mű anyagok, és mind kémiai felépítésüket tekintve, mind pedig a hozzájuk kevert töltő-, erősítő és módosító anyagokat tekintve számos változatuk kapható. Vonzó fizikai és mechanikai tulajdonságaik lehetővé teszik széles körű alkalmazásukat az ipar számos területén. A hőre lágyuló műanyagok és kompozitok felhasználásának éves növe kedése 2000-ben világviszonylatban 5–6% (Észak-Amerikában 4%) volt, ezen belül a poliamidok felhasználása világszerte 8–9%-al növekedett.

Kompozitok szerepe a jövő tömegközlekedésében

A tömegközlekedés jelenlegi állapota a világ jelentős részét érintő gond, a szolgáltatások színvonala messze alulmúlja a személyautók kényelméhez és rugalmasságához szokott utazóközönség elvárásait. A jövőben azonban a kompozitok alkalmazásával olyan piacképes megoldások válhatnak elérhetővé a személyszállításban, amelyek forradalmasíthatják a vonatok és autóbuszok szerepéről alkotott fogalmainkat, ez pedig abban nyilvánul meg, hogy egyre többen fogják otthon hagyni az autóikat. A modern társadalomban a majdnem minden igényt kielégítő személyau tók funkcióival nem könnyű versenyezni.

2005/02. Szám

A kompozitok piaci helyzete

Kompozitok feldolgozása és alkalmazása Műanyagok, üveg- és más szálak, valamint egyéb adalékanyagok bonyo- lult rendszere alkalmas olyan kompozitok kialakítására , amelyekből a jármű- és az építőipar, az elektromos és elektronikai ipar, továbbá egyéb területek, pl. a gyógyászat és a szélenergia hasznosítása, a sport és szabadidő számára alkatrészek, illetve végtermékek gyárthatók. Napjainkban erőteljesen nő a kompozitokból gyártott, fémek helyettesítésére is alkalmas, nagy fizikai terhelésnek kitett alkatrészek alkalmazása főképp a repülőgép- és az autóiparban.

2006/01. Szám

Polipropilén nanokompozitok

Ma a műszaki életben minden divatos, ami „nano”, és a műanyagiparban is nagy erőkkel dolgoznak az ún. nanokompozitok fejlesztésén. Ezek olyan erősített műanya- gok, amelyekben a polimermátrixban speciális szerkezetű, nanoméretű töltőanyagot oszlatnak el.

Határfelületek többkomponensű társított rendszerekben

A társított rendszerek jelentősége A polimeralapú társított rendszerek (keverékek, ötvözetek, töltött és erősített mű anyagok, nagy teljesítőképességű kompozitok) mindenütt körülvesznek bennünket a háztartási eszközöktől a csúcstechnológiákig. Tekintettel arra, hogy az esetek többségében ezek a rendszerek egymással termodinamikai értelemben inkompatibilis (nem elegyedő) fázisokból állnak, a fázisok határán kölcsönhatások lépnek fel, amelyek a fázisok szerkezete mellett alapvetően befolyásolják a társított rendszer jellemzőit. A határfelület és/vagy a kiterjedtebb határfázis tulajdonságainak megismerése és módosítása igen nagy jelentőségű az új, nagyobb teljesítményű rendszerek fejlesztése szempontjából is.

Öntött poliamid 6 nanokompozitok mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása

Andó Mátyás , IV. éves gépészmérnök hallgató Szent István Egyetem, Gödöllő Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás és Javítástechnológiai Tanszék Témavezető: Dr. habil.

2006/03. Szám

Újdonságok és fejlesztések a hosszú üvegszállal és szénszállal erősített műanyag termékek körében

ÉS FELDOLGOZÁSA Az üvegszálas, de különösen a szénszállal erősített kompozitok tovább szélesítik a mű-anyagok alkalmazását. Az új feldolgozási technológiák nem csak a termékek tulajdonsá-gait javítják, hanem hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, ami különösen a szén-szálas kompozitok további elterjedését segíti.

Poliamidok autóipari alkalmazása

Az autóipar egyre inkább kezdeményezi új poliamidtípusok kifejlesztését. A nagyobb hőállóságú, jobb folyóképességű típusok megjelenése bővíti a motortéri alkalmazásokat, hibrid technológiákat tesz lehetővé. A PA nanokompozitokat üzemanyag szállítócsövek előállításához próbálták ki sikeresen. A gépkocsik tömegét, valamint az autógyártók költségeit csökkentő alkalmazások az autóipari szakemberek, a PA gyártók és feldolgo-zók szoros együttműködését igényli.

Természetes szálakkal erősített kompozitok az autógyártásban

A gépkocsikban egyre több beltéri elem készül természetes szálakkal erősített kompo-zitokból. Környezetvédelmi és költségcsökkentési szempontok indokolják a kiterjedt fejlesztéseket. A kompozitok mátrixanyaga mintegy kétharmadában hőre lágyuló mű-anyag, és főleg a reciklálás miatt ez az arány várhatóan növekedni fog.

2006/04. Szám

Hol tartanak a műanyag nanokompozitok?

A nanokompozitok egyik előnye, hogy viszonylag kis töltőanyag-tartalom mellett képe-sek egyszerre javítani a polimerek merevségét és ütésállóságát. Különböző nanoanya-gokkal többek között növelni lehet a mátrixanyag UV-fény elnyelését, karcállóságát és hidrofób tulajdonságát.

Természetes szállal erősített polipropilén fröccsanyag – a jövő szerkezeti anyaga

Mintegy 10 éves kutató-fejlesztő munka után a természetes szálakkal erősített és fröccsönthető PP kompozitok elindulhatnak hódító útjukra. A ma már kereskedelmi forgalomban kapható típusok jó alternatívát kínálnak elsősorban az ABS és a PC/ABS kompozitok kiváltására, mechanikai tulajdonságaik, olcsóságuk és könnyű újrahaszno-sításuk miatt. Az új típusok alkalmazása bizonyára nem fog az autóiparra korlátozódni.

Farosttal erősített műanyagok feldolgozása

A fa-műanyag kompozitok (WPC) Észak-Amerikából Európa felé vették útjukat, azaz egyre több nyugat-európai vállalat lát fantáziát a WPC termékek fejlesztésében és gyár-tásában. Az adalékanyag-gyártók már széles kínálattal rendelkeznek a WPC termékek tulajdonságainak javítására, feldolgozásuk könnyítésére.

2006/05. Szám

Új eredmények a tpu nanokompozitok kutatásában

A hőre lágyuló poliuretánok (TPU) előnyös tulajdonságaik miatt egyre kedveltebbek az autóiparban és más műszaki területeken. A TPU nanokompozitokkal a kutatók új tulajdonságegyüttes kialakítása céljából foglalkoznak.

A fa-műanyag kompozitok (wpc) európában is terjednek

A WPC termékekkel kapcsolatban nagyon sok cikk jelenik meg a szakirodalomban, és a tárgykörben több konferenciát is rendeztek. A WPC európai piacáról, a gyártókról és alkalmazási példákról olvashatnak az alábbiakban.

2007/01. Szám

Anyagfejlesztés: hőre lágyuló műanyagok és kompozitok a nemzetközi kiállításokon

Napjainkban évente több fontos kiállításon mutatják be a gyártók újdonságaikat. A nemzetközi folyóiratokban ezekről általában részletesen beszámolnak. 2006-ban kiemel-kedő eseménynek számított a Chicagóban megrendezett NPE és a Párizsban lezajlott JEC kompozitkiállítás. Az előbbi rendezvényre háromévenként, az utóbbira évente ke-rül sor.

Nanokompozitok: egyre több van belőlük

Habár a nanoméretű anyagok alkalmazása lassabb, mint ahogyan a prognózisokban megjósolták, egyre több nanoanyagot tartalmazó alapanyag és keverék jelenik meg a piacon, és a fejlesztések is intenzíven folynak.

2007/02. Szám

Tömegcsökkentés műanyagkompozitokkal

A nem szőtt PP és üvegszálakkal erősített hőre lágyuló kompozitok jóval könnyebbek, mint a PUR vagy más hordozóanyag-tartalmú kompozitok. Előnyös tulajdonságaik miatt piaci részesedésük nő. A hőre keményedő kompozitoknál a szénszál és a bazaltszál jelent konkurenciát a hagyományosan használt üvegszálnak.

Hosszú szállal erősített műanyagok az autóiparban

Az autóipar a könnyűfémek mellett számít az erősített műanyagok újabb típusaira, hogy tovább csökkentsék a gépkocsik tömegét és a technológiákat még gazdaságosabbá te-gyék. A hosszú szálas hőre lágyuló műanyag kompozitoknak egyre nagyobb szerepük van e célok elérésében.

Műanyag-fém kompozitok és hibridek

A fémek és a műanyagok összeépítését már számos alkalmazásnál megoldották. A beté-tes fröccsöntésnél a tapadás növelésére új módszereket dolgoztak ki, amelyek tovább növelik ennek a technológiának az alkalmazhatóságát. Újdonság a műanyagok és az ala-csony olvadáspontú fémötvözetek együttes feldolgozása is.

2007/03. Szám

Nanokompozitok feldolgozása

A ma oly divatos nanokompozitok közül a nanoagyaggal készültek már a feldolgozó üzemekben vannak. Tulajdonságaik az optimális feldolgozási körülményektől függenek. A következőkben az extrudálás paraméterei és a tulajdonságok közötti összefüggés fel-derítésére végzett kísérleteket és egy az optimális feldolgozási körülmények meghatáro-zására alkalmas laboratóriumi berendezést mutatunk be.

Innovációk a poliuretán kompozitok gyártásában

Habár a poliuretánok a világ összes műanyag-felhasználásából csak 5%-ban részesed-nek, a felhasználásuk évi 5,5%-os növekedése az anyagcsoport alkalmazási területeinek bővítésére utal. Ebben nagy szerepet játszanak a különböző PUR feldolgozási technoló-giák, amelyeket a vezető gépgyártók folyamatosan fejlesztenek.

2007/05. Szám

Pur-ból kerékabroncs, kompozitból kerék

Az utóbbi évtizedekben az autóipar egyre több műanyagot használt fel. A nagy teljesít-ményű műanyagokat és kompozitokat ma már megtaláljuk a gépkocsik motorterében is. De az abroncs kizárólag gumiból, a felni pedig fémből készült eddig. Lehet, hogy a jövő-ben ez megváltozik, különösen a PUR abroncs tekintetében.

2007/06. Szám

Farost/faliszt töltésű kompozitok (wpc): bővülő piac, új gyártók és új berendezések

A szakirodalomban gyakran találunk közleményeket a WPC termékek gyártásáról, pia-cáról. Ezek a kompozitok mindenképpen a műanyagipar újdonságainak számítanak. Európában már jó néhány WPC gyártót találunk, amelyek üzleti sikerekről számolnak be. Tudomásunk szerint Közép-Kelet Európában még egyetlen gyártó sem vállalkozott WPC termékek gyártására.

Pur anyagfejlesztések

A PUR kemény és lágy habok, kemény és lágy tapintású felületek, rugalmas tulajdonsá-gú elasztomertermékek kialakítására egyaránt alkalmas. Egyes fajtái a hőre keményedő, mások a hőre lágyuló műanyagok családjába tartoznak. A „PUR kémia” rejtelmeivel nem csak a kompozitok gyártóinak kell tisztában lenniük, hanem a feldolgozóknak is érdemes megismerkedni az új anyagokkal és tulajdonságaikkal.

Gázzáró fóliák: válasz az igényekre

A műanyag fóliák gázzáró képességét a felületükre különféle módszerekkel felvitt fémré-teggel, gázzáró műanyag rétegekkel, nanokompozitokkal lehet növelni. Egy új megköze-lítés a vöröshagyma szerkezeti felépítésének alkalmazása, amikor azonos, nem gázzáró műanyag rétegekből építik fel a fóliát. PET fóliákkal elvégzett kísérletek szerint a több vékony fóliaréteg együttesen jobb gázzáró hatást eredményez, mint az összréteggel meg-egyező vastagságú egyrétegű fólia.

2008/01. Szám

Polietilénalapú nanokompozitok tulajdonságai

A new-orleansi Tulane Egyetem kutatói a polietilénalapú nanokompozitok tulajdonsága-it vizsgálták. Egyik kísérletsorozatukban azt próbálták tisztázni, hogy hogyan befolyá-solja a nanokompozitok jellemzőit – mindenekelőtt oxigénzáró képességét – az, hogy milyen fajta polietilént (EVA, PE-LD, PE-HD) választanak mátrixként. Egy másik kí-sérletsorozatban a faliszttel erősített polietilénben vizsgálták a hozzáadott nanoagyagok hatását.

Poliuretánkompozitok térhódítása a különböző technológiákban

A PUR a legsokoldalúbb műanyagfajta. Sokáig szinte csak habok formájában találkoz-hattunk ezzel az anyaggal, de az anyag- és technológiafejlesztéseknek köszönhetően ma egyre több ipari alkalmazást mutatnak be: köztéri lámpaoszlopok, profilok és padozat céljára használható műfa elemek a legújabb PUR termékek.

Új fröccskompaundálási eljárások

Saját fröccskompaundáló berendezés üzembe állításával kisebb költséggel lehet kamatoztatni a hosszú szállal erősített hőre lágyuló mátrixú kompozitok előnyeit, mint ha készen vásárolnák a hosszú szálas granulátumot

2008/02. Szám

Faliszttel töltött kompozitok (wpc) fröccsöntése

A faliszttel töltött kompozitokat eddig főleg extrudálták. Újabban egyre több feldolgozó próbálkozik fröccsöntésükkel. A faliszttel, természetes szálakkal töltött keverékeket biokompozitoknak nevezik, utalva a megújuló forrásból származó természetes anyagok jelenlétére. A WPC termékeket az autó- és villamosiparban, az építőiparban, játékok gyártására alkalmazzák.

2008/03. Szám

Bazaltszál – az üvegszál vetélytársa

A kompozitokat és erősítőanyagokat gyártó cégek egyre nagyobb mértékben érdeklődnek a folytonos bazaltszálak iránt. A bazaltszál számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik az üvegszálhoz képest, így például nagyobb a szilárdsága, a vegyszerállósága és a hőállósága. Alapanyaga széleskörűen és olcsón elérhető. Az utóbbi években a gyártási kapacitások jelentős növekedésének és a részben ebből fakadó árcsökkenésnek köszönhetően egyre inkább elterjed az iparban.

2008/05. Szám

Kukoricacsutkával és faliszttel módosított pvc kompozitok

Kenyó Csaba hallgató, Fizikai Kémiai- és Anyagtudományi Tanszék Műanyag és Gumiipari Laboratórium Témavezető: Dr. Móczó János tudományos munkatárs, MTA Anyag és Környezet-kémiai Intézet, Alkalmazott Polimer Fizika-Kémiai Osztály

2008/06. Szám

Szénnanocsövek: bővülő alkalmazás, bővülő kínálat

A szénnanocsövekkel készülő kompozitok piacának nagysága még mindig kicsi, mégis egyre több szereplő véli úgy, hogy a szénnanocsövek a 21. század technológiai fejlődésének élvonalát jelentik. Újabb és újabb vállalatok fejlesztenek ki szénnanocsöveket és szénnanoszálakat tartalmazó termékeket, amelyek tulajdonságai jobbak a hagyományos összetételű termékeknél.

2009/01. Szám

Önerősített műanyagkompozitok

Az önerősített polimerrendszerek – amelyek alapanyaga döntően polipropilén – előállítására ma már több technológia ismert. Ütésállóságuk és szilárdságuk nagyobb lehet az üvegszállal erősített rendszerekénél, jóllehet modulusuk még elmarad a hagyományos erősítőanyagokat tartalmazó kompozitoktól. Piacuk még kisméretű, de egyre több cég lát fantáziát abban, hogy ilyen anyagokat fejlesszen és a termékeknek megfelelő alkalmazást találjon.

Természetes szálak a fröccsöntésben

Az utóbbi időben elsősorban az autóipar fordult érdeklődéssel a természetes szálakkal erősített műanyagkompozitok felé. Felkutatták a szóba jöhető szálféleségeket, amelyek között ún. egzotikus szálak is találhatók. Sokan vizsgálják a szálak bekeverési technológiáit és az elérhető erősítő hatást.

2009/04. Szám

Nanokompozitok előállítása és alkalmazása

Napjainkban a nanokompozitok piaca még viszonylag kicsi, azonban a kompaundokat és alkalmazásaikat gőzerővel fejlesztik. A nanoméretű töltőanyagokat kombinálják a hagyományos töltőanyagokkal, ami olcsóbbá teheti az egyébként drága kompozitokat.

Természetes szálakkal erősített hőre lágyuló kompozitok feldolgozása és tulajdonságai

A nanokompozitok mellett a másik "slágertéma" a természetes szálakkal erősített kompozitok feldolgozása és alkalmazása. A gépgyártók új berendezéseivel a kompozitokat kevesebb energiával lehet feldolgozni. Egy kutatócsoport polimátrixként poliamid 6 és 66 típusokat vizsgált.

Új megoldások faliszttel töltött kompozitok (wpc) előállítására

A WPC kompaundok Amerikában egyre népszerűbbek és Európában is kezdenek elterjedni. A receptúrákat, a feldolgozásukhoz alkalmas gépeket intenzíven fejlesztik. Megfigyelhető, hogy több cég a hagyományos töltött keverékeit faliszttartalmú kompozitokra tervezi átállítani.

2009/06. Szám

Poliamid nanokompozitok előállítása

A nanokompozitokkal foglalkozó cikkek többségében a kompozitok tulajdonságait vizsgálják, és csak kevés ismerteti részletesebben a kompozitok előállítási technikáit. Az ömledékkompaundálás körülményeinek vizsgálata mellett érdeklődésre tarthat számot a szol-gél technológia alkalmazása is a nanokompozitok előállítása céljából.

2010/01. Szám

Falisztöltésű melamingyanta kompozitok

A korábban széles körben elterjedt PP és PVC bázisú fa-műanyag (WPC) kompaundok mellett több cég elkezdte kifejleszteni termoreaktív melamingyanta alapú faliszttel töltött termékeit.

2010/03. Szám

A xxi. század technológiája a nano

A napjainkban szédületes fejlődésnek indult és szinte valamennyi gazdasági ágazatban megjelenő nanotechnológia lesz várhatóan a XXI. század meghatározó technológiája. A nanoméretű töltőanyagokat tartalmazó nanokompozitoknak már rohamosan bővülő piaca és alkalmazási területei vannak, de hamarosan felzárkóznak ehhez az átlátszó karcálló lakkok. Legújabb ágát képviselik ennek a technológiának a funkcionális nanostrukturált felületek, amelyek tulajdonságait (fényvisszaverés, fényszóródás, öntisztulás) segítségükkel tetszőlegesen lehet majd szabályozni.

2011/01. Szám

Sikeres műanyag-alkalmazások az autóiparban

Az új adalékokkal készült kompaundok tovább bővítik a műanyagok autóipari alkalmazását. Konferenciákon és kiállításokon mutatják be az újdonságokat, amelyek fejlesztésében az autógyártók, a műanyag-alapanyaggyártók és a műanyag-feldolgozók közösen vesznek részt. 2010-ben a szénszálas kompozitok alkalmazása került az érdeklődés homlokterébe.

2011/03. Szám

Új termékek, új technológiák

Savófehérje az oxigénzáró fóliákban; Új, lángálló LCP a Ticonatól; Megkapta az Európa Bizottság jóváhagyását az Eastman Tritan kopoliésztere; Új technológia természetes szállal erősített műanyagtermékek előállítására; Csomagolóeszköz tabletták postai szállítására; Átlátszó és sterilizálható műanyagtermékek cikloolefin polimerekből; Antimikrobiális védelem orvosi eszközökhöz; PP szál+szénszállal erősített kompozitok sikere; Könnyű társított kompozit

2011/04. Szám

Szálerősítésű műanyagok technológiáinak fejlesztése

Üvegszálas erősítéssel mind a hőre lágyuló, mind a hőre keményedő műanyagok tulajdonságait előnyösen lehet változtatni. Az alábbiakban a hőre keményedő üvegszálas kompozitok új, rövidebb ciklusidőt eredményező technológiáját és a hőre lágyuló PP kompaund előállításánál a szálhosszúságra ható paraméterek elemzését ismertetjük.

Fa-műanyag kompozitok (wpc) fröccsöntése, színezése

Az utóbbi években felgyorsultak a fejlesztések a megújuló nyersanyagokból előállítható műanyagok előállítására. Ehhez az irányhoz tartoznak a fa-műanyag kompozitok (WPC), amelyek feldolgozástechnikája egyre korszerűbbé válik. Színezésükkel esztétikus termékekhez juthatunk.

Polimermátrixú hibrid nanokompozitok alkalmazása fröccsöntött termék előállítására (esettanulmány)

Mészáros László, Deák Tamás, Gali István Márk (Polimertechnika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) - A kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy bizonyítsuk a napjainkban már viszonylag egyszerűen előállítható, nanorészecskékkel és hagyományos szálakkal egyszerre erősített polimerek alkalmazhatóságát, kereskedelmi forgalomban kapható termék alapanyagaként. Ehhez egy fröccsöntött szelepfedelet választottunk. A mechanikai és morfológiai vizsgálatok során kiderült, hogy az eredeti alapanyaghoz képest eltérő - sok esetben kedvezőbb - tulajdonságok miatt, a fröccsöntő szerszám átalakítása szükséges. Mindazonáltal bebizonyosodott, hogy a hibrid nanokompozitok a hagyományos kompozitok versenyképes alternatívái lehetnek a közeljövőben.

2012/01. Szám

Grafén és szénnanocső alapú műanyag kompozitok

A grafént – amely tulajdonképpen egy csupa szénatomból felépülő grafit monoréteg – 2004-ben azonosították, és 2010-ben Nobel-díjjal ismerték el izolálását. Azóta még kiterjedtebben kutatják tulajdonságait, kompozitokban való alkalmazását.

2012/02. Szám

Kompatibilizálószerek és töltőanyagok szerepe a nanokompozitokban

Sokat olvashatunk a nanokompozitok előnyös tulajdonságairól, azonban előállításuk nem problémamentes. Aki a gyakorlatban is eredményeket akar elérni, nem árt, ha a nanokeverékek termodinamikai alapjaival is tisztában van. Ezenkívül olvashatnak a nanokaolinalapú és a rétegelt hidroxidokkal képzett nanokompozitokról.

Amit a fa–műanyag kompozitok feldolgozóinak tudniuk kell

Kezdetben a faliszt, ill. a farost a hőre lágyuló műanyagok olcsó töltőanyagának számított, manapság azonban egyre inkább új tulajdonságú kompozitokat, ill. termékeket gyártanak belőlük. A receptúrák és a gyártási eljárások azonban sokat változtak az idők folyamán.

Kompozitok és habok alkalmazása az építőiparban

Az építőipar a műanyagok felhasználásának második legnagyobb területe. A hagyományos alkalmazásokon (ablakkeret, csövek stb.) túlmenően napjainkban a hőszigetelő anyagok és a kompozitok fejlesztése került előtérbe.

2012/03. Szám

Modern, ásványi anyaggal töltött műanyag kompozitok

A Szemle előző számaiban (2012. 1. és 2. szám) közölt cikkek folytatásaként az ásványi anyagokkal, szénnanocsövekkel és grafénnel töltött kompozitokról olvashatnak. Az intenzív kutatások eredményeképpen egyre szélesedik a mátrixanyagok köre (pl. epoxi-gyanta, poliuretán, poliamid), a töltőanyagok választéka és a nanoanyagok bekeverése, diszpergálása is.

2012/04. Szám

Termoelektromos polimerek és polimerkompozitok

A villamos energia hőmérséklet-különbséggé vagy fordítva a hőmérséklet-különbség villamos energiává való közvetlen átalakítása bizonyos polimerekkel is megvalósítható. Ahhoz azonban, hogy termoelektromos elven pl. hűtőszekrények készüljenek, még számos problémát kell a kutatóknak megoldani.

Kompozitok fejlesztése különböző mátrixanyagokkal

A hőre keményedő műanyagokkal nagy merevségű kompozitokat lehet előállítani, amelyek járművek nagyméretű elemeinek gyártására is alkalmazhatók. Mátrixanyagként elsősorban az epoxi és a poliuretán jön szóba. Az erősítő szálak és szerkezetek széles választéka pedig lehetővé teszi a rétegek kombinálását.

2012/06. Szám

Műanyagok és fa kombinációi

Az ősműanyag „bakelitek” falisztes változatai valamikor népszerűek voltak. Hosszú szünet után a fa és a műanyagok – most már a hőre lágyuló műanyagok – társítása ismét időszerű. A farostból és az elsősorban poliolefinekből készített kompozitokat, az ún. WPC-ket az autógyártásban, az építőiparban, a játék- és bútorgyártásban alkalmazzák. Ugyancsak a két anyag társításának tekinthető az Észak-Amerikában és Oroszország-ban gyakori faházak homlokzatának védelme fröccsöntött műanyag homlokzatburkoló elemekkel.

2013/01. Szám

Szálak, textíliák alkalmazásának lehetőségei az autógyártásban

Sokféle szál sokféle formában van jelen a gépkocsikban, jelenlétüket azonban csak kedvező hatásaik jelzik, többnyire a "kulisszák mögött" vannak elhelyezve, azaz nem láthatóak. A műanyag-feldolgozók a szálerősítésű kompozitok fejlesztésében közvetlenül érdekeltek, de nem árt némi ismeret a nem-szőtt textíliákról (vliesek) sem.

Széntartalmú műanyag nanokompozitok

A szénnanocsöveket már 20 éve felfedezték, de nagyléptékű ipari felhasználásuk még várat magára. A gyártási technológiák és az alkalmazások fejlesztése azonban töretlen. Az alábbiakban ezekről az újabb eredményekről olvashatnak.

2013/02. Szám

Szerves-szervetlen hibrid és üvegszálas műanyag kompozitok

A nanoszerkezetű szerves-szervetlen hibrid kompozitok egyik új csoportját a foszfát-üveg/ polimer kompozitok alkotják. A kétféle anyagrendszer eltérő tulajdonságai ellenére ömledékfázisban összekeverhető és feldolgozható. Tulajdonságaik javítása további fejlesztést igényel. Üvegszálas kompozitoknál az üvegszál csak akkor fejt ki erősítő hatást, ha kémiailag tud kapcsolódni a mátrixhoz.

Szélesedik a visszanyert és újrafeldolgozott műanyagok köre

A PET és a PE-HD után talán megindul más műanyagfajták nagyobb arányú újrafeldolgozása is. Az USA-ban néhány globális nagyvállalat szövetkezett az egészségügyi műanyaghulladék visszaforgatására, a Boeing cég a szénszálas műanyagok újrafeldolgozóit keresi, Németországban pedig oldószeres eljárással próbálják a kompozitok műanyag-komponensét visszanyerni.

Ciklikus butilén-tereftalát – mint polimer alapanyag és polimer adalékanyag

Halász István PhD-hallgató, BME Polimertechnika Tanszék, Budapest A ciklikus butilén-tereftalát egy a poliészterek családjába tartozó igen széles körű felhasználási lehetőségekkel rendelkező gyűrűs oligomer. Ömledékállapotban rendkívül alacsony, vízéhez hasonló viszkozitással rendelkezik, valamint megfelelő katalizátor jelenlétében polimerizálható. Ezek a tulajdonságai lehetővé teszik akár kompozitok mátrixanyagaként, akár különböző polimerömledékek viszkozitást csökkentő adalékaként történő felhasználását.

2013/03. Szám

Két- és háromkomponensű poliamidkompozitok

A poliamidok tulajdonságait pl. töltőanyagokkal, elasztomerekkel, üveg- és szénszálakkal tovább lehet javítani. Az adalékok összetett hatása miatt azonban általában többféle komponens adagolására van szükség, amivel a kívánt tulajdonságok optimalizálhatók. Egy kutatócsoport az ütésállóságot egy újszerű PA6/poliéter blokk-kopolimerrel javította, egy másik nanoszilikát és elasztomer egyidejű jelenlétének hatását vizsgálta PA12 mátrixban.

Poliamid 6 mátrixú graféntartalmú kompozitok és bazaltszálat tartalmazó hibrid kompozitok előállítása és vizsgálata

Az utóbbi évtizedben a nanokompozitok fejlesztése igen jelentős szerepet kapott, különösen műanyagmátrixok esetén. Sokan azt várták, hogy mára a kutatások intenzitása alábbhagy, azonban ez nem történt meg, hiszen újabb nanoméretű erősítőanyagokat fedeztek fel és állítottak elő, amellyel újabb lendületet adtak a kutatásoknak. A legnagyobb problémát máig a nanorészecske-aggregátumok felbontása, és a nanorészecskék egyenletes eloszlatása okozza.

2013/04. Szám

Acéllal kombinált hibrid kompozitok

Elsősorban a közlekedési eszközök, ezen belül is az elektromos autók fejlesztése céljából indítják azokat a nagy ívű témákat, amelyekben könnyű, nagy szilárdságú hibrid kompozitok kifejlesztésén dolgoznak. A balesetekben még a legnagyobb teljesítményű szállal erősített kompozitok sem nyújtanak elegendő biztonságot, ezért a fejlesztők az acéllal erősített a műanyagok felé fordultak.

2013/05. Szám

Piaci hírek

A Német Mérnökegyesület (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) tanulmánya szerint az elkövetkezendő években a szénszállal erősített kompozitok (CFK) felhasználása erőteljesen növekedni fog. 2012-ben 42000 t volt a felhasználás, 2013-ban 73 000 t várható. A legtöbbet a szélerőművekhez, a repülőgépekhez igényelnek majd, de az autóipar is egyre jobban figyelembe veszi ezeket a kompozitokat új modelljeihez. Az újonnan kifejlesztett óriás repülőgépek össztömegének hamarosan 60%-át CFK fogja képezni.

2014/01. Szám

Nehezen hegeszthető anyagok hegesztése lézerrel

A nehezen hegeszthető anyagokhoz az utóbbi időkben különleges hegesztési eljárásokat dolgoztak ki. A paraméterek optimalizálásával jó kötésszilárdságot sikerült elérni a farostokkal erősített műanyagkompozitokban is. Emellett egyrészt tapadásközvetítő egyrétegű fóliákkal sikeresen hegesztettek PP/PA6 anyagpárokat, másrészt a hegesztendő felület plazmakezelésével számos más, kémiailag szintén erősen eltérő műanyag kombinációját is. A hegesztendő felületek egyenetlenségei miatt előforduló rések okozta gyengébb varratszilárdság a lézersugár hatására kihabosodó adalékkal kompenzálható.

2014/03. Szám

Szálerősítésű műanyagok alkalmazása a tömegcsökkentés kulcsa

A szálerősítésű műanyag kompozitok számos tulajdonsága felülmúlja az alappolimerekét. A jobb tulajdonságok mellett gyakran kevesebb anyagfelhasználással gyárthatók a megfelelő termékek. A tömegcsökkentés előnyei elsősorban a légi járművekben, az autóiparban és a szélerőművek rotorjaiban jelentkeznek. A legelterjedtebben alkalmazott üvegszálas erősítéssel összehasonlítva a szénszálak kisebb tömeget és nagyobb merevséget, míg a természetes szálak kisebb tömeget és környezetbarát anyagösszetételt biztosítanak. A repülőgép-alkatrészekhez és a szélerőművek forgó lapátjaihoz elsősorban duroplaszt kompozitokat alkalmaznak, és ezek a kis- és közepes szériában gyártott gépkocsi-alkatrészeknél is gyakran gazdaságosan feldolgozhatók.

Speciális adalékok töltőanyagok mellett

A töltőanyagok sok esetben javítják az alapanyagok mechanikai tulajdonságait, emellett azonban rontják a hő- és fényállóságot. Ezt a negatív hatást újabban epoxivegyületekkel csökkentik, aminek különösen a nanokompozitokban van jelentősége. Ugyancsak speciális adalékkal teszik lehetővé, hogy az emberi testbe juttatott katéterek anyaga fluoroszkópiával vagy röntgensugárzással szemben ne legyen áteresztő, s ily módon érzékelni tudják az eszközt a beavatkozás során.

2014/05. Szám

Önerősítő hőre lágyuló műanyag szövettermékek

Műanyag fóliák nyújtásával jelentős mértékű anizotrópiát lehet elérni a mechanikai és más tulajdonságokban, és ezáltal a kiválasztott irányokba növelni lehet a műanyagtermékek teljesítményét. Az ilyen fóliákból, illetve a felhasításukkal előállított vékony szalagokból szőtt szövetekből önerősítő kompozitokat lehet előállítani úgy, hogy 15–20 fólia/szövet réteget egymásra fektetnek, formaadó szerszámban melegen egymásra préselik, illetve fröccsöntő szerszámban ráfröccsöntik az azonos polimer ömledékét, ügyelve arra, hogy az erősítő fólia/szövet csak az összehegedést biztosító mértékben olvadjon meg, de az erősítő hatást létrehozó orientáció legalább részben megmaradjon. E módszert eredményesen használták nemcsak részlegesen kristályos polimereknél, de polikarbonátfóliák esetében is.

2014/06. Szám

Új nanokompozitok

A nanokompozitok számos előnyös anyagtulajdonságot biztosítanak, előállításuk azonban sok műszaki nehézséggel jár. Nanoméretű széncsövecskék (CNT) és hagyományos üvegszálak bekeverésével vezetőképes, erősített hibrid PP kompozitok állíthatók elő. A nanokompozitok időjárás-állósága maleinsavanhidriddel ojtott PP kompatibilizálószer bekeverésével kismértékben javítható.

2015/01. Szám

Szélerőművek műanyagkompozitból készített részegységei

A fosszilis energiahordozók árának emelkedése, illetve a környezetvédelmi meggondolások egyre nagyobb hajtóerőt kölcsönöznek az alternatív, és ezen belül is a megújuló energiaforrások alkalmazásának. A szélerőművek rohamosan terjednek, és a műanyag kompozitok egyik legnagyobb felvevőpiacát jelentik. A fejlesztések a méretnövelés mellett a hőre lágyuló kompozitok alkalmazására irányulnak.

Korszerű anyagokból, korszerű technológiával kompo-zitból gyártott könnyűszerkezetes építőelemek

A társított anyagok, az ún. kompozitok fejlesztése révén ezekből ma korábban fémekből készített szerkezeteket is lehet gyártani, amelyek terhelhetősége nem kisebb a fémszerkezetekénél, de azoknál sokkal könnyebbek. Ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a közlekedési eszközökben - a repülőgépekben és a gépkocsikban, újabban a hajókban is. A szélenergia hasznosítása pedig nélkülük lehetetlen volna.

2015/02. Szám

Speciális fröccsöntési eljárások

A különböző alapanyagokból készített részeket tartalmazó üreges testeket korábban úgy állították elő fröccsöntéssel, hogy az egyes alkotóelemeket legyártották, majd ezeket összeragasztották, vagy pedig egy fröccsöntő gép szerszámába helyezték és ráfröccsöntve "összeforrasztották" azokat. Egy háromkomponensű fröccsöntő gép és komplex szerszámkialakítás segítségével sikerült e lépéseket egyetlen termelőegységbe integrálni infúziós szerelékek cseppkamráinak előállításához. Korábban a hosszú szénszálakkal erősített kompozitok hőformázott előgyártmányain utólagos ráfröccsöntéssel alakították ki a komplex formarészeket. Most sikerült az előgyártmány készítését a fröccsszerszámba integrálva megoldani.

Új termékek, új technológiák

Vasúti felsővezeték-tartó oszlop műanyagból; Innovatív alapanyagok ablakkeretek gyártására; Új kompozitok a repülőgépgyártásban; Új élelmiszeripari minőségű poli(éter-aril-keton); Jelölő mesterkeverék hamisítás elleni védelem céljára; A Roctool cég fröccsszerszámaival kombinálhatók a matt és a fényes felületek

2015/03. Szám

Dr. Szebényi Gábor, Tóth Levente Ferenc: Szénszál/szénnanocső/szénnanoszál erősítésű hibrid kompozitok hő- és elektromos vezetőképességének vizsgálata

Kutatómunkánk során szénszál/szénnanocső/szénnanoszál erősítésű hibrid kompozitokat készítettünk el vákuumzsákos technológiával, és vizsgáltuk meg a minták hővezető képességét az erősítő rétegekre merőlegesen, illetve elektromos vezetőképességüket a rétegekre merőleges és párhuzamos irányban. Az erősítőanyagként felhasznált szénnanoszál rétegeket magunk állítottuk elő PAN alapanyagból elektrosztatikus szálképzés, stabilizálás és karbonizálás útján.

2015/04. Szám

Poliamid 6 reaktív feldolgozása

A poliamid 6 ε-kaprolaktámból történő anionos polimerizációja megfelelő aktivátor és katalizátorrendszer használata esetén lehetővé teszi a reaktív extrúziót és fröccsöntést egyaránt. A kaprolaktám ömledék alacsony viszkozitása révén jól impregnálja az erősítő szálakat, és ezáltal reaktív extrúzióval vágott szálakkal erősített kompaundokat lehet közvetlenül előállítani, illetve hosszú szálakat tartalmazó üvegszövettel erősített bonyolult formájú multifunkciós fröccstermékeket gyártani. Ez utóbbi módszer egyesíti a hosszú szálakkal erősített kompozitok rendkívül előnyös mechanikai tulajdonságait a fröccsöntés nagy termelékenységével és formaszabadságával.

Műszaki textilszerkezetekkel erősített műanyag kompozitok

A különböző szálak (üveg, szén, aramid) mellett az ezekből felépített textilszerkezeteknek is egyre nagyobb szerepük van a műanyag kompozitok gyártásában. Az erősítés mértékének növelése és a tömegcsökkentés érdekében egyre újabb szerkezeteket fejlesztenek, amihez a természetben található példákat is felhasználják. A kompozitok hagyományos felhasználója az autóipar és a repülőgépgyártás mellett az építőipari alkalmazások is megindultak.

2015/05. Szám

A fejlesztések célkeresztjében: természetes szálakkal erősített pp kompozitok

Természetes szálakkal erősített PP kompozitokat a világ számos kutatóhelyén fejlesztenek. Az autóipar egyike ezen kompozitok felhasználóinak, mivel segítségükkel csökkenthetik a járművek tömegét és még környezetvédelmi hatásokat is elkönyvelhetnek. Az alábbiakban két különböző, PP mátrixon alapuló fejlesztést ismertetünk.

Szénszálas kompozitok fejlesztése

A szénszálas műanyagok alkalmazása az autóiparban egyre szélesebbé válik. A fejlesztések eredményei más területeken - pl. nagy magasságú felvonó, járássegítő eszköz - is jelentkeznek, kihasználva a szénszálak különleges tulajdonságait.

2015/06. Szám

Új termékek

Régi téma: sört műanyag palackba?; Újfajta hibrid kompozitok; A Victrex új K+F centrumot hoz létre; Világszerte nőtt a kereslet a poliftálamid (PPA) iránt; PVOH fólia csomagolási célokra

2016/02. Szám

kompozitok az utakon, a síneken, a levegőben, a vizeken és sok más érdekes helyen

A kompozitok a járműgyártáson és az építőiparon kívül egyre gyakrabban jelennek meg más iparágakban is. Néhány igen szellemes és meglepő ötlet is akad az új alkalmazások között. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Növekszik a farost tartalmú műanyagok (wpc) alkalmazása

A farosttal erősített hőre lágyuló műanyag kompozitok (WPC) alkalmazása világszerte rohamosan növekszik, mivel ezek az anyagok számos előnyt kínálnak mind a fához, mind pedig a hagyományos, hőre keményedő farostlemezekhez képest.

2016/04. Szám

Szénszálas műanyagok a kerékpárok gyártásában

A szénszálas műanyagok először mintegy negyedszázada jelentek meg a kerékpárokban. Habár ezen kompozitok alkalmazása előnyös a fémekével szemben, a tömegtermékekben magas áruk miatt még nem terjedtek el. Napjaink újdonsága, hogy külön konferencián foglalkoztak a kerékpárgyártás jövőjével.

Biokompozitok előállítása és tulajdonságaik vizsgálata

A tartósan fejlődő gazdaság a forgalomban lévő fosszilis termékek mellett igényli a megújuló alapanyagokra épülő bioműanyagokat is. Ennek a fejlesztési irányzatnak része a természetes nyersanyagokból készült, szálas anyagokkal erősített hőre lágyuló és hőre keményedő bioműanyagok előállítása. Megfelelő hőstabilitású természetes szálakat biopolimerhez adagolva kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkező biotermékek állíthatók elő. A kutatások körébe bevonták a hőre keményedő műanyagokat, pl. az epoxigyantákat.

2016/05. Szám

Új termékek

Többrétegű csövek PP-PA kombinációval; Kitűnő hővezető képességű poliamid; Hővezető és fényvisszaverő poliamid; Könnyű, merev, nagy szilárdságú polipropilén; Poli(fenilén-szulfid) Japánból; WPC kompozitok

2017/02. Szám

Új tapadásjavító és jó hővezető képességet biztosító adalékok

A kompozitokba a polimermátrix és az erősítőszálak (töltőanyagok) jobb egymáshoz tapadása érdekében felületmódosító adalékokat kevernek be. E téren állandó fejlesztések folynak, melyek közül számosat a 2016 októberében tartott düsseldorfi K2016 kiállításon mutattak be. A villamosan szigetelő, de jó hővezető képességet kölcsönző adalékokkal ellátott műanyagok egyre nagyobb szerepet játszanak a világítástechnikában és a különböző elektronikus és elektromos eszközök gyártásában, mivel az aktív elemek hűtését is elvégzik.

2017/03. Szám

Végtelen erősítőszálakat tartalmazó hőre lágyuló műanyag kompozitok (TPC)

A végtelen szállal erősített hőre lágyuló kompozitok alkalmazásán alapuló hibrid fröccsöntési módszerek az autógyártásnál hamarosan életbe lépő alacsony szén-dioxid-kibocsátási előírások által megkövetelt tömegcsökkentési igények következtében robbanásszerűen növekedhetnek. A hibrid fröccsöntés alkalmazásával komplex alakú, nagy szilárdságú és kis tömegű alkatrészek gyárthatók pl. a járművek és a mobil elektronikai termékek számára.

2017/04. Szám

Egy igazi újdonság: hőre lágyuló akrilgyanta

Nagy méretű műanyag elemek gyártása vált lehetővé termoplasztikus, szállal erősített akrilgyanták kifejlesztésével. A hőre keményedő epoxigyanta-alapú kompozitokhoz képest mind feldolgozástechnikai, mind a terméktulajdonságok tekintetében versenyképes kompozitot sikerült előállítani.

2017/06. Szám

Szállal erősített kompozitok a gépkocsikban, már a biztonságot szavatoló alkatrészek gyártására is

Az elmúlt évben Európában egy szakkiállításon és egy nemzetközi konfrencián mutathatták be a szállal erősített kompozitok gyártói legújabb fejlesztéseiket. A gépkocsigyártásban évek óta szívesen alkalmaznak ilyen kompozitokat, de a biztonságot szavatoló alkatrészek ma még többnyire fémből készülnek. Egy bátor kezdeményezés ereménye- képpen azonban egy vállalatnál már sorozatban gyártanak kompozitból készített fékpedálokat. A következőkben a kompozitok újdonságairól és esettanulmányként a kompozitból készített fékpedál gyártáselőkészítő folyamatáról számolunk be

Új termékek, új technológiák

Új műszaki műanyagok a német Romira GmbH-tól; Kompozitból készített könnyű sebességváltó ház; Graféntartalmú kompozitok; Biopolimer palackok a brit Raepaktól; Fröccsszerszámok élettartamának növelése ultrahangos tisztítással; A Porsche 911 S sportkocsi felnije fonott szénszálkötegekkel erősített kompozitból készül; 3D kompozit nyomtatás; Légbuborékos polipropilén szendvicslemezek; Nagynyomású gyanta transzferöntés segíti a gépkocsik tömegcsökkentését; Biopolimerek a szemüveggyártásban; PMMA szélvédő ablak nagyszériás alkalmazásának feltételei; Kényelmes kerékpárnyereg;

2018/02. Szám

Több műanyag csomagolóeszköz, kevesebb kár és hulladék

Világszerte és az Európai Unióban is sokan követelik, hogy csökkentsék a csomagolásra felhasznált műanyagok mennyiségét, mert (szerintük) ezek károsítják és szennyezik a környezetet. Ezekkel a véleményekkel szemben kísérletekkel igazolták, hogy korszerű műanyag-csomagolással akár felére csökkenthető az élelmiszer-veszteség, duplájára növelhető az eltarthatóság, és megfelelő záróréteggel a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok mennyisége is mérsékelhető. A bioműanyagok és a nanokompozitok a műanyag csomagolóeszközök előnyeit tovább fokozhatják.