Műanyagipari Szemle

2023 / 04. szám

Műanyagok tulajdonságai, vizsgálatok

Öregítési vizsgálatok – még gyorsabban

A gyorsított öregítési vizsgálatoknak nagy a szerepük a műanyag termékek várható élettartamának meghatározásában, valamint a termékfejlesztés gyorsításában. Korábban az ún. természetes öregítési vizsgálatok is népszerűek voltak, azonban ezek jelentősége csökkent, éppen a folyamatok gyorsítási igénye miatt. Az alábbiakban a az erre szolgáló legújabb készülékeket mutatjuk be.

Vezetői ismeretek

Beruházási stratégiák 2023-ban

A COVID műanyagiparra gyakorolt hatása múlóban van, de a nyomában felmerült problémák: a munkaerőhiány, az ellátási láncok nehézségei, az infláció, a magas kamatok és a fenyegető recesszió befolyásolja a feldolgozó cégek gazdasági kilátásait és ezáltal gépberuházási döntéseit is. A munkaerő-problémák megoldását a legtöbb cég az automatizálásban látja, de vannak cégek, amelyek munkaerő-toborzásuk keretében a bevándorlókkal és börtönviselt emberekkel is foglalkoznak. Egyes gépgyártók a berendezéseikhez kapcsolódó távoli diagnosztikával és hibajavítással segítik a kevés tapasztalattal rendelkező operátorokat alkalmazó cégeket, mások pedig új képzési helyekbe invesztálnak. Az ingadozó rendelésszám kezelését már rugalmas beruházásfinanszírozási modell is támogatja a műanyagfeldolgozásban.

Műanyagfajták, kompozitok, bioműanyagok

A nedvességtartalom szerepe a poliamidok feldolgozásánál

A poliamidok a műszaki műanyagok egyik legnagyobb mennyiségben használt csoportját képezi. Jellemző tulajdonságuk, hogy nagyon érzékenyek a hidrolízisre. Ennek megfelelően a feldolgozás sikere szempontjából alapvető a nedvesség hatásmechanizmusának megértése és ennek alapján a technológiai paraméterek (hőmérséklet és tartózkodási idő) optimalizálása.

Újrafeldolgozott polimerek térnyerése a műszaki műanyagok piacán

A fenntartható fejlődés céljait szem előtt tartva az Európai Unió újabb és újabb ajánlásokat, illetve előírásokat fogalmaz meg, amelyek jelentősen érintik a műanyagipari gyártókat. Az újrafeldogozott anyagtartalomra vonatkozó kritériumok a jövőben várhatóan nemcsak a csomagolóanyagok, hanem a műszaki cikkek és az autóipari alkatrészek gyártás területén is kitűzésre kerülnek. Ezeket a célokat integrálni kell a gyártáshelyes tervezésébe, továbbá az alapanyaggyártóknak is alkalmazkodni kell hozzájuk. Ennek köszönhetően egyre több újrahasznosított műszaki műanyagot tartalmazó típus érhető el a piacon.

Szálerősítésű polimer kompozitok újrahasznosítási módszerei

Vitathatatlan előnyeik ellenére a szálerősítésű kompozitok elterjedését gátolja az a tény, hogy a hőre lágyuló műanyagoknál is nehezebb az újrafeldolgozásuk. Az alábbiakban az ilyen kompozitok hasznosítására rendelkezésre álló módszereket tekintjük át. Ezek közül ipari léptékben sajnos csak az erősítőanyagok tulajdonságromlásával járó mechanikai aprítást használják. A többi laboratóriumi léptékben működik.

A PVC szerepe az orvostechnikában

A PVC fontos szerepet tölt be az orvostechnikai termékek, berendezések gyártásában. Az utóbbi években azonban mind a PVC, mind a lágyítók irányában környezeti és egészségügyi aggályok merültek fel. A fejlesztők a lágy PVC helyett más műanyagokat kínálnak, a ftalát lágyítókat pedig ftalátmentes vegyületekkel helyettesítik.

Műanyagok feldolgozása, additív technológiák

Polietilén habok

Polietilén habok tulajdonságainak, típusainak, gyártási módszereinek alkalmazási lehetőségeinek áttekintése. A fenntarthatóság elősegítése a műanyaghab feldolgozásban.

Új elvárás: a stabilizátorok fejlesztésének gyorsítása

A stabilizátorok fejlesztését egyfelől az új polimer típusok, pl. a biopolimerek, másfelől a reciklált polimerek minőségének javítása igényli. A stabilizátorgyártó cégek szorgalmasan dolgoznak azon, hogy termékeik megfeleljenek a felhasználók új követelményeinek. Most ezek közül ismertetünk néhányat.

Hogyan lehet megőrizni a pelletizálás minőségét savtámadások esetén?

A műanyag-feldolgozó gépek különböző méretű, gömb vagy főként hengeres granulátumokból gyártják a különféle termékeket. A granulátumok (vagy pelletek) előállításához pár milliméter átmérőjű szálak extrudálására képes szerszámokat használnak. A szerszám geometriája, valamint a szálképző furatok elhelyezkedése nagymértékben függ a granulálási (pelletizálási) technológiától.

Többrétegű csomagolási megoldások

A többrétegű csomagolóanyagok nagyon fontosak olyan alkalmazásokban, ahol oxigén- vagy nedvességzárást kell biztosítani. Az újrahasznosíthatóság növelése érdekében számos alternatív megoldás létezik, ilyen például a monoanyagú fóliák használatára való áttérés. Ezeknek a fóliáknak az elérhetősége bővül a gyártóberendezések és az alapanyagok folyamatos fejlesztésének köszönhetően.

Műanyagok alkalmazása

Ablak a fenntarthatóságra – fejlesztések a műanyag ablakprofilok területén

Mind az ajtók, mind az ablakok gyártásánál uralkodóvá vált a műanyagprofilok használata. Bár ezek a hőszigetelés javításával már hozzájárulnak a fenntarthatósági célok eléréséhez, a gyártók további lépéseket tesznek a fenntarthatóság érdekében. Vonatkozik ez az alapanyag és az adalék megválasztására és a használat utáni újra hasznosításra, reciklálásra.

Georácsok és geotextíliák – a geotechnikai alkalmazások hasznos műanyagipari segédelemei

A különféle georácsok és geotextíliák egyre inkább elterjednek az út-, környezet- és mélyépítés területén, mert használatukkal pénz és idő takarítható meg a kivitelezésben, miközben a környezetre is védő hatással vannak.

Műanyagok és a környezet

Új kémiai reciklálási módszerek kevert műanyaghulladék hasznosítására

A közleményben olyan kémiai reciklálási módszereket ismertetünk, amelyek túllépnek az egyszerű pirolízisen, és közvetlenül hasznosítható, kismolekulás vegyipari termékeket szolgáltatnak, amelyekből a kiinduló anyaggal azonos minőségű műanyagot lehet előállítani.

Mechanikai úton reciklálható gyanták és elasztomerek

A cikkben olyan rendszereket ismertetünk, amelyek annak ellenére reciklálhatók a hőmérséklet emelésével és mechanikai keveréssel, nyírással, hogy a felhasználás körülményei között térhálós anyagokként viselkednek. Dinamikusan újraalakuló kötések beiktatásával mindez elérhető, sőt kiderül, hogy egyes, hagyományosan reciklálhatatlannak tekintett epoxi- vagy poliuretán gyanták is reiklálhatóvá tehetők.

Műanyagok feldolgozása

Újdonságok a 3D nyomtatás orvosi alkalmazásaiban

Az alábbiakban arra próbálunk példákat mondani, hogy miként változtatta meg a 3D nyomtatás az orvosi gyakorlatot, oktatást és a kutatást, de arra is rámutatunk, hogy milyen korlátai vannak a 3D nyomtatás ilyen területen történő alkalmazásainak.