2012. júl. 17.

Az elmúlt években az MTA KKI technológiát dolgozott ki polimerek felületi módosítására ion implantációval (PIII). A vákuumba vezetett N gázból kisnyomású plazma keletkezik, melyre kisfrekvenciás nagyfeszültséget kapcsolnak. Így a keletkezett ionok a polimer felületéhez ütközve és behatolva a felületi réteg szerkezetét és tulajdonságait módosítják. Jellegzetes ipari hasznosítása a PIII-nak pl. az UHMW-PE csipőprotézis felületi kopásállóság javítása.
Az MTA KKI, a Quattroplast Kft és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar az eljárást kiterjesztette a PETP és PA6 műszaki műanyagokra, melyek jellegzetes siklócsapágy anyagok a mérnöki gyakorlatban. A módosított PETP és PA6 felületek súrlódási és kopási sajátosságait száraz siklás és kent körülmények között feltérképezték, és pontosították az alkalmazási lehetőségeket. Igen érdekes eredményt szolgáltatott a kutatás hőtani modellje, mely igazolta, hogy a kb 100 nanométer vastagságú felületi rétegek lineáris hővezetési tényezője több nagyságrenddel kisebb, mint a natúr alapanyagé.

2