2002/06. Szám

Néhány újdonság a műanyagok színezésében

Színezett biodegradálható műanyagok A Mater-Bi márkanevű biodegradálható műanyagot gyártó Novamont cég és a Clariant Masterbatches cég közös munkájának eredményeképp ennek a terméknek új, színes, változatai is megjelentek a piacon. Az anyagok mechanikai szilárdsága és nyúlása nagyobb a korábbiakénál, és ez lehetővé teszi vékony fóliák készítését is (agrofólia, szemeteszsák, élelmiszer-csomagolás). Az alkalmazási területek szélesedésével a vásárlók igényelték a színes termékeket, de csak olyan színezéket tudnak elfogadni, amely nem rontja a termék fizikai tulajdonságait.

2002/05. Szám

Polimerek élettartamának előrejelzése rugalmas olajipari csővezetékben

Poliamidok és poli(vinilidén-fluorid) alkalmazása rugalmas csővezetékekben. A különleges műszaki műanyagnak számító PA 11-et és a poli(vinilidén fluoridot) (PVDF) tengerparti olajkitermelésnél rugalmas csővezetékek bélelésére alkalmazzák. Ezeken a helyeken a biztonság igen fontos szempont, ezért jól kell ismerni az anyagok élettartamát és az öregedés során bekövetkező tulajdonságváltozásokat.

Poliolefinkeverékek

Polipropilén és etilén/oktén kopolimer keverékei A polipropilénnek (PP) számos jó tulajdonsága van: kicsi a sűrűsége, vegyszer- és nedvességálló, szívós, emellett kellően merev. Műszaki műanyagként való alkalmazásának korlátja azonban a negatív hőmérséklettartományban mutatott kis ütésállósága. Ezért már hosszú idő óta elasztomerek (etilén/propilén, etilén/propilén/dién, sztirol/etilén-butilén/sztirol kopolimer) hozzákeverésével javítják ezt a tulajdonságát.

2002/04. Szám

Baktériumölő adalékanyagokműanyagokban

Piaci áttekintés Baktériumölő vagy más néven csíraölő (biocid) adalékanyagokat széles körben használnak műanyagokban a mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozására. E speciális adalékanyagokból 2001-ben 130 M USD értékben gyártottak, a felhasznált mennyiség értéke 231 M USD volt. Az iparág átlagos növekedési üteme 3,5–4%/év.

Ragasztórétegek, bevonatok új műszeresvizsgálati módszerei

Ragasztások vizsgálata vibrációs módszerrel A ragasztást mint kötési módszert gyakran alkalmazzák az autóiparban és a vasúti járművek építésében, eddig mégis nagyrészt hiányoztak az olyan gyakorlati kísérleti módszerek, amelyek rezgési vagy az alkalmazási körülményekhez hasonló igénybevétel mellett határozták volna meg a ragasztott kötés szilárdságát. A rezgés mellett igénybe vett alkatrészek élettartamát gyakran törésmechanikai módszerekkel próbálják megbecsülni. Az ilyen módszerek végeselem-módszerrel (FEM) való számítása azonban jóval nehezebb, mint a kontinuummechanikai megközelítés.

2002/03. Szám

A térhálós polietilén különböző változatai

Az első polietilént 1935-ben, az első térhálós polietilént 1969-ben ál ították elő. Térhálós polietilénből 1972 óta gyártanak csöveket, amelyeket azóta széles körben alkalmaznak az épületek fűtésében, ivóvíz- és gázvezetékek kiépítésére. A térhálós polietilén alapanyaga a 400 000–500 000 molekulatömegű kis sűrűségű polietilén (PE-HD), amelynek molekulaláncai között a kémiai reakció vagy besugárzás hatására leszakított hidrogénatom helyén keresztkötések létesülnek.

A legújabb méréstechnikai módszerek alkalmazása a műanyag-feldolgozás minőségbiztosítási rendszerében

Hardvereszközök vizuális minőségellenőrzési módszerekhez A Vision Tools GmbH (Németország) egy kamerából, egy képernyő érintésével vezérelhető, szabadon felszerelhető PC-ből és egy ipari PC-ből ál ó hardvercsomagot ajánl ipari minőségel enőrzési feladatok megoldására, amely akár 24 kamera kiszolgálására is képes. A berendezést használhatják pozíció-el enőrzésre, de el enőrizhetik vele a kész darabok épségét vagy tömegét is. Az Aicoss GmbH egy kis alkatrészek gyártásfelügyeletére és válogatására alkalmas rendszert fejlesztett ki, amel yel pl.

2002/02. Szám

A műanyagok jellemzése – rövid jelek és jellemző tulajdonságok

Egy új műanyagtermék tervezésekor viszonylag korán el kel dönteni, hogy melyik műanyagból célszerű azt gyártani. A téves anyagválasztásból adódó hibákat utólag nehéz kijavítani. A megfelelő anyag kiválasztásában sokat segítenek az ún.

Szagok és zajok kiküszöbölése a gépkocsiban műanyagok felhasználásával

A mai vásárló nagyon igényes használati tárgyaival szemben. Gépkocsijától pl. nem csak azt várja el, hogy szép, biztonságos és műszakilag magas színvonalú legyen, hanem azt is, hogy ha beül, ne érezzen kel emetlen szagot, és utazás közben ne hal jon kel emetlen zajokat.

2002/01. Szám

Polimerek mint polimeradalékok

A hőre lágyuló és hőre keményedő anyagok tulajdonságait hagyományosan töltő- és erősítőanyagokkal módosítják. Újabban megjelentek a piacon olyan új hőre lágyuló műanyagok, amelyeket más polimerek módosítására fejlesztettek ki.