2019/02. Szám

A lemezgyártás újdonságai

Az utóbbi időben változtak a lemezgyártók, számos vállalkozás eladta érdekeltségeit más vagy új piaci szereplőnek. A lemezgyártásban egyre inkább előtérbe kerül az alkalmazás után keletkező hulladékok újrahasznosítása, visszavezetése a gyártásba. A habosított lemezek gyártásában a kémiai habosítás, a koextrudálás és a térhálosítás is kínál újdonságokat.

Autóipari és gyógyászati követelményeknek megfelelő többrétegű csövek gyártása

Az alkoholtartalmú motorbenzinek elterjedése, az üzemanyag-porlasztás műszaki meg-oldásainak fejlődése és az emissziós határértékek szigorítása szükségessé tette a többrétegű benzinvezeték-csövek alapanyagainak módosítását. Olyan alapanyagokat kell alkalmazni, amelyekből az üzemanyagok csak nagyon kevés részt tudnak kioldani. A koextrudált műanyag csövek tulajdonságainak optimálásához fontos figyelembe venni az ömledékek viszkozitását, a polimerek olvadáspontját és Tg-jét, illetve elhelyezkedésüket a szerkezetben. A Novatec cég jelentős fejlesztéseket tartalmazó, új kalibráló és lehúzó/vágó berendezéseket kínál, elsősorban az egészségügyi csövek és tömlők extrudálásához, amelyekkel nő a termék megbízhatósága és reprodukálhatósága, mi-közben a berendezések kezelése, karbantartása is egyszerűsödik.

2019/01. Szám

Hatékony módszerek a fröccsöntési paraméterek beállítására

A szisztematikus fröccsöntési módszerekkel összegyűjtött adatok segítenek robosztus gyártási folyamatokat létrehozni, és ezen adatokra támaszkodva a későbbiek során eset-legesen fellépő hibák okait is jóval könnyebb megtalálni. A minél inkább hibamentes, stabil működéshez az szükséges, hogy a zavaró hatások korrekciója nem csak hosszabb távon, de már egyetlen fröccscikluson belül is megtörténhessen. Ehhez automatikusan beavatkozni képes, hálózatban összekapcsolt érzékelők adataira támaszkodó rendszerekre van szükség.

Több információ kinyerése a fröccsöntésből a termékminőség és a nyereségesség javításához

A stuttgarti IKT kutatói új módszert fejlesztettek ki, melynek során a fröccsszerszámba beépített érzékelőkkel mérték és regisztrálták a kidobási erőt, illetve a szerszámmagra merőleges irányba ható erőt. Ezekből kiértékelhető az egyes bekevert adalékanyagok (csúsztató) kidobást megkönnyítő hatása és még más, a feldolgozási paramétereket és a termék tulajdonságait érintő hatások is. Az Engel cég új vezérlő programja intelligens megoldásokkal támogatja a beállított gyártási folyamattól való eltérések okainak feltárását és a fröccsparaméterek átállításának optimálását.

Új fejlesztések a palackfúvóknál

A palacfúvás érett, jól begyakorolt technológiának tűnik. A világon minden nap több milliónyi különböző célú és méretű műanyag palackot állítanak elő. A fejlesztés azonban itt sem állt meg. A Bekum egy nagyon praktikus fúvóberendezést fejlesztett ki 5 gallonos (18,93 literes) polikarbonát vizespalackok gyártására, amelyek nagyon népszerűek azokban az országokban, ahol az ivóvizet ilyenekben vásárolják. Az aacheni műanyag-feldolgozó intézetben (IKV, Institut für Kunststoffverarbeitung) viszont már az Ipar 4.0 időszakára készülve olyan számítógéppel támogatott tervezési programon dolgoznak, amellyel kialakítható a palack optimális merevsége, hogy a töltéskor vagy lezáráskor rá ható függőleges terhelés ne deformálja a terméket.

Rövid áttekintés a műanyag alkatrészek előállításának hat legelterjedtebb módszeréről

A világon évente közel 300 millió tonna műanyagot állítanak elő. A műanyagok az élet minden területén jelen vannak, mivel nagyon sokoldalúak, összetételüktől és a feldolgozás módszerétől függően sokféle tulajdonsággal rendelkeznek. Ezért a termékek tervezőinek mélyrehatóan ismerniük kell a különböző műanyag-feldolgozási módszereket, hogy a megfelelőt választhassák ki az adott termék követelményeihez. Noha az alábbiakban röviden bemutatott hat módszert már évtizedek óta alkalmazzák, ezek még ma is állandó fejlődnek, finomodnak a nagyobb sebesség, a kisebb költségek és a jobb termékminőség elérése érdekében.

3D nyomtatás fejleményei

A Carbon cég additív gyártási eljárása fény és oxigén hatására folyékony gyantából ipa-ri mennyiségekben készít termékeket. Az Arburg cég Freeformer berendezése normál műanyag granulátum megömlesztésével állít elő parányi cseppeket, amelyekből rétegen-ként építi fel az adott alkatrészt. Az erre alkalmas műanyag típusok körét folyamatosan bővítik. Szelektív lézer szinterezéssel, rozsdamentes acélporból előállított formahabosító szerszám segítségével drasztikusan lecsökkenthető volt egy EPP termék ciklusideje, energiafelhasználása és a szerszám tömege.

2018/06. Szám

Technológiai újdonságok a fröccsöntésben

Egy osztrák szerszámgyártó cég nyílt napján mutatta be új teljesen automatikus fémforgácsoló műhelyét, informatikai újdonságait, a 3D nyomtatással készülő speciális fröccsszerszám alkatrészeket, továbbá a jelenleg kipróbálási stádiumban lévő nyitott forrócsatornás fúvóka (FDU) rendszerüket, amelynek használata rövidebb ciklusidőt és energiamegtakarítást eredményez. Egy német, fröccsöntéssel is foglalkozó cég új, szabadalmaztatott eljárásával lehetségessé vált a bevonatos üveg optikai szűrők foglalatát - szerelt fém alkatrészek helyett - műanyag ráfröccsöntéssel, egy lépésben előállítani.

Vékony falú merev csomagolóeszközök fröccsöntése

A vékony falú fröccsöntési technológia fejlesztései számos iparágban - különösen a csomagolási szegmensben - teszik lehetővé az anyagköltségek és a ciklusidők csökkentését, valamint az egyre igényesebb és könnyű termékek gyártását. Az alábbiakban a vezető fröccsgépgyártók ez irányú fejlesztéseit ismertetjük. Az egyadagos kávékapszulák iránti növekvő igény a kofröccsöntés technológia fejlesztésére hatott pozitívan.

A hőformázás jelene és várható jövője

A hőformázást - hasonlóan a többi műanyag-feldolgozó eljáráshoz - folyamatosan fejlesztik. A fejlesztés egyaránt kiterjed az alapanyagokra, a technológiára és a gyártóberendezésekre. A következőkben bemutatunk néhány újdonságot, amelyet a 2018-as NPE-n, Észak-Amerika legnagyobb műanyag-kiállításán lehetett látni. Bemutatjuk azt is, hogy egy konferencián hogyan vázolták fel a hőformázás várható jövőjét az Ipar 4.0 korában, amikor a felsoroltak mellett még a visszaforgatás lehetőségeit és az ökológiai szempontokat is az eddigieknél erősebben figyelembe kell majd venni.

Nő az érdeklődés a természetes szálak iránt

A megújuló forrásból származó szálak egylépéses kompaundálási technológiájára új kísérleti berendezést fejlesztettek ki német szakemberek. Az autóipar érdeklődését jelzi az ilyenfajta kompaundok iránt, hogy hosszas vizsgálódás és megfelelő eredmény után belevágnak a futó szériatípusokba való alkalmazásuknak.

A 3D nyomtatás alkalmazása a termelésben

Az egész világon rohamosan (28%/év) terjedt a 3D nyomtatás néven közismert additív gyártástechnológia különböző eljárásainak használata. Folyamatosan bővül az alkalmazható alapanyagok köre, nő az előállítás sebessége és a legyártható darabok mérete, továbbá új működési elveken alapuló eljárásokat dolgoznak ki. A legnagyobb változás az, hogy 2016-ban a 3D nyomtatással legyártott funkcionális alkatrészek darabszáma már meghaladta a prototípus készítését. A 3D nyomtatáshoz használatos szinterporok felhasználásának növekedése 2017-2025 között évente várhatóan 20% felett lesz.

2018/05. Szám

Robotok és kobotok alkalmazásának lehetőségei

A robotok egyre szélesedő szerephez jutnak a műanyag-feldolgozásban. A vezető fröccsöntőgép-gyártók élenjárnak a robotok alkalmazásának szélesítésében. Nő az ún. kobotok (együttműködő robotok) alkalmazása is, amelyek kisebb helyet igényelnek, mint a hagyományosak robotok, biztonságosak, könnyen programozhatók és olcsók ahhoz, hogy gyors befektetési megtérülést biztosítsanak. Az utóbbi időben, különösen az USA-ban felmerült a robotok megadóztatásának lehetősége is.

A 3D nyomtatás egészségügyi és építészeti alkalmazásai

A prototípuskészítés mellett a 3D nyomtatást egyre inkább használják személyre szabott implantátumok és, a képalkotó diagnosztikai berendezések információt közvetlenül felhasználva, olyan anatómiai modellek elkészítésére, amely segíti a sebészeket a bonyolult műtétek megtervezésében és végrehajtásában. A műanyagokat más anyagokkal is kombinálják. Várható, hogy az egyes kórházak saját 3D nyomtatókat helyeznek üzembe, vagy/és szolgáltatásként veszik azokat igénybe. Az anatómiai modellek az orvosképzést és a betegek jobb tájékoztatását is segítik. 3D nyomtatással épületeket is lehet készíteni, elsősorban a katasztrófa sújtotta területeken és ott, ahol nem áll megfelelő munkaerő rendelkezésre.

A műanyag-feldolgozó gépeknél és szerszámoknál alkalmazott új védőbevonatok

Különböző fémbevonatok jelentősen javítják a csigák és hengerek kopásállóságát és növelik a korrozív polimerekkel és adalékanyagokkal szembeni ellenállást is. A gyakori felújítási munkák elmaradása és a gyártási folyamatok stabilitásának növelése az ilyen ráfordítások gyors megtérülését, a profit megugrását eredményezik. A fröccsöntő és más műanyag-feldolgozó szerszámoknál gyakran alkalmazott formaleválasztó szerek esetenként esztétikai problémákat okozhatnak, és felhordásuk megnöveli a ciklusidőt, ezért helyettesítésük egy leválasztó hatású állandó bevonattal komoly eredménnyel járhat.

2018/04. Szám

Új habosítási eljárás és további fejlesztések

Számos végtermék gyártó vállalat igyekszik csökkenteni termékeinek tömegét. Ennek egyik jól bevált eszköze a fröccsöntött műanyag alkatrészek habosítása. A hagyományos eljárások hátrányait küszöböli ki a Lüdenscheid Intézet és a Linde cég új eljárása. Más műanyag-feldolgozási eljárások (pl. exrúzió) is használják a habosítást, a könnyű, merev és nagy hőszigetelő képességű termékek gyártására. A habosítási módszerek fejlesztése mellett új, habosításra alkalmas műanyag alapanyagok és habosító szerek is folyamatosan jelennek meg a piacon.

A pultrúzió gyorsítható, és már hőre lágyuló mátrixszal is megy

A pultrúzió (szálitatásos profilhúzás) hagyományosan a hőre keményedő műanyagok feldolgozási technológiája, mert a térhálósítás előtt kis viszkozitású gyantákkal könnyen át lehet itatni az erősítő szálkötegeket. Újabban hőre lágyuló mátrixszal készített profilokat is gyártanak ezzel az eljárással. Ennek titka az in situ polimerizálás. A szálköteget kis viszkozitású monomerrel itatják át, amely a profilhúzás folyamata alatt a hozzáadott katalizátor és aktivátor hatására polimerizálódik.

A granulátum tisztaságára is oda kell figyelni

A jó minőségű, tiszta granulátum fő ellensége a por, amely a vágásnál keletkező éles szélek letöredezése miatt keletkezhet. Átlátszó termékek gyártásánál a granulátumot pl. dobos portalanító berendezéssel tisztítják. Egy új eljárással optimalizált hőmérsékletű granulálással állítanak elő "tökéletesen tiszta" granulátumot.

A 3D nyomtatás újdonságai

A 3D nyomtatást jelenleg elterjedten alkalmazzák a prototípusok és a bemutatásra szánt minták elkészítéséhez, illetve ma már a kis szériás gyártás területén is, ahol a fröccsöntés a fröccsszerszám elkészítésének hosszú ideje és magas költségei miatt túl időigényes és/vagy drága lenne. A kis szériás gyártásnál jelentkező idő- és költségelőnyei kiegészülnek a nagyobb formaszabadsággal. Ugyanakkor a felület gyengébb minősége a szűkebb alapanyag-választék és a kis gazdaságos sorozatnagyság behatárolja alkalmazhatóságát. Folyamatosan jelennek meg új, gyorsabb, nagyobb méreteket vagy finomabb felbontású szerkezeteket lehetővé tevő megoldások.

A fóliagyártás továbbfeldolgozó berendezései és adalékanyagai

A fóliafúvásban fontos szerepe van a vágókésnek, a méret- és vastagságellenőrző műszereknek, az érdességmérő műszereknek, a hibákat és lyukakat kimutató berendezéseknek. Fejlesztik az extrúzió in-line nyomon követését is. Az adalékok segítik a feldolgozást és hozzájárulnak a fólia minőségének javításához (átlátszóság, hidrolitikus stabilitás, gázzáróság).