2002/12. Szám

Bővülő és szervezettebb újrahasznosítás Belgiumban és Nagy-Britanniában

Belgium A jövőben Belgiumban a nemrég megalakult Plaremec cég koordinálja a műanyaghulladék újrahasznosítását. Feladata az érintett felek közötti kapcsolat megteremtése és az információáramlás javítása. A munkába bekapcsolódnak a műanyag csomagolóeszközöket gyártó cégek, a műanyag-hasznosítással foglalkozó vállalatok, a hulladékgazdálkodó szervezetek és a helyi hatóságok.

2002/11. Szám

Megújuló nyersanyagból előállítottműanyagok

A megújuló nyersanyagból (elsősorban mezőgazdasági alapanyagból) előállított biopolimerekkel folyó kutatás az 1990-es évek eleje óta új lendülettel folytatódott. Az első komoly sikert a harmadik évezred első évei hozták meg. A kísérleti üzemek mellett egymás után indultak be a nagyüzemek.

2002/10. Szám

Szervezettebb újrahasznosítás az EU-ban

Tervezett európai szabványok Az Európai Bizottság és a Tanács megállapodása alapján Újrahasznosí tási Fórumot alapítottak, amelynek négy munkacsoportja közül a B munkacsoport feladata a piacfejlesztés és a szabványosítás. Az alakuló ülésen ismertették az európai műanyagszövetségek (pl. APME, műanyag-előállítók; EuPC, műanyag-feldolgozók) elképzeléseit és javaslatait.

2002/08. Szám

Műanyagok biológiai védelme

Íz- és szaganyag-koncentrátumok rágcsálók ellen Már régebben megfigyelték, hogy a műanyagok szaga, élénk színei, fe lületi tulajdonságai, keménysége stb. vonzó hatással vannak az állatokra, közöttük a rágcsálókra is. A rágcsálók nagy károkat okozhatnak villamos vezetékekben, műanyag ajtókban, padokban, locsolócsövekben, gyújtókábelekben stb.

Összefogás a PVC és a környezet viszonyának javítására

Az UNEP (United Nations Enviroment Programme – Egyesült Nemzetek Környezeti Programja) bázeli konvenciója a veszélyes hulladékok hasznosítására és szállítására dolgozott ki előírásokat, amelyek a műanyaghulladékokra is vonatkoznak, így az égetésre, az újrafeldolgozásra és a lerakásra. Ez politikai áttörésnek is tekinthető, mert 8 év óta a műanyaghulladék ke zelésére vonatkozó első általános egyezség, amelyet minden résztvevő elfogadott. Ez azt jelenti, hogy 148 ország és az EU vállalta, hogy követi a vezérelveket.

2002/07. Szám

„Zöldebb” műanyagok az autógyártás számára

Az autógyártás és termékei amolyan „első számú közellenség” a környe zetvédők szemében. Az autóipar szeretné megváltoztatni a róla alkotott képet, és nem kevés erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy az utakon futó gépkocsik és a beléjük épített anyagok minél kevésbé terheljék a környezetet, azaz minél „zöldebbek” legyenek. Az ipar szisztematikusan készül arra is, hogy az elöregedett autókra vonatkozó, 2003-ban hatályba lépő rendeletnek eleget tudjon majd tenni.

2002/06. Szám

Az új német Csomagolási Rendelet hatása a műanyag-csomagolásra

A 10 évvel ezelőtt hatályba lépett német Csomagolási Rendelet (Verpackungs Verordnung) környezetvédelmi megfontolásból született. Az 1990-es évek elején a műanyagok megítélése igen kedvezőtlen volt. A rendelet bevezetésétől azt várták, hogy csökken a csomagolási hulladék mennyisége, hogy a csomagolási hulladékot ismételten csomagolási célra használják majd fel, ill.

Növekszik a felhasználás, ezért csökkenhet az ára a biodegradálhatóműanyagoknak

A világon 2000-ben mintegy 25 E t biodegradálható műanyagot (BDM) használtak fel, 40%-át Nyugat Európában. A környezet védelme érdekében kifejtett erőfeszítések ösztönzik az alkalmazást. Az új beruházások során épülő üzemek egyre nagyobb kapacitása kedvezően hat a költségek alakulására, és ennek révén az árak csökkennek.

A műanyaghulladék hasznosításának néhány útja

A csomagolási hulladék újrahasznosítása Az Európai Műanyaggyártók Szövetsége (APME, Association of Plastic Manufacturers in Europe) legújabb jelentése szerint a nyugat-európai országokban nagyon nagyok a különbségek a csomagolóanyagok hulladékának hasznosítása között. Mindössze a következő 7 országban teljesítik a kívánatos 50%-os szintet: Dániában (85%), Svédországban (79%), Hollandiában (73%), Németországban (70%), Ausztriában (66%), Belgiumban (55%) és Franciaországban (49%). Ezek 1998-1999 körül elérték a saját teljesítményük maximumát, ezért nem reális további növelésére számítani.

2002/03. Szám

Biológiailag lebomló műanyagok

A természetes körülmények között – kémiai tulajdonságaikból adódóan vagy mikroorganizmusok közreműködésével – lebomló műanyagok alkalmazása a vártnál lassabban, de folyamatosan növekszik. Ezek között vannak természetes és szintetikus termékek. Az USA-ban a PLA (politejsav) iránt nő az érdeklődés.

2002/02. Szám

PET-palackok újrafeldolgozása Európában

Az európai ipar 2000-ben 270 E t PET palackot gyűjtött be újrahasznosításra. Az 1999. évi 219 E t-hoz képest ez 23%-os növekedést jelent.

2002/01. Szám

A műanyaghulladék mint másodnyersanyag felhasználása

A műanyaghul adék ismételt felhasználása folyamatosan növekszik minden olyan országban, amelyben felismerték, hogy a nagy sebességgel növekedő szemétlerakók közvetlenül és közvetve is veszélyeztetik a környezetet. Egyes országokban törvények írják elő bizonyos típusú hul adék (pl. a csomagolóanyagok) ismételt felhasználását.