2012/06. Szám

Módszer a legszennyezettebb hulladékok újrahasznosítására

Egy olasz cég újfajta szűrőrendszert dolgozott ki, amellyel a szennyezett hulladékok fel-dolgozásának gazdaságossága javítható.

2012/05. Szám

PVC csövek alkalmazásának előnyei

A PVC csöveket kiterjedten alkalmazzák az ivóvíz- és szennyvízelvezetésben. A PVC-vel szemben még ma is vannak ellenérzések, amelyek indokolják, hogy a műanyagipari szervezetek bemutassák a PVC előnyeit más anyagokkal szemben, beleértve az "ökológiai lábnyom" nagyságát.

2012/04. Szám

A kiürült pet palack egyre értékesebb alapanyag

A fejlett országokban a kiürült PET palackok kisebb-nagyobb részét már évek óta visszagyűjtik, de eddig a feldolgozást (főképpen szállá) elsősorban a fejlődő országokra bízták. A szálgyártás továbbra is aktuális, de az árak növekedése és a technológia fejlesztése ma már az ipari országokat is érdekeltté teszi az újrafeldolgozásban. Emiatt a piacon verseny van kialakulóban a kiürült PET palackok megszerzéséért.

2012/03. Szám

Műanyaghabok visszavezetése az anyagok körforgásába

A hőre lágyuló tömegműanyagok hulladékának újrafeldolgozására ma már bejáratott módszerek állnak rendelkezésre. Vannak azonban makacs hulladékok, amelyek eddig ellenálltak a hasznosításnak. Közülük most a térhálós kötéseket tartalmazó kis sűrűségű PE-LD habok és a társított szerkezetekbe épített kemény poliuretánhabok hulladékának újrafeldolgozására kínálnak új eljárást.

2012/02. Szám

Elég lesz-e a biomassza a bioműanyagokhoz?

A „bioműanyagok” ma már nem feltétlenül a biológialag lebomló műanyagokat jelentik, hanem inkább a megújuló forrásból – növényi alapanyagból – gyártottakat, és néhány év múlva több lesz közöttük a hagyományos műanyagokhoz hasonlóan tartós polimer, mint a komposztálható. De elég lesz-e a biomassza a petrolbázisú polimerek helyettesíté-sére?

2012/01. Szám

Biobázisú műanyagok a világon

Részben a kőolajkészletek fogyása, részben a CO2-emisszió csökkentése érdekében nagy erővel folyik a megújuló forráson, általában biomasszán alapuló műanyagok fejlesztése. Jelenleg ezek a világ műanyagtermelésének, még csak kb. 1%-át teszik ki, választékuk azonban máris meglehetősen nagy. Ezekről és gyártóikról adunk a teljesség igénye nélkül áttekintést.

Komposztálható és az élő szervezetben lebomló politejsav alkalmazása

A politejsav (PLA) a bioműanyagok egyike (mert megújuló forrásból származik), egyúttal biodegradálható (mert komposztálható). Felhasználását elsősorban a csomagolóipar számára ajánlják, de újabb alkalmazási területeit is keresik. Ilyen lehet a biomassza gyűjtésére szolgáló és azzal együtt komposztálható PLA zsák, vagy a regeneratív orvostechnika, amelynek az élő szervezetben előre meghatározott élettartamú polimerekre volna szüksége. Egy kutatócsoport in vitro és in vivo kísérletekben vizsgálta a PLA és származékainak degradációját.

2011/06. Szám

Komolyan kell venni a biopolimereket

A biopolimerek lassan egyenjogú tagjaivá válnak a műanyagoknak, ezért a velük szembeni elvárások is szigorúbbak lettek. Csomagolóanyagként ugyanazt kell nyújtaniuk, mint a hagyományos műanyagoknak, és az sem baj, ha nem komposztálhatók. Hulladékaik hasznosítására is többféle módszert ajánlanak.

"Zöldülő" gyerekszoba

Más iparágakhoz hasonlóan a játékgyártásban is fontossá vált a termékek forráskímélő gyártása, a játékok egyre "zöldebbek". De elkészült az első extrudálható ceruza is farosttal erősített kompaundból, amelyet a grafikusokon kívül ma leginkább a gyerekek használnak.

2011/05. Szám

Hatékonyabb berendezések a műanyaghulladékok újrafeldolgozására

A fejlett ipari országokban a műanyaghulladékot ma már nem szemétként, hanem értékes alapanyagforrásként kezelik. A használat után szennyezett, vegyes műanyag hulladéktömegből fajta szerinti szétválogatást is magában foglaló, korszerű technológiával és berendezésekkel jó minőségű regranulátumot lehet előállítani.

Biopolimerek biomasszából bioraffinálással

A mai kutatások jelentős része valamilyen módon kapcsolódik a környezetvédelemhez, amelyhez szorosan kötődik a források védelme és az energiafelhasználás csökkentése. Ezt szolgálják az egyre fontosabb biotechnológiák. Ilyen a bioraffinálás is, amely biomasszából különböző lépések és módszerek segítségével a vegyipar részére alapanyagokat, közöttük a műanyagipar számára értékes monomereket adhat. De arra is van példa, hogy baktériumok, a jövőben esetleg növények szolgáltatják majd a feldolgozásra kész polimereket.

2011/04. Szám

Javaslat az ivóvízzel érintkező polimerek migrációjának és biomassza-képző tulajdonságainak vizsgálatára

Az ivóvízrendszerben alkalmazott műanyagokból és elasztomerekből a vízbe vándorolható anyagok vizsgálatára az EU-ban egységes szabványt alkalmaznak. Nincsen azonban ilyen szabvány annak meghatározására, hogy a polimerekből kioldódó vegyi anyagok milyen mértékben képesek a baktériumok szaporodását, a biomassza képződését segíteni. Egy svájci intézmény modulszerűen kivitelezhető vizsgálati módszert fejlesztett ki a migráció és a biomassza-képződés párhuzamos vizsgálására, amelyet közös európai alkalmazásra ajánl.

2011/02. Szám

Komposztáljuk, visszaforgassuk vagy elégessük a biopolimerek hulladékát?

A biopolimerek hulladékát az USA-ban komposztálni szeretnék, de ez nem olyan egyszerű, mint gondolták. Próbálkoznak a visszaforgatással is. Németországban inkább az elégetésre gondolnak az energiatartalom visszanyerésével. Vizsgálatok szerint a biopolimerek égésgázai semmivel sem veszélyesebbek a hagyományos műanyagokénál.

2011/01. Szám

A pvc ipar eredményei a vinil 2010 programban

Az európai PVC ágazat 2000-ben hirdette meg a Vinil 2010 programot, elsősorban az ágazatot ért támadásokra válaszolva. Az iparvállalatok és a programhoz csatlakozott szervezetek 10 alatt látványos eredményeket értek el a hulladékok hasznosítása, a növényi alapú adalékok bevezetése terén.

2010/06. Szám

Pet hulladékok feldolgozása

Az évről évre keletkező nagy mennyiségű PET hulladék (RPET) újrafeldolgozására ma már számos technológia áll rendelkezésre, és ezeket folyamatosan fejlesztik. Korábban RPET-ből kizárólag szálakat gyártottak, de ma már palack, fólia, lemez, pántolószalag, sőt kozmetikai csomagolás is készül belőle. Bizonyos ellenőrzött technológiák esetében a hatóságok engedélyezik az RPET használatát élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban is.

2010/05. Szám

Polisziloxánok a szennyvízben

A háztartási és az ipari szennyvízzel a szennyvíztisztítókba polisziloxánok jutnak be, amelyek feldúsulhatnak a biogázban. A biogáz hasznosításakor (elégetésekor) ez műszaki problémákat okozhat. Svájcban alaposan vizsgálták a szennyvíztisztítókban kimutatható polisziloxánokat.

Ártalmas-e az egészségre a biszfenol-a?

A polikarbonát és az epoxigyanták egyik alapanyagát, a biszfenol A-t - a világ különböző részein végzett vizsgálatok alapján - egészségkárosító hatással vádolják. A hatóságok eddig nem változtattak korábbi álláspontjukon, azaz bizonyos korlátozással az élelmiszeripari felhasználását nem korlátozták szigorúbban, azonban az ipar és a kereskedelem megkezdte az alternatív anyagok kidolgozását, ill. forgalmazását.

2010/04. Szám

Jó osztályzatot kapott az egyutas pet palack

Németországban egy független cég vizsgálata szerint az egyutas, eldobható PET palackok ökológiai terhelése megegyezik a visszaváltható üvegcsomagolással. Ennek alapján a PET palackokat nem indokolt "klímagyilkos"-nak nevezni. A mind erősebbé váló, a hulladék mennyiségét tudatosan csökkenteni akaró környezettudatos gondolkodás néhány élelmes gyártót az újratölthető, csapvíz szűrésére is alkalmas, patronbetétes műanyag palackok piacra dobására ösztönözte.

2010/03. Szám

Gyakorlati példák: értékes alapanyagok a műanyaghulladékból

A közutálatnak örvendő műanyaghulladékról egyre többen tudják, hogy az nem szemét, hanem értékes alapanyag. Visszaforgatása vagy energiatartalmának felhasználása azonban pénzbe kerül, amelyet különféle díjak beszedésével próbálnak előteremteni. Lehet, hogy a korábbi évtizedekben lerakókban elhelyezett műanyagtömeg a jövőben fontos energiaforrás lesz, kibányászásával máris több cég foglalkozik.

2010/02. Szám

A hulladék értékes nyersanyagforrás az eu-ban

Az EU új irányelveiben az európai források hosszú ideig tartó használatát és a nyersanyagforrások jobb kihasználását tűzte ki célul. A hulladék nem szemét, hanem értékes nyersanyagforrás, amelyből a másodlagos nyersanyagokat vissza kell forgatni a gyártásba. A műanyaghulladék újrafeldolgozásával nem mindenki ért egyet, de vannak, akik ezt már sikeresen gyakorolják.