Műanyagfajták, kompozitok, bioműanyagok

Új poliamid típusok és műanyag kompaundok a felhasználók igényeire szabott tulajdonságokkal

A poliamidok, más polimerekhez hasonlóan széles tulajdonságspektrummal rendelkeznek. A svájci Ems-Grivory cég fejlesztései alátámasztják ezt a megállapítást. Kínálatukban az átlátszótól a „piano black”-ig találhatók poliamid típusok. Kompaundokkal tovább növelhető a műanyagok választéka. Ezt mutatja be a német Bada cég. A műszaki fejlesztésben újdonság, hogy a kompaundok fejlesztésében is megjelent a digitális technika.

Műanyagok tulajdonságai, vizsgálatok

Új égésgátlók és új csökkentett éghetőségű műanyagok az építőipar, az E/E ipar és a szálgyártás számára. 1. rész

A műanyagokat gyártó és feldolgozó vállalatok fejlesztéseinek egyik megoldandó feladata, hogy termékeik kielégítsék a tűzvédelem, a környezetvédelem és az egészségvédelem egyre szigorodó előírásait, emellett ezeknek a termékeknek meg kell őrizniük a különböző iparágakban szavatolt funkciós tulajdonságokat is. Az építőiparban alkalmazott polisztirolhabok, a szálgyártás és textilipar számára ajánlott néhány újdonságot a publikáció 1. részében, az elektromos és elektronikai iparnak szánt új anyagokat a 2. részben mutatjuk be.

Poliamidok teljesítményének növelése adalékokkal

A poliamidok a műszaki műanyagok legnagyobb csoportját alkotják, sok területen képesek kielégíteni a követelményeket, és ezért nagyon széles az alkalmazási területük az autóipartól az elektromos és elektronikai iparon keresztül a különböző műszerek szer-számok és ipari alkatrészek gyártásáig. Fejlesztésükben nagy szerepet játszanak a különböző adalékanyagok, amelyekkel a poliamidot alkalmassá teszik az adott alkalmazás-ra és az általuk elérhető teljesítmény fokozására. Adalékok segíthetnek a poliamidok tulajdonságainak megőrzésében a reciklálás során is.

Az akrilátból készített óriás akváriumok veszélyei

A világ számos részén óriási akváriumokban közelről mutatják be a tengerek élővilágát. Ez a látványosság nagy tömegeket vonz. A poli(metil-metakrilát) az akváriumok kitűnően bevált alapanyaga, de csak akkor, ha megfelelő szakismerettel használják fel. Ennek hiánya katasztrofális hibákhoz vezethet.

Műanyagok feldolgozása, additív technológiák

Hogyan javítsuk a fröccsöntés gyártási képességét?

A fröccsöntési folyamat gyártóképességének javítása fontos a jó minőségű termék előállításának biztosításához. A kulcstényező a szerszámüreg tökéletes kitöltése és az optimális mennyiségű ömledék betáplálása az utónyomás végéig. A termékminőséget több tényező befolyásolja: a termék helyes kialakítása, az alapanyag kiválasztása, a fröccsszer-szám tervezése és elkészítése, a megfelelő méretű és képességű fröccsöntőgép használata és végül az optimálishoz közeli fröccsparaméterek beállítása. E tényezők természetesen egymással is kölcsönhatásban állnak.

Autóipari és gyógyászati követelményeknek megfelelő többrétegű csövek gyártása

Az alkoholtartalmú motorbenzinek elterjedése, az üzemanyag-porlasztás műszaki meg-oldásainak fejlődése és az emissziós határértékek szigorítása szükségessé tette a többrétegű benzinvezeték-csövek alapanyagainak módosítását. Olyan alapanyagokat kell alkalmazni, amelyekből az üzemanyagok csak nagyon kevés részt tudnak kioldani. A koextrudált műanyag csövek tulajdonságainak optimálásához fontos figyelembe venni az ömledékek viszkozitását, a polimerek olvadáspontját és Tg-jét, illetve elhelyezkedésüket a szerkezetben. A Novatec cég jelentős fejlesztéseket tartalmazó, új kalibráló és lehúzó/vágó berendezéseket kínál, elsősorban az egészségügyi csövek és tömlők extrudálásához, amelyekkel nő a termék megbízhatósága és reprodukálhatósága, mi-közben a berendezések kezelése, karbantartása is egyszerűsödik.

Öt dolgot kell megfontolni, mielőtt egy kobotot vásárol

Többrétegű palackokhoz használt poliamid és a szilikonkaucsuk extrúziós fúvása

Többrétegű palackok extrúziós fúvással történő előállításához az oxigénáteresztés csökkentésére poliamidot is lehet alkalmazni. Egy kutatásban vizsgálták a fúvás szempontjából legfontosabb tulajdonságok – az ömledékviszkozitás és a deformálhatóságot jellemző modulusok – változását különböző modifikátorok hatására. Egy másik munkában a térhálósítás mértékének hatását vizsgálták a szilikonkaucsuk fúvási viselkedésére.

A rotációs öntés előnyei

A rotációs öntés a műanyag-feldolgozó technológiáknak mindössze 0,7%-át teszi ki. Mégis érdemes odafigyelni az újabb fejlesztésekre, hiszen a nyomásmentes technológia némely terméknél komoly gazdasági előnyt nyújt. Legnagyobb mennyiségben polietilént dolgoznak fel ezzel a technológiával. Kifejlesztettek egy PA6 típust, amelyből rotációs öntéssel gépkocsik üzemanyagtartályát lehet előállítani.

A lemezgyártás újdonságai

Az utóbbi időben változtak a lemezgyártók, számos vállalkozás eladta érdekeltségeit más vagy új piaci szereplőnek. A lemezgyártásban egyre inkább előtérbe kerül az alkalmazás után keletkező hulladékok újrahasznosítása, visszavezetése a gyártásba. A habosított lemezek gyártásában a kémiai habosítás, a koextrudálás és a térhálosítás is kínál újdonságokat.

Új termékek, új technológiák

Új termékek, új technológiák

Hogyan halad előre a 3D nyomtatás alkalmazása 2019-ben?; Generatív tervezés; Bionyomtatás; Többszínű, funkcionális alkatrészek; A Jabil cég új, 3D nyomtatási projekteket felgyorsító kezdeményezései; Az Evonik cégfelvásárlással bővíti 3D nyomtató anyagainak választékát; 3D nyomtatással készülő Ford gépkocsi alkatrészek; Új hidrolízisnek ellenálló PBT csatlakozók; Új, minősített reciklált műanyag alapanyagok a Sabictól; Nagy hővezető képességű poliamidok az Unitika-tól; Új, kis hőtágulású polimer az átlátszó és flexibilis kijelzőkhöz; Műanyag üzemanyagtartály megnövelt hatótávolságú elektromos autók kisegítő motorjához; Villamos hajtású fúvóformázó gépek; Szerszámban díszített vödrök gyártása egy- vagy kétfészkes automata gépen; Szénszál-erősítésű burkolóanyaggal mentik meg az öreg hidakat, Kézi vizsgálókészülék fóliák felületkezelésének ellenőrzésére

Műanyagok alkalmazása

Új lehetőségek orvosi fóliák és csövek gyártására 1. rész

Műanyagok nélkül ma az orvostechnika sokkal szegényebb lenne, ezért egyre nagyobb a kereslet az orvosi műanyagok iránt. Nem véletlen, hogy egyre többen vállalkoznak a nagyon szigorú feltételek között gyártandó és feldolgozandó műanyagok előállítására. Ebben a számban az orvosi célra szánt fóliák (1. rész), a következő számban az orvosi csövek néhány újdonságát (2. rész) mutatjuk be.

Piaci hírek

Piaci hírek innen-onnan

Indiai csomagolóanyag-gyártók beruházásai Magyarországon; Magyar fejlesztésű, Debrecenben gyártott Mercedes busz; Több mint négymilliárdos fejlesztés Csongrádon; A lengyel Plast-Box cégvásárlással bővíti tevékenységét; PVC padló gyártásának növelése Oroszországban; A United Caps új gyárakat épít Európában és Malajziában; A BASF 10 milliárd dolláros krakkoló üzemet indít Kínában

Növekszik a bioműanyagok piaci részaránya

Vezetői ismeretek

A svájci műanyagipar szereplőinek hangulata bizakodó

Vita a műanyagok csomagolóipari korlátozásáról

Az EU-ban új törvényt készülnek kibocsátani a műanyagok csomagolóipari felhasználásáról. Ebben adókivetés, tiltás és korlátozás egyaránt volna. A műanyagipar és a csomagolóipar képviselői erősen tiltakoznak. Szerintük a műanyagellenes kampányban sok a politika, a tudatlanság és a szenzációhajhászás. A sajtó az óceánok úszó szemétszigeteinek drámai képeivel az érzelmekre hat, a műanyagok helyettesítésére ajánlott anyagokról pedig sehol nem közölnek olyan adatokat, amelyek a környezetre kifejtett hatásukat jellemeznék. A műanyaggyártók ezzel szemben folyamatosan javítják gyártmányaik újrafelhasználhatóságát, növelik a visszaforgatott műanyagok részarányát és mindenkor igazodnak az egyre szigorúbb előírásokhoz.

Műanyagok és a környezet

A műanyaghulladék nem szemét, hanem értékes forrás

A műanyaghulladék egy csekély részét ma a fejlett országokban újra műanyagként dolgozzák fel, de igen nagy – elsősorban az anyagában újra nem feldolgozható – része a szemétlerakókba kerül. Pedig ezeket alapanyagaikra lebontva hasznosítani lehetne. Az USA-ban pl. pirolízissel műanyagokból dízelolajat gyárthatnának. A PET viszonylag nagy hányadát visszaforgatják a gyártásba, de nem minden használt PET-ből készítenek élelmiszerek csomagolására alkalmas regranulátumot. Egy kanadai feltaláló depolimerizálást követő repolimerizálásával képes akár az óceánokból kihalászott PET szemétből is kiváló, élelmiszeripari polimert készíteni.

Környezetvédelmi hírek

Műanyag helyett környezetbarát csomagolást kapnak a Samsung termékei; Két és fél tonna golflabdát halásztak ki a kaliforniai Monterey-öbölből; Világszintű összefogás a műanyaghulladék ellen

Fiatalok fóruma

A polietilén feldolgozási stabilizálása természetes antioxidánsokkal

Hazai hírek

Pogány Gabriella (1929–2019)