Műanyagfajták

Funkcionális töltőanyagok előnyei

Az üveggyöngyöket már régóta alkalmazzák műanyagok töltésére, elsősorban a sűrűség csökkentése céljából. Újabban sikerült az üveggyöngyök mechanikai szilárdságát is nö-velni. Az extrúzióval előállítható üveghabokkal is bíztató kísérleteket végeztek.

Műanyagok tulajdonságai

Milyen szaga legyen egy gépkocsinak?

Lehet, hogy egy gépkocsi valamennyi műszaki adata kiváló, és a kocsi tetszetős is, még-sem jön létre a vásár, mert az ügyfél számára taszító volt az utastérben érzékelhető szag. Az autógyártók ezért egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek is. Keresik a kis emisz-sziójú anyagokat és ellenőrzik az anyagok szagát. Az utóbbi célra még mindig az emberi orr a legalkalmasabb.

Műanyagok feldolgozása

Faliszttel töltött kompozitok (wpc) fröccsöntése

A faliszttel töltött kompozitokat eddig főleg extrudálták. Újabban egyre több feldolgozó próbálkozik fröccsöntésükkel. A faliszttel, természetes szálakkal töltött keverékeket biokompozitoknak nevezik, utalva a megújuló forrásból származó természetes anyagok jelenlétére. A WPC termékeket az autó- és villamosiparban, az építőiparban, játékok gyártására alkalmazzák.

Fröccsöntött formadarabok korszerű kikészítése

A fröccsöntött műanyag formadarabokat nagyon gyakran formaadás után festik, lak-kozzák, nyomtatják vagy más módon készítik ki. Ezeket a műveleteket hagyományosan egymástól időben és térben elválasztva végzik el. Újabban erőfeszítéseket tesznek arra, hogy néhány lépést összevonjanak, vagy éppenséggel egyetlen gyártsósoron, egymás után folyamatosan és automatikusan végezzék el a szükséges műveleteket.

Műanyagok fúrása, fűrészelése

Műanyagtermékeket nemcsak a hagyományos ömlesztéses technológiákkal (fröccsöntés, extrudálás, fúvás stb.) lehet előállítani, hanem a fémekhez hasonlóan forgácsolással, fű-részeléssel vagy más utómegmunkálási technikával. A műanyagok viszkoelasztikus tu-lajdonsága, a szálerősítésű műanyagok inhomogén szerkezete miatt azonban számos eltérés adódik a fémek és a műanyagok megmunkálása között.

Szerelés helyett fröccsöntés

A montázsfröccsöntés a többkomponensű fröccsöntés és a szerelés egyfajta kombináció-ját jelenti. Speciális alkalmazása, amikor megfelelő anyagpár kiválasztásával vagy egy-máshoz tapadó vagy egymáson elmozduló szerkezeteket állítanak elő. A montázs-fröccsöntésben a felületkezelésnek is fontos szerepe van.

Műanyagok alkalmazása

Hőálló poliamidok a motortérben

Az üvegszállal és ásványi töltőanyagokkal erősített poliamidokból és nagy teljesítményű műanyagokból egyre több részegységet gyártanak, amelyek a gépkocsi motorterében, magas hőmérsékleten üzemelnek. Napjainkban a motorfejlesztést a tömegcsökkentés, a reprodukálható minőség, az utómegmunkálási műveletek lefaragása és az alkatrészek gyors és megbízható elérhetősége vezérli. Mindezekhez a műszaki műanyagok új lehető-ségeket kínálnak a motortervezőknek.

Újfajta műanyag alkatrészek az autók belső terében

Az vezető autógyárak egyre újabb eljárásokat és termékeket igényelnek versenyelőnyük megtartása, ill. fokozása érdekében. Az új Audi TT Coupéba az eddig általánosan hasz-nált fém üléstámla helyett fúvással előállított üléstámlát építettek, amely több szem-pontból előnyösebb a fémszerkezetnél. Egy másik újdonság a fényt emittáló fóliákkal bevont alkatrészek megjelenése a felső kategóriás gépkocsikban.

Pet és orientált pp palackok versenye

A PET palackokat a melegen töltés intenzifikálása és a minél nagyobb térfogat irányába fejlesztik. A melegen tölthető palackok között az orientált PP-nek is jut szerep, habár a rossz gázzárása miatt csak bevonattal vagy többrétegű szerkezetben alkalmazható. Mind a PET, mind a PP palackok fejlesztéseit a multinacionális gépgyártó cégek végzik.

Műanyag csomagolóeszközök az évtized második felében

A poliolefinek a németországi műanyag csomagolóeszközök 75%-át alkotják, második 12%-kal a PET. Az összes feldolgozott műanyag 33%-ából csomagolóeszköz készül. Nem csoda, hogy a poliololefigyártók újabb és újabb típusokat fejlesztenek ki a csoma-golóipar számára. A kozmetikai ipar nem csak jó, hanem szép eszközöket vár el, ebben a színezékgyártók is segítségére vannak. Új alkalmazási területnek tűnik a műanyag cso-magolóeszközök között a sör forgalmazása 5-30 literes műanyag hordós „bag-in-box” csomagolóeszközben.

Műanyagok az egészségügy szolgálatában

Az orvostechnikában használt anyagok több mint 50%-a műanyag. A fejlődést ezen a területen nem a mennyiségi növekedés jelenti, hanem az új technológiák bevezetése, a miniatürizálás és a nanotechnológia. Az orvostechnikai alkalmazásokban jól ismert mű-anyagok (PC, PEI, PES, PSU, PPSU) mellett megjelent egy új ígéretes műanyagfajta a poli(para-fenilén).

Műanyagok piaci helyzete

Irányzatok a műanyag-alapanyagok forgalmában

A műanyag-alapanyagok elosztási láncában minden szereplőnek a költségek csökkentése az elsődleges célja. Ennek érdekében a gyártók nagy tételek gyártására és kereskedelmi költségeik csökkentésére törekednek. Ez utóbbit például az internetes forgalmuk növelé-sével érhetik el. Új szerepük van a nagy elosztó és a keverékgyártó cégeknek, amelyek a vevői igényekhez igazodva rugalmas termékválasztékkal, jól képzett szakembereik ta-nácsadással segítik a feldolgozókat és kedvező feltételeket nyújtanak törzsvásárlóiknak.

Vezetői ismeretek

Új tárgyalási stratégiák – a kommunikáció művészete

A műanyag-feldolgozó ipar szakemberi jól ismerik az árak csökkentésére irányuló nyo-mást, amikor megrendelőik szinte az önköltséget sem akarják megfizetni. A hosszú távú kapcsolatokban azonban az áron kívül még számos tényező van, amivel befolyásolni le-het az üzlet kimenetelét. Ezek egyike a következetes, jól átgondolt és előkészített tárgya-lási stratégia, amelyet persze meg is kell tudni valósítani.

Műszaki műanyag félkész termékek

Poliszulfon – psu; poli(fenilén-szulfon) – ppsu