2018. júl. 18.

A műanyag alapanyagok (túlnyomórészt granulátumok) európai külkereskedelmi mérlege 2016-ban 9,7 Mrd EUR többletet mutatott. Ez a pozitív eredmény azonban nem fedheti el az elmúlt évek negatív irányzatát. 2012-ben ugyanis a kereskedelmi többlet még 12 Mrd EUR volt. A fejlődés motorja ugyanis a folyamatosan növe- kedő import, amely 2012-ben még 12 Mrd EUR-t, 2015-ben már 15 Mrd feletti EUR-t tett ki, és várhatóan 25 Mrd EUR körül fog stagnálni enyhén csökkenő export mellett.

A műanyag granulátumok legnagyobb importőre 14%-os részesedéssel Törökor- szág, azt követően 12–12%-kal az USA és Kína, 4–5%-kal Oroszország és a „kereske- delmi forgókeresztként” működő Svájc, amely lényegében tranzitországként lép be a képbe.

Az exportőrök között az USA az első, amely az 2015. évben elért 15%-os rész- arányát 2016-ban 17%-ra növelte. Dél-Korea 10%-os részesedésével a második, amit alighanem az EU-val kötött szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhet. Szaúd- Arábia harmadik helyét (9%-kal) a náluk előállított polietilén nagyon alacsony gyártási költségei alapozzák meg. Svájc és Japán ismét felbukkant az exportőrök között, mert mindkettőben speciális műszaki műanyagokat készítenek a más országokban vásárolt alappolimerekből.

Az EU-ban és a további két vizsgált országban („klasszikus Európa”) 2016-ban összesen 49,9 millió tonna műanyag alapanyagot dolgoztak fel, 1,8%-kal többet, mint 2015-ben. Ennek megoszlása: Németország 24,5%, Olaszország 14,2 %, Franciaor- szág 9,6%, Spanyolország 7,7%, Egyesült Királyság 7,5%, Lengyelország 6,3%, őket követi Belgium és Hollandia. A felsorolt nyolc országban dolgozták fel az Európában felhasznált műanyag alapanyagok 80%-át. A maradék 20%-ot feldolgozó országok közül Csehország az első; a sort Ciprus és Málta zárja. A feldolgozott műanyagok fajta szerinti megoszlása az 1. ábrán látható.

abra 1 abra 2
1. ábra Az európai műanyag-felhasználás eloszlása 2016-ban műanyagfajták szerint (összesen 49,9 M t) 2. ábra Az európai műanyag-felhasználás eloszlása 2016-ban alkalmazási területek szerint (összesen 49,9 M t)

 

2