2013/03. Szám

A német műanyag-feldolgozóknak sem könnyű

A feldolgozóiparban nőnek az anyag- és energiaárak, a termékeket azonban csak az előző év árszintjén lehet eladni. Ez érvényesül a német műanyag-feldolgozó iparban is, amelyben azt is tapasztalják, hogy a műszaki cikkek megrendelései tovább csökkennek. Ilyen körülmények között nehezen lehet emelkedő termékárakra számítani.

Ha túl sok fejlesztési cél követeli a döntést

A vállalatok sikerét vagy sikertelenségét jelentős mértékben befolyásolja, hogy a fejlesztéseket milyen hatékonysággal tudják a döntéshozók kiválasztani, irányítani, ill. a résztvevőket érdekeltté tenni a projekt gyakorlati megvalósításában.

2012/06. Szám

Műanyag-feldolgozó szakemberek képzése az usa-ban

Az USA-ban a magas munkanélküliség mellett is nyomasztó a műanyag-feldolgozó szakmunkások hiánya. A vállalatok ezen saját alkalmazottaik képzésével próbálnak se-gíteni.

2012/05. Szám

Visszatekintés a műanyagipar fontosabb 2011-es eseményeire

Áttekintés a világ műanyagipari cégeinek 2011-ben bekövetkezett fontosabb bővítéseiről és tulajdonváltozásairól

2011/06. Szám

Tudásmenedzsment: a vállalaton belül felhalmozott tudás hasznosítása

Egy-egy vállalaton belül sokszor generációról-generációra halmozódik a tudás, amely a vállalat sikerének záloga. A tudásmenedzsment a vállalati vezetők kezében lévő eszköz, amellyel összegyűjthetik és hasznosíthatják a vállalaton belül felgyűlt tudáshalmazt.

2011/04. Szám

Ágazatok és vállalatok válasza a válságra

A 2008-ban kezdődő gazdasági-pénzügyi válság a műanyagipart is érintette, térségtől, ágazattól függően. A vállalatok túlélésük érdekében különböző stratégiákkal válaszoltak a kihívásokra. A válság enyhülésével eljött az ideje, hogy ezeknek a lépéseknek az eredményeit vagy kudarcait elemezzék.

Nyitott innováció: az innováció értékesítésének elősegítése

A találmányok, újdonságok sorsa mindig is göröngyös volt. Az internet ezen a téren is új eszközt kínál, a nyitott innovációt. Az USA-ban már több cég szakosodott arra, hogy közvetítsen a problémáira választ kereső vállalatok és az azokat megoldó szervezetek, személyek között.

2011/03. Szám

A fröccsöntő vállalatok jövőképe

A vállalatok eredményes működéséhez a humán erőforrás oldaláról a szakmai felkészültség mellett még egy sor készségre van szükség. Az alábbiakban a sikeres vállalat-irányításhoz szükséges vezetői szerepeket elemezzük.

2011/01. Szám

Gondolatok a jövőről az autóipar tükrében

Az autóipar fejlődésére a műanyagipari szakembereknek is érdemes odafigyelniük, hiszen a gépkocsikban felhasznált műanyagok részaránya egyre nő. Az autóipar igényeit csak az innovatív és jó kooperációs készséggel rendelkező vállalatok tudják teljesíteni.

2010/06. Szám

Új szemlélet a vezetők kiválasztása terén

A modern vállalatirányítás a vezetőtől komplex tudást igényel, amelynek csak egy részét lehet az iskolapadban megszerezni. Műszaki tudással. közgazdasági, jogi és humánpolitikai ismeretekkel egyidejűleg kevesen rendelkeznek, ezért a jó vezetőnek ezeket többnyire menetközben kell megszereznie.

2010/02. Szám

Védjegy és márkanév – az üzleti érték fontos részei

A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. A védjegyeken belül márkaneveket is használnak, amelyek biztosítják a tulajdonosa részére a kizárólagos névhasználatot.

2010/01. Szám

A kutatástól a termelésig – állami támogatással

Napjainkban egyre több országban ismerik fel, hogy az innovációt nem elegendő az ötletek finanszírozásával támogatni, hanem a különböző szaktudású és az eltérő tapasztalatokat felhasználó munkacsoportokat kell segíteni. Az Egyesült Királyságban és Németországban már hosszú idő óta működnek ilyen támogatási formák.

2008/05. Szám

Műanyag-feldolgozó vállalatok tevékenységének jobbítását célzó modellek

A hagyományos vezetési gyakorlatot a célok kitűzése, a feladatok egységekre, ill. munka-társakra lebontása és a teljesítés ellenőrzése, értékelése jellemezte. Az alábbiakban két modern vezetési modellt ismertetünk, amelyek az eddigieknél nagyobb mértékben építe-nek a dolgozók kezdeményezésére, felelősségérzetére.

2008/02. Szám

Új tárgyalási stratégiák – a kommunikáció művészete

A műanyag-feldolgozó ipar szakemberi jól ismerik az árak csökkentésére irányuló nyo-mást, amikor megrendelőik szinte az önköltséget sem akarják megfizetni. A hosszú távú kapcsolatokban azonban az áron kívül még számos tényező van, amivel befolyásolni le-het az üzlet kimenetelét. Ezek egyike a következetes, jól átgondolt és előkészített tárgya-lási stratégia, amelyet persze meg is kell tudni valósítani.