2015/06. Szám

Göröngyök és kátyúk a reach útján

Nyolc évvel ezelőtt indult útjára az Európai Unió vegyipari programja, a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), de útján előre nem látott nehézségek lépnek fel. Nem egyértelmű, hogy hogyan kezeljék pl. egy konzorciumba (ugyanazt a vegyi anyagot alkalmazó és regisztrációra előkészítő vállalatokból álló csoport) később belépésre jelentkező vállalatokat, és milyen módon változtassák meg emiatt a költségek elosztását. Meglehetősen nagy a zavar a nanoanyagok körül is, sőt abban sincs egység, hogy mely anyagok sorolhatók ezek közé.

2015/05. Szám

A palagáztól fellendülést várnak az usa-ban és európában

A szénhidrogénforrások elfogyásáról szóló komor jóslatok után a palagáz felfedezése felpezsdítette a petrolkémiai ipart. Az USA-ban erre alapozva jelentős beruházásokat terveznek a polietiléngyártás bővítésére. A gyártóknak most már azzal kell foglalkozniuk, hogy hova és hogyan exportálják a hamarosan bővülő felesleget. Európa kicsit lemaradt a palagáz kitermelésében, az Ineos cég azonban megpróbálja ezt az új energiaforrást ezen a kontinensen is hasznosítani. Megújuló polietiléngyárában kezdetben az USA-ból exportált palagázzal dolgoznak majd, de néhány év múlva át fognak térni az akkor már rendelkezésre álló európai palagázra.

2015/04. Szám

Fenntarthatóság és forráshatékonyság

Ha utódainkra egy élhető világot akarunk hagyni, meg kell teremteni a fenntartható fejlődést, amely csak akkor valósítható meg, ha a rendelkezésre álló forrásokat már most a lehető leghatékonyabban hasznosítjuk. Ez nemcsak az energia- és anyagforrásokra igaz, hanem az emberi munkaerőre, a technikára és az egész termelési folyamatra is.

Hírek az eu-ból

Négy új EU-biztos, akinek hatásköre érinti a műanyagokat; A ftalátok körül még sok a bizonytalanság

2015/02. Szám

35%-kal nő a világ energiaigénye 2015 és 2040 között

Az ExxonMobil rendszeresen megjelenő éves tanulmányainak 2015. évi elemzése szerint a világ energiaigénye 2040-ig 35%-kal nő. A 25 éves ciklust döntő mértékben az energiahatékonyság javulásának és a jelenleginél kevesebb szén-dioxidot kibocsátó források bővülésének kell meghatároznia.

2015/01. Szám

Adalékanyag-gyártók stratégiája

A világ vezető adalékanyag-gyártóinak az alapanyaggyártók és a feldolgozók igényeit egyaránt figyelni kell, de esetenként tisztában kell lenniük az alkalmazások által támasztott követelményekkel is. Az adalékgyártók között az utóbbi években vállalatfelvásárlások miatt számos változás következett be, ami a piaci viszonyok átrendeződésével járt.

2014/06. Szám

Műanyag-feldolgozó vállalatok a válság időszakában: mi a teendő?

A válság mindig felerősíti a vállalatvezetőkben az azonnali reagálás óhaját. A német és az USA-beli tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a vállalatok sikeresek, akár még válság idején is, amelyek folyamatosan, alaposan kidolgozott stratégia mentén fejlesztik a céget.

2014/05. Szám

Milyen lehet(ne) európa és a világ olaj- és vegyipara 2030-ban és 2050-ben?

Néhány évtizede még a kőolajforrások kiapadása volt az előrejelzések témája, ami megindította az alternatív energia- és alapanyagforrások kutatását. Az elmúlt évtizedben felfedezett palagáz módosította az előrejelzéseket. Vannak, akik Európa vegyiparának jövőjét még most is borúsnak látják, mások ennek ellenkezőjét jósolják. A következőkben Európára és a világra vonatkozó pozitív képet mutatjuk be.

2014/04. Szám

Termékfejlesztés a műanyagiparban

A termékek fejlesztésekor, illetve sikeres piaci bevezetésük érdekében számos tényezőt kell figyelembe venni, amelyek között egyre növekvő súlya van a környezetvédelmi szempontoknak. Német, osztrák és szlovén kutatók fröccstermékekre dolgoztak ki egy általános fejlesztési algoritmust, abból a célból, hogy megkönnyítsék, jól áttekinthetővé tegyék ezt a komplex folyamatot.

2014/03. Szám

A palagáz várható hatása az usa műanyagiparára

Az USA-ban nagy reményeket fűznek a palagázhoz, amely amellett, hogy új, olcsó energiaforrást jelent, ugyancsak olcsó alapanyagforrása lehet a műanyaggyártásnak. Ettől az ország gazdaságának fellendülését várják, és maximálisan ki akarják használni műanyagiparuk versenyképességének növelésére. A palagázról a Műanyagipari Szemle 2014. 1. számában olvashatnak cikket, „Igéretes új energiaforrás: a palagáz” címmel.

Külföldre kihelyezett műanyag-feldolgozó vállalatok repatriálása Észak-amerikába

Az észak-amerikai műanyag-feldolgozók múltbeli tapasztalataik alapján egyre jobban felismerik, hogy előnyös számukra, ha a korábban Távol-Keletre telepített termelési egységeiket visszatelepítik hazájukba.

2014/02. Szám

Erőfeszítések a 100 éves pvc fenntarthatóságáért

100 évvel ezelőtt jegyezték be az első PVC-szabadalmat. A PVC azóta a világon a harmadik legnagyobb mennyiségben gyártott műanyaggá vált. Voltak nehéz évek, de úgy tűnik a PVC sikere töretlen. Ezt támogatja az európai PVC ipar a PVC fenntarthatóságának megvalósítására önkéntesen vállalt Vinyl 2010 és VinylPlus program.

Sikeresek lesznek-e a nanoanyagok a műanyagiparban?

A nanoanyagokkal kapcsolatos elvárások napjainkig még nem teljesültek. Intenzív kutatómunka továbbra is folyik, azonban az ipari megvalósítások köre csak kismértékben bővül.

2014/01. Szám

Fenntartható fejlődés vállalati szemszögből

Két USA-beli vállalatcsoport a saját műanyag-feldolgozó üzemeiben igyekszik megvalósítani a fenntartható fejlődést. Ennek eszközei az energia- és anyagtakarékosság, a hulladékhasznosítás és számos más tevékenység, amely a vállalat minden egyes munkatársára kiterjed.

Vállalati innováció a 21. században

A 21. század a konceptuális kor, a „kreatív gazdaság” időszaka lesz. A vállalatok a kockázatos, de elengedhetetlen innováció nélkül nem tudnak talpon maradni. Ennek megvannak a maga szabályai. A következőkben egy innovációs modellt mutatunk be.

2013/06. Szám

Túlélési stratégiák a válságban

A vállalatvezetésben nem érdemes az „ahány ház, annyi szokás” elvet követni, hanem érdemes odafigyelni a sikeres versenytársak vezetési stratégiáira, különösen válság idején. Habár a cikkben említett példák a tengerentúli vállalatok fejlődéséről számolnak be, a módszerek a közép-kelet-európai térségben is felhasználhatók. A fenntartható fejlődést szolgáló német javaslatokra pedig valamennyi műanyag-feldolgozó vállalatnak érdemes odafigyelni.

Offshore vállalatok visszatelepítése az usa-ba

Az USA-ban az elmúlt évben megindult a műanyag-feldolgozó üzemek lassú visszaszivárgása az ázsiai országokból. A megrendelők jobban bíznak a hazai termékekben. Kínában lehet egyszerűbb szerszámokat készíttetni és szokványos fröccstermékeket gyártatni, bonyolult szerszámot építeni és bonyolultabb technológiát alkalmazni azonban inkább otthon érdemes.

Segítség a reach miatt bajba került vállalatoknak

Az év első felében lezárult a vegyi anyagok kötelező regisztrációjának REACH törvény szerinti középső szakasza. Az a vállalat, amely nem regisztráltatta az általa használt regisztrációköteles anyagot, azt 2013. május 31. után nem használhatja fel és nem importálhatja. A harmadik szakaszban, 2018-ig nagyon sok kis- és középvállalatnak kellene anyagait regisztráltatni, amihez anyagi forrásai és ismeretei is hiányosak. Nekik kínál segítséget egy erre szakosodott vállalat. A REACH keretében számos korábban alkalmazott anyag használatát korlátozni vagy tiltani fogják. A vegyi gyárak ezért igyekeznek ezek helyettesítésére alkalmas készítményeket kifejleszteni. A szerszámok tisztítására alkalmazott környezet- és egészségkárosító oldószerek helyett máris lehet alkalmas szereket vásárolni.

2013/05. Szám

A számítástechnika szerepe a műanyag-feldolgozó vállalatok irányításában

A legtöbb vállalat, és így a műanyag-feldolgozó cégek működését is nagymértékben átitatta a különböző szintű (szigetszerű, illetve integrált rendszerben működő) szoftverek alkalmazása. Ezeket a programokat főképpen a cég irányításában használják, de esetenként a gyártmánytervezés és a vevő- és beszállítói kapcsolatok terén is alkalmazzák. Mindez – noha kisebb arányokban – megtalálható a kis (<25 fő) cégeknél is. A számítástechnika további elterjedése várható mind a vállalaton belüli integráció, mind a partnerek közötti együttműködést és a nagyobb mobilitást segítő rendszerek területén.

2013/04. Szám

A műanyag-feldolgozás fejlesztésének új irányai

Versenyképes termékek fejlesztésében jelentős szerepe van az időtényezőnek. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a prototípusgyártásban jól bevált technikákat kisszériás termékek gyártására is alkalmazzák. A német innovációs tevékenységet az állam jelentős összegekkel támogatja.