Találatok

2002/12. Szám

Növényi rosttal erősített polipropilének

A természetes növényi szállal erősített polipropilének egyre népszerűb bek a járműgyártásban, az építőiparban és az elektrotechnikában, mert az ilyen kompozitok sűrűsége sokkal kisebb az üvegszállal erősítettekénél, és hulladékuk újrahasznosítása is könnyebb. Erősítőanyagként szívesen használnak len- és kenderrostot, falisztet, cellulózt. A kompozitokat folyamatosan fejlesztik.

2003/10. Szám

Műanyag kompozitok a szélenergia hasznosításában

A szélerőművek fejlődése A szélerőművek látványa megszokottá vált a tengerparton lakók számára, és mára már korábban elképzelhetetlen mértékben járulnak hozzá a villamosenergia-termeléshez. Ehhez persze kellett a német villamosenergiatörvény és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvény, amely 2010-ig előírja a megújuló forrásból származó energia mennyiségének megduplázását. 1990-ben Németországban 20 MW energiát állítottak elő szélerőművekkel.

2003/11. Szám

Az erősített műanyag kompozitok helyzete a világon

Az erősített műanyagok 63%-a hőre keményedő gyantából és üvegszál ból álló kompozit, 37%-a erősítőanyagot tartalmazó hőre lágyuló műanyag, leggyakrabban polipropilén. A hőre keményedő műanyagok túlsúlya a jövőben is fennmarad. Az erősítőanyagok közül kiváló tulajdonságai és relatív olcsósága miatt az üvegszálat használják továbbra is a legnagyobb mennyiségben.

2004/02. Szám

Farosttal erősített hőre lágyuló műanyagok

A farosttartalmú kompozitok alkalmazása A farostot tartalmazó műanyag kompozitok és más új rendszerek, mint pl. a hosszú szállal töltött műanyagok rendkívüli módon kiszélesítették a hőre lágyuló műanyagok alkalmazási területeit. Annak ellenére, hogy ezek még csak alakuló piacok, meglepően gyors a növekedésük.

2004/03. Szám

kompozitok szerkezeti alkalmazásai és tartóssága

A szállal erősített műanyagszerkezeteket, az ún. kompozitokat kezdetben főként a repülőgépgyártásban használták, de fokozatosan megtalálták helyüket a polgári alkalmazásokban is. A kompozitok általános felhasználási területeit és a felhasználás arányait a világon az 1.

2004/05. Szám

Nanokompozitok

Piaci helyzet A felhasználása a világon évente átlagosan 18,4%-kal nő, és 2008-ra értékben elérheti a 211 M USD-t, állítja a Business Communication cég „Polymer nanocomposites: nanoparticles, nanoclays and nanotubes” című tanulmányában. 2003-ban 90,8 M USD forgalmat bonyolítottak le ebben a szektorban. A hőre lágyuló és hőre keményedő kompozitok töltőanyagai évtizedekig az ásványi anyagok, fémek és szálak voltak, amelyek növelték a szilárdságot, a modulust és a hőállóságot.

2004/06. Szám

Hírek a kompozitgyártó iparból

Bazaltszállal erősített kompozitok A bazalt lávakőből sodort erősítőszálak voltak a 2004. márc. 30 – ápr.

2005/01. Szám

Újszerű kompozitok

Az újszerű (innovatív) kompozitok erőteljesen bővítik a hőre lágyuló mű anyagok választékát és alkalmazásának körét. A régi és új polimerekből készített anyagok, mint amilyenek a hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló műanyagok (LFT, long faser thermoplasts), a fából és műanyagból felépülő kompozitok (WPC, wood-plastic composites) és a nanokompozitok nagymértékű fejlődésen mennek keresztül annak ellenére, hogy jelenleg még viszonylag kicsi, de folyamatosan bővülő keresletük van. Az előrejelzések szerint a nanokompozitok piaca növekszik majd a leggyorsabban a jelenlegi, viszonylag kis kiindulási alapról.

A poliamidok tulajdonságai a feldolgozási körülmények és a kondicionálás függvényében

A poliamidok részlegesen kristályos, nagy teljesítményű hőre lágyuló mű anyagok, és mind kémiai felépítésüket tekintve, mind pedig a hozzájuk kevert töltő-, erősítő és módosító anyagokat tekintve számos változatuk kapható. Vonzó fizikai és mechanikai tulajdonságaik lehetővé teszik széles körű alkalmazásukat az ipar számos területén. A hőre lágyuló műanyagok és kompozitok felhasználásának éves növe kedése 2000-ben világviszonylatban 5–6% (Észak-Amerikában 4%) volt, ezen belül a poliamidok felhasználása világszerte 8–9%-al növekedett.

Kompozitok szerepe a jövő tömegközlekedésében

A tömegközlekedés jelenlegi állapota a világ jelentős részét érintő gond, a szolgáltatások színvonala messze alulmúlja a személyautók kényelméhez és rugalmasságához szokott utazóközönség elvárásait. A jövőben azonban a kompozitok alkalmazásával olyan piacképes megoldások válhatnak elérhetővé a személyszállításban, amelyek forradalmasíthatják a vonatok és autóbuszok szerepéről alkotott fogalmainkat, ez pedig abban nyilvánul meg, hogy egyre többen fogják otthon hagyni az autóikat. A modern társadalomban a majdnem minden igényt kielégítő személyau tók funkcióival nem könnyű versenyezni.

2005/02. Szám

A kompozitok piaci helyzete

Kompozitok feldolgozása és alkalmazása Műanyagok, üveg- és más szálak, valamint egyéb adalékanyagok bonyo- lult rendszere alkalmas olyan kompozitok kialakítására , amelyekből a jármű- és az építőipar, az elektromos és elektronikai ipar, továbbá egyéb területek, pl. a gyógyászat és a szélenergia hasznosítása, a sport és szabadidő számára alkatrészek, illetve végtermékek gyárthatók. Napjainkban erőteljesen nő a kompozitokból gyártott, fémek helyettesítésére is alkalmas, nagy fizikai terhelésnek kitett alkatrészek alkalmazása főképp a repülőgép- és az autóiparban.

2006/03. Szám

Újdonságok és fejlesztések a hosszú üvegszállal és szénszállal erősített műanyag termékek körében

ÉS FELDOLGOZÁSA Az üvegszálas, de különösen a szénszállal erősített kompozitok tovább szélesítik a mű-anyagok alkalmazását. Az új feldolgozási technológiák nem csak a termékek tulajdonsá-gait javítják, hanem hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, ami különösen a szén-szálas kompozitok további elterjedését segíti.

Természetes szálakkal erősített kompozitok az autógyártásban

A gépkocsikban egyre több beltéri elem készül természetes szálakkal erősített kompo-zitokból. Környezetvédelmi és költségcsökkentési szempontok indokolják a kiterjedt fejlesztéseket. A kompozitok mátrixanyaga mintegy kétharmadában hőre lágyuló mű-anyag, és főleg a reciklálás miatt ez az arány várhatóan növekedni fog.

2006/04. Szám

Természetes szállal erősített polipropilén fröccsanyag – a jövő szerkezeti anyaga

Mintegy 10 éves kutató-fejlesztő munka után a természetes szálakkal erősített és fröccsönthető PP kompozitok elindulhatnak hódító útjukra. A ma már kereskedelmi forgalomban kapható típusok jó alternatívát kínálnak elsősorban az ABS és a PC/ABS kompozitok kiváltására, mechanikai tulajdonságaik, olcsóságuk és könnyű újrahaszno-sításuk miatt. Az új típusok alkalmazása bizonyára nem fog az autóiparra korlátozódni.

Farosttal erősített műanyagok feldolgozása

A fa-műanyag kompozitok (WPC) Észak-Amerikából Európa felé vették útjukat, azaz egyre több nyugat-európai vállalat lát fantáziát a WPC termékek fejlesztésében és gyár-tásában. Az adalékanyag-gyártók már széles kínálattal rendelkeznek a WPC termékek tulajdonságainak javítására, feldolgozásuk könnyítésére.

2006/05. Szám

A fa-műanyag kompozitok (wpc) európában is terjednek

A WPC termékekkel kapcsolatban nagyon sok cikk jelenik meg a szakirodalomban, és a tárgykörben több konferenciát is rendeztek. A WPC európai piacáról, a gyártókról és alkalmazási példákról olvashatnak az alábbiakban.

2007/01. Szám

Anyagfejlesztés: hőre lágyuló műanyagok és kompozitok a nemzetközi kiállításokon

Napjainkban évente több fontos kiállításon mutatják be a gyártók újdonságaikat. A nemzetközi folyóiratokban ezekről általában részletesen beszámolnak. 2006-ban kiemel-kedő eseménynek számított a Chicagóban megrendezett NPE és a Párizsban lezajlott JEC kompozitkiállítás. Az előbbi rendezvényre háromévenként, az utóbbira évente ke-rül sor.

2007/02. Szám

Tömegcsökkentés műanyagkompozitokkal

A nem szőtt PP és üvegszálakkal erősített hőre lágyuló kompozitok jóval könnyebbek, mint a PUR vagy más hordozóanyag-tartalmú kompozitok. Előnyös tulajdonságaik miatt piaci részesedésük nő. A hőre keményedő kompozitoknál a szénszál és a bazaltszál jelent konkurenciát a hagyományosan használt üvegszálnak.

Műanyag-fém kompozitok és hibridek

A fémek és a műanyagok összeépítését már számos alkalmazásnál megoldották. A beté-tes fröccsöntésnél a tapadás növelésére új módszereket dolgoztak ki, amelyek tovább növelik ennek a technológiának az alkalmazhatóságát. Újdonság a műanyagok és az ala-csony olvadáspontú fémötvözetek együttes feldolgozása is.

2007/03. Szám

Innovációk a poliuretán kompozitok gyártásában

Habár a poliuretánok a világ összes műanyag-felhasználásából csak 5%-ban részesed-nek, a felhasználásuk évi 5,5%-os növekedése az anyagcsoport alkalmazási területeinek bővítésére utal. Ebben nagy szerepet játszanak a különböző PUR feldolgozási technoló-giák, amelyeket a vezető gépgyártók folyamatosan fejlesztenek.

2007/06. Szám

Farost/faliszt töltésű kompozitok (wpc): bővülő piac, új gyártók és új berendezések

A szakirodalomban gyakran találunk közleményeket a WPC termékek gyártásáról, pia-cáról. Ezek a kompozitok mindenképpen a műanyagipar újdonságainak számítanak. Európában már jó néhány WPC gyártót találunk, amelyek üzleti sikerekről számolnak be. Tudomásunk szerint Közép-Kelet Európában még egyetlen gyártó sem vállalkozott WPC termékek gyártására.

Pur anyagfejlesztések

A PUR kemény és lágy habok, kemény és lágy tapintású felületek, rugalmas tulajdonsá-gú elasztomertermékek kialakítására egyaránt alkalmas. Egyes fajtái a hőre keményedő, mások a hőre lágyuló műanyagok családjába tartoznak. A „PUR kémia” rejtelmeivel nem csak a kompozitok gyártóinak kell tisztában lenniük, hanem a feldolgozóknak is érdemes megismerkedni az új anyagokkal és tulajdonságaikkal.

2008/01. Szám

Új fröccskompaundálási eljárások

Saját fröccskompaundáló berendezés üzembe állításával kisebb költséggel lehet kamatoztatni a hosszú szállal erősített hőre lágyuló mátrixú kompozitok előnyeit, mint ha készen vásárolnák a hosszú szálas granulátumot

2008/02. Szám

Faliszttel töltött kompozitok (wpc) fröccsöntése

A faliszttel töltött kompozitokat eddig főleg extrudálták. Újabban egyre több feldolgozó próbálkozik fröccsöntésükkel. A faliszttel, természetes szálakkal töltött keverékeket biokompozitoknak nevezik, utalva a megújuló forrásból származó természetes anyagok jelenlétére. A WPC termékeket az autó- és villamosiparban, az építőiparban, játékok gyártására alkalmazzák.

2008/06. Szám

Szénnanocsövek: bővülő alkalmazás, bővülő kínálat

A szénnanocsövekkel készülő kompozitok piacának nagysága még mindig kicsi, mégis egyre több szereplő véli úgy, hogy a szénnanocsövek a 21. század technológiai fejlődésének élvonalát jelentik. Újabb és újabb vállalatok fejlesztenek ki szénnanocsöveket és szénnanoszálakat tartalmazó termékeket, amelyek tulajdonságai jobbak a hagyományos összetételű termékeknél.

2009/04. Szám

Természetes szálakkal erősített hőre lágyuló kompozitok feldolgozása és tulajdonságai

A nanokompozitok mellett a másik "slágertéma" a természetes szálakkal erősített kompozitok feldolgozása és alkalmazása. A gépgyártók új berendezéseivel a kompozitokat kevesebb energiával lehet feldolgozni. Egy kutatócsoport polimátrixként poliamid 6 és 66 típusokat vizsgált.

Új megoldások faliszttel töltött kompozitok (wpc) előállítására

A WPC kompaundok Amerikában egyre népszerűbbek és Európában is kezdenek elterjedni. A receptúrákat, a feldolgozásukhoz alkalmas gépeket intenzíven fejlesztik. Megfigyelhető, hogy több cég a hagyományos töltött keverékeit faliszttartalmú kompozitokra tervezi átállítani.

2009/06. Szám

Poliamid nanokompozitok előállítása

A nanokompozitokkal foglalkozó cikkek többségében a kompozitok tulajdonságait vizsgálják, és csak kevés ismerteti részletesebben a kompozitok előállítási technikáit. Az ömledékkompaundálás körülményeinek vizsgálata mellett érdeklődésre tarthat számot a szol-gél technológia alkalmazása is a nanokompozitok előállítása céljából.

2011/01. Szám

Sikeres műanyag-alkalmazások az autóiparban

Az új adalékokkal készült kompaundok tovább bővítik a műanyagok autóipari alkalmazását. Konferenciákon és kiállításokon mutatják be az újdonságokat, amelyek fejlesztésében az autógyártók, a műanyag-alapanyaggyártók és a műanyag-feldolgozók közösen vesznek részt. 2010-ben a szénszálas kompozitok alkalmazása került az érdeklődés homlokterébe.

2011/03. Szám

Új termékek, új technológiák

Savófehérje az oxigénzáró fóliákban; Új, lángálló LCP a Ticonatól; Megkapta az Európa Bizottság jóváhagyását az Eastman Tritan kopoliésztere; Új technológia természetes szállal erősített műanyagtermékek előállítására; Csomagolóeszköz tabletták postai szállítására; Átlátszó és sterilizálható műanyagtermékek cikloolefin polimerekből; Antimikrobiális védelem orvosi eszközökhöz; PP szál+szénszállal erősített kompozitok sikere; Könnyű társított kompozit

2011/04. Szám

Szálerősítésű műanyagok technológiáinak fejlesztése

Üvegszálas erősítéssel mind a hőre lágyuló, mind a hőre keményedő műanyagok tulajdonságait előnyösen lehet változtatni. Az alábbiakban a hőre keményedő üvegszálas kompozitok új, rövidebb ciklusidőt eredményező technológiáját és a hőre lágyuló PP kompaund előállításánál a szálhosszúságra ható paraméterek elemzését ismertetjük.

Fa-műanyag kompozitok (wpc) fröccsöntése, színezése

Az utóbbi években felgyorsultak a fejlesztések a megújuló nyersanyagokból előállítható műanyagok előállítására. Ehhez az irányhoz tartoznak a fa-műanyag kompozitok (WPC), amelyek feldolgozástechnikája egyre korszerűbbé válik. Színezésükkel esztétikus termékekhez juthatunk.

Polimermátrixú hibrid nanokompozitok alkalmazása fröccsöntött termék előállítására (esettanulmány)

Mészáros László, Deák Tamás, Gali István Márk (Polimertechnika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) - A kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy bizonyítsuk a napjainkban már viszonylag egyszerűen előállítható, nanorészecskékkel és hagyományos szálakkal egyszerre erősített polimerek alkalmazhatóságát, kereskedelmi forgalomban kapható termék alapanyagaként. Ehhez egy fröccsöntött szelepfedelet választottunk. A mechanikai és morfológiai vizsgálatok során kiderült, hogy az eredeti alapanyaghoz képest eltérő - sok esetben kedvezőbb - tulajdonságok miatt, a fröccsöntő szerszám átalakítása szükséges. Mindazonáltal bebizonyosodott, hogy a hibrid nanokompozitok a hagyományos kompozitok versenyképes alternatívái lehetnek a közeljövőben.

2012/02. Szám

Amit a fa–műanyag kompozitok feldolgozóinak tudniuk kell

Kezdetben a faliszt, ill. a farost a hőre lágyuló műanyagok olcsó töltőanyagának számított, manapság azonban egyre inkább új tulajdonságú kompozitokat, ill. termékeket gyártanak belőlük. A receptúrák és a gyártási eljárások azonban sokat változtak az idők folyamán.

Kompozitok és habok alkalmazása az építőiparban

Az építőipar a műanyagok felhasználásának második legnagyobb területe. A hagyományos alkalmazásokon (ablakkeret, csövek stb.) túlmenően napjainkban a hőszigetelő anyagok és a kompozitok fejlesztése került előtérbe.

2013/01. Szám

Szálak, textíliák alkalmazásának lehetőségei az autógyártásban

Sokféle szál sokféle formában van jelen a gépkocsikban, jelenlétüket azonban csak kedvező hatásaik jelzik, többnyire a "kulisszák mögött" vannak elhelyezve, azaz nem láthatóak. A műanyag-feldolgozók a szálerősítésű kompozitok fejlesztésében közvetlenül érdekeltek, de nem árt némi ismeret a nem-szőtt textíliákról (vliesek) sem.

2013/02. Szám

Szerves-szervetlen hibrid és üvegszálas műanyag kompozitok

A nanoszerkezetű szerves-szervetlen hibrid kompozitok egyik új csoportját a foszfát-üveg/ polimer kompozitok alkotják. A kétféle anyagrendszer eltérő tulajdonságai ellenére ömledékfázisban összekeverhető és feldolgozható. Tulajdonságaik javítása további fejlesztést igényel. Üvegszálas kompozitoknál az üvegszál csak akkor fejt ki erősítő hatást, ha kémiailag tud kapcsolódni a mátrixhoz.

Szélesedik a visszanyert és újrafeldolgozott műanyagok köre

A PET és a PE-HD után talán megindul más műanyagfajták nagyobb arányú újrafeldolgozása is. Az USA-ban néhány globális nagyvállalat szövetkezett az egészségügyi műanyaghulladék visszaforgatására, a Boeing cég a szénszálas műanyagok újrafeldolgozóit keresi, Németországban pedig oldószeres eljárással próbálják a kompozitok műanyag-komponensét visszanyerni.

Ciklikus butilén-tereftalát – mint polimer alapanyag és polimer adalékanyag

Halász István PhD-hallgató, BME Polimertechnika Tanszék, Budapest A ciklikus butilén-tereftalát egy a poliészterek családjába tartozó igen széles körű felhasználási lehetőségekkel rendelkező gyűrűs oligomer. Ömledékállapotban rendkívül alacsony, vízéhez hasonló viszkozitással rendelkezik, valamint megfelelő katalizátor jelenlétében polimerizálható. Ezek a tulajdonságai lehetővé teszik akár kompozitok mátrixanyagaként, akár különböző polimerömledékek viszkozitást csökkentő adalékaként történő felhasználását.

2013/03. Szám

Poliamid 6 mátrixú graféntartalmú kompozitok és bazaltszálat tartalmazó hibrid kompozitok előállítása és vizsgálata

Az utóbbi évtizedben a nanokompozitok fejlesztése igen jelentős szerepet kapott, különösen műanyagmátrixok esetén. Sokan azt várták, hogy mára a kutatások intenzitása alábbhagy, azonban ez nem történt meg, hiszen újabb nanoméretű erősítőanyagokat fedeztek fel és állítottak elő, amellyel újabb lendületet adtak a kutatásoknak. A legnagyobb problémát máig a nanorészecske-aggregátumok felbontása, és a nanorészecskék egyenletes eloszlatása okozza.

2013/04. Szám

Acéllal kombinált hibrid kompozitok

Elsősorban a közlekedési eszközök, ezen belül is az elektromos autók fejlesztése céljából indítják azokat a nagy ívű témákat, amelyekben könnyű, nagy szilárdságú hibrid kompozitok kifejlesztésén dolgoznak. A balesetekben még a legnagyobb teljesítményű szállal erősített kompozitok sem nyújtanak elegendő biztonságot, ezért a fejlesztők az acéllal erősített a műanyagok felé fordultak.

2013/05. Szám

Piaci hírek

A Német Mérnökegyesület (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) tanulmánya szerint az elkövetkezendő években a szénszállal erősített kompozitok (CFK) felhasználása erőteljesen növekedni fog. 2012-ben 42000 t volt a felhasználás, 2013-ban 73 000 t várható. A legtöbbet a szélerőművekhez, a repülőgépekhez igényelnek majd, de az autóipar is egyre jobban figyelembe veszi ezeket a kompozitokat új modelljeihez. Az újonnan kifejlesztett óriás repülőgépek össztömegének hamarosan 60%-át CFK fogja képezni.

2014/03. Szám

Szálerősítésű műanyagok alkalmazása a tömegcsökkentés kulcsa

A szálerősítésű műanyag kompozitok számos tulajdonsága felülmúlja az alappolimerekét. A jobb tulajdonságok mellett gyakran kevesebb anyagfelhasználással gyárthatók a megfelelő termékek. A tömegcsökkentés előnyei elsősorban a légi járművekben, az autóiparban és a szélerőművek rotorjaiban jelentkeznek. A legelterjedtebben alkalmazott üvegszálas erősítéssel összehasonlítva a szénszálak kisebb tömeget és nagyobb merevséget, míg a természetes szálak kisebb tömeget és környezetbarát anyagösszetételt biztosítanak. A repülőgép-alkatrészekhez és a szélerőművek forgó lapátjaihoz elsősorban duroplaszt kompozitokat alkalmaznak, és ezek a kis- és közepes szériában gyártott gépkocsi-alkatrészeknél is gyakran gazdaságosan feldolgozhatók.

2014/06. Szám

Új nanokompozitok

A nanokompozitok számos előnyös anyagtulajdonságot biztosítanak, előállításuk azonban sok műszaki nehézséggel jár. Nanoméretű széncsövecskék (CNT) és hagyományos üvegszálak bekeverésével vezetőképes, erősített hibrid PP kompozitok állíthatók elő. A nanokompozitok időjárás-állósága maleinsavanhidriddel ojtott PP kompatibilizálószer bekeverésével kismértékben javítható.

2015/01. Szám

Szélerőművek műanyagkompozitból készített részegységei

A fosszilis energiahordozók árának emelkedése, illetve a környezetvédelmi meggondolások egyre nagyobb hajtóerőt kölcsönöznek az alternatív, és ezen belül is a megújuló energiaforrások alkalmazásának. A szélerőművek rohamosan terjednek, és a műanyag kompozitok egyik legnagyobb felvevőpiacát jelentik. A fejlesztések a méretnövelés mellett a hőre lágyuló kompozitok alkalmazására irányulnak.

Korszerű anyagokból, korszerű technológiával kompo-zitból gyártott könnyűszerkezetes építőelemek

A társított anyagok, az ún. kompozitok fejlesztése révén ezekből ma korábban fémekből készített szerkezeteket is lehet gyártani, amelyek terhelhetősége nem kisebb a fémszerkezetekénél, de azoknál sokkal könnyebbek. Ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a közlekedési eszközökben - a repülőgépekben és a gépkocsikban, újabban a hajókban is. A szélenergia hasznosítása pedig nélkülük lehetetlen volna.

2015/02. Szám

Speciális fröccsöntési eljárások

A különböző alapanyagokból készített részeket tartalmazó üreges testeket korábban úgy állították elő fröccsöntéssel, hogy az egyes alkotóelemeket legyártották, majd ezeket összeragasztották, vagy pedig egy fröccsöntő gép szerszámába helyezték és ráfröccsöntve "összeforrasztották" azokat. Egy háromkomponensű fröccsöntő gép és komplex szerszámkialakítás segítségével sikerült e lépéseket egyetlen termelőegységbe integrálni infúziós szerelékek cseppkamráinak előállításához. Korábban a hosszú szénszálakkal erősített kompozitok hőformázott előgyártmányain utólagos ráfröccsöntéssel alakították ki a komplex formarészeket. Most sikerült az előgyártmány készítését a fröccsszerszámba integrálva megoldani.

Új termékek, új technológiák

Vasúti felsővezeték-tartó oszlop műanyagból; Innovatív alapanyagok ablakkeretek gyártására; Új kompozitok a repülőgépgyártásban; Új élelmiszeripari minőségű poli(éter-aril-keton); Jelölő mesterkeverék hamisítás elleni védelem céljára; A Roctool cég fröccsszerszámaival kombinálhatók a matt és a fényes felületek

2015/03. Szám

Dr. Szebényi Gábor, Tóth Levente Ferenc: Szénszál/szénnanocső/szénnanoszál erősítésű hibrid kompozitok hő- és elektromos vezetőképességének vizsgálata

Kutatómunkánk során szénszál/szénnanocső/szénnanoszál erősítésű hibrid kompozitokat készítettünk el vákuumzsákos technológiával, és vizsgáltuk meg a minták hővezető képességét az erősítő rétegekre merőlegesen, illetve elektromos vezetőképességüket a rétegekre merőleges és párhuzamos irányban. Az erősítőanyagként felhasznált szénnanoszál rétegeket magunk állítottuk elő PAN alapanyagból elektrosztatikus szálképzés, stabilizálás és karbonizálás útján.

2015/04. Szám

Poliamid 6 reaktív feldolgozása

A poliamid 6 ε-kaprolaktámból történő anionos polimerizációja megfelelő aktivátor és katalizátorrendszer használata esetén lehetővé teszi a reaktív extrúziót és fröccsöntést egyaránt. A kaprolaktám ömledék alacsony viszkozitása révén jól impregnálja az erősítő szálakat, és ezáltal reaktív extrúzióval vágott szálakkal erősített kompaundokat lehet közvetlenül előállítani, illetve hosszú szálakat tartalmazó üvegszövettel erősített bonyolult formájú multifunkciós fröccstermékeket gyártani. Ez utóbbi módszer egyesíti a hosszú szálakkal erősített kompozitok rendkívül előnyös mechanikai tulajdonságait a fröccsöntés nagy termelékenységével és formaszabadságával.

Műszaki textilszerkezetekkel erősített műanyag kompozitok

A különböző szálak (üveg, szén, aramid) mellett az ezekből felépített textilszerkezeteknek is egyre nagyobb szerepük van a műanyag kompozitok gyártásában. Az erősítés mértékének növelése és a tömegcsökkentés érdekében egyre újabb szerkezeteket fejlesztenek, amihez a természetben található példákat is felhasználják. A kompozitok hagyományos felhasználója az autóipar és a repülőgépgyártás mellett az építőipari alkalmazások is megindultak.

2015/05. Szám

A fejlesztések célkeresztjében: természetes szálakkal erősített pp kompozitok

Természetes szálakkal erősített PP kompozitokat a világ számos kutatóhelyén fejlesztenek. Az autóipar egyike ezen kompozitok felhasználóinak, mivel segítségükkel csökkenthetik a járművek tömegét és még környezetvédelmi hatásokat is elkönyvelhetnek. Az alábbiakban két különböző, PP mátrixon alapuló fejlesztést ismertetünk.

Szénszálas kompozitok fejlesztése

A szénszálas műanyagok alkalmazása az autóiparban egyre szélesebbé válik. A fejlesztések eredményei más területeken - pl. nagy magasságú felvonó, járássegítő eszköz - is jelentkeznek, kihasználva a szénszálak különleges tulajdonságait.

2016/02. Szám

kompozitok az utakon, a síneken, a levegőben, a vizeken és sok más érdekes helyen

A kompozitok a járműgyártáson és az építőiparon kívül egyre gyakrabban jelennek meg más iparágakban is. Néhány igen szellemes és meglepő ötlet is akad az új alkalmazások között. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Növekszik a farost tartalmú műanyagok (wpc) alkalmazása

A farosttal erősített hőre lágyuló műanyag kompozitok (WPC) alkalmazása világszerte rohamosan növekszik, mivel ezek az anyagok számos előnyt kínálnak mind a fához, mind pedig a hagyományos, hőre keményedő farostlemezekhez képest.

2016/04. Szám

Szénszálas műanyagok a kerékpárok gyártásában

A szénszálas műanyagok először mintegy negyedszázada jelentek meg a kerékpárokban. Habár ezen kompozitok alkalmazása előnyös a fémekével szemben, a tömegtermékekben magas áruk miatt még nem terjedtek el. Napjaink újdonsága, hogy külön konferencián foglalkoztak a kerékpárgyártás jövőjével.

2017/03. Szám

Végtelen erősítőszálakat tartalmazó hőre lágyuló műanyag kompozitok (TPC)

A végtelen szállal erősített hőre lágyuló kompozitok alkalmazásán alapuló hibrid fröccsöntési módszerek az autógyártásnál hamarosan életbe lépő alacsony szén-dioxid-kibocsátási előírások által megkövetelt tömegcsökkentési igények következtében robbanásszerűen növekedhetnek. A hibrid fröccsöntés alkalmazásával komplex alakú, nagy szilárdságú és kis tömegű alkatrészek gyárthatók pl. a járművek és a mobil elektronikai termékek számára.

2017/06. Szám

Szállal erősített kompozitok a gépkocsikban, már a biztonságot szavatoló alkatrészek gyártására is

Az elmúlt évben Európában egy szakkiállításon és egy nemzetközi konfrencián mutathatták be a szállal erősített kompozitok gyártói legújabb fejlesztéseiket. A gépkocsigyártásban évek óta szívesen alkalmaznak ilyen kompozitokat, de a biztonságot szavatoló alkatrészek ma még többnyire fémből készülnek. Egy bátor kezdeményezés ereménye- képpen azonban egy vállalatnál már sorozatban gyártanak kompozitból készített fékpedálokat. A következőkben a kompozitok újdonságairól és esettanulmányként a kompozitból készített fékpedál gyártáselőkészítő folyamatáról számolunk be

2018/06. Szám

Kompozit anyagok abrazív koptató vizsgálata pin-on-plate tribométerrel

Hasan Muhandes, PhD hallgató; Kalácska Gábor DSc, professzor, Szent István Egyetem Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépipari Technológiai Intézet - A mezőgazdasági gépek alkatrészein jelentős kopás figyelhető meg. Ez a kopás a növényekkel, valamint a talajrészecskékkel való súrlódás következtében jön létre, és jelentős anyagi károkat eredményez. Napjainkban a polimermátrixú kompozitok nagy szerepet játszanak bizonyos gyorsan kopó acél elemek cseréjében, ezen anyagok kiváló tulajdonságai miatt. Az acél gépelemek cseréje növelheti a szerkezet élettartamát nemcsak kopási szempontból, de azért is, mert a polimermátrixú kompozit anyagok korrózió állóbbak és könnyebbek. Jelen kutatás öt potenciálian alkalmazható kompozit anyagot vizsgál acélok helyettesítésére, abráziós kopásállósági szempontból. Ennek megfelelően ESD PA6 G, UHMW-PE HD1000, PA6E, PA6G és PA66GF30 anyagok kopásállóságát mértük. A kiválasztott anyagok vizsgálata az ún. pin-on-plate típusú tribológiai vizsgálattal történt. Megállapítottuk, hogy a vizsgált anyagok közül a fent említett feladatra a PA6G a legjobb választás, mivel ez az anyag mutatta a legkisebb kopásértékeket széles igénybevételi tartományban.

2019/01. Szám

Új termékek, új technológiák

Új csúcsminőségű poliamid autóipari alkalmazásokhoz; PA66 kiváltása egy új PA6 típussal; Égésgátolt kompaundok igényes autóipari és elektronikai alkalmazásra; Új, esztétikus felületű, ütésálló Sabic PP kopolimer; Cellulóz- és üvegszál-erősítésű hibrid PP kompozit; Polipropilénnel helyettesíthető a poliamid; Sztirol polimer alapú kompozitok autóalkatrész gyártáshoz; Különleges tulajdonságú BASF habgyöngy; Hajlítható, vezetőképes műanyag; Szén- és üvegszál-erősítésű kompozitok 3D nyomtatása; Szénszállal és üvegszállal erősített huzalok 3D nyomtatáshoz a DuPonttól; Egészségügyi minőségű PEEK huzal 3D nyomtatáshoz; PEEK 3D nyomtatásával készülő vasútikocsi-alkatrészek