2004/02. Szám

Higiénikusabb eszközök antibakteriális műanyagokból

A fogkrémtől elvárható, hogy fertőtlenítő hatása is legyen, és a televízió ban a reklámok azt sugallják, hogy ha egy bizonyos mosogatószert vagy tisztítószert használunk, az utolsó undorító baktériumot is kiirtjuk a lakásunkból. Megjelentek az antibakteriális adalékot tartalmazó műanyagból készített háztartási eszközök, szemétvödrök, gyermekjátékok. Japánban antibakteriális telefon, számológép és golyóstoll kapható.

2004/01. Szám

Tömítések áteresztőképessége

Szigorodó előírások Áteresztésnek vagy permeációnak nevezik azt a folyamatot, amelynek révén egy gáz vagy egy folyadék átjut egy pórusmentes szilárd anyagon. Számos műszaki alkalmazásban, pl. a tömítéseknél fontos szerepet játszik az áteresztőképesség.

2003/12. Szám

Újdonságok a polimerek színezésében

Polimerspecifikus színező mesterkeverék kemény PVC-hez A Colour Tone Masterbatch cég (Wales, Nagy-Britannia) általános, poli merspecifikus és egyéni igényeknek megfelelő mesterkeverékeket gyárt tömegműanyagokhoz és műszaki műanyagokhoz egyaránt. A céget 1996-ban alapították. Az egyik alapító korábban a Hoechst cég nagy-britanniai mesterkevék-gyártó üzemét vezette.

Műanyag „ablaküvegek”, lámpaburák; világító műanyagok

Korábban csak néhány műanyagnak volt átlátszó változata, újabban egy re több az ilyen anyag. A csomagolástechnika is kedveli az átlátszó flakonokat, dobozokat, de növekszik ezek felhasználása „ablaküvegként” és világítótestként is. Műszaki újdonságként megjelentek az olyan műanyagtermékek, amelyek különleges felületi kiképzésük révén az elektromos áramot fénnyé alakítják.

2003/11. Szám

Méréstechnika és minőség-ellenőrzés a műanyagiparban

Méréstechnikai bemutató a Zwick cégnél A németországi Zwick-Roell AG 2002 októberében már 11. alkalommal rendezett bemutatót az ipari kutatók és minőségbiztosítási szakemberek számára, amelyen mintegy 1400 hazai és külföldi látogató vett részt. A kiállításon 24 másik cég is jelen volt roncsolásos és roncsolásmentes fizikai mérőberendezéseivel.

2003/08. Szám

Polipropilénalapú polimerkeverékek morfológiája

A polipropilén (PP) sokoldalúsága révén az utóbbi idők egyik legkedvel tebb műanyagféleségévé vált, amelynek tulajdonságait a polimerizáció körülményeivel vagy utólagos módosítással széles határok között lehet befolyásolni. A módosítás egyik változata a polimerek egymással való keverése ömledékállapotban. Ezzel a módszerrel növelik pl.

2003/07. Szám

Kaucsukok és hőre lágyuló műanyagok reológiai vizsgálata

A kaucsukkeverékek reológiai jellemzésének fontossága A kaucsukkeverékek a térhálósítható anyagok közé tartoznak, szobahő mérsékleten, valamint a feldolgozás hőmérsékletén is viszkoelasztikus tulajdonságokat mutatnak. A keverési és az alakadási folyamatokat is nagyrészt a még nem térhálós anyag folyási jellemzői határozzák meg, ezért azok pontos ismerete fontos a fröccsöntő vagy az extrúziós szakemberek számára. A számítógépes tervezőprogramok elterjedése megköveteli, hogy ne csak általában ismerjék a folyási jellemzőket, hanem azokat matematikailag le is tudják írni.

2003/06. Szám

Szín és forma mint marketingeszköz

A gyártóknak szembesülni kell azzal az egyre erőteljesebb fogyasztói igénnyel, hogy termékeik megjelenése egyedi legyen. Ennek leghatásosabb módja a forma- és a színválaszték bővítése. A színek és a színhatások olyan értéknövelő eszközök, amelyekkel a gazdag árukínálat ellenére is biztosítható a karakterisztikus megjelenés és a figyelemfelkeltés.

2003/04. Szám

Segédeszközök a csőfektetéshez

A polietiléncsövek fektetése vízszintes fúrási technológiával A műanyag csövek fektetésére használt HDD (horizontal directional drill ing, irányított vízszintes fúrás) technológia egyik problémája, hogy ha a fúrófejnél nagyobb húzóerő hat a csőre, mint a cső végére kifejtett tolóerő, akkor a cső túlterhelődhet, vagy akár el is törhet. Ezt a veszélyt hivatott kiküszöbölni egy új találmány. Korábban főleg úgy próbálták megakadályozni a cső szakadását, hogy egy olyan „gyenge láncszemet” építettek be a húzófej és a cső közé, amely túlterhelés esetén maga szakadt el, ha a feszültség túllépett egy bizonyos határértéket.

2003/03. Szám

Méréstechnikai újdonságok a műanyagiparban

A minőségbiztosítás fokozott igénye erőteljes fejlesztésre sarkallta a mé rőberendezések gyártóit. Új termékeik egyaránt segítik a feldolgozás megbízhatóságát, a gyártott termék folyamatos minőség-ellenőrzését és a laboratóriumi vizsgálatok korszerűsítését. Műanyagömledékek részecsketartalmának megbízható meghatározása A műanyagömledékek zavaró részecsketartalmának meghatározására bevált az ún.

2003/02. Szám

Új kaucsuklágyítók

Az adalékok szerepe a kaucsukokkal szembeni követelmények kielégítésében Az elasztomerek a felhasználás során támasztott igények alapján – bár tulajdonságaik számszerű értékei nagy szórást mutatnak – alapvetően két csoportba sorolhatók: az általános és a különleges, „nagy teljesítményű” rugalmas polimerek csoportjába. Ennek megfelelően más és más követelmények lépnek fel az adalékokkal, többek között az észtertípusú lágyítókkal szemben is. Az észtertípusú lágyító első közelítésben olyan magas forráspontú oldó szer, amelyet a kaucsukhoz adva csökkenti annak merevségét és javítja feldolgozhatóságát.

Műanyagok égésgátlása az új évezred első évtizedében

Az éghetőségi szabványok harmonizálása az EU-ban Más adalékokat azért kevernek a műanyagokba, hogy azok alapvető fizi kai, kémiai vagy villamos tulajdonságait módosítsák. Az égésgátlók bekeverésének célja közvetve ugyancsak egy eléggé megfoghatatlan tulajdonság, az „éghetőség” csökkentése, elsődleges célja azonban valamelyik iparági (építőipari, közlekedési, villamos-, bútor-, textilipari stb.) szabvány követelményeinek kielégítése.

2003/01. Szám

Intelligens adalékanyagok

A BCC Research piackutató cég „A műanyagadalékok helyzete Európá ban” címmel készített tanulmányában megállapítja, hogy a világviszonylatban 16 Mrd euró értéket jelentő iparág termeléséből Európa 25%-ban részesedik. Az éves termelés 2,3 M t, az előrejelzések szerinti 3%-os éves növekedéssel számolva ez 2006-ra elérheti a 2,7 M t-t. Az első helyen a PVC gyártásnál felhasznált adalékanyagok, ezen belül a lágyítók állnak, ezek részesedése 1,3 M t (56%).

2002/12. Szám

A műanyagok tartóssága

2001 decemberében a milánói műszaki egyetem (Polytechnic of Milan) új műanyagvizsgáló laboratóriumának avatásával egybekötött szemináriumon foglalkoztak a polimerek tartósságával. Az összejövetelnek két témaköre volt: a polimerek öregedése (ennek okai, hatása, megelőzése), ill. a polimerek fizikai-mechanikai és kémiai jellemzésének egyes módszerei.

2002/11. Szám

Spektroszkópiai módszerek és ezekmás módszerrel kombinált változatainakalkalmazása a műanyagiparban

Műanyagok azonosítása termikus analízissel és infravörös spektroszkópiával A Cesap és a Perkin Elmer cég közös szemináriumot szervezett annak bemutatására, hogy hogyan lehet felhasználni a termoanalitikai és az IV spektroszkópiás módszereket. A Cesap cég elsősorban alkalmazástechnikai ismereteit, a Perkin Elmer pedig a műszeres hátteret biztosította. Az ilyen továbbképzésre nagy az igény a keverékgyártók, a feldolgozók, de a végfelhasználók részéről is.

2002/10. Szám

Új műszerek a polimerekminőség-ellenőrzésének szolgálatában

Vicat lágyuláspont meghatározása roncsolásmentesen, közvetlenül a terméken A műanyagok egyik fontos jellemzője a Vicat lágyuláspont, amelyet az ISO 306 szabvány szerint határoznak meg. A mérés több órát vesz igénybe. A Coesfeld GmbH (Dortmund) új, QuickSoft nevű berendezésével ezzel szemben kb.

2002/08. Szám

Szigorodó éghetőségi előírások – újcsökkentett éghetőségű műanyagok

A Frost & Sullivan cég tanulmányt jelentetett meg a műanyagok éghető ségéről és az égésgátlókról. Ebben jelzi, hogy az éghetőségre vonatkozó előírások szigorodása várható. Ez jó hír az égésgátlót gyártó cégek számára, mert termékeik forgalma meg fog nőni.

Antisztatikus és vezető műanyagok

Korommal töltött, tartósan antisztatikus epoxigyanták Antisztatikus anyagként gyakran alkalmaznak vezető korommal töltött, hőre keményedő műanyagokat. Annak érdekében, hogy a mechanikai tulajdonságok minél kevésbé romoljanak, arra törekszenek, hogy a koromtartalom lehetőleg 1 %(m/m) alatt maradjon. A legnagyobb nehézséget ilyen kis adalékmennyiség mellett a fajlagos ellenállás pontos beállítása jelenti.

2002/07. Szám

Polietilének kezelése ózonnal

Az elmúlt években sokat foglalkoztak a polimerek tulajdonságainak mó dosításával. Az apoláris poliolefineket pl. lánggal, koronakisüléssel, erős savakkal felületkezelik a nedvesíthetőség, a könnyebb nyomtatás, ragasztás érdekében.

2002/06. Szám

Poliamidkeverékek PTFE-vel és PP-vel

Poliamidok és poli(tetrafluor-etilén) keverékei A PTFE [poli(tetrafluor-etilén)] közönséges feldolgozóberendezésekben nem dolgozható fel, mivel azonban antiadhéziós tulajdonságokkal rendelkezik (vagyis igen rosszul tapad más anyagokhoz), szívesen alkalmazzák karbantartást nem igénylő, kopásálló csúszócsapágy-anyagként. A poliamidoknak mint műszaki műanyagoknak sokféle alkalmazása ismert. A PTFE és a poliamidok reaktív extrúziójával olyan anyagokat lehet elõállítani, amelyek egyszerre jól feldolgozhatók és kopásállók, különösen csúszókoptatással szemben.