2014/02. Szám

Két új eljárás fröccstermékek minőségének on-line ellenőrzésére

A fröccsöntő üzemek arra törekszenek, hogy minden egyes formadarab minőségét automatikusan ellenőrizzék a gyártási folyamat alatt. Ezáltal egyrészt a hibás darabokat már a gyártósoron ki tudják selejtezni, másrészt a legrövidebb idő alatt be tudnak avatkozni a gyártási folyamatba. A meglévő ellenőrző eljárások mellett a közelmúltban kifejlesztettek egy ultrahangos és egy termográfiás vizsgálati módszert is.

2014/01. Szám

Elektronsugárzással térhálósított poliamidok

Elsősorban motorházak magas hőmérsékletének és agresszív vegyszereinek elviselésére fejlesztették ki a térhálósítható poliamidkompaundokat, amelyekkel helyettesíteni lehet a nagy teljesítményű drága műszaki műanyagokat. Európában és Japánban már alkalmazzák őket, Észak-Amerika most ismerkedik velük.

Célzott tulajdonságjavítás töltőanyagokkal

Az ún. funkcionális töltőanyagokkal a műanyagok szilárdságát és ütésállóságát lehet növelni. Hatásosságuk a részecskék alakjától (hossz/szélesség arány), méretétől és a töl-tőanyag/polimer közötti kötés erősségétől függ. Ez utóbbit a töltőanyag bevonásával növelik. Az üvegszállal, ill. szénszállal erősített polimerek mechanikai tulajdonságait nanoanyagokkal kívánják tovább javítani.

2013/06. Szám

Sokoldalú műanyaghabok

A műanyaghabok remek hőszigetelők és nagyszerű csomagolóanyagok. De számos más jó tulajdonságuk is van – ilyen pl. néhány fajtájuk fajlagos merevsége, jó energiaelnyelő képessége, dinamikus terheléssel szemben mutatott ellenállása – amelyek alkalmassá teszik őket műszaki feladatok megoldására is. Kifejlesztettek pl. olyan speciális hibrid habokat, amelyek képesek elnyelni az erős ütés energiáját, ezért balesetkor fokozottan védhetik a gépkocsik utasainak biztonságát. A futócipők tartósságának, sportolókat segítő tulajdonságainak megőrzésének érdekében pedig széles körű vizsgálatokat végeztek, amelyek alapján eldönthető, hogy a térhálós poliolefinhabok közül melyik szolgálja legjobban ezt a célt.

2013/05. Szám

Gyors és pontos inline, online vagy atline minőség-ellenőrzés a műanyag-feldolgozásban

A minőségbiztosítás megköveteli, hogy a gyártási folyamatokat a folyamaton belül vagy ahhoz közel, nagyon rövid (valós) idő alatt eredményt szolgáltató vizsgálati módszerekkel ellenőrizzék. Erre különleges mérési módszereket kell kifejleszteni. A következőkben a töltőanyag-tartalom és a termék színének ellenőrzésére szolgáló gyors eljárásokat mutatunk be.

A sokoldalú pur gyártástechnológiájának fejlesztése és tulajdonságainak vizsgálata

Az egyik legsokoldalúbb műanyagcsaládot a poliuretánok képezik, amelyeket folyamatosan fejlesztenek és vizsgálják tulajdonságaikat. Többek között fejlesztik a nagyméretű szálerősített építőelemek gyártástechnológiáját és a különböző minőségű PUR felületek kialakítását. A PUR habok öregedésének vizsgálati feltételeit az autóipar igényeivel hozzák összhangba.

2013/04. Szám

Üveggyöngytartalmú kompaundok tulajdonságai

A légi közlekedésben, az autóiparban minden gramm megtakarítás számít a költségek és a környezeti terhelés csökkentése érdekében. A gömb alakú, levegővel „töltött” üveggyöngyökkel készült kompaundok ígéretesek ebből a szempontból, azonban feldolgozásuk nagyobb figyelmet érdemel. Ha kíméletes a kompaundálás és a fröccsöntés is optimális, a termékek nemcsak könnyűek, de mechanikailag és termikusan is jól terhelhetőek.

Acéllal kombinált hibrid kompozitok

Elsősorban a közlekedési eszközök, ezen belül is az elektromos autók fejlesztése céljából indítják azokat a nagy ívű témákat, amelyekben könnyű, nagy szilárdságú hibrid kompozitok kifejlesztésén dolgoznak. A balesetekben még a legnagyobb teljesítményű szállal erősített kompozitok sem nyújtanak elegendő biztonságot, ezért a fejlesztők az acéllal erősített a műanyagok felé fordultak.

2013/03. Szám

„trükkök” poliuretánnal

Eredeti alakjára "emlékező" poliuretánból önmagától felálló és beboltozódó fóliasátrat (is) lehet készíteni. Ha egy megfelelő szerkezetű poliuretán félhengert kristályos olvadáspontja felett megnyújtanak, majd hirtelen lehűtenek, sík lemez formájában tárolható. Ha az ilyen fóliát lefektetik a talajra és kb. 40 °C-ra felmelegítik, visszazsugorodik eredeti méretére úgy, hogy felveszi egy növénytermesztő fólia alakját. Mikroméretű poliuretánszálakkal borított felülettel pedig az olyan gyík lábának a tapadását próbálják utánozni, amely tapadóanyag nélkül futkos a falon és a mennyezeten.

2013/02. Szám

Különleges poliamidok tulajdonságai

A következőkben bemutatunk egy olyan poliamidot, amelynek alappolimerje a jól ismert PA6, de 65% erősítő- és töltőanyagot, továbbá halogén-, foszfor- és antimonmentes égésgátlót tartalmaz. Éghetőségét ezáltal sikerült annyira csökkenteni, hogy sínjárművek legmagasabb tűzveszélyességi szintbe sorolt részeiben is alkalmazható. Bemutatunk továbbá egy amorf poliamidcsaládot, amely rendkívül jó átlátszósága és emellett kitűnő tulajdonságai révén más átlátszó polimereket válthat ki.

Vezető műanyagok kombinált töltőanyagokkal

Az eredetileg szigetelő műanyagokat vezetőképessé lehet tenni, akár a fémeket megközelítő mértékben (102–104 S/m). A műanyagok vezetésének növelésére eddig fémszálakat, szénszálakat, kormot adagoltak. Új módszernek számít a töltőanyagok - köztük a szénnanocsövek - kombinálása, valamint alacsony olvadáspontú fémötvözetek keverése a polimermátrixhoz.

2013/01. Szám

Műanyag csővezetékek tönkremenetelének mechanizmusa

Az ivóvíz-nyomóvezetékek nagy sűrűségű polietilén csövei néha a tervezett élettartamuknál jóval rövidebb idő alatt megrepednek, ami szivárgáshoz és/vagy csőtöréshez vezet. A meghibásodásnak számos oka lehet, így pl. a csőgyártás hibái, a polietilén alapanyag nem kielégítő antioxidánsadalékolása, az ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló vegyszerek okozta korrózió, nem tervezett mechanikai feszültségek, és néha ezek kombinációja is előfordul. A forró vizes fűtési rendszereknél az erre a célra elterjedten használatos CPVC csővezetékeknél fellépő tipikus, feszültségkorróziós hatást közepesen poláros szénhidrogén származékok, legtöbbször a hőcserélők kenőanyagaként alkalmazott poliolészterek (POE) okozzák, amelyek a hőcserélő szivárgása során kerülnek a forró vizes rendszerbe.

2012/06. Szám

Műanyagtermékek minőségbiztosítása

A műanyagtermékekkel szemben nagyon szigorúak a minőségi elvárások. Ezt a minősé-get csak úgy lehet biztosítani, ha a tervező és gyártó nagyon jól ismeri az alapanyagok tulajdonságait, és a feldolgozás is optimális körülmények között megy végbe. A tulaj-donságok meghatározásához a készülékgyártók egyre újabb eszközöket és eljárásokat fejlesztenek ki. A feldolgozók pedig ma már az önmagát korrigáló automatikus gyártási folyamatot tekintik a minőségbiztosítás legmegbízhatóbb eszközének, amelynek fontos része a minden egyes darabra kiterjedő in-line ellenőrzés.

2012/05. Szám

A vizsgálatok szerepe a fejlesztési folyamatban

A vizsgálatoknak fontos szerepük van nemcsak a termék validálásában, hanem a fejlesztési folyamat során is. Mindkét esetben fontos, hogy a vizsgálatok ideje minél rövidebb legyen, ugyanakkor az eredmények használhatósága ne romoljon.

Színezékekre és töltőanyagokra vonatkozó szabványok

A jó minőségű termék előállításához szükséges, hogy a színezék a feldolgozás során egyszerűen diszpergálható legyen és a műanyagkeverékbe homogén eloszlással épüljön be. A műanyagtermékek gyártásához használható színezékkel szemben támasztott követelmények és a vizsgálati módszerek szabályozása céljából az európai és a nemzetközi bizottságok átgondolt, egységes szabványokat dolgoznak ki.

Az NPE 2012 kiállításon bemutatott adalékanyagok

Az Észak-Amerikában megrendezett NPE kiállítások ugyan elsősorban a hatalmas méretű amerikai piac szereplőihez szólnak, azonban az ott bemutatott újdonságok szinte egyidejűleg Európában is megjelennek. Az alábbi cikkben a vezető adalékgyártók újdonságait ismertetjük.

2012/04. Szám

Különleges polimerek igényes alkalmazásokban

A poli(éter-éter-keton) hőállósága mellett egy sor előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a földgáz- és kőolajiparban való alkalmazásra. Kopásállósága még tovább fokozható kompaundok esetében.

Műanyagok feszültségrepedezése vegyi anyagok és feszültség hatására

Ha a műanyagok vegyi anyaggal érintkeznek és egyidejűleg mechanikai feszültség is hat rájuk, bizonyos fajtáikban mikrorepedések képződnek, amelyek hosszabb idő alatt töréshez vezetnek. Ez bekövetkezhet polietilén vízvezetékekben klórozott víz hatására, de számítani kell rá az orvostechnikában előforduló testfolyadékok vagy fertőtlenítőszerek alkalmazásakor is. Az ilyen folyadékok hatására képződő mikrorepedések a műanyagok sterilizálhatóságát is rontják.

2012/03. Szám

Műanyag formadarabok minőség-ellenőrzése on-line és off-line

Egy korszerű fröccsöntő üzemben ma már nem számít ritkaságnak, hogy minden egyes kész darab minőségét még a gyártósoron belül ellenőrzik és a hibás darabokat kiselejtezik. Egy új eljárás szerint a szerszámból kivett darab minden oldaláról termogramot készítenek, és ezt hasonlítják össze a standard termogrammal. Az orvostechnikában egyre gyakrabban használnak fel nagyon korszerű új speciális műanyagokat. Az egyik német intézet megbízható és gazdaságos vizsgálatokat ajánl az alapanyagok ellenőrzésére.

Ütésálló ps viselkedése nyújtás hatására

Az ütésálló polisztirolok (HIPS) nyújtás hatására fellépő viselkedésének tanulmányozása különösen a hőformázással és fröccsfúvással történő feldolgozásuknál lényeges. A nyújtás hatására bekövetkező deformációt a HIPS eltérő relaxációs hajlammal rendelkező polisztirol és kaucsuk (polibutadién) molekulái igyekeznek kiegyenlíteni. Hőformázott joghurtos poharak falából vett mintákon végzett mechanikai vizsgálatokkal is igazolták, hogy a jobban megnyúlt kaucsukmolekulák javítják a termék szilárdsági jellemzőit.