2007/01. Szám

Új kihívások a világ műanyagipara előtt

A műanyag alapanyaggyártó és a műanyag-feldolgozó ágazat helyzetét, kilátásait sok tényező befolyásolja. Az olaj ára biztosan első helyen van e befolyásoló tényezők között. Az egyes régiók fejlődése is különbözik, részben az energiapolitikában mutatkozó kü-lönbségek, részben a szóban forgó ágazatok és a végfelhasználói területek eltérő fejlett-ségi szintje miatt.

2006/06. Szám

A műanyagok gyógyászati alkalmazásának irányai

A műanyagok alkalmazási területei között a gyógyászati, orvostechnikai alkalmazás vi-szonylag kis mennyiséget, de nagy értéket képvisel. A magas műszaki követelmények ellenére számos műanyag-feldolgozó cég próbálkozik sikereket elérni ezen a piacon, amelynek nagysága folyamatosan nő.

2006/05. Szám

A pe hiánya visszafogja az orosz csőpiac növekedését

Oroszországgal kapcsolatban többnyire elhangzik, hogy hatalmas potenciális piac, amelynek meghódítását komoly piaci ismeretek nélkül nem szabad megkezdeni. A mű-anyag csövek eddigieknél gyorsabb elterjedése még csak az elkövetkező időben várható, a növekedési ütem több tényezőtől függ.

Pet felhasználás ukrajnában

Ukrajna műanyag-felhasználása és ezen belül a PET felhasználás az utóbbi években rendkívül dinamikusan nőtt, aminek következtében számos ukrán vállalat rendezkedett be a PET palackok gyártására.

Új értékesítési formák a műanyagok kereskedelmében

Az elmúlt két évben a műanyagok kereskedelmében új értékesítési formák bukkantak fel. Az egyik a Londoni Fémtőzsde (London Metal Exchange, LME) azon próbálkozása, hogy más alapanyagokhoz hasonlóan bevezesse bizonyos műanyagok – egyelőre néhány polipropilén és lineáris kis sűrűségű polietilén – vételét és eladását. Úgy tűnik, hogy for-galom beindult és növekszik iránta az érdeklődés. A másik újdonság, hogy a világon el-sőként a Basell cég Európában 2004-ben, Észak-Amerikában 2005 végén megkezdte né-hány kiválasztott PP granulátum forgalmazását internetes megrendelés alapján.

A fa-műanyag kompozitok (wpc) európában is terjednek

A WPC termékekkel kapcsolatban nagyon sok cikk jelenik meg a szakirodalomban, és a tárgykörben több konferenciát is rendeztek. A WPC európai piacáról, a gyártókról és alkalmazási példákról olvashatnak az alábbiakban.

2006/04. Szám

Petrolkémia és műanyagipar – prognózisok

A műanyagok piaci helyzetét erősen befolyásolja a kőolaj és a ráépülő petrolkémia ter-mékei iránt mutatkozó kereslet–kinálati viszony. A szakértők igyekeznek az iparág jövő-jét megjósolni, azonban a kőolaj árának gyors és tartósnak bizonyuló emelkedése és az erre való reagálások átírhatják a legjobb prognózisokat is.

Műanyag kupakok és záróelemek fejlesztése és piaci helyzete

A kupakok és záróelemek piaca várhatóan közel 5%-kal bővül az elkövetkezendő évek-ben. Az anyagok versenyében a műanyag egyre jobban erősíti pozícióját, a parafa fel-használása enyhén, a fémkupakok gyártása erősen csökken. A műanyag alapanyagok közül a PE-HD egyre jobban felváltja a PP-t.

2006/03. Szám

A világ autóiparának fejlődése

A világon az eladott autók száma évi 1-2%-kal növekszik, de ezen belül a régiók között jelentős különbségek vannak. Az autóipar szerkezete változik, és ez kihat a beszállítói körre is. Az autógyártók a beszállítóktól és ezen belül a műanyag-feldolgozóktól haté-konyságnövelő intézkedéseket, ill. tevékenységet várnak.

Természetes szálakkal erősített kompozitok az autógyártásban

A gépkocsikban egyre több beltéri elem készül természetes szálakkal erősített kompo-zitokból. Környezetvédelmi és költségcsökkentési szempontok indokolják a kiterjedt fejlesztéseket. A kompozitok mátrixanyaga mintegy kétharmadában hőre lágyuló mű-anyag, és főleg a reciklálás miatt ez az arány várhatóan növekedni fog.

2006/02. Szám

Fogyasztói csomagolásokban használatos polietilénfóliák piaci helyzete Észak-amerikában

Fogyasztói csomagolásokra 2005-ben Észak-Amerikában 1,7 millió tonna polie tilénfóliát használtak fel, és ez az összes PE felhasználásnak mintegy 22%-át tette ki. A Mastio & Company piackutató cég tanulmánya szerint a fóliák alkalmazása 2008ig évente átlagosan 4,7%-kal, közel 2 millió tonnára emelkedik. A fóliák 51%-át PELLD-ből, 37%-át PE-LD-ből, 10%-át PE-HD-ből állítják elő.

A polikarbonát (pc) piaca

Az utóbbi időben a világ PC termelési szerkezete erőteljesen változik. Eddig Észak-Amerikában és Európában volt meghatározó szerepe, ma már Ázsia (elsősorban Délkelet-Ázsia és Kína) a PC piac új mozgató ereje. Számítások szerint 2009-re a kínai PC felhasználás a világ összes igényének 27%-át fogja kitenni.

Műanyagipari kiállítások tapasztalatai oroszországban és fehéroroszországban

Interplastica Moszkvában Oroszországban az 1989. évi pénzügyi válságot követően a gazdaság évente átla gosan 6%-kal, 2003-ban 7,1%-kal, 2004-ben 7,3%-kal bővült. Ezekben az években a műanyagipar is lendületesen fejlődött.

A pmma-gyártók a világpiacra fejlesztenek

A Degussa metakrilát üzletágának vezetője, Gregor Hetzke szerint a PMMA gyártók fejlesztési stratégiája egyre inkább nem csak a helyi, regionális igényeket veszi figyelembe, hanem a világpiacon jelentkező kereslethez igazodik. A vállalat az USA-ban átvette a Cyro Industries céget, és Louisiana-i telephelyén 20 ezer tonnás bővítés révén metil-metakrilát (MMA) kapacitását 480 ezer tonnára, a PMMA-ét 180 ezer tonnára növelte. A Cyro korábban jobbára általános típusokat gyártott, a Degussa az átvett eszközökkel különleges, főképp az autóipar, illetve a gyógyászat és a világítástechnika igényeihez igazodó termékeket szándékozik előállítani.

2006/01. Szám

A világ műanyagipara

Az olajválság [1] A kőolaj- és a földgázpiacon a közelmúlt eseményei, és az ennek nyomán bekö vetkezett áremelkedések miatt a következő években a petrolkémiai és a műanyagyártó ágazat fejlesztése sok kockázattal jár. Jelentős kapacitásbővítő beruházásokra NyugatEurópában és Észak-Amerikában csak elvétve kerül sor. Ezzel szemben a közel-keleti térség országaiban, továbbá Ázsiában és különösen Kínában az egész világ műanyagiparát érintő fejlesztések várhatók.