2010/05. Szám

A közel-kelet előretör

A közel-keleti térség hatalmas olajkincse arra ösztönzi az ottani kormányokat, hogy a petrolkémiai és a műanyagipart erőteljesen fejlesszék. Nagyra törő terveik megvalósításához azonban nemcsak olcsó nyersanyagok, korszerű technológiák, hanem műszaki kultúra, jól képzett szakemberek is kellenek.

2010/04. Szám

A standard műanyagok ára európában

Európában a pénzpiaci és a költségvetési gondok ellenére – úgy tűnik – a felhasználás és a termelés mutatói az év eleje óta tartósan javulnak, és ezt tükrözi az árak emelkedése is. A gazdaság elemzői a jövőt óvatos optimizmussal elemzik. (Többek között megemlíthető, hogy nem ismert a raktárkészletek alakulása, ez pedig számottevően kihat a kereslet növekedésére, és ezen keresztül az árak alakulására.)

Kilábalás a válságból

Biztató hírek jelennek meg arról, hogy a válság mélypontjából a műanyagipar ismét felfelé kapaszkodik. Az elemzők véleménye egységes abban, hogy az elmúlt két év visszaesését a műanyagipar várhatóan csak több év alatt képes kiheverni.

2010/03. Szám

Műanyagok ára Európában

Európában a standard műanyagok ára 2009 januárjában alacsonyabb volt, mint a megelőző öt folyamán bármikor. Ezt követően az év közepéig keveset változott, majd – kisebb hullámzásoktól eltekintve (a PVC-t kivéve) mintegy másfélszeresére emelkedett.

2010/01. Szám

Európai árinformációk

A műszaki műanyagok ára 2009 folyamán jelentősen változott. Az év első hónapjaiban magas árak alakultak ki, ezt követően rohamosan csökkentek, majd állandósultak. Az év végén, novemberben és decemberben változás nem következett be.

A műanyagipar jelene és jövője európában

Európa gazdasága 2008 közepétől 2009 végéig az utóbbi 60 év legsúlyosabb válságát élte át. A gazdaság szanálásának érdekében megfogalmazott Európai Gazdasági Megújulási Tervet (European Economic Recovery Plan) a műanyagipar nagyra becsüli, különös tekintettel arra, hogy ez az ágazat a válság egyik nagy vesztese.

2009/06. Szám

Európai árinformációk

Terveink szerint a jövőben rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a műanyagok európai áráról. Jelen összeállításunkban felvillantjuk az elmúlt közel másfél év történéseit is, a továbbiakban egy évre szűkítjük elemzéseinket.

A német műanyagipar piaci helyzete a válság közepén

A német műanyagipar 2007-ben kiemelkedően magas, 7,2%-os növekedést ért el 2006-hoz képest. A válság hatására 2008-ban erről a szintről csökkent a műanyaggyártók forgalma 2%-kal.

2009/05. Szám

A műanyagok világpiaci helyzete

A műanyagok felhasználásának elemzése hasznos információt nyújt mind az alapanyag-gyártó, mind a feldolgozóiparban tervezett beruházások döntéshozóinak. Napjainkban a világ vezető prognóziskészítői többnyire 2015-ig szóló adatokat közölnek, amelyekből a gazdasági válság utáni időszak fejlődésére is következtethetünk.

2009/01. Szám

Kelet-európa ablakpiaca gyorsan fejlődik

Kelet-Európában a műanyagok építőipari alkalmazása a csomagolóipar után a második legnagyobb felhasználási terület, egyezően a világ más régióiban megfigyelt trendekkel. Az ablakpiac országonként eltérő, de a nyugat-európai átlagot meghaladó ütemben nő, és a 2010-re prognosztizált adatok is optimizmust tükröznek.

2008/06. Szám

Műanyag- és gumifeldolgozó gépek gyártása a világ néhány országában

A műanyag-feldolgozó gépek piaci adataiból következtetni lehet a feldolgozóipar fejlődésére, bővülésére. A gépek és tartozékok gyártásában piacvezető országok pozícióit elsősorban Kína fenyegeti, de az igazi áttörés még várat magára. A kínai adatok mind a saját gyártást, mind a felhasználást tekintve rávilágítanak a kínai piac hatalmas méretére.

2008/04. Szám

Italospalackok piaci helyzete

A különféle italok csomagolásának piacát időről időre vizsgálják a nagy nemzetközi piackutató cégek. A kutatások a fogyasztói szokások felmérését is magukban foglal- ják, aminek alapján az italgyártók kijelölhetik termék- és csomagolásfejlesztéseik irá-nyait.

2008/03. Szám

Fóliagyártás európában és Észak-amerikában

Az polietilénfóliák európai gyártását a piaci növekedés lassulása és nyugatról kelet felé, Közép-Európa felé irányuló vándorlása jellemzi. A fóliagyártó vállalatok száma összes-ségében nem sokat változott, számuk 1300 körül van. Az ázsiai import is nyomást gya-korol a PE-fóliákat gyártó európai vállalatokra. Az észak-amerikai fóliagyártók hasonló gondokkal küszködnek. Az Észak-Amerikában gyártott fóliák között a PE-LLD-ből, közülük is a hexén komonomert tartalmazóból készül a legtöbb termék. Ebben a térség-ben alig van olyan fólia, amely ne tartalmazna PE-LLD-t.

Tpe és wpc kínában

A kínai gazdaság hétmérföldes lépésekkel halad előre. A rendkívüli piaci lehetőségek és a nagyon olcsó munkaerő vonzást gyakorolnak a fejlett országok vállalatai számára, amelyek szívesen alapítanak itt üzemeket. Meg kell azonban küzdeniük az egyre erősebb hazai vállalatokkal, és néha mind áraikban, mind termékeik minőségében engedménye-ket kell tenniük. Jó példa erre a termoplasztikus elasztomereket előállító kompaundálók helyzete. Kínára jellemző, hogy fogékonyak az újdonságokra. Nagy érdeklődést mutat-nak pl. a farosttal erősített hőre lágyuló műanyagok (WPC) iránt, amelyek felhasználá-sában megelőzhetik Európát, és az USA után a második helyet foglalhatják el.

2008/02. Szám

Irányzatok a műanyag-alapanyagok forgalmában

A műanyag-alapanyagok elosztási láncában minden szereplőnek a költségek csökkentése az elsődleges célja. Ennek érdekében a gyártók nagy tételek gyártására és kereskedelmi költségeik csökkentésére törekednek. Ez utóbbit például az internetes forgalmuk növelé-sével érhetik el. Új szerepük van a nagy elosztó és a keverékgyártó cégeknek, amelyek a vevői igényekhez igazodva rugalmas termékválasztékkal, jól képzett szakembereik ta-nácsadással segítik a feldolgozókat és kedvező feltételeket nyújtanak törzsvásárlóiknak.

2008/01. Szám

Beolvadások és felvásárlások a műanyaggyártó és feldolgozó ágazatban

Az utóbbi években felgyorsult a műanyaggyártó ágazat konszolidációja: az elavult üze-mek bezárása mellett új tulajdonosok mint befektetők jelentek meg, akik a versenyké-pesség érdekében az eddigieknél határozottabb stratégiát képviselnek. A Borsodchem tulajdonosi szerkezete is megváltozott. A műanyag-feldolgozó ágazatban elsősorban a „nagy halak” vásároltak fel kisebb cégeket.

2007/06. Szám

Oroszország és fehéroroszország műanyagiparáról

Oroszország műanyagiparáról egyre több, Fehéroroszország (Belorusszia) műanyag- iparáról még mindig viszonylag kevés információ jelenik meg. Az utóbbi években végbement pozitív irányú változások mindenképpen erősítik az érdeklődést a térség iránt.

Az üvegszálas műanyagok és a sajtolóporok piaci helyzete európában

Az üvegszállal erősített hőre keményedő műanyagokat és a sajtolóporokat „nem lehet leírni”, habár felhasználásuk növekedése nem olyan dinamikus, mint a hőre lágyuló műanyagoké. Az autóipar, ezen belül inkább a teherautó- és a haszongépjámű-gyártás, valamint az építőipar továbbra is igényli ezen termékeket.

2007/05. Szám

A tömegműanyagok piaci helyzete

Európa vegyiparának és műanyagiparának egyre több kihívással kell szembenéznie a kőolajban és földgázban gazdag, valamint az olcsó munkaerővel rendelkező térségek részéről. Az európai alapanyaggyártók és műanyag-feldolgozók menedzsmentje folya-matosan elemzi a stratégiai lehetőségeket, hogy az európai gyártás hosszú távon pers-pektivikus maradjon.

2007/03. Szám

Kemény verseny a háztartási gépek piacán

A lakásépítkezés visszaesése és a telített piac miatt a háztartási gépek gyártói a feltörek-vő országok – India, Kína – igényeinek kielégítésére törekszenek, ahonnan új verseny-társak is támadnak. A keresletet újításokkal is próbálják növelni. Az olaszországi fel-dolgozógép-gyártók fejlesztéseikkel támogatják ezeket a törekvéseket.