2004/05. Szám

A polisztirol piaci helyzete európában

2003 nem volt a legkellemesebb év az európai polisztirolgyártók számá ra. A Nexant ChemSystems piackutató cég szerint a PS felhasználása 2–3%kal, 2,1 M t-ra esett vissza az elmúlt évben . Míg 2001-ben 3%-kal csökkent, 2002-ben 2%-kal növekedett a fogyasztás.

Az abs piaci helyzete

Az ABS-t sztirolból, akrilnitrilből és butadiénból emulziós, szuszpenziós és folyamatos tömbpolimerizációval állítják elő. Ez utóbbi eljárás előnye, hogy a reakció nem vizes fázisban megy végbe, ezért kevesebb a hulladék és kisebb az energiafelhasználás. Az eljárással színes típusok is előállíthatók.

A pmma piaci helyzete és alkalmazása

Piaci helyzet A nyugat-európai PMMA gyártókra 2003-ban a lanyha kereslet és a nö- vekvő alapanyagárak miatt nagy nyomás nehezedett. A PMMA árak közel azonos szinten maradtak a múlt évben, bőséges volt a rendelkezésre álló anyag, a feldolgozóknál nagyok voltak a raktárkészletek, az árverseny fokozódott. Az AMI Plastics piackutató cég a nyugat-európai műanyagipart elemző tanulmányában megállapította, hogy a PMMA felhasználás 2003-ban 3,8%-kal nőtt, és elérte a 272 E t-t.

2004/04. Szám

Felvásárlások és beolvasztások a műanyag-feldolgozó iparban

A műanyag-feldolgozó iparban a múlt század végén, az 1990-es években világszerte megélénkült a vállalatok törekvése, hogy egyesülések, illetve beolvasztások (mergers & acquisitions; M&A) révén erősítsék versenyhelyzetüket ; növeljék termelésüket, bővítsék gyártmányválasztékukat, csökkentsék költségeiket, javítsák és szélesítsék partnerkapcsolataikat, erősítsék helyzetüket a világpiacon. Az eladók oldalán pedig számos vállalat a karcsúsítás, a profiltisztítás révén kívánta hatékonyságát növelni. Számos esetben az originális termékeket gyártó vállalatok adták el műanyag alkatrészeket gyártó részlegeiket, más esetekben pénzügyi befektetők döntöttek portfoliójuk tisztítása érdekében, és értékesítették műanyag-feldolgozó ipari részvényeiket.

A poliuretángyártás helyzete és jövője

Nehéz idők járnak a PUR-gyártásra Az elmúlt évben jelentős megszorításokat hajtottak végre a poliuretán gyártásban. Olyan meghatározó gyártók, mint a Dow és a Bayer, bezártak néhány kisebb és kevésbé gazdaságos gyárat, hogy növeljék versenyképességüket. Ezzel jelentős lépést tettek a teljesen integrált, világméretű termelőegységek kialakítása felé, amelyek képesek arra, hogy szabályozzák a költségeket, csökkentsék a túltermelést és növeljék a túl kicsi árrést.

Műanyag-feldolgozás szerbia-montenegróban

A többéves délszláv háború és az azt követő megszorító intézkedések hatása Szerbia-Montenegro gazdaságát is súlyosan érintette, amihez nem elhanyagolható mértékben a helyi politikai erők is hozzájárultak. Annak ellenére, hogy több nyugat–európai állam pénzügyi segítséget és együttműködési megállapodást ígért az ipar fellendítése érdekében, a tulajdonosok jelentős része így is csak saját erejéből gazdálkodhat. Az állami cégek privatizációja során a két leggyakrabban felmerülő probléma az adott helyen túlságosan nagy számú személyzet, azonban ennél nagyobb gondot jelent, hogy nincs olyan befektetői háttér, amely finanszírozhatná az új technológiák betelepítését.

2004/03. Szám

Gyorsan fejlődik a műanyagipar az ázsiai országokban

Az ASEAN országok A műanyaggyártás, a feldolgozás és a felhasználás súlypontja az ázsiai, illetve a távol-keleti térségre helyeződött át. A folyamat első szakaszában DélKorea, Tajvan, Szingapúr, Thajföld műanyagiparának fejlődését bemutató adatok lepték meg a világot, majd Kína műanyagiparának sikerei kínáltak korábban nem látott lendületet a világ műanyagiparában tevékenykedő nagy nemzetközi vállalatoknak. Az utóbbi néhány évben pedig, nem lefékezve az előbb említett országok gyors ütemű fejlődését, jelentős beruházási tevékenység jelzi számos további ázsiai ország műanyagiparának bővítését.

Munkaszervezés és vállalatirányítás az usa műanyagiparában

A menedzseri munkáról A vezetésnek (menedzsmentnek) az a legfontosabb feladata, hogy bizto- sítsa a forrásokat és a szervezeti feltételeket a folyamatos gyártáshoz. A munkások dolga, hogy ezekből a forrásokból termékeket készítsenek, amelyeket el lehet adni. A menedzser további feladata, hogy eltávolítsa a munka útjából az esetleges nehézségeket.

2004/02. Szám

Szempontok a telephely kiválasztásához

A műanyag-feldolgozó vállalatok korábban főleg belföldi piacokra gyártot tak, és az export általában az értékesítésnek kisebb hányadát jelentette. A kivitel ebben az esetben is közeli térségre korlátozódott. Egy–egy vállalat általában egy országon belül bővítette termelését, illetve választott új telephelyet.

Gazdasági helyzet és műszaki újdonságok a gumiiparban

A konszolidáció lehetőségei a műkaucsukok gyártásában A butadién- és sztirol/butadién-alapú kaucsukok gyártása az egész vilá gon elaprózott. A legnagyobb cég is csak a piac 10%-át tudhatja kezében – ezért a konszolidáció nagyban növelné az értékteremtés lehetőségeit. A gumifelhasználás világszerte mintegy 12 M t, aminek 53%-a szintetikus, 47%-a természetes kaucsuk.

2004/01. Szám

Néhány szó kínáról és az ország műanyagiparáról

A kínai gazdaság fejlődése Kína gazdasága gyors ütemben fejlődik. 2003-ban az ipari beruházások 31%-kal, a termelés 16%-kal bővült. Az elmúlt 9 évben a közvetlen külföldi beruházások megnégyszereződtek, és a folyamat tovább érvényesül.

Változások európa műanyagiparában

Az Európai Unió gazdasági gondjai Az Európai Unió statisztikai adatokat feldolgozó szervezete, az Eurostat megállapítása szerint 2003 harmadik negyedévében az eurozóna országaiban a gazdaság 0,4%-kal növekedett, jóval lassabban, mint az USA-ban, Kínában, illetve Japánban. Az eurozónában a nagy műanyaggyártók ebben az időszakban 0,6%-kal növelték forgalmukat, és a rendelésállomány alakulásából arra lehet következtetni, hogy a műanyag-feldolgozó ágazat tevékenysége 0,9%kal nőtt, 2004-ben pedig 1,3–1,5%-os bővülés várható . Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában és Belgiumban, ahol a munkaügyi szabályok rugalmasabbak és a gazdálkodás szabályai kevésbé szigorúak, a növekedés mértéke 2,8% lehet (1.

Hordtáskavita

A polietilén hordtásták olcsók és gazdaságosan szállíthatók, ami az ipari és fejlődő országok között nézeteltérésekhez vezet. 2003 júniusában öt észak-amerikai műanyag-feldolgozó (a PCL Packag- ing , a Sonoco Products , a Superbag , a Vanguard Plastics és az Interplas Group ) összefogott , és bizottságot alapított, a Polyethylene Retail Carrier Bag Committee -t, hogy dömpingellenes intézkedéseket hozzanak a, Kínából, Thaiföldről és Malajziából importált olcsóbb bevásárlótáskákkal szemben, amelyek éves szinten 300 M USD veszteséget okoznak az eladásaikban. Az USA-ban évenként 100 Mrd db PE hordtáskát használnak fel.

2003/12. Szám

Kettős évforduló a PP történetében

2003 a PP történetében kettős évforduló. 100 évvel ezelőtt, 1903-ban született Giulio Natta, és 40 évvel ezelőtt, 1963-ban ítélte oda a svéd tudományos akadémia a kémiai Nobel-díjat a PP felfedezéséért. A második világháború utáni időszakban sokféle polimert szintetizáltak, de közülük csak néhánynak volt kristályos szerkezete.

2003/11. Szám

Műanyag-feldolgozás Lengyelországban és Csehországban

Műanyag-feldolgozók Lengyelországban Lengyelországban 1997-ben 1013 E t hőre lágyuló tömegműanyagot használtak fel, 2002-ben pedig fél M t-val többet. A növekedés üteme azonban az utóbbi két évben lassult: 2000-ben 11%, 2001-ben 8%, 2002-ben már csak 8%-volt. csőgyártó 58 lemezgyártó 51 keverékgyártó 32 profil- és tömlőgyártó 5% 4% 2% 101 8% kábelgyártó 32 2% fóliagyártó 168 13% fröccsöntő 670 üregestestgyártó 170 53% 13% 1.

2003/10. Szám

Javul a PE-HD piaci helyzete

A PE-HD felhasználása 2001-ben Nyugat-Európában 1,1%-kal, 2002-ben 2,8%-kal bővült, és 4,8 M t-t tett ki. 2002 második félévében piaci helyzete romlott, mivel a gyártók korábban nem válaszoltak a piac kihívásaira, és nem csökkentették kapacitásaikat (1. ábra), túlkínálat jelentkezett, agresszív verseny alakult ki, aminek következményeképpen az árak elviselhetetlen mértékig csökkentek.

2003/08. Szám

PP gyárak bezárása, új PP gyárak beindítása Európában

2002-ben a világon kb. 34,15 M t PP-t használtak fel, 7%-kal többet, mint 2001-ben, amikor a növekedés az előző évihez képest 4% volt. NyugatEurópa 2002-es fogyasztása 7,35 M t PP, a növekedés 4% az előző évi 3%kal szemben.

2003/06. Szám

Új irányzatok a műanyagiparban

Napjainkban felgyorsulnak az újdonságteremtő ciklusok, és ennek ered ményeképpen lerövidülnek a termékek életgörbéi. Ami ma divatos vagy korszerű, holnapra elavul. Még a telekommunikáció terén is megfigyelhető, hogy míg a közelmúltban évekig tartott a termékek életciklusa, ma már ez a folyamat hónapok alatt bekövetkezik.

Koncentrálódik a PET-gyártás

Az olasz Mossi&Ghisolfi (M&G) csoport a világ második legnagyobb PET alapanyaggyártó vállalata. A látványos gazdasági eredmény szempontjából fordulópont volt a Shell Chemicals PET üzletágának megvásárlása 2000 júniusában. További bővítést jelentett a PET polimert és poliészterszálat előállító francia Rhodia cég brazíliai leányvállalatának, a Brasil Rhodia-ster-nek a megvásárlása.

Konferencia a műanyag csövekről

2002. november 5–6-án a Brüsszelben megtartott Pipes 2002 című kon ferencián úgy ítélték meg, hogy 2001 és 2006 között a PP csőgyártás évi 9%os növekedésével lehet számolni, ami jóval meghaladja az iparág átlagos 3,1%-os növekedését. Ezáltal jelentősebbé válik a PP csövek részaránya a hőre lágyuló műanyag csövek között.