2004/01. Szám

Újdonságok az orvostechnikában

Az orvostechnikai eszközök mai fejlesztési irányzatában megfigyelhető a minél több funkció egyesítése minél kisebb eszközben. Ehhez új alapanyagok és új technológiák alkalmazása és intenzív célirányos fejlesztés szükséges. Új eszköz hatóanyagok szétválasztásához és elemzéséhez A Weidmann svájci fröccsöntő cég forradalmian új analitikai eszközt fej- lesztett ki alapvetően a CD-lemez szerkezetére alapozva gyógyszerhatóanyagok kimutatásához és elemzéséhez.

Szálerősítésű rendszerek a házépítésben és az állagmegóvásban

A szállal erősített gyantákat régóta használja az építőipar pl. hul ámle mezként tetőfedéshez. Újabb alkalmazásuk a történelmi épületek megerősítése, földrengésbiztossá tétele.

Műanyagok a sportban

Műanyagok alkalmazása sporteszközökben A legutóbbi világbajnokságon nagy feltűnést keltett az Adidas cég Fevernova nevű futballabdája . A labda „bőre” több poliuretánréteget tartalmaz, amelyek közé egy Impranil alapú szintaktikus poliuretánhabot ágyaztak be. Ez az anyag rugalmas, gázzal töltött mikroüregeket tartalmaz, ennek hatására a labda erősebben pattan vissza.

2003/12. Szám

PET palackok aszeptikus töltése

Az „újfajta” italok – mint pl. az ízesített ásványvíz, a tea, a vitaminokban gazdag üdítők, az energia- és sportitalok – fogyasztása Németországban 2002-ben kb. 20%-kal nőtt.

Geotextíliák és műszaki célra használt más műanyag fóliák és textíliák

Az európai szabványoknak megfelelő geotextíliák A közeljövőben az Európai Unióban forgalmazott geotextíliákon is beve zetik a CE (EU)-jelzést, vagyis minden terméknek bizonyos európai szabványkövetelményeket kell teljesítenie, és ez hatással lesz többek között a német cégek tevékenységére is. Az Útépítő és Közlekedési Kutató Társaság (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, FGSV) számos ismertetőt adott ki geotextíliák és hasonló rendeltetésű műanyagok alkalmazására vonatkozóan, ezenkívül számos tájékoztatót is készít azok műszaki jellemzőiről. A jelenlegi kiadványok már a negyedik generációt képviselik 1983 óta.

2003/11. Szám

Polimer festékek alkalmazása a félvezető ipar antireflexiós bevonataiban

Antireflexiós rétegek a fotoreziszt-technológiában A fotorezisztek olyan fényérzékeny bevonatok, amelyeket a fotolitográ fiában alkalmaznak mintázatok átvitelére. Az alapon (szubsztrátumon) vékony (100-1000 nm vastagságú) fotorezisztréteget alakítanak ki, majd azt egy átlátszó és átlátszatlan részekből összeállított maszkon keresztül fénysugár hatásának teszik ki. A fénynek kitett rétegekben fotokémiai átalakulás zajlik le vagy a megvilágítás, vagy az azt követő hőkezelés során.

Speciális polimerek a fogászatban

A fogászatban széles körben használnak amalgám helyett polimereket, mert ezek esztétikusabbak, jobb az összeférhetőségük az emberi szövetekkel, és ami a legfontosabb, nem tartalmaznak higanyt. O O O Me OH Me Me OH O O O Me 1. ábra A biszGMA szerkezeti képlete A fogászati beavatkozások gyakori alapanyagai a biszGMA {2,2-bisz[p (2'-hidroxi-3’-metakril-oxi-propoxi)fenil]-propán} alapú monomerek (1.

Műanyagok a sportban

A sportban és a szabadidő eltöltésében használt eszközök gyártása a mű anyaggyártók és -feldolgozók egyre fontosabb piaci területe. Nem véletlen, hogy az ilyen eszközök fejlesztése töretlen, és kiterjed a sportpályák minőségének javítására éppen úgy, mint az egyéni sporteszközök minőségének, eredményességének fokozására vagy a sportolók épségének, életének védelmére. Szintetikus sporttalajok A Poliolefintextilek Európai Munkaközössége (EATP) már régen foglalko zik a szintetikus sporttalajokkal, és munkájuk „gyümölcse” most beérni látszik.

2003/10. Szám

Konjugált polimerek alkalmazása orvosbiológiai szabályozók céljára

Az élőlényekben végbemenő mozgásokat nehéz utánozni hagyományos berendezésekkel, mint például motorokkal. Mikrosebészeti eszközökhöz, mesterséges záróizmok előállítására és más hasonló célokra jelentős igény mutatkozik újfajta, például az izomzathoz hasonló mozgást előállítani képes szabályozók létrehozására. A cél elérése érdekében intenzív kutatások folynak a világon, a kutatók számos anyagot próbáltak ki.

Műanyaghabok a hőszigetelésben és tömítéstechnikában

Műanyagok az épületek hőszigetelésében Az új épületek létesítésekor természetes a kis energiaigényre vagy akár a nulla energia-egyensúlyra való törekvés, de a régen épült és fel nem újított házakban évente és négyzetméterenként 200–300 kWh fűtőenergiára van szükség. Németországban milliószámra vannak olyan házak, amelyeket a jobb hőszigetelés, a takarékos nyersanyag-felhasználás és a csökkentendő széndioxid-kibocsátás érdekében sürgősen szanálni kell. A BASF cég építővállalata a németországi Ludwigshafenben új eljárásokat dolgozott ki az ottani régi lakóépületek utólagos hőszigetelésére.

Vízszigetelés műanyagokkal az építőiparban és az árvízvédelemben

Lapos tetők vízszigetelése A nagyméretű ipari csarnokok tetőfedő és tetőszigetelő anyagait sokféle és erős igénybevétel éri. Ezek az anyagok nyáron a napsugárzás miatt erősen felmelegednek, akár 80 °C-ra, télen viszont a negatív hőmérséklet-tartományban kell funkcionális tulajdonságaikat megtartani. Fontos tehát, hogy méret- tartóak és mechanikailag szilárdak, továbbá más anyagokkal összeférhetők le- gyenek.

2003/08. Szám

Gázzáró műanyag palackok

PET palackok Jó néhány éve folynak a kutatások, amelyek célja, hogy a sört üvegpa lack helyett PET palackban lehessen forgalmazni. Ez a feladat nagy kihívást jelent, mivel meg kell oldani, hogy a szén-dioxid ne jusson ki a palackból, és az oxigén ne jusson be a palackba. Ugyanakkor fontos az átlátszóság és a kellő szilárdság megtartása.

A PEEK és más „high-tech” műanyagok az orvostechnikában

Az orvostechnikai berendezések, alkatrészek gyártására hagyományosan egyre újabb és újabb fémötvözeteket, üveget és kerámiákat használtak. Az utóbbi időben azonban egyre terjed a speciális követelményeknek eleget tevő hőre lágyuló műanyagok bevezetése és alkalmazása ezen a területen. A tömegműanyagokat, a műszaki és a különleges műszaki műanyagokat hőállóságuk alapján (is) jól lehet osztályozni (1.

Műanyag „csontok” és más hasznos műanyag eszközök a gyógyításban

Az orvostechnikai berendezésekhez és termékekhez mintegy 1 M t mű anyagot használnak fel a világon. Ez a mennyiség az összes műanyag felhasználásnak ugyan még 1%-át sem teszi ki, azonban alkalmazásuk ma már nélkülözhetetlen, és segítségükkel továbbfejleszthetők az orvosi, a diagnosztikai berendezések, a gyógyászati segédeszközök, a sebészeti eljárások, a gyógyászatban felhasználható anyagok. A szerteágazó alkalmazások sikeréhez a műanyag alapanyagok fejlesz tőinek és a műanyag-feldolgozóknak szorosan együtt kell működniük az orvosokkal, valamint a finommechanikai és mikrorendszerek előállításában jártas szakemberekkel.

Adalékok, a műanyagipar „varázslói”

2003. április 1–3. között rendezik meg Kölnben az AddPlast Europe kiállí tást.

2003/07. Szám

Műanyagok a gyógyítás szolgálatában

A műanyagokat megjelenésük óta alkalmazzák az orvosi technikában. Az elmúlt években azonban ugrásszerűen megnőtt részarányuk ezen a területen, és az ún. orvosi műanyagok gyártása, továbbá a műanyagból készített orvosi eszközök előállítása számos vállalat számára gazdasági sikereket is hozott.

2003/06. Szám

Enyhe növekedés a záróelemek felhasználásában

A műanyagiparra szakosodott Mastio & Company tanácsadó cég 2006-ig évi 6%-os növekedést prognosztizál a fröccsöntött záróelemek (fedelek, kupakok, szórófejek stb.) felhasználásában. Jelenleg 765 M t műanyagból gyártanak különféle záróelemeket.

Erősített műanyagok építőmérnöki alkalmazásokban

Vasbeton hidak utólagos megerősítése szénszálas műanyagokkal A vasbeton elemek utólagos erősítése ragasztott acélhéjakkal már az 1960-as évek óta ismert, elfogadott és az egész világon alkalmazott módszer. Mintegy tíz éve terjedőben van egy másik technológia is, különösen az USAban, Japánban és Svájcban, amelynek lényege, hogy az utólagos erősítéshez szénszálas műanyagrétegeket használnak. Ennek vannak bizonyos előnyei az acélhéjakkal szemben.

Mezőgazdasági fóliák Olaszországból

Az olasz Pati cég elsősorban mezőgazdasági célokra készít különböző fúvott fóliákat. A céget 1961-ben Tarvisio tartományban alapították. Az üzem területe 17500 m2, ebből 7500 m2-t foglalnak el az épületek.

2003/05. Szám

Aramidszállal vagy alumíniumfóliával rétegzett polietiléncső

A gáz- és vízvezetékrendszerekben egyre több poliolefincsövet alkal maznak, de a csövek nyomásállóságának és faluk áteresztő képességének megvannak az alapanyag által meghatározott korlátai. Ezért a csőgyártók beépített köztes réteggel próbálják meg kiterjeszteni a csövek alkalmazási határait. Ilyen többrétegű cső az aramidszállal erősített, nyomásálló polietiléncső és az alumíniumréteggel csökkentett áteresztő képességű térhálós polietiléncső.