2020/01. Szám

Műanyag könnyűszerkezetek gyártása habosítással

A műanyag termékek belsejének habosításával ezeket könnyíteni lehet és anyagot is meg lehet takarítani. Leggyakrabban fröccsöntéskor alkalmaznak ilyen célból habosító adalékot, de extrudált vagy rotációs öntéssel előállított termékek egyes részeinek – többnyire a belső részeknek – is lehet pórusos, habosított szerkezete. A „core back” és a legújabb „pull and foam” eljárással egészen raffinált felépítésű könnyűszerkezetes termékeket lehet egyazon szerszámban fröccsönteni.

Hulladékkal erősített műanyagok az autóipar számára

A világ különböző térségeiben nagy mennyiségben képződik olyan rostos mezőgazdasági vagy másfajta hulladék, amelyet elégetnek vagy hulladéklerakókban helyeznek el. Ezek egy része töltő- és erősítőanyagként műanyagokban is felhasználható volna. Az autó-gyártás szívesen alkalmazna ilyen – akár visszanyert műanyagokból – gyártott elemeket, mert olcsóbbak, csökkentik a gépkocsi tömegét, a bennük megkötött szén-dioxid nem kerül vissza a levegőbe, a hulladék nem szennyezi a környezetet, a vele kapcsolatos teendők pedig munkahelyeket teremthetnek a fejlődő országokban.

Az extruderes technológia egyes folyamatainak optimalizálása

A túldimenzionált meghajtással rendelkező extruderek nem gazdaságosak az energiafelhasználás szempontjából. Ezért a feldolgozó szakembernek is érdemes ezzel a gépészeti problémával foglalkoznia. Az extruder etető nyílásának (a garatnak) és a csigának a hűtése egy másik olyan kérdés, amelyről kevés nyilvános információt találhatnak az üzemeltetők

LSR termékek versenyképességének javítása

Az LSR alapanyag-gyártók új rendszereket vezetnek be a piacra, amelyek jelentősen megkönnyítik a feldolgozást és/vagy lehetővé teszik egyes technológiai lépések elhagyását. Lerövidítik a ciklusidőt, miáltal javul a termelés gazdaságossága. Az adagoló és feldolgozó gépek gyártói is számos újítással javítják az LSR termékek gyártásának versenyképességét. A Nyílt Platformú Kommunikációs Uniformizált Architektúra (OPC UA) interfészek valós idejű kommunikációt bonyolítanak. Az LSR optikai tulajdonságai a világítástechnikában is jól hasznosíthatók.

2019/06. Szám

Megújul a fröccsöntő iparág

A fröccsöntő iparág megújulás előtt áll, amelyben az Industry 4.0, vagyis a digitalizáció és automatizálás kulcsszerepet játszik a különböző, a szerszámokat és gépeket érintő innovációk mellett. A fröccsöntés és a 3D nyomtatás alapú prototípus gyártás várhatóan egyre inkább szolgáltatás jellegűvé alakul. A drága anyagokból készülő, kisméretű alkatrészek gazdaságos gyártásához jól bevált a speciális, kisméretű fröccsgépek alkalmazása. A fröccsöntő iparágban az elkövetkező 5 év során átlagosan 6%/év növekedés vár-ható.

A sikeres hulladék-újrafeldolgozás titka: szakszerű aprítás és nagy hatásfokú ömledékszűrés

A világ nyersanyagforrásainak apadása és a hulladékképződés visszaszorítása egyaránt elkerülhetetlenné teszi a különböző termékek anyagának visszaforgatását az ipari gyártásba. Ezt a „körkörös gazdaságot” elsőként a műanyagiparban akarják megvalósítani. A végső cél az, hogy műanyag egyáltalán ne kerüljön a szemétlerakókba és csak nagyon kis hányadát égessék el, hanem a hulladék megfelelő granulálása és megtisztítása után azt ismét műanyagként használják fel. A feldolgozógépek gyártói ehhez egyre jobb hatásfokú berendezéseket kínálnak.

PUR lakkbevonat kétkomponenses fröccsöntéssel

A kétkomponenses fröccsöntés módosított változatával egy technológiai lépésben végezhető a fröccsöntött alkatrészek bevonása egy vékony PUR lakkréteggel, ami olcsóbb és növeli a gyártás üzembiztonságát. Az öt cég együttműködésével kifejlesztett, az Engel Clearmelt eljárásán alapuló technológiával az autóipar követelményeinek megfelelő alkatrészek gyárthatók, de a módszer más alkalmazásoknál is sikerre számíthat.

Kamaszkorba lépett a 3D nyomtatás

A 3D nyomtatás kezd komoly tényezővé válni a műanyag és a fém termékek kifejlesztésénél és gyártásánál. Több, kisebb szériákat és egyedi termékeket gyártó iparágban az így készülő alkatrészek és végtermékek jelentős részarányt képviselnek. Az additív gyártástechnológia továbbra is dinamikusan fejlődik, mind a feldolgozható anyagok, mind pedig a gyártó berendezések innovációi révén. Megjelentek az első hibrid, a 3D nyomtatást a hagyományos technológiákkal ötvöző kísérleti berendezések is, és amerikai kutatók ultra nagy gyártási sebességű lézer litográfiás eljárást fejlesztettek ki.

2019/05. Szám

A fröccsszerszámon belül szándékosan kialakított hőmérséklet-különbségek előnyei

Egyes műanyagok és termékek esetén a fröccsöntő szerszám alakformáló üregében a jobb termékminőség elérése és a ciklusidő csökkentése érdekében bizonyos helyeken az anyag befröccsöntésének idején magasabb felületi hőmérsékletet kell biztosítani. Ezt lehet indukciós vagy forró levegős fűtéssel megoldani.

A fröccsöntő gépek energiahatékonyságának javítása

A prémium minőségű hidraulikus olajok 5–10%-kal képesek csökkenteni a fröccsgépek energiafogyasztását és a ritkább olajcserék és meghibásodások révén növelik a gyártás termelékenységét, emellett csökkentik a mozgó alkatrészek kopását és az olaj hűtésigényét. A szerszámok jobb hőmérséklet-szabályozása szintén energiamegtakarítást eredményez. Egy új, induló vállalkozás megoldása 40-50%-kal csökkenti a fröccshenger energiafelvételét.

Dekoráció és funkció: IML, IMD/FIM, IMD roll-to-roll technológiával

A szerszámban címkézés (IML) egyre népszerűbb dekoratív és egyben funkciót is ellátó termékek előállításához. Újdonság a kristálytiszta címke, a fémes hatású címke. Technológiai újdonság a szerszámon belüli dekoráció/fóliabetétes fröccsöntés (IMD/FIM) eljá-rás és az IMD roll-to-roll technológia.

Fóliák nyomtatása és dekorációs technológiái

Ma már a műanyag fóliák nyomtatására számos technológia áll a feldolgozók, nyomdák rendelkezésére. A digitális nyomtatás a tamponnyomtatás öles léptekkel fejlődik, a gépeket gyártó cégek aktivitásának köszönhetően. A kiterjedt globális címkepiacon elfoglalt nagyon kis részarányával – 4% körüli értékkel – az IML csak most kezdett fontos technológiaként előrelépni. Gazdaságos gyártást és hatékonyságot kínál a csomagolás esztétikájának feláldozása nélkül.

A 3D nyomtatás újdonságai

Új anyagok és technológiák jelentek meg az additív gyártástechnológia területén. Több, ezen a területen működő vállalat, partneri viszonyba lépett egy nagy műanyag alapanyag gyártó céggel, vagy más globális szereplővel. Kínában elkészítették az első, 3D nyomtatású elemekből összeállított gyalogos hidat.

Fúvásra alkalmas reciklátum öntött poliamid hulladékából

Egy német kutatócsoport öntött poliamid hulladékot tett alkalmassá fúvott termékek előállítására. A hulladék viszkozitását tereftálsav és sztearinsav adagolásával állították be.

2019/04. Szám

Robotok a műanyag-feldolgozó üzemekben

A műanyag-feldolgozó üzemekben is egyre több helyen alkalmaznak automatizált meg-oldásokat, amelyekben a robotoknak kiemelt szerep jut. Terjed az ún. kobotok, vagyis a dolgozókkal közös munkatérben tevékenykedő robotok használata is. A kobotok alkalmazásánál nagyon fontos szempont a dolgozók biztonságának teljes körű megőrzése. Az egyre inkább digitalizált üzemekben és robotokat is tartalmazó gyártócellákban gondoskodni kell a kibertámadások eredményes elhárításáról is.

Új folyamatszabályozási rendszerek a fröccsöntésnél

A fröccstermékek minőségét és a gyártás műszaki és gazdasági optimálását segítik a különböző új folyamatszabályozó rendszerek. Ezek a fröccsszerszám és a fröccsöntő gép különböző pontjain elhelyezett érzékelőkből származó adatok feldolgozásával folyamatosan befolyásolják a fröccsciklus lefutását, sőt egyesek az éppen gyártott termék minőségét is előrejelzik. Egyes rendszerek a fröccsgép és a gyártócella többi berendezésének működését is összehangolják. Már működnek a fröccsparamétereknek a szerszám kitöltésére gyakorolt hatását a fröccsöntő gép monitorán szimuláló rendszerek is. Emellett, fontos szerep jut a gyártó berendezések távfelügyeletének és a különböző digitális szolgáltatások nyújtotta idő- és költségmegtakarító megoldásoknak.

Automatizálás a fröccsöntő üzemekben

A nagymértékű automatizálás és a műanyag-feldolgozó gépek kommunikációja perifériáikkal és az üzem vezetésével egyre fokozottabban terjed, jelentős termelékenységnövekedést téve lehetővé. Az automatizáció egyúttal megoldást kínál a képzett munkaerő hiányára, és javítja a termékek minőségét. Az áttérés szakaszolható, így a kisebb vállalkozások is részt tudnak venni benne. Az Industry 4.0 terjedése új üzleti modellek és foglalkozások kialakulásával is jár. A cégek kisebb beruházási lépésekkel is megoldhatják a termelés digitalizációját, nem szükséges egyetlen nagy ugrással elérni a végállapotot.

Kupakok: új EU szabályozás és innovációk

A kupakok és záróelemek piaca állandó mozgásban van. A termelés hatékonyságának növelése, a teljesítmény, a ciklusidők, a műanyag csomagolások szabályozása, a fenn-tarthatóság javítása és a márkatulajdonosok igényei közötti megfelelő egyensúly megteremtése sok feladatot ad a fejlesztőknek és gyártóknak.

Hőre keményedő műanyagok (duroplasztok) alkalmazásának növekedése

Tulajdonságaik alapján a duroplasztok jól kitölthetik azt a rést, amely a fémek és a termoplasztok között van. Feldolgozásuk során kémiai reakcióval is számolni kell, ami pl. a szerszámüregekben mért nyomás szabályozását igényli. Nagyobb méretű autóipari alkatrészek, csatornafedelek vagy akár gördeszka egyik rétegeként a duroplasztok reális alternatívaként jönnek szóba.

3D nyomtatás hatása a műanyagiparra

Az additív gyártástechnológia, amelyet népszerű nevén 3D nyomtatásként szoktunk emlegetni, egyre nagyobb mértékben alakítja át nem csak a prototípusgyártást, de a kisebb szériák esetén már a gyártást is. Legnagyobb hatása azonban a terméktervező mérnökök hozzáállásában, gondolkodásában lesz tapasztalható. A 3D nyomtatás egyik fontos eljárásánál, az LSL módszernél használt műanyag szinterporok tulajdonságai jelentősen befolyásolják az így előállított termékek tulajdonságait, ezért vizsgálatuk módszerei fontosak a beszerzési döntéseinkhez.