2020/02. Szám

Új extrúziós technológiák: direkt extrudálás és koextrúzió cirkuláris elosztású szerszámmal

Német kutatók egy új technológiát dolgoztak ki erősítőszálas extrudált termékek előállítására. Az erősítő szálak hosszának növelésével kívánták javítani a termék mechanikai tulajdonságait. Egy másik fejlesztésben a többrétegű csöveket speciális, ún. cirkuláris szerszámmal állították elő. Ezzel a kialakítással az ömledék-hőmérsékletükben nagyon eltérő polimerek is feldolgozhatók.

Műanyagok szennyezettségének automatikus vizsgálata offline és inline

A műanyag alapanyagok és a félig kész műanyag termékek a különféle utóműveletek alapján szennyeződhetnek, és ha így kerülnek a felhasználóhoz, annak megrendülhet a bizalma a gyártóban. Ezért megpróbálják az ilyen hibás terméket kiszűrni. Az alapanyagok – elsősorban a műanyag granulátumok – offline ellenőrzését a korábbi időigényes kézi munka helyett ma már automatizált átvilágított asztalokon lehet végezni. A rátapadt rovarokkal vagy más idegen anyagokkal esetleg szennyezett, nagy sebességgel futó fóliákat pedig kamera pásztázhatja, és a felvett képek elemzését bonyolult szoftver végezheti.

Sztatikus feltöltődési problémák kezelése

A nagy szigetelő képességű műanyagoknál gyakran okoz problémát a sztatikus feltöltődés. Ennek megszüntetés munkavédelmi okokból is szükséges és a feltöltődött szennyeződések eltávolítására a bevonatok felhordása és más utókezelések elvégzése előtt elengedhetetlen. A legtöbb antisztatizáló eljárás ionizált levegő ráfújásán alapszik. A feltöltődés megszüntetése után a felületen lévő szennyezések eltávolítására többféle módszert is használnak.

A műanyagok és fémek közötti biztos kötés alapfeltétele a könnyűszerkezetes 3D hibrid autóalkatrészek gyártásának

A fémekből és műanyagokból kialakított ún. hibrid szerkezetek egyre népszerűbbek, mert az ezekből kialakítható könnyűszerkezetes elemek rendkívül erősek, emellett egyszerre több feladatot is elláthatnak. Elsősorban az autógyártás érdeklődik irántuk. Fejlesztésük nagy iramban folyik. Az alábbiakban ismertetünk néhány olyan eljárást, amelyekkel a fémek és a műanyagok közötti kötést próbálják erősíteni, továbbá bemutatunk néhány példát is a hibrid szerkezetek alkalmazására.

2020/01. Szám

Műanyag könnyűszerkezetek gyártása habosítással

A műanyag termékek belsejének habosításával ezeket könnyíteni lehet és anyagot is meg lehet takarítani. Leggyakrabban fröccsöntéskor alkalmaznak ilyen célból habosító adalékot, de extrudált vagy rotációs öntéssel előállított termékek egyes részeinek – többnyire a belső részeknek – is lehet pórusos, habosított szerkezete. A „core back” és a legújabb „pull and foam” eljárással egészen raffinált felépítésű könnyűszerkezetes termékeket lehet egyazon szerszámban fröccsönteni.

Hulladékkal erősített műanyagok az autóipar számára

A világ különböző térségeiben nagy mennyiségben képződik olyan rostos mezőgazdasági vagy másfajta hulladék, amelyet elégetnek vagy hulladéklerakókban helyeznek el. Ezek egy része töltő- és erősítőanyagként műanyagokban is felhasználható volna. Az autó-gyártás szívesen alkalmazna ilyen – akár visszanyert műanyagokból – gyártott elemeket, mert olcsóbbak, csökkentik a gépkocsi tömegét, a bennük megkötött szén-dioxid nem kerül vissza a levegőbe, a hulladék nem szennyezi a környezetet, a vele kapcsolatos teendők pedig munkahelyeket teremthetnek a fejlődő országokban.

Az extruderes technológia egyes folyamatainak optimalizálása

A túldimenzionált meghajtással rendelkező extruderek nem gazdaságosak az energiafelhasználás szempontjából. Ezért a feldolgozó szakembernek is érdemes ezzel a gépészeti problémával foglalkoznia. Az extruder etető nyílásának (a garatnak) és a csigának a hűtése egy másik olyan kérdés, amelyről kevés nyilvános információt találhatnak az üzemeltetők

LSR termékek versenyképességének javítása

Az LSR alapanyag-gyártók új rendszereket vezetnek be a piacra, amelyek jelentősen megkönnyítik a feldolgozást és/vagy lehetővé teszik egyes technológiai lépések elhagyását. Lerövidítik a ciklusidőt, miáltal javul a termelés gazdaságossága. Az adagoló és feldolgozó gépek gyártói is számos újítással javítják az LSR termékek gyártásának versenyképességét. A Nyílt Platformú Kommunikációs Uniformizált Architektúra (OPC UA) interfészek valós idejű kommunikációt bonyolítanak. Az LSR optikai tulajdonságai a világítástechnikában is jól hasznosíthatók.

2019/06. Szám

Megújul a fröccsöntő iparág

A fröccsöntő iparág megújulás előtt áll, amelyben az Industry 4.0, vagyis a digitalizáció és automatizálás kulcsszerepet játszik a különböző, a szerszámokat és gépeket érintő innovációk mellett. A fröccsöntés és a 3D nyomtatás alapú prototípus gyártás várhatóan egyre inkább szolgáltatás jellegűvé alakul. A drága anyagokból készülő, kisméretű alkatrészek gazdaságos gyártásához jól bevált a speciális, kisméretű fröccsgépek alkalmazása. A fröccsöntő iparágban az elkövetkező 5 év során átlagosan 6%/év növekedés vár-ható.

A sikeres hulladék-újrafeldolgozás titka: szakszerű aprítás és nagy hatásfokú ömledékszűrés

A világ nyersanyagforrásainak apadása és a hulladékképződés visszaszorítása egyaránt elkerülhetetlenné teszi a különböző termékek anyagának visszaforgatását az ipari gyártásba. Ezt a „körkörös gazdaságot” elsőként a műanyagiparban akarják megvalósítani. A végső cél az, hogy műanyag egyáltalán ne kerüljön a szemétlerakókba és csak nagyon kis hányadát égessék el, hanem a hulladék megfelelő granulálása és megtisztítása után azt ismét műanyagként használják fel. A feldolgozógépek gyártói ehhez egyre jobb hatásfokú berendezéseket kínálnak.

PUR lakkbevonat kétkomponenses fröccsöntéssel

A kétkomponenses fröccsöntés módosított változatával egy technológiai lépésben végezhető a fröccsöntött alkatrészek bevonása egy vékony PUR lakkréteggel, ami olcsóbb és növeli a gyártás üzembiztonságát. Az öt cég együttműködésével kifejlesztett, az Engel Clearmelt eljárásán alapuló technológiával az autóipar követelményeinek megfelelő alkatrészek gyárthatók, de a módszer más alkalmazásoknál is sikerre számíthat.

Kamaszkorba lépett a 3D nyomtatás

A 3D nyomtatás kezd komoly tényezővé válni a műanyag és a fém termékek kifejlesztésénél és gyártásánál. Több, kisebb szériákat és egyedi termékeket gyártó iparágban az így készülő alkatrészek és végtermékek jelentős részarányt képviselnek. Az additív gyártástechnológia továbbra is dinamikusan fejlődik, mind a feldolgozható anyagok, mind pedig a gyártó berendezések innovációi révén. Megjelentek az első hibrid, a 3D nyomtatást a hagyományos technológiákkal ötvöző kísérleti berendezések is, és amerikai kutatók ultra nagy gyártási sebességű lézer litográfiás eljárást fejlesztettek ki.

2019/05. Szám

A fröccsszerszámon belül szándékosan kialakított hőmérséklet-különbségek előnyei

Egyes műanyagok és termékek esetén a fröccsöntő szerszám alakformáló üregében a jobb termékminőség elérése és a ciklusidő csökkentése érdekében bizonyos helyeken az anyag befröccsöntésének idején magasabb felületi hőmérsékletet kell biztosítani. Ezt lehet indukciós vagy forró levegős fűtéssel megoldani.

A fröccsöntő gépek energiahatékonyságának javítása

A prémium minőségű hidraulikus olajok 5–10%-kal képesek csökkenteni a fröccsgépek energiafogyasztását és a ritkább olajcserék és meghibásodások révén növelik a gyártás termelékenységét, emellett csökkentik a mozgó alkatrészek kopását és az olaj hűtésigényét. A szerszámok jobb hőmérséklet-szabályozása szintén energiamegtakarítást eredményez. Egy új, induló vállalkozás megoldása 40-50%-kal csökkenti a fröccshenger energiafelvételét.

Dekoráció és funkció: IML, IMD/FIM, IMD roll-to-roll technológiával

A szerszámban címkézés (IML) egyre népszerűbb dekoratív és egyben funkciót is ellátó termékek előállításához. Újdonság a kristálytiszta címke, a fémes hatású címke. Technológiai újdonság a szerszámon belüli dekoráció/fóliabetétes fröccsöntés (IMD/FIM) eljá-rás és az IMD roll-to-roll technológia.

Fóliák nyomtatása és dekorációs technológiái

Ma már a műanyag fóliák nyomtatására számos technológia áll a feldolgozók, nyomdák rendelkezésére. A digitális nyomtatás a tamponnyomtatás öles léptekkel fejlődik, a gépeket gyártó cégek aktivitásának köszönhetően. A kiterjedt globális címkepiacon elfoglalt nagyon kis részarányával – 4% körüli értékkel – az IML csak most kezdett fontos technológiaként előrelépni. Gazdaságos gyártást és hatékonyságot kínál a csomagolás esztétikájának feláldozása nélkül.

A 3D nyomtatás újdonságai

Új anyagok és technológiák jelentek meg az additív gyártástechnológia területén. Több, ezen a területen működő vállalat, partneri viszonyba lépett egy nagy műanyag alapanyag gyártó céggel, vagy más globális szereplővel. Kínában elkészítették az első, 3D nyomtatású elemekből összeállított gyalogos hidat.

Fúvásra alkalmas reciklátum öntött poliamid hulladékából

Egy német kutatócsoport öntött poliamid hulladékot tett alkalmassá fúvott termékek előállítására. A hulladék viszkozitását tereftálsav és sztearinsav adagolásával állították be.

2019/04. Szám

Robotok a műanyag-feldolgozó üzemekben

A műanyag-feldolgozó üzemekben is egyre több helyen alkalmaznak automatizált meg-oldásokat, amelyekben a robotoknak kiemelt szerep jut. Terjed az ún. kobotok, vagyis a dolgozókkal közös munkatérben tevékenykedő robotok használata is. A kobotok alkalmazásánál nagyon fontos szempont a dolgozók biztonságának teljes körű megőrzése. Az egyre inkább digitalizált üzemekben és robotokat is tartalmazó gyártócellákban gondoskodni kell a kibertámadások eredményes elhárításáról is.

Új folyamatszabályozási rendszerek a fröccsöntésnél

A fröccstermékek minőségét és a gyártás műszaki és gazdasági optimálását segítik a különböző új folyamatszabályozó rendszerek. Ezek a fröccsszerszám és a fröccsöntő gép különböző pontjain elhelyezett érzékelőkből származó adatok feldolgozásával folyamatosan befolyásolják a fröccsciklus lefutását, sőt egyesek az éppen gyártott termék minőségét is előrejelzik. Egyes rendszerek a fröccsgép és a gyártócella többi berendezésének működését is összehangolják. Már működnek a fröccsparamétereknek a szerszám kitöltésére gyakorolt hatását a fröccsöntő gép monitorán szimuláló rendszerek is. Emellett, fontos szerep jut a gyártó berendezések távfelügyeletének és a különböző digitális szolgáltatások nyújtotta idő- és költségmegtakarító megoldásoknak.