2019/05. Szám

A fröccsszerszámon belül szándékosan kialakított hőmérséklet-különbségek előnyei

Egyes műanyagok és termékek esetén a fröccsöntő szerszám alakformáló üregében a jobb termékminőség elérése és a ciklusidő csökkentése érdekében bizonyos helyeken az anyag befröccsöntésének idején magasabb felületi hőmérsékletet kell biztosítani. Ezt lehet indukciós vagy forró levegős fűtéssel megoldani.

A fröccsöntő gépek energiahatékonyságának javítása

A prémium minőségű hidraulikus olajok 5–10%-kal képesek csökkenteni a fröccsgépek energiafogyasztását és a ritkább olajcserék és meghibásodások révén növelik a gyártás termelékenységét, emellett csökkentik a mozgó alkatrészek kopását és az olaj hűtésigényét. A szerszámok jobb hőmérséklet-szabályozása szintén energiamegtakarítást eredményez. Egy új, induló vállalkozás megoldása 40-50%-kal csökkenti a fröccshenger energiafelvételét.

Dekoráció és funkció: IML, IMD/FIM, IMD roll-to-roll technológiával

A szerszámban címkézés (IML) egyre népszerűbb dekoratív és egyben funkciót is ellátó termékek előállításához. Újdonság a kristálytiszta címke, a fémes hatású címke. Technológiai újdonság a szerszámon belüli dekoráció/fóliabetétes fröccsöntés (IMD/FIM) eljá-rás és az IMD roll-to-roll technológia.

Fóliák nyomtatása és dekorációs technológiái

Ma már a műanyag fóliák nyomtatására számos technológia áll a feldolgozók, nyomdák rendelkezésére. A digitális nyomtatás a tamponnyomtatás öles léptekkel fejlődik, a gépeket gyártó cégek aktivitásának köszönhetően. A kiterjedt globális címkepiacon elfoglalt nagyon kis részarányával – 4% körüli értékkel – az IML csak most kezdett fontos technológiaként előrelépni. Gazdaságos gyártást és hatékonyságot kínál a csomagolás esztétikájának feláldozása nélkül.

A 3D nyomtatás újdonságai

Új anyagok és technológiák jelentek meg az additív gyártástechnológia területén. Több, ezen a területen működő vállalat, partneri viszonyba lépett egy nagy műanyag alapanyag gyártó céggel, vagy más globális szereplővel. Kínában elkészítették az első, 3D nyomtatású elemekből összeállított gyalogos hidat.

Fúvásra alkalmas reciklátum öntött poliamid hulladékából

Egy német kutatócsoport öntött poliamid hulladékot tett alkalmassá fúvott termékek előállítására. A hulladék viszkozitását tereftálsav és sztearinsav adagolásával állították be.

2019/04. Szám

Robotok a műanyag-feldolgozó üzemekben

A műanyag-feldolgozó üzemekben is egyre több helyen alkalmaznak automatizált meg-oldásokat, amelyekben a robotoknak kiemelt szerep jut. Terjed az ún. kobotok, vagyis a dolgozókkal közös munkatérben tevékenykedő robotok használata is. A kobotok alkalmazásánál nagyon fontos szempont a dolgozók biztonságának teljes körű megőrzése. Az egyre inkább digitalizált üzemekben és robotokat is tartalmazó gyártócellákban gondoskodni kell a kibertámadások eredményes elhárításáról is.

Új folyamatszabályozási rendszerek a fröccsöntésnél

A fröccstermékek minőségét és a gyártás műszaki és gazdasági optimálását segítik a különböző új folyamatszabályozó rendszerek. Ezek a fröccsszerszám és a fröccsöntő gép különböző pontjain elhelyezett érzékelőkből származó adatok feldolgozásával folyamatosan befolyásolják a fröccsciklus lefutását, sőt egyesek az éppen gyártott termék minőségét is előrejelzik. Egyes rendszerek a fröccsgép és a gyártócella többi berendezésének működését is összehangolják. Már működnek a fröccsparamétereknek a szerszám kitöltésére gyakorolt hatását a fröccsöntő gép monitorán szimuláló rendszerek is. Emellett, fontos szerep jut a gyártó berendezések távfelügyeletének és a különböző digitális szolgáltatások nyújtotta idő- és költségmegtakarító megoldásoknak.

Automatizálás a fröccsöntő üzemekben

A nagymértékű automatizálás és a műanyag-feldolgozó gépek kommunikációja perifériáikkal és az üzem vezetésével egyre fokozottabban terjed, jelentős termelékenységnövekedést téve lehetővé. Az automatizáció egyúttal megoldást kínál a képzett munkaerő hiányára, és javítja a termékek minőségét. Az áttérés szakaszolható, így a kisebb vállalkozások is részt tudnak venni benne. Az Industry 4.0 terjedése új üzleti modellek és foglalkozások kialakulásával is jár. A cégek kisebb beruházási lépésekkel is megoldhatják a termelés digitalizációját, nem szükséges egyetlen nagy ugrással elérni a végállapotot.

Kupakok: új EU szabályozás és innovációk

A kupakok és záróelemek piaca állandó mozgásban van. A termelés hatékonyságának növelése, a teljesítmény, a ciklusidők, a műanyag csomagolások szabályozása, a fenn-tarthatóság javítása és a márkatulajdonosok igényei közötti megfelelő egyensúly megteremtése sok feladatot ad a fejlesztőknek és gyártóknak.

Hőre keményedő műanyagok (duroplasztok) alkalmazásának növekedése

Tulajdonságaik alapján a duroplasztok jól kitölthetik azt a rést, amely a fémek és a termoplasztok között van. Feldolgozásuk során kémiai reakcióval is számolni kell, ami pl. a szerszámüregekben mért nyomás szabályozását igényli. Nagyobb méretű autóipari alkatrészek, csatornafedelek vagy akár gördeszka egyik rétegeként a duroplasztok reális alternatívaként jönnek szóba.

3D nyomtatás hatása a műanyagiparra

Az additív gyártástechnológia, amelyet népszerű nevén 3D nyomtatásként szoktunk emlegetni, egyre nagyobb mértékben alakítja át nem csak a prototípusgyártást, de a kisebb szériák esetén már a gyártást is. Legnagyobb hatása azonban a terméktervező mérnökök hozzáállásában, gondolkodásában lesz tapasztalható. A 3D nyomtatás egyik fontos eljárásánál, az LSL módszernél használt műanyag szinterporok tulajdonságai jelentősen befolyásolják az így előállított termékek tulajdonságait, ezért vizsgálatuk módszerei fontosak a beszerzési döntéseinkhez.

2019/03. Szám

A fröccsöntés jövője

A fröccsöntési technológia állandó megújulást mutatott az utóbbi évtizedekben, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. A súlycsökkentés egyik módszere a habosítás tovább bővül. A mechanikai jellemzőket és a hajlítási modulust új, hosszú szálerősítési eljárásokkal javítják. Új felületkialakító eljárásokat fejlesztenek ki, és a termékminőséget adaptív szabályozással teszik állandóbbá. Fontos kérdés a fröccsgépek és perifériáik energiafogyasztásának mérséklése, a ciklusidők csökkentése is.

Fém-műanyag hibrid szerkezetek előállításának új eljárásai

3D nyomtatással előállított fém alkatrészeket előnyösen lehet alkalmazni könnyű fém/műanyag hibrid termékek gyártásához, mivel segítségükkel komplex és/vagy súly-megtakarítást eredményező formákat és jó fém/műanyag tapadási szilárdságot lehet elérni kis szériák esetében is. Alacsony nyomású plazmakezeléssel vékony, nanopórusos szerkezetű tapadásközvetítő üvegréteget lehet fémek és más szerkezeti anyagok felületé-re felhordani, ami a műanyagok tapadását a hagyományos módszerekhez képest a többszörösére növeli.

Újdonságok a többrétegű fóliák gyártásában

A csomagolóipar számára az oxigéntől, nedvességtől védő vagy az élelmiszerek hosszabb eltartását biztosító gázok elillanását gátló zárófóliák nagyon fontosak. Az eddigi 9-rétegű helyett egy gépgyártó 11-rétegű fóliák fúvását teszi lehetővé. Ezzel a rétegszámmal az eddigieknél sokkal változatosabb felépítésű fóliákat lehet készíteni. A nanoméretű multiréteges öntött fóliákat szintén több évtizede gyártják, de ez a technológia most kezd kiteljesedni, és egyre bonyolultabb és megbízhatóbb gépgyártó berendezéseket kínálnak ehhez.

Egyre több lehetőség habosított műanyag termékek előállítására

A habosított hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok) alkalmazása egyre szélesebb, és a habosított műanyag termékek gyártóinak minden korábbinál több lehetőségük van arra, hogy „testre szabják” termékeiket. A tömegcsökkentés mellett a funkcionális tulajdonságok teljesítése is fontos.

A 3D nyomtatás fejleményei

Az additív gyártástechnológia különböző technológiái egyre inkább benyomulnak a termelésbe és fokozatosan egyre nagyobb szériák gyártására is gazdaságosan alkalmaz-hatók. Ezt jelentős részben az olyan szoftvercsomagok használata teszi lehetővé, ame-lyek a generatív tervezés, a mesterséges intelligencia, a „végtelen” számítási kapacitás és más módszerek segítségével új megközelítési módot kínálnak a termékfejlesztéshez, és teljes mértékben kihasználják a 3D nyomtatás lehetőségeit. Az additív gyártástechnológia sikeresen alkalmazható a sejtműködést in vitro vizsgáló bioreaktoroknál, mivel a szokásos kétdimenziós elrendezések helyett olcsón képes háromdimenziós, az élő szervezetekben zajló folyamatokhoz sokkal közelebb álló kialakításokat létrehozni.

2019/02. Szám

Hogyan javítsuk a fröccsöntés gyártási képességét?

A fröccsöntési folyamat gyártóképességének javítása fontos a jó minőségű termék előállításának biztosításához. A kulcstényező a szerszámüreg tökéletes kitöltése és az optimális mennyiségű ömledék betáplálása az utónyomás végéig. A termékminőséget több tényező befolyásolja: a termék helyes kialakítása, az alapanyag kiválasztása, a fröccsszer-szám tervezése és elkészítése, a megfelelő méretű és képességű fröccsöntőgép használata és végül az optimálishoz közeli fröccsparaméterek beállítása. E tényezők természetesen egymással is kölcsönhatásban állnak.

Autóipari és gyógyászati követelményeknek megfelelő többrétegű csövek gyártása

Az alkoholtartalmú motorbenzinek elterjedése, az üzemanyag-porlasztás műszaki meg-oldásainak fejlődése és az emissziós határértékek szigorítása szükségessé tette a többrétegű benzinvezeték-csövek alapanyagainak módosítását. Olyan alapanyagokat kell alkalmazni, amelyekből az üzemanyagok csak nagyon kevés részt tudnak kioldani. A koextrudált műanyag csövek tulajdonságainak optimálásához fontos figyelembe venni az ömledékek viszkozitását, a polimerek olvadáspontját és Tg-jét, illetve elhelyezkedésüket a szerkezetben. A Novatec cég jelentős fejlesztéseket tartalmazó, új kalibráló és lehúzó/vágó berendezéseket kínál, elsősorban az egészségügyi csövek és tömlők extrudálásához, amelyekkel nő a termék megbízhatósága és reprodukálhatósága, mi-közben a berendezések kezelése, karbantartása is egyszerűsödik.

Öt dolgot kell megfontolni, mielőtt egy kobotot vásárol