2005/05. Szám

Műanyagok újrahasznosítása

A heidelbergi „Környezetvédelmi Integrált Marketing és Kutatási Szerve zet” (Ecology Integrated Marketing & Research Marktforschungsunternehmen) a Német Műanyaghulladék Szövetség (Deutsche Gesellschaft für KunststoffRecycling, DKR) megbízásából a műanyagipar 498 döntéshozójának és 1400 háztartásának megkérdezése alapján tanulmányt készített a műanyaghulladékok újrahasznosításáról. A megkérdezettek jelentős része hétfokozatú skálán mérve átlagosan 5,19 értékben állította, hogy vásárlásai során előnyben részesítené a hulladékot tartalmazó műanyagtermékeket. A döntés feltételéül a termék minőségét jelölték meg, és befolyásolta őket, hogy ily módon hozzájárulhatnak a természet erőforrásainak kíméléséhez.

Poli(etilén-tereftalát) (pet) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

A PET mint műszaki műanyag jelentősége A poli(etilén-tereftalát) (PET) az egyik legfontosabb műszaki műanyaggá vált, különösen mióta nagy mennyiségben használják palackok gyártására. PET-et több cég gyárt különböző márkaneveken, a kereskedelmi forgalomban levő PET típusok belső viszkozitása [η] általában a 0,45–1,2 dl/g tartományban van, a polidiszperzitási index 2 körüli. A friss PET néhány fontosabb fizikai jellemzőjét az 1.

2005/04. Szám

A biológiai degradáció és az erózió sebessége speciális polimerekben

Ha biodegradálható anyagokról beszélnek, többnyire arra gondolnak, hogy az eldobott vagy szemétlerakóba helyezett anyag viszonylag rövid idő alatt elemeire épül le, amelyek nyom nélkül elvegyülnek a talajjal. Valójában sokkal többről van szó. Vannak olyan biodegradálható anyagok, amelyeket a gyógyításban használnak fel műtéteknél vagy gyógyszereket visznek be segítségükkel a szervezetbe.

2005/03. Szám

A műanyagok komplex megítélése a fenntartható fejlődés szempontjából

Évszázadunk jövőképéhez tartozik, hogy a gazdasági és társadalmi fo lyamatokat, tevékenységeket folyamatosan vizsgálják a fenntartható fejlődés szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a termékeket, tevékenységeket az ökonómiai (gazdasági), ökológiai (környezeti) és a társadalmi célkitűzések egyenrangú mérlegelése mellett kell megítélni. Az értékelés előfeltétele továbbá, hogy a fenti célkitűzések teljesítését az idő függvényében, komplex szemlélettel tanulmányozzák.

2005/02. Szám

Biológiailag lebomló műanyagok forradalma

A növényekből készült műanyagok iránt megnyilvánuló érdeklődés foko zódását bizonyítja, hogy az egyik jelentős olasz élelmiszer-áruházlánc, a Coop Italia bevezette a Cargill-Dow cég által gyártott „ NatureWorks ” márkanevű, biológiailag lebomló élelmiszer-csomagolásokat. A Coop Italia szerint az évenként megújuló forrásból (pl. búza, kukorica, fa, cukor, cukorrépa) gyártott műanyagok reményteljes kezdeményezésnek számítanak a környezetkímélő anyagok alkalmazásában.

2005/01. Szám

Különféle technológiák a műanyaghulladék újrahasznosítására

A világon termelődő műanyaghulladék értéket képvisel, ezért nem tekinthető „szemét”-nek. Hasznosítására sokféle eljárást fejlesztettek ki az elégetéstől (a hulladékban lévő hőenergia visszanyerésétől) a kémiai elbontással kapott vegyi anyagokon át a műanyagként való ismételt feldolgozásig. Optimális esetben az újrafeldolgozott műanyag tulajdonságai elérik vagy megközelítik az eredeti tulajdonságokat.

2004/06. Szám

Műanyaghulladék: elégetni vagy újrafeldolgozni?

Mi legyen a műanyaghulladékkal? A műanyaghulladékok többsége nem bomlik le a természetben. Az ilyen hulladék legnagyobb mennyiségben csomagolóeszközként (pl. üdítőitalos palackként, ezek kupakjaként, tisztítószerflakonként) jelenik meg, de gyakran előfordul tartós cikkekben (pl.

2004/05. Szám

Pet palackok anyagának újrahasznosítása

Használat után a PET-ből gyártott termékek döntő hányadát a szálgyár tásban hasznosítják. A PET csomagolóeszközök felhasználásának gyors növekedése miatt azonban a textilipar már nem képes a nagy tömegben képződő hulladék fogadására. A megoldás egyik útja lehet, ha a például a PET palackokból ismét palackokat gyártanak („bottle to bottle”).

2004/04. Szám

A kiselejtezett gumiabroncsok anyagának hasznosítása

Az Egyesült Államokban évente 242 millió használt gumiabroncsot cse- rélnek le, ami a teljes szilárd lakossági hulladék 1,2%-a. Az USA Környezetvédelmi Hivatalának (EPA) becslése szerint 2–3 milliárd abroncs halmozódhatott már fel különböző illegális lerakókban szerte az országban . A hulladékabroncs környezetvédelmi, egészségügyi és esztétikai szempontból is jelentős problémát jelent, amelyre mind újabb és újabb megoldásokat próbálnak találni.

Műanyaghulladékok hasznosításának problémái

Az elektromos és elektronikai (E/E) gyártmányokból kinyerhető mű anyaghulladékok mechanikai eljárásokkal végzett visszaforgatásának és hasznosításának legfőbb célja a másodlagos nyersanyagforrások bővítése. Németországban jelenleg az E/E gyártmányok felhasználás utáni kezelé- sére nincsenek általánosan érvényes szabályok. A tv-készülékeket és hűtőgépeket meghatározott mértékig szét kell szerelni, és ennek során egyes anyagokat, többek között a műanyagokat el kell különíteni, a többi alkatrészt ezt követően fel kell darabolni.

Új, környezettudatos terméktervezési irányelvek a japán háztartási gépek gyártásában

Japán a magas színvonalat képviselő műszaki eszközök gyártása terüle tén piacvezető szerepet játszik. Nagy konyhai berendezésekből pl. 2002-ben világszerte 7,5 Mrd USD értékű terméket értékesítettek, és az ún.

Vita az illékony korróziógátló adalékot tartalmazó pe csomagolófóliák veszélyességéről

A műanyag csomagolóeszközök gyártói között éles vita bontakozott ki a felhasznált anyagok egészségre ártalmas hatásairól. A fémből készült termékeket túlnyomó részben illékony korróziógátló adalékot (volatile corrosion inhibitor, VCI) tartalmazó polietilénfóliába csomagolják, ami magas szintű védelmet biztosít a szállítás és a tárolás során előforduló korrózió ellen. A gyártók azonban mindeddig figyelmen kívül hagyták, hogy hosszabb idejű tárolásnál ezek az illékony anyagok lecsapódnak a csomagolt termék felületén.

2004/03. Szám

Hulladékhasznosítás – kellemetlen szag nélkül

Az emberek joggal várják el, hogy környezetükben ne kelljen elviselniük kellemetlen szagokat. A hulladékhasznosítás széles körűvé válásával párhuzamosan növekednek a panaszok, amelyek egy-egy hulladéklerakó, komposztáló, szennyvíztisztító, hulladékfeldolgozó üzem lakóterületeket is elárasztó szaga ellen tiltakoznak. A műanyaghulladék kívánatos újrafeldolgozása ellen hat az a tény is, hogy a visszanyert alapanyagból készített termékek néha „büdösebbek”, mint a friss granulátumból gyártott termékek.

50 évesek az első pvc ablakok

Németországban 50 évvel ezelőtt, 1954-ben gyártották az első PVC ab- lakokat, amelyek a német műanyagipar egyik legjobb exportcikkévé váltak. Ezt az évfordulót fényes külsőségek között fogják megünnepelni. Kevés műanyagtermék futott be ugyanis olyan karriert, mint ezek az ablakok.

2004/02. Szám

Javuló kilátások a pvc számára

Nyugat-Európában 2003-ban 5,63 M t PVC-t használtak fel, 0,5%-kal többet, mint 2002-ben. Közép- és Kelet-Európában 620 E t volt a felhasználás, és 4,2 % a növekedés. 2002-ben összességében 1,8%-os csökkenést észleltek 2001-hez képest.

2004/01. Szám

Hőformázott csomagolóeszközök politejsavból

A politejsav mint biológiailag lebontható hőre lágyuló műanyag A polilaktidok (PLA), a politejsav származékai, olyan biológiailag lebont- ható, hőre lágyuló műanyagok, amelyeket megújuló nyersanyagforrásokból lehet gyártani. Tulajdonságaik jól beváltak mélyhúzott termékek, pl. poharak vagy gyümölcsdobozok készítésére.

2003/12. Szám

Műanyaghulladékok hasznosítása

Polietilén és poli(etilén-tereftalát) csomagolóanyagok újrafeldolgozása Olaszországban Olaszországban a csomagolóanyag-gyártó konzorcium (Conai) és egy egyetemi tanszék közös tanulmányt készített a leggyakrabban használt műanyag csomagolóanyagok, a polietilén (PE) és a poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozásáról. Évente 300 E t műanyag csomagolóanyagot (a piacra jutó mennyiség 16%-át) gyűjtenek be elkülönítve, és azt anyagában dolgozzák fel. További évi 220 E t-t használnak fel tüzelőanyagként.

2003/10. Szám

Törekvés a hulladékhasznosításra Európa különböző országaiban

Európában ma már senki nem vitatja, hogy a hulladékot kezelni és hasz nosítani kell. Ennek érdekében nagy erőfeszítéseket tesznek, de az egyes országok nem azonos mértékben vannak felkészülve erre a feladatra. Emiatt eltérőek az éppen aktuális teendők.

2003/08. Szám

Nagy műanyagtüzek környezeti hatásai

1995-ben Nagy-Britanniában egy műanyaggyártó cég raktárában kigyul ladt egy világítótest, amelynek hőre lágyuló burája rácsepegett az alatta levő zsákokra. A raktárban 10 E t polipropilént tároltak raklapokra halmozott polietilénzsákokban. A tüzet 200 tűzoltó 8 óra alatt oltotta el, ehhez kb.

2003/07. Szám

Az elektronikai és elektromos ipari műanyaghulladék hasznosítása

A hulladékhasznosítás európai szabályozása – új direktívák Az elektronikai és elektromos ipari (E+E) alkalmazásokban a műanyagok kulcsszerepet játszanak. Az ezekre az anyagokra vonatkozó új európai szabályozás (WEEE direktíva az E+E ipari hulladékok újrafelhasználásáról, ill. ROE direktíva a káros anyagok korlátozott felhasználásáról E+E berendezésekben) meg fogja változtatni az iparág fejlesztési, termelési és eladási szokásait, mert a berendezésgyártóknak a jövőben figyelembe kell venniük a törvényt.