2016/03. Szám

A pet palackok visszagyűjtése, anyaguk visszaforgatása az eu néhány országában

Az EU-ban a csomagolási hulladék visszaforgatására kötelező kvótát írnak elő. Ez a legkönnyebben a kiürült PET palackok begyűjtésével és anyaguk másodnyersanyaggá alakításával érhető el. A tagállamokban ezért használt palackokat gyűjtő hálózatokat szerveztek. A PET hulladékok újrafeldolgozására most egy újabb eljárást kínálnak, amely a kifejlesztők szerint gyorsabb, energiatakarékosabb és általa jobb tulajdonságú regranulátumot lehet előállítani.

2016/02. Szám

Az anyagok körforgása, újrahasznosítás, környezetvédelem az eu-ban

Németországban új hulladékhasznosítási törvény készül, amelynek fő célkitűzése az anyagok – közöttük a műanyagok körforgalma. Az európai műanyaggyártók törekszenek arra, hogy egyre „zöldebbek” legyenek, de kérdés, hogy törekvéseik mindig célbatalálnak-e.

2016/01. Szám

Műanyaghulladék hasznosítása az usa-ban és németországban

A műanyaghulladék visszaforgatása a fejlett ipari országokban ma már jelentős eredményeket ért el. A fóliahulladék hasznosítása később indult, de már az is jó úton halad. A következőkben az USA és Németország eddigi fejlődését mutatjuk be.

2015/06. Szám

Új eljárások a visszaforgatott műanyagok minőségének javítására

A gyártási hulladékból vagy az elhasználódott műanyag termékekből visszanyert műanyagoknak csak akkor van valódi értéke, ha belőlük a friss műanyagból gyártott termékekéhez hasonló tulajdonságú termékeket lehet előállítani. Az újrafeldolgozáshoz gépi berendezéseket és technológiát kínáló cégek igyekeznek ezt lehetővé tenni. A továbbiakban egy osztrák cég két új hulladékfeldolgozó berendezését és technológiáját mutatjuk be.

2015/05. Szám

Pet és öntött poliamid hulladékok újrafeldolgozása

A PET palackok és tálcák hulladékának újrafeldolgozhatóságát jelentősen befolyásolja a címkék anyaga, mérete és ragasztója, továbbá az alkalmazott grafikák mérete és nyomdafestéke. A címkézési technológia környezettudatos megválasztása nagymértékben megkönnyíti az újrahasznosítást. Az öntött poliamid hulladékok megfelelő adalékolással újrafeldolgozásra alkalmassá tehetők: extrudálhatók és fröccsönthetők.

2015/03. Szám

Poliuretánok és a fenntarthatóság

A poliuretánok újrahasznosítása sokáig csak az összevagdalt habtermékek préselésével előállított termékekre korlátozódott. Ma már a kémia lebontás technológiája is rendelkezésre áll, amellyel a primer anyag minőségével azonos poliolt nyernek vissza. Egy másik fejlesztési irányzat, hogy a fenntarthatóság érdekében megújuló nyersanyagokra épülő új technológiákat dolgoznak ki.

A műanyagok visszaforgatását komolyan kell venni

A műanyaghulladék egyre nagyobb hányadának visszaforgatása a termelésbe még mindig nehézkesen megy. A PET palackoké eddig a legeredményesebb, de a címke a hulladék-feldolgozóknak sok gondot okoz. A hulladék hasznosítását a gépgyártók és az adalékgyártók is próbálják segíteni.

2014/06. Szám

Kiutálják-e a vékony falú pe-zacskókat az eu piacáról?

Az Európai Bizottság javaslatot készített a vékony falú műanyag zacskók és hordtáskák használatának csökkentésére. Ezáltal akarja a szárazföldi területeket és a tengereket is veszélyeztető szemétáradatot korlátozni. A kisvállalkozók a létüket féltik, számos országban azonban már hoztak intézkedéseket a zacskótömeg mérséklésére.

2014/04. Szám

Bioműanyagok: immár az eu iparpolitikájának részét képezik

Az EU új iparpolitikája megteremtheti a biopolimereket gyártó európai vállalatok nö-vekedése számára. A klasszikus, általában keményítőalapú biodegradábilis, komposztálható polimerek mellett egyre nagyobb arányban alkalmaznak részben vagy egészben megújuló forrásból származó szénláncokat tartalmazó biopolimereket tartós használati tárgyak előállítására. E téren a politejsav és a biobázisú poliamidok vezetnek, de terjed a biobázisú butándiol felhasználásával gyártott PBT és a cellulóz-acetát fröccstípusok alkalmazása is.

2014/03. Szám

Legyőzik a gombák a műanyagokat?

Ha nem lennének gombák, környezetünket több méter magas növényi és állati hulladékból álló szemét borítaná. A gombák föld alatti része, a micélium mindent behálózó finom cső alakú fonalai azonban válogatás nélkül minden szerves anyagot degradálnak és táplálékként hasznosítanak. Ezért újabban a szemétlerakók és a műanyaghulladék eltüntetésére próbálják őket alkalmazni, de a micélium gyors növekedése révén előállítható szövedékkel akár a műanyag csomagoló és más eszközöket is helyettesíthetik.

2014/02. Szám

Eltiltott és rehabilitált ftalátok

A lágy PVC előállításához több évtizede óriási mennyiségben felhasznált ftalátok egy részéről kiderült, hogy károsak lehetnek az egészségre. Részben ennek nyomán a világon számos szervezet követelte a PVC és a ftalátok teljes betiltását. Kiderült, hogy a kis molekulatömegű ftalátokkal szemben a nagy molekulatömegűeknek nincs káros hatása. A törvényalkotók és a gyártók nagy erőfeszítéseket tesznek a PVC és a ftalátok jó hírének helyreállítására és a káros ftalátok kiiktatására.

2013/06. Szám

Műanyaghulladék a világ tengereiben – 2. rész

Az óceánok vizén lebegő szemét nemcsak undorító, de veszélyezteti a vizek élővilágát is. A világ megmozdult, hogy tegyen valamit ez ellen. Az északi féltekén a vízbe kerülő hulladék mennyiségét próbálják csökkenteni (1. rész a Szemle 2013. 5. számában). A déli féltekén a szennyezettség mértékét, a hulladék felhalmozódását mérték fel a déli Csendes-óceán szubtrópikus köráramlatában (2. rész).

Biopolimerrel és természetes szálakkal módosított hőre lágyuló műanyagkompaundok

A biopolimerek házasítása PVC-vel nemcsak a tulajdonságok, hanem a PVC környezetvédelmi pozíciójának javítását is célozza. A növényi eredetű természetes szálak társítását polimerekkel sokan kutatják. Ma már bizonyították, hogy a len, a kender, a juta vagy a bambuszrost erősítő hatást fejt ki a polimermátrixokban. Azonban a tulajdonságok mellett az is fontos, hogy az adott szál megfelelő minőségben, mennyiségben és időben álljon a feldolgozó rendelkezésére.

2013/05. Szám

Műanyaghulladék a világ tengereiben – 1. rész

Az óceánok vizén lebegő szemét nemcsak undorító, de veszélyezteti a vizek élővilágát is. A világ megmozdult, hogy tegyen valamit ez ellen. Az északi féltekén a vízbe kerülő hulladék mennyiségét próbálják csökkenteni (1. rész). A déli féltekén a szennyezettség mértékét mérik fel (2. rész a következő számban).

2013/04. Szám

A pet palackok megfelelnek a fenntarthatóság követelményének

A PET palackok tömege megjelenésük óta fokozatosan csökken, az utóbbi években lassuló mértékben. Habár ezzel csökken a reciklálható anyagok mennyisége, összességében a fenntarthatóságra kedvező a hatása. A fejlesztések újabb iránya, hogy a PET kiindulási összetevőit megújuló forrásból, növényi eredetű anyagokból állítsák elő.

2013/03. Szám

Mi újság a Reach háza táján?

Ketyeg az óra az EU vegyipari programjában, a Reach-ben. 2013. május 31. az évi 100 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott vagy importált vegyi anyagok regisztrációs dossziéjának benyújtási határideje, ami sok gyártónak okoz nehézségeket. Az első periódusban benyújtott dossziék alapján az ECHA szorgalmasan dolgozik, és várható, hogy hamarosan eddig fontosnak tartott vegyi anyagokat iktatnak ki részben vagy egészen a vegyiparból. 2014-2020 között az EU Horizon 2020 nevű kutatási keretprogramjában 80 milliárd EUR-t fordít a gazdaság növekedését segítő kutatásokra. Vajon legyőzheti-e a kreativitás a Reach által felállított korlátokat?

2013/02. Szám

Szélesedik a visszanyert és újrafeldolgozott műanyagok köre

A PET és a PE-HD után talán megindul más műanyagfajták nagyobb arányú újrafeldolgozása is. Az USA-ban néhány globális nagyvállalat szövetkezett az egészségügyi műanyaghulladék visszaforgatására, a Boeing cég a szénszálas műanyagok újrafeldolgozóit keresi, Németországban pedig oldószeres eljárással próbálják a kompozitok műanyag-komponensét visszanyerni.

2013/01. Szám

Roncsautók műanyag elemeinek újrahasznosítása kínában

Míg a nyugati országokban a magas bérek miatt nem gazdaságos a használt autók műanyagtartalmának visszanyerése, Kínában megéri kézi munkával kiszerelni az újrafelhasználható műanyag alkatrészeket. A jelenleg még kellő szakértelem nélkül végzett munkát egy kínai egyetem próbálja szervezettebbé tenni.

Műanyaghulladékok jelenlegi és 2020-ra tervezett hasznosítása európában

A műanyaghulladék hasznosítása az európai országokban nagy külöbségeket mutat, de ahol nagy a hasznosítás részaránya, ott is főképpen elégetik a hulladékot és energiáját nyerik vissza. Az EU arra törekszik, hogy 2020-ig a hasznosítás 100%-os legyen, és növekedjék az újrafeldolgozott hulladék aránya.

2012/06. Szám

A műanyaghulladékok hasznosításáról reálisan

A műanyaghulladékok közül azokat érdemes újra feldolgozni, amelyek jól elkülöníthe-tők és nagy mennyiségben fordulnak elő; jelenleg ilyenek a használt PET és PE-HD pa-lackok. A biodegradálható műanyagok közül az ipari méretben rövid idő alatt komposz-tálhatók számíthatnak sikerre. A nehezen újrafeldolgozható vagy kis mennyiségben megjelenő műanyagok hulladékának hasznosítására a termikus eljárások, ezen belül a pirolízis és gázosítás – anyaguk szintézisgázzá vagy üzemanyaggá alakítása – tűnik jár-ható útnak.