2022/04. Szám

A csomagolás újrahasznosítását az EU a műanyagadó bevezetésével ösztönzi

A duális rendszer javaslata szerint a hatékonyabb hulladék újrahasznosítás céljából az ökológiai tartalom nyomatékosabb megjelenítésére kellene törekedni. Az EU a csomagolási hulladék csökkentése érdekében az újrahasznosítási illeték kiszabásáról döntött.

Porbevonatok és a körkörös gazdaság

A cikkben a porbevonatok felhordása közben keletkező hulladékok képződését, újrahasznosítási lehetőségeit ismertetjük konkrét példákon.

Élénk az érdeklődés a biológiailag lebomló műanyagok iránt

A megújuló anyagok fejlesztését elsősorban a fenntartható fejlődést szolgáló szükségszerűség indokolta. Az erősödő környezetvédelmi aggályok fokozatosan bővülő piacot eredményeztek, amelyen a hagyományos poliolefinekkel vetélkedő rugalmaságú és szívósságú biológiailag lebomló típusok is megjelentek. Alkalmazhatóságukat döntően meghatározzák a biológiai lebomlásukat befolyásoló tényezők.

2022/03. Szám

Újdonságok a kémiai reciklálás területén

A cikk olyan fejlesztéseket és beruházásokat tekint át, amely a műanyag hulladékokat kismolekulás köztitermékekké lebontva próbálja hasznosítani. A különféle eljárások olyan krakk-olajakat és szénhidrogén elegyeket eredményeznek, amelyeket elsősorban új polimerek előállítására használnak. A nagy vegyipari konszernek és a csomagolóipari felhasználók közös erőfeszítéseket tesznek a körkörös gazdaság megvalósítására.

Reciklátum használata HDPE csövek gyártásánál

Polietilén csövek gyártásánál jelenleg még kérdéses az újrahasznosított anyagok használhatósága a szigorú minőségi követelmények miatt. A feldolgozhatóság és a hosszútávú mechanikai tulajdonságok alakulása a reciklátum bekeverése, vagy koextrudált rétegként történő alkalmazása esetében intenzíven kutatott terület, amely a gépgyártók fejlesztéseire is hatással van.

2022/02. Szám

Fejlett újrahasznosítási technológiák a körkörös gazdasági modell szolgálatában

Az újrahasznosítás, tehát az anyagok körkörös életciklusának megvalósítása az egyik legfontosabb műanyagipari fejlesztési terület. A reciklált anyag felhasználását azonban a szín, a szennyezettség és egyéb minőségi problémák sokszor korlátozzák. Megoldást nyújthatnak az új vegyi üzemek, amelyek a hulladék kémiai tisztításával, illetve hasznosításával új lehetőségeket nyitnak.

2022/01. Szám

A műanyagcsomagolások szervezettebb újrahasznosításával terjedhet a körkörös gazdasági modell

A felhasznált csomagolóanyagok csökkentése mellett alapvető cél a keletkező hulladékmennyiség begyűjtése, válogatása és újrahasznosítása. Bár Németországban az egy főre eső csomagolóanyag mennyiség még az EU-s átlagnál is 29%-kal nagyobb, a hulladékkezelésük hatékonyság jó példa a többi ország számára. A megfelelően előkészített regranulátum hatékony felhasználását a minél pontosabb és egységesebb kísérőadatok segíthetik.

2021/06. Szám

Két példa a műanyagok körkörös feldolgozásának megvalósítására

A műanyagok körkörös feldolgozása a jövő útja. A Canon cég már megoldotta azt, hogy nyomtatóiban használt és kiürült festékpatronjait visszagyűjtse, majd ezek őrleményéből 100%-ban ismét festékpatronokat gyártson. Egy német főiskola és egy biztosítéktartókat gyártó cég közös munkájával pedig bebizonyította, hogy a termék tömegével azonos tömegű beömlőcsonk őrleményét az eddigi 25% helyett akár 50%-ban is visszaforgathatja a gyártásba.

2021/05. Szám

Németországban kritikusan fogadták az EU 2021. július 1-jén hatályba léptetett előírását az egyszeri használatra szánt műanyag termékek fokozatos betiltásáról

2021-július 1-jén életbe lépett az EU legújabb direktívája, amelynek alapján 2030-ig fokozatosan be akarják tiltani az egyszeri használatra szánt műanyag termékeket a piacon, és helyettük környezetkímélőbbnek tartott eszközöket kívánnak bevezetni. A tilalom elsősorban a csomagolóipart érinti. Ezzel elsősorban az vizekben és a természetben egyre erősebben felhalmozódó hulladék mennyiségét kívánnák csökkenteni. A németországi csomagolóipar és a hulladékhasznosítók egyetértenek a kitűzött céllal, de erősen kritizálják a direktívában megfogalmazott előírásokat. A papíripar is tiltakozik.

2021/04. Szám

Megoldások és gondolatok az élelmiszeripari műanyag csomagolások visszaforgatásáról ugyanebbe az iparágba

A kiürült üdítős PET palackok összegyűjtése, anyaguk újrafeldolgozása – akár ismét ilyen palackokká – ma a fejlett országokban a műanyagok újrahasznosításának elfogadott módja. Az élelmiszerek csomagolásában ugyancsak jelentős hányadot képviselő nagy sűrűségű polietilén (PE-HD) visszaforgatása a közeljövőben az USA-ban és talán Európában is megvalósulhat. Nyitott kérdés azonban, hogy hogyan lehet az élelmiszeriparban ismét felhasználni a többrétegű (akár 12-rétegű) műanyag fóliákat, amelyek nagyon jól beváltak az egyre népszerűbb flexibilis csomagolásban.

Példák az újrahasznosításra is gondoló termékfejlesztésre

A Kuse közhasznú ipari kutatási intézmények érdekképviselete nyomatékosan felhívta a fejlesztők figyelmét a tartós körforgásos gazdaság létrehozásának fontosságára. Ennek érdekében a pazarlás és az erőforrások folyamatos kiaknázásának megszüntetésével új koncepcionális műanyag-feldolgozást kell megteremteni. Az alábbiakban példákat ismertetünk az ilyen irányú termékfejlesztésekről.

2021/03. Szám

A kémiai visszaforgatás oldhatja meg a műanyaghulladék újrahasznosítását?

A műanyagipar évek óta törekszik a hulladékok hasznosítására, de az ideális elképzelést, hogy a használt műanyagból ismét feldolgozható műanyag legyen, csak a hulladékok egy töredékével lehet megvalósítani. Ezt a gondot talán meg lehet majd oldani az oldószeres technológiákkal vagy a hulladék hőkezelésével. Mindkét eljárás alkalmazható vegyes összetételű, többrétegű, sőt szennyezett hulladék hasznosítására. A kioldott anyagok vagy a hőbomlás termékeiből szerencsés esetben újra műanyagot vagy más hasznos vegyi anyagot lehet készíteni, de az sem ördögtől való, ha gépkocsik üzemanyagaként energiatartalmát nyerik vissza.

2021/02. Szám

A flexibilis műanyag csomagolóanyagok újrahasznosítása

A flexibilis csomagolások világszerte egyre népszerűbbek. Ehhez a csomagoláskor legtöbbször talpas zacskókat használnak, amelyeket ma záróréteget tartalmazó többrétegű fóliákból készítenek. A főképpen polietilénből készült, de általában poliamid vagy politejsav (EVOH) záróréteget tartalmazó zacskók anyagának újrafeldolgozása a hulladékkezelőknek gondot okoz. A műanyaggyártók nagy erőfeszítéseket fejtenek ki, hogy elő tudják állítani az egyetlen műanyagból, polietilénből készíthető ideális zacskókat, vagy lehetővé tegyék, hogy azok a zárórétegek ellenére a polietilén hulladékárammal együtt újrafeldolgozhatók legyenek. Az iparág ezen túlmenően keményen dolgozik azért, hogy csökkentse a műanyaghulladék mennyiségét, és hogy a hulladék minél nagyobb részét ismételten hasznosíthatóvá tegye. Mindezzel igyekszik hozzájárulni a körkörös gazdaság megvalósításához.

2021/01. Szám

Műanyagok és a környezet

Műanyaghulladék újrahasznosítása mesterséges intelligenciával; Hatékonyabb hulladékválogatás digitális vízjel használatával; Nagyobb reciklálási teljesítmény a Lindner cég új vágórendszerével; A gyártási hulladék újrafelhasználásának szempontjai

2020/06. Szám

Vita a műanyagok lebontáson alapuló újrahasznosításáról

Az Amerikai Vegyipari Szövetség az egyébként nem feldolgozható műanyaghulladék kémiai bontással végzett hasznosítását támogatja. A Greenpeace ezt a megoldást mereven elutasítja. A Plastics Today újságírónője cikkében ezt a két álláspontot szembesítette.

2020/05. Szám

Újra támad a műanyag hulladék az USA-ban

Lassan be lesz csomagolva a világ

2020/04. Szám

A csomagolóipar törekszik a hulladék csökkentésére

Miután a földi tájakat és a tengereket elborító hulladék a közvéleményt a műanyagok ellen fordította – bár mindenki egyetért abban, hogy nem a műanyagok ludasak ebben – a csomagolóipar arra törekszik, hogy termékeik a lehető legkisebb mértékben járuljanak hozzá a környezet szennyeződéséhez. Egy magyar származású amerikai vállalkozó olyan hozom-viszem ellátó rendszerrel kísérletezik, amelyben acél- vagy üvegedényeket/tartályokat alkalmaznak élelmiszerek fogyasztóhoz szállítására. A későbbiekben erre megfelelő műanyag edényeket is használhatnának. Az edényeket kiürülésük után visszaveszik és szakszerű tisztítás után újra és újra felhasználják. Egy kanadai városban az egy adagot tartalmazó és egyszeri használatra szánt csomagolásokra pótdíjat vezetnek be. A csomagolóeszközöket gyártó cégek némelyike pedig a körkörös gazdaság kialakulását segítené, a hulladékból visszanyert műanyagok jelenleginél jóval magasabb arányú visszadolgozását tűzte ki célként.

2020/03. Szám

A gyermekjátékok, mint a biopolimerek potenciális felvevőpiaca. Az átállás azonban nehezebb a vártnál

A gyerekjátékok a műanyagok alkalmazásának egyik fontos, ha nem is a legnagyobbak közé tartozó piaca. Innovációban viszont az éllovasok közé tartozik. Az utóbbi években itt is megjelentek a biopolimerek.

2020/02. Szám

A körkörös gazdaságot támogató eszközök a K19-en

A 2019-es düsseldorfi műanyag-kiállítás egyik fő témája a körkörös gazdaság volt, ezen belül az első célkitűzés, az elhasznált műanyagok visszavezetése a gyártási folyamatokba. Kiderült, hogy a hulladékot újra feldolgozhatóvá tevő eszközök gyártói és a hulladékból visszanyert anyagok felhasználói is már sokat tettek ennek a célkitűzésnek a megvalósíthatóságára. A visszaforgatás kicsit egyszerűbb, ha egy feldolgozó műhelyben képződő hulladékot kell visszavezetni a gyártásba, ilyenkor többnyire elegendő a selejtes darabok felaprítása, majd extruderben újra-granulálása az ömledék gondos megszűrése után. Bonyolultabb, ha a lakossági szemétből kell a különféle műanyagokat szétválogatni, megtisztítani és újra értékes alapanyaggá tenni. A következőkben elsősorban a K19-en (és néhány más eseményen) bemutatott új eszközök közül hívjuk fel a figyelmet néhányra.