2017/01. Szám

A PET palackok oxigénzáró képességének növelése

A PET palackok hátránya, hogy kis falvastagságnál viszonylag nagy az oxigénáteresztő képességük, amely korlátozza alkalmazási lehetőségeiket. A záróképesség növelésének egyik módja a falvastagság növelése, amely a gazdaságossági szempontok miatt csak szűk határok között mozoghat. Egy új szimulációs módszerrel a záróképesség mértékét előre ki lehet számítani és ezzel a palacktervezést megbízhatóbbá, gyorsabbá lehet tenni. Másik lehetőség a PET O 2 záróképességének növelésére egy igen vékony sziliciumbázisú bevonat felvitele. Ehhez a megfelelő berendezések rendelkezésre állnak.

2016/06. Szám

Műanyag termékekkel kedvezőbbé tehető az épületek energiafelhasználása

Az utóbbi években egyre szélesedik a műanyagok építőipari felhasználása. Az ablak- és ajtókereteken, csővezetékeken kívül már egyes épületek szerkezeti és tartóelemei, oszlopai is készülhetnek műanyagból, pl. farost-műanyag kompozitból (WPC). EU-s projektek keretében vizsgálják, hogyan lehet csökkenteni az épületek beépített energiáját műanyagok alkalmazásával.

Gáz- és vízgőzáthatolást szabályozó fóliák

A csomagolófóliák oxigén- és vízgőzáthatolását az áru (elsősorban az élelmiszerek és a gyógyszerek) eltarthatóságának növelése érdekében szabályozni kell. A fóliagyártó ipar különböző zárórétegekkel (polimerekkel, fémfelvitellel, nanoanyagokkal) csökkenti a fóliák áteresztőképességét. A választék óriási, az igények növekednek, a fejlesztés folyamatos.

Műszaki műanyagok gyógyászati alkalmazása

A műanyagok már évtizedek óta nélkülözhetetlen szerepet játszanak a különböző orvosi és gyógyászati eszközök gyártásában és csomagolásában. A gyógyászati termékeknél rendkívül szigorú szabályozás érvényesül, ezért az itt alkalmazott műanyagokkal szemben számos e területre specifikus követelmény merül fel, és ezért a műszaki műanyagok alkalmazásának aránya folyamatosan növekszik. Általános trend a minél több funkciót integráló alkatrészek kifejlesztése. A katéterek kialakításánál arra törekednek, hogy alkalmazásuk minél kisebb mértékben terhelje a páciens szervezetét, és ehhez speciális anyagokat és technológiákat vetnek be.

2016/05. Szám

Műanyagok és a belőlük készített eszközök nélkül a gyógyítás sokkal nehezebb volna. 2. rész

Az orvosi műanyagok és a belőlük készített eszközök egyre fontosabbak a gyógyításban és az egészségmegőrzésben. Nélkülük számos beavatkozás egyáltalán nem vagy csaksokkal bonyolultabban, több idő- és költségráfordítással, a betegek nagyobb szenvedése árán lenne megvalósítható. Nem véletlen, hogy az alapanyaggyártók egyre több orvosi műanyagot fejlesztenek ki, amelyeket a készülékgyártók örömmel fogadnak, és amelyek gyártása meglehetősen nagy haszonnal is jár. A publikáció 1. része az előző számban (2016. 4.) jelent meg.

Műanyagok szerepe a napenergia hasznosításában

A napkollektorokban a műanyagok alkalmazásának egyre nagyobb szerep jut, amelyet az EU pénzeszközökkel is támogat. A Scoop projekt 12 szereplője sikeresen fejlesztette ki a napkollektorok abszorberét poli(fenilén-szulfid)-ra alapozva.

2016/04. Szám

Gyógyszert, orvosi eszközt nem könnyű csomagolni

A gyógyszerek és orvosi eszközök csomagolását minden fejlett országban szigorúan szabályozzák. Különösen szigorú szabályok vonatkoznak egy új típusú gyógyszercsalád, az ún. biofarmáciai gyógyszerek csomagolására. A gyógyszerek és a csomagolóanyagok minőségét a korábbi utólagos minőség-ellenőrzés helyett a tervezett minőséggel szeretnék biztosítani. Ehhez ismerni kell a gyártási folyamatok paraméterei közötti összefüggéseket és hatásokat. A felderítésükre szolgáló kísérletek számát a hiba- és hatáselemzés matematikai alapú megközelítés módszerével próbálják csökkenteni. Az orvosi csomagolások vizsgálatát végző laboratóriumok működését nagyon szigorú validálási eljárás előzi meg.

Műanyagok és a belőlük készített eszközök nélkül a gyógyítás sokkal nehezebb volna. 1. rész

Az orvosi műanyagok és a belőlük készített eszközök egyre fontosabbak a gyógyításban és az egészségmegőrzésben. Nélkülük számos beavatkozás egyáltalán nem vagy csak sokkal bonyolultabban, több idő- és költségráfordítással, a betegek nagyobb szenvedése árán lenne megvalósítható. Nem véletlen, hogy az alapanyaggyártók egyre több orvosi műanyagot fejlesztenek ki, amelyeket a készülékgyártók örömmel fogadnak, és amelyek gyártása meglehetősen nagy haszonnal is jár. Közülük mutatunk be néhányat az 1. és a következő számban megjelenő 2. részben.

Az autóipar várja a műanyagipartól az innovációkat

Az autóipar érdekelt a műanyagok alkalmazásának bővítésében, elsősorban az általuk elérhető tömegcsökkentés miatt. Ma már a műanyagok olyan széles választéka áll a fejlesztők rendelkezésére, hogy az elemeket egyre több funkcióval és tetszetős megjelenéssel tudják gyártani.

Szénszálas műanyagok a kerékpárok gyártásában

A szénszálas műanyagok először mintegy negyedszázada jelentek meg a kerékpárokban. Habár ezen kompozitok alkalmazása előnyös a fémekével szemben, a tömegtermékekben magas áruk miatt még nem terjedtek el. Napjaink újdonsága, hogy külön konferencián foglalkoztak a kerékpárgyártás jövőjével.

2016/03. Szám

Hogyan zabolázható meg a mai műanyagok éghetősége?

A kétségtelenül leghatásosabb halogéntartalmú égésgátlókat negatív környezeti hatásuk miatt fokozatosan kiszorítják az égésgátlók közül, ezért új utakat kell keresni a műanyagok éghetőségének csökkentésére. A legnagyobb mennyiségben alkalmazott szervetlen Al- és Mg-oxidok mellett jelenleg a szerves foszforvegyületek kutatása-fejlesztése a legintenzívebb, és vörösfoszforral csökkentett éghetőségű poliamid is megjelent a piacon. A vegyi gyárak újdonságaikkal az éghetőség csökkentése mellett igyekeznek kielégíteni a feldolgozók és a környezetvédők igényeit is.

Szuperpolietilén csőanyagok

Ma a könnyen korrodeáló, nehéz és árokba fektetendő acélcsövek helyett egyre inkább polietiléncsövekben vezetik a vizet és a gázt a föld alatti rendszerekben. Az ilyen csöveket azonban különösen szívós és hosszú élettartamú PE-típusokból, elsősorban PE80-ból és PE100-ból készítik. Ezek alkalmazására mutatunk be néhány példát.

Hírek a merev falú csomagolások fejlesztéséről

Manapság a merev falú csomagolások egyik újdonsága a melegen tölthető PET palackok, dobozok piaci megjelenése, ami egy újabb lépés az üveg kiszorítására. Egy másik újdonság a PET palackok direkt feliratozása, amely a funkcionalitás mellett környezetvédelmi szempontból is jelentős.

2016/02. Szám

Kompozitok az utakon, a síneken, a levegőben, a vizeken és sok más érdekes helyen

A kompozitok a járműgyártáson és az építőiparon kívül egyre gyakrabban jelennek meg más iparágakban is. Néhány igen szellemes és meglepő ötlet is akad az új alkalmazások között. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Növekszik a farost tartalmú műanyagok (wpc) alkalmazása

A farosttal erősített hőre lágyuló műanyag kompozitok (WPC) alkalmazása világszerte rohamosan növekszik, mivel ezek az anyagok számos előnyt kínálnak mind a fához, mind pedig a hagyományos, hőre keményedő farostlemezekhez képest.

2016/01. Szám

Új lehetőségek a villamosiparban a műszaki műanyagok és az additív technológiák számára

A világ villamos és elektronikai iparában egyre nő az igény a kockázatok elkerülésére, magasabb üzemi hőmérsékletek használatára és természetesen a költségek csökkentésére is. Ezen általános trend megvalósulásához adott jelentős lökést az USA törvényhozásának változása a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó szabályozás terén, amivel az közelebb került az európai és számos ázsiai országban használt előírásokhoz. A fröccsöntött és az additív technológiákkal kialakított alkatrészeken 3D áramköröket hordozó termékek számos új fejlesztési lehetőséget kínálnak az elektronikai termékek számára.

Harc a termékhamisítás ellen

Napjainkban a sikeres termékek együtt forognak a piacon a hamisítványokkal. A jelenség óriási károkat okoz a termékgyártóknak, de pl. a gyógyszerek esetében az emberek egészségét is veszélyezteti. A cikkben néhány új módszert ismertetünk az eredeti és a hamisított termékek megkülönböztetésére.

Szép felületű műanyag tárgyak előállítása lakkozás nélkül

A gépkocsigyártók a tömeg- és költségmegtakarítás érdekében lakkozás nélküli műanyag elemeket próbálnak a látható helyekre beépíteni a küllem és a minőség csorbulása nélkül. A megfelelő szakértelemmel struktuált (matt) felületű műanyagok kielégíthetik a legkényesebb igényeket is, ha a gyártók ismerik a felületi textúra készítésének alapelveit, és erre a célra kifejlesztett műanyagot használnak fel.

2015/06. Szám

Zöldülő épületek műanyagokkal

Az épületek energiafelhasználásának csökkentésében egyre nagyobb szerephez jutnak a műanyagok. Habár Magyarországon az energia szempontjából hatékony építészeti megoldások megtérülési ideje 8–10 év, a jövőben ennek csökkenése és az ilyen építmények elterjedése várható. Az alábbiakban a fejlesztésekből mutatunk be néhányat.

Tömegcsökkentés poliamidokkal

A poliamid kiváló műszaki műanyag, de egyike a "legnehezebb" műanyagoknak. A fejlesztők ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a poliamidot polipropilénnel keverték össze, mégpedig kémiai kötéssel. Ha az új kompaundot még habosítják is, akár 30%-os tömegcsökkenést lehet elérni az eredeti poliamidhoz képest.