2002/08. Szám

Műanyagok a cipőgyártásban

Többszínű cipőtalpak poliuretánból Kétkomponensű poliuretánból (PUR) nagyon rugalmasan változtatható formákkal a darabok végtelen változatait lehet létrehozni. A Main Group (Haverhill, MA, USA) ezt a lehetőséget használja ki új technológiája alkalmazásával. Ezzel 12–18–24 állomású Modem típusú gépein az egyszínűeken kívül két különböző színű vagy két különböző sűrűségű anyagból is gyártanak cipőtalpakat.

2002/07. Szám

Új α-olefinek bevonásaa propilénpolimerizációba

Nincs még egy polimer, amelynek olyan sok változatát fejlesztették ki, mint a polipropilénnek. Már magának a homopolimernek is többféle változata van, és a keveréssel kapott változatokat számon sem lehet tartani. A kopolimereknek két alapvető típusa a komonomert véletlenszerű (statisztikus) eloszlásban tartalmazó random kopolimerek és a sokféle blokk-kopolimer.

Növényi eredetű műanyagadalékokés erősítőanyagok

A műanyaggyártás kezdetén az ásványi anyagok mellett a faliszt is szé les körben használt töltőanyag volt, mindenekelőtt a hőre keményedő gyantákban. Az elmúlt két évtizedben mintha megfeledkeztek volna róla, de újabban ismét felébredt az érdeklődés a növényi eredetű anyagok és a műanyagok társítása iránt. Nemcsak a falisztet, hanem számos, eddig csak a textiliparban felhasznált növényi rostot is sikerrel próbáltak ki erősítőanyagként hőre lágyuló műanyagokban is.

2002/06. Szám

Sziloxán adalékanyagok

A műanyagok használata folyamatosan nő, számos műszaki területen (pl. az autóipar) helyettesítik a fémeket és a természetes gumit. A polimerek felületének gyakran speciális követelményeket kell kielégíteni.

Poliolefintextilek Európában

A Poliolefintextil-gyártók Európai Egyesülete (European Association for Textile Polyolefins, EATP) új tanulmányában szélesnek, dinamikusnak és növekedőnek nevezte a poliolefintextilek piacát. A 2000-re tényszámokat, 2001re becsült értékeket tartalmazó tanulmány szerint Nyugat-Európában az éves fogyasztás 1,7 M t, amelynek 95%-a polipropilén. Európában a PP-szálak és szövetek felhasználása 1990 óta 80%-kal nőtt, és jelenleg az összes itt feldolgozott PP 25%-át dolgozzák fel erre a célra.

2002/05. Szám

Nanokompozitok előállítása, szerkezete, éghetősége és alkalmazása

Réteges szilikát töltőanyaggal készített nanokompozitok A nanokompozitok kétfázisú anyagként írhatók le, ahol a nanoméretű (10-9 m) töltőanyag polimermátrixba ágyazódik be. A nanokompozitok előállítására használt szilikátok réteges szerkezetűek, ahol a rétegvastagság kb. 1 nm.

Korlátok nélkül megvalósíthatófantáziatermékek poliuretánból

A poliuretánok sokfélesége, könnyű feldolgozhatósága olyan termékek megvalósítását is lehetővé teszi, amelyek eddig csak a fantázia világában éltek, vagy csak nagyon aprólékos munkával, hosszú idő alatt voltak elkészíthetők. Erre mutatunk be néhány példát. Poliuretánbútorok A PUR felkeltette a bútortervezők érdeklődését is.

2002/04. Szám

A műanyagok és az autózás jövője

A mobilitás feltételei a 21. században Jelen századunk közlekedési és energiapolitikáját két tényező fogja alap vetően befolyásolni: egyrészt a klímaváltozások mértéke, másrészt az energiahordozók árának várható növekedése a kőolaj fokozatos kifogyása miatt. Sokan azt várják, hogy a tüzelőanyag-cellákra és a hidrogénre való áttérés tartós megoldást hozhat a jövő közlekedésében.

Nagy teljesítményű új polimerek

A korszerű ipari termékek korszerű, nagy teljesítményű műanyagokat igényelnek. A Ticona cég két új termékét, a Fortron PPS-t és a Hostaform POM-ot a gépkocsigyártás, a Rhodia cég speciális TechnylStar poliamidját a háztartási gépek motorainak gyártásához ajánlja. A Ticona cég új polimerjei A közúti járművek új üzemanyagai különlegesen ellenálló műanyagokat igényelnek.

2002/03. Szám

Egységrakomány rögzítése műanyag fóliával

Valamennyi gyártó cég elsőrendű érdeke, hogy terméke hibátlanul, kifogástalan ál apotban jusson el a megrendelőhöz. A csomagolás feladata a szál ítás során fel épő különféle hatásokkal szembeni védelem. Az élesedő verseny miatt ugyanakkor egyre gyakoribbak a költségek leszorítását célzó intézkedések.

Sör műanyag palackban

A világ sörfogyasztása 2006-ra várhatóan 160 Mrd liter lesz, ami az 1996 os adatokhoz képest majdnem 50 Mrd literrel több. A PET-et 20 évvel ezelőtt vezették be szénsavas üdítőitalok palackozására. A műanyag palackok nagyon hasonlítanak az üvegre, de számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, pl.

Új műanyag csomagolóeszközök a svájci tejiparban

Egy nagy svájci tejüzem, az AZM Suhr fehérjével dúsított tejet kínál a fogyasztóknak H-tej megjelöléssel. A népszerű terméket 0,2–1,5 literes mennyiségben, hétféle méretű PE-HD palackban forgalmazzák. A palackok többségének kerek alja van, csak a 1,5 literes palack feneke szögletes.

Autóipari bevonatok

A festék- és bevonatrendszerek összetevőinek kiválasztásakor az a cél, hogy a kifejlesztett rendszerek kielégítsék a környezetvédelmi előírásokat, jobb legyen a teljesítmény és a vásárlói igényeknek megfelelően mérsékelt legyen az ár. Emiatt háttérbe szorulnak az oldószeralapú rendszerek, kulcsszerepet kapnak viszont a vizes bázisú, a sugárzással térhálósítható és a nem aromás anyagok. A fejlesztések legnagyobb hajtóereje a törekvés a környezet megóvására.

Térhálósított műszaki műanyagok

A magasabb hőállóság iránti igény megjelenése az elektronikai iparban Az elektronikai termékek miniatürizálása iránti igény azt is jelenti, hogy a tervezőknek és gyártóknak egyre bonyolultabb egységeket kel elhelyezniük egyre szűkebb térben. A felületmontírozási technológia (surface mounted devices, SMD) vagy a háromdimenziós kapcsolóelemek (3D-moulded interconnected devices, MID) technológiája elősegíti a nagyfokú miniatürizálást. Az SMD technológia lehetővé teszi az érintkezők szorosabb elhelyezését, és a nyomtatott áramkör mindkét oldala egymástól függetlenül használhatóvá válik.

Kisülésgátló műanyagok

Az elektrosztatikus kisülés A sztatikus elektromosság az anyagok felületén nemegyensúlyi elektronkoncentráció hatására kialakuló elektromos feltöltődés. Elektrosztatikus feltöltődés olyankor lép fel, amikor két különböző felületű anyagot egymásra helyeznek, vagy ha összedörzsölik azokat. A töltés más feltöltött tárgyak vagy a légtérben előforduló ionok által is kialakulhat.

2002/02. Szám

Teherhordó szerkezetek erősített műanyagokból a volt NDK építészetében

Németország keleti részében, az egyesítés előtti NDK-ban, nagyon korán kezdték alkalmazni a szál al erősített műanyagokat (közöttük a műszaki textíliákat) teherhordó építőipari szerkezetek céljára, és jelentős sikereket értek el. Néhány létesítmény még ma is ál , és eleget tesz funkciójának. Az országban két kutatóintézet is intenzíven foglalkozott az ilyen szerkezetek tulajdonságainak megismerésével és optimalizálásával.

Szállal erősített csövek hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagokból

A szál al erősített műanyag csövek mátrixanyaga általában hőre keményedő műanyaggyanta, legtöbbször telítetlen poliészter, de lehet más is, pl. epoxigyanta. Végtelen szál al erősített hőre lágyuló csöveket is gyártanak; ezeket elsősorban a gépjárműgyártásban használják fel.

Hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok villamosipari és elektronikai alkalmazása

Új öntőgyanták és alkalmazásaik a járműiparban A német Axson cég új, nagy teljesítőképességű epoxi és poliuretán öntőgyantákat hozott forgalomba. Ezek teherautókban és repülőgépekben védik a bevont elektronikus és vil amos alkatrészeket nemcsak a mechanikus vibrációtól, hanem a por és más anyagok behatolásától is. Vil amos szigetelőképességük mel ett előnyük, hogy könnyen felvihetők, kicsi a feldolgozás során felszabaduló reakcióhőjük, és védelmet nyújtanak a hősokkal szemben.

A PET alkalmazásának lehetőségei a csomagolásban

A PET csomagolóipari felhasználása három területen jelentős: fóliaként régóta és elterjedten alkalmazzák, ezt követi a buborék- vagy blistercsomagolásban bevezetett hőformázott fólia, és viszonylag újnak számít a PET palackok megjelenése. A két irányban nyújtott PET fóliát (BOPET) 12 µm vastagságban ál ítják elő. A területegységre vonatkoztatott igen kis tömegű fóliából készült tasakoknak (pl.

2002/01. Szám

Kazánvíz kezelése poliaminokkal és poliakrilátokkal

A korrózió megakadályozása érdekében a meleg vizet vagy gőzt szolgáltató kazánok csővezetékeit passziválni kel . A passziválódás magas hőmérsékleten, tiszta vízben adalékanyag nélkül is végbemegy. A passziválás során keletkező vékony oxidfilm erősen hozzátapad a fém felszínéhez, és megakadályozza a további korróziót.