2002/11. Szám

Félvezető és mágneses polimerekés kompozitok

Ahogy a műanyagokat egyre több olyan eszközhöz kezdték felhasználni, amelyeket hagyományosan fémből, üvegből vagy kerámiából készítettek, egyre nagyobb lett az igény különleges tulajdonságú műanyagok iránt, pl. amelyek a következő, a hagyományos műanyagokkal nem realizálható tulajdonságokkal rendelkeznek, mint – jó mágnesezhetőség, – elektromágneses árnyékoló képesség, – villamos vezetőképesség, – megnövelt hővezető képesség, – nagy sűrűség, – különleges mechanikai tulajdonságok (pl. nagy szilárdság), – nagy akusztikus csillapítás.

Növénytermesztéshez használtmezőgazdasági fóliák

Fóliás növénytermesztés Spanyolországban Európában Spanyolország használja fel a legtöbb mezőgazdasági fóliát: majdnem 50 E ha-t fóliával fedett növényházak, több mint 13 E ha-t fóliasátrak foglalnak el, és több mint 115 E ha-t borítanak talajtakaró fóliával. A spanyol mezőgazdaságban felhasznált műanyagok 41%-a fólia, 35%-a cső és csőkötő idom, 10%-a kötél és zsineg, 6%-a víztartály vagy vízszigetelő anyag, 4%-a tömlő, 4%-a háló. A mezőgazdasági műanyagok 39%-a PE-LD, 28%-a PVC, 11%-a PE-LLD, 8%-a PE-HD, 9%-a PP, 3%-a EVAc, 2%-a egyéb műanyag.

2002/10. Szám

Átlátszó műanyag csomagolások az orvostechnikában

Átlátszó aromazáró csomagolások enterális tápoldatok számára Az enterális tápoldatok arra szolgálnak, hogy hagyományos módon nem táplálható betegeket közvetlenül a gyomor-béltraktuson keresztül tápláljanak. A felfüggesztett zacskó szolgál tápanyagtartályként, amely egy csőszerű átvezető rendszeren át kapcsolódik a szondához. A beépített tápszonda biztosítja a közvetlen kapcsolatot a gyomor-bél traktussal, a tápanyagot egy szivattyú adagolja szükség szerint.

Civil építmények erősített műanyagokfelhasználásával

Az erősített műanyagok (kompozitok) egyre nagyobb szerepet kapnak a magánházak, utak, hidak építésében. A világszerte érezhető rossz gazdasági helyzet mind a polgári, mind a hadi repülőgépiparra erős hatással volt, és még nem látható a javulás, amely az autóiparban vagy a fogyasztási cikkeknél már érezhető. A krízis hátrányosan hatott az erősített anyagok felhasználására is, és ennek ellensúlyozása csak újabb alkalmazási területek feltárásával lehetséges.

2002/08. Szám

Különleges új poliamidok

A hagyományos polimerek fejlesztése folyamatos, és az olyan „ősrégi” műanyagoknak, mint a poliamid, mindig újabb, a korábbiaknál „többet tudó” változatai jelennek meg a piacon. Ilyen új típus a Degussa cég Trogamid CX jelű terméke, amely merev, szívós, és annyira átlátszó, hogy sport- és napszemüveget lehet belőle készíteni. A másik újdonság a Honeywell cég két nagy modulusú PA 6 típusú poliamidja, a Capron HMG 10 és 13, amelynek rövid üvegszállal töltött változata mechanikusan erősen terhelt szerkezetekben helyettesítheti a sokkal drágább poliarilamidot vagy poli(fenilén-szulfid)-ot.

Sztirolpolimerek az autógyártásszámára

Az aromás gyűrűt tartalmazó vinilmonomer, a sztirol, gyökösen, ionosan és fémorganikus katalizátorokkal is polimerizálható. Másik előnye, hogy sokféle apoláris és poláris monomerrel is kopolimerizálható (1. ábra) , és kopolimerjei igen széles tulajdonságtartományt fednek le .

Orvostechnika: ígéretes terület a műanyagok számára

Az orvosi műanyagok felhasználása a világon és Nyugat-Európában Az orvostechnika fejlődése új alkalmazási területeket nyit meg a mű anyagok számára. Az orvosok és a mérnökök közös erőfeszítése állandóan a műszakilag megvalósítható lehetőségek határát feszegeti, de törekvéseik folyton beleütköznek az egészségügy anyagi korlátaiba. Világszerte folyik a vita arról, hogy a műszakilag megvalósítható gyógyító eszközök költségeiből mennyit visel el az egyes országok költségvetése.

Protézisek műanyagból fröccsöntött és gyors módszerrel előállított prototípusai

A műanyagipar „csúcstechnológiája” egyre nagyobb szerepet kap a gyó gyászatban. Az orvosi gyakorlatban használt műanyagokkal szemben fokozott követelményeket állítanak, és különösen sok feltételnek kell eleget tenniük azoknak az anyagoknak, amelyekből hosszú időre a szervezetbe épített protéziseket készítenek. A protézisgyártásban fontos szerepet kaphat a gyors prototípusgyártás, amelyet formadarabok nagyon rövid idő alatti kifejlesztésére dolgoztak ki.

Vízvezetékrendszerben alkalmazott anyagok

Harmonizálás az EU-ban Az EU-ban elhatározták, hogy 2004–2005-re harmonizálják az ivóvízzel érintkező anyagokra vonatkozó követelményeket. Ez nem lesz könnyű feladat, mert minden európai országnak megvannak a saját, régen hatályban levő élelmiszeripari törvényei, és ezek között jelentős eltérések vannak, nem csak a mérőszámokban, hanem a vizsgálati módszerben és a minősítésben is. Ezért a különböző országok nem fogadják el egymás minősítési bizonylatait sem.

Hidak erősített műanyagból

Több mint 30 éve készülnek vegyi anyagokat szállító korrózióálló csövek, tartályok, rácsok szállal erősített epoxigyantából. Szerkezeti előnyeik miatt ma az építőmérnökök gyalogos, kerékpáros vagy akár autóforgalomra is alkalmas hidakat terveznek erősített gyantából. Svájcban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Hollandiában és Németországban már léteznek gyalogos és kerékpáros forgalomra szánt ilyen hidak.

Műanyagok a cipőgyártásban

Többszínű cipőtalpak poliuretánból Kétkomponensű poliuretánból (PUR) nagyon rugalmasan változtatható formákkal a darabok végtelen változatait lehet létrehozni. A Main Group (Haverhill, MA, USA) ezt a lehetőséget használja ki új technológiája alkalmazásával. Ezzel 12–18–24 állomású Modem típusú gépein az egyszínűeken kívül két különböző színű vagy két különböző sűrűségű anyagból is gyártanak cipőtalpakat.

2002/07. Szám

Új α-olefinek bevonásaa propilénpolimerizációba

Nincs még egy polimer, amelynek olyan sok változatát fejlesztették ki, mint a polipropilénnek. Már magának a homopolimernek is többféle változata van, és a keveréssel kapott változatokat számon sem lehet tartani. A kopolimereknek két alapvető típusa a komonomert véletlenszerű (statisztikus) eloszlásban tartalmazó random kopolimerek és a sokféle blokk-kopolimer.

Növényi eredetű műanyagadalékokés erősítőanyagok

A műanyaggyártás kezdetén az ásványi anyagok mellett a faliszt is szé les körben használt töltőanyag volt, mindenekelőtt a hőre keményedő gyantákban. Az elmúlt két évtizedben mintha megfeledkeztek volna róla, de újabban ismét felébredt az érdeklődés a növényi eredetű anyagok és a műanyagok társítása iránt. Nemcsak a falisztet, hanem számos, eddig csak a textiliparban felhasznált növényi rostot is sikerrel próbáltak ki erősítőanyagként hőre lágyuló műanyagokban is.

2002/06. Szám

Sziloxán adalékanyagok

A műanyagok használata folyamatosan nő, számos műszaki területen (pl. az autóipar) helyettesítik a fémeket és a természetes gumit. A polimerek felületének gyakran speciális követelményeket kell kielégíteni.

Poliolefintextilek Európában

A Poliolefintextil-gyártók Európai Egyesülete (European Association for Textile Polyolefins, EATP) új tanulmányában szélesnek, dinamikusnak és növekedőnek nevezte a poliolefintextilek piacát. A 2000-re tényszámokat, 2001re becsült értékeket tartalmazó tanulmány szerint Nyugat-Európában az éves fogyasztás 1,7 M t, amelynek 95%-a polipropilén. Európában a PP-szálak és szövetek felhasználása 1990 óta 80%-kal nőtt, és jelenleg az összes itt feldolgozott PP 25%-át dolgozzák fel erre a célra.

2002/05. Szám

Nanokompozitok előállítása, szerkezete, éghetősége és alkalmazása

Réteges szilikát töltőanyaggal készített nanokompozitok A nanokompozitok kétfázisú anyagként írhatók le, ahol a nanoméretű (10-9 m) töltőanyag polimermátrixba ágyazódik be. A nanokompozitok előállítására használt szilikátok réteges szerkezetűek, ahol a rétegvastagság kb. 1 nm.

Korlátok nélkül megvalósíthatófantáziatermékek poliuretánból

A poliuretánok sokfélesége, könnyű feldolgozhatósága olyan termékek megvalósítását is lehetővé teszi, amelyek eddig csak a fantázia világában éltek, vagy csak nagyon aprólékos munkával, hosszú idő alatt voltak elkészíthetők. Erre mutatunk be néhány példát. Poliuretánbútorok A PUR felkeltette a bútortervezők érdeklődését is.

2002/04. Szám

A műanyagok és az autózás jövője

A mobilitás feltételei a 21. században Jelen századunk közlekedési és energiapolitikáját két tényező fogja alap vetően befolyásolni: egyrészt a klímaváltozások mértéke, másrészt az energiahordozók árának várható növekedése a kőolaj fokozatos kifogyása miatt. Sokan azt várják, hogy a tüzelőanyag-cellákra és a hidrogénre való áttérés tartós megoldást hozhat a jövő közlekedésében.

Nagy teljesítményű új polimerek

A korszerű ipari termékek korszerű, nagy teljesítményű műanyagokat igényelnek. A Ticona cég két új termékét, a Fortron PPS-t és a Hostaform POM-ot a gépkocsigyártás, a Rhodia cég speciális TechnylStar poliamidját a háztartási gépek motorainak gyártásához ajánlja. A Ticona cég új polimerjei A közúti járművek új üzemanyagai különlegesen ellenálló műanyagokat igényelnek.

2002/03. Szám

Egységrakomány rögzítése műanyag fóliával

Valamennyi gyártó cég elsőrendű érdeke, hogy terméke hibátlanul, kifogástalan ál apotban jusson el a megrendelőhöz. A csomagolás feladata a szál ítás során fel épő különféle hatásokkal szembeni védelem. Az élesedő verseny miatt ugyanakkor egyre gyakoribbak a költségek leszorítását célzó intézkedések.