2006/04. Szám

Poliamidok fejlesztése és kilátásai a villamosiparban és a csomagolástechnikában

A poliamidok műszaki műanyagként elsősorban az autó- és a villamosiparban, az elekt-ronikai alkalmazásokban jelentősek, de nem elhanyagolható a szerepük a csomagolás-technikában és a műszálgyártásban. Kémiai felépítésükből adódó típusgazdagságuk to-vább növelhető erősítő- és töltőanyagok bekeverésével, amivel a felhasználásokhoz iga-zodó tulajdonságprofilok hozhatók létre.

Új utakon a pet csomagolások fejlesztése

2005–2010 között a PET felhasználás 5%/év ütemmel fog növekedni. A palackok töme-gét tovább akarják csökkenteni, és erőteljesen fejlesztik a gázzáró képességet növelő bevonóeljárásokat. Az egyik ígéretes piac a sör palackozása lenne, amely sokévi ígéretes várakozás után sem bontakozik ki olyan mértékben, ahogyan várták. Egyes szakértők véleménye szerint a sör PET palackba csomagolását nehezen fogadják el a fogyasztók. A PET újrahasznosítására egyre több üzem létesül, amelyekben palackgyártásra alkalmas granulátumot állítanak elő.

A talpaszacskók gyorsan terjednek

Egyes szakértők a flexibilis csomagolásoknak fényes jövőt jósolnak, elsősorban viszony-lagosan kis anyagfelhasználásuk miatt. A talpaszacskók gyors elterjedése igazolni látszik ezt a prognózist.

2006/03. Szám

Fejlesztések és trendek a műanyagok autóipari alkalmazásában

A műanyagok autóipari alkalmazásában az egyik legfontosabb terület a belső terek ki-alakítása. A tágas térhatás és a megnyugtató környezet érzetét a tervezők különböző színezésű, kellemes tapintású felületekkel érik el. Az anyagokat és a technológiákat az újrahasznosítási szempontok figyelembe vételével gyors ütemben fejlesztik.

Poliamidok autóipari alkalmazása

Az autóipar egyre inkább kezdeményezi új poliamidtípusok kifejlesztését. A nagyobb hőállóságú, jobb folyóképességű típusok megjelenése bővíti a motortéri alkalmazásokat, hibrid technológiákat tesz lehetővé. A PA nanokompozitokat üzemanyag szállítócsövek előállításához próbálták ki sikeresen. A gépkocsik tömegét, valamint az autógyártók költségeit csökkentő alkalmazások az autóipari szakemberek, a PA gyártók és feldolgo-zók szoros együttműködését igényli.

Nagy teljesítményű poliamidok alkalmazása autóipari alkatrészekben

A DuPont műszaki műanyagai közül a Zytel® márkájú üvegszál-erősítésű poliamid tí-pusai már a motortérben is alkalmazhatók. Az alapanyaggyártó és az autóipari szakem-berek közös fejlesztőmunkájával több, eddig fémből gyártott alkatrészt sikerült nagy teljesítményű műszaki műanyagokból előállítani. Az irodalomjegyzékben megadott in-ternet honlapon az alkatrészek képei megtekinthetők.

A műanyag tetőablak térhódítása a gépkocsikban

1998-ban a Toyota alkalmazott először polikarbonát (PC) tetőablakot, de később vissza-tért a hagyományos acél/üveg konstrukcióhoz, mert a felületkezelés még nem hozta meg a kívánt minőséget. Azóta a technológiát továbbfejlesztették, és ma már egyre több gépkocsigyártó használja ki a műanyag nyújtotta előnyöket. Az alapanyagként használt PC piacát alaposan meglódíthatja az új alkalmazás: egyes prognózisok szerint 5 év múl-va 75000 tonna PC-t fognak használni a gépkocsiablakokhoz. Az üveg/műanyag rend-szereket is intenzíven fejlesztik.

Polimerek alkalmazása az elektronikában

A polimerek alkalmazása a hajlékony nyomtatott áramkörökben intenzív kutatás tár-gya. Az eredmények annyira bíztatóak, hogy egyes elemzők véleménye szerint a piaci siker sincs messze: az autóipari elektronikában 2008-ra a hagyományos kábelek kb. 75%-át hajlékony lapos kábelekkel és hajlékony nyomtatott áramkörökkel fogják lecse-rélni.

2006/02. Szám

Műanyagok az útépítésben

Geoműanyagok A földmunkáknál és az útépítésben – a geotechnikában – az 1970-es években kezdték alkalmazni a műanyagokat. Az erre a célra kifejlesztett termékeket geoműanyagoknak nevezték el. Kezdetben olyan textíliákat és szálpaplanokat (nem szőtt textileket) használtak, amelyeket eredetileg más célra szántak, de a tapasztalatok bővülése és az elvárható tulajdonságok felismerése nyomán fokozatosan kifejlesztettek számos, speciálisan erre a területre alkalmas gyártmányt.

Hőre lágyuló poliészterek: kompaundok és alkalmazások

Poli(etilén-tereftalát) kompaundok A poli(etilén-tereftalát) (PET) kompaundok piacának elemzése nem könnyű fel adat a fogalmak összemosódása miatt. A PET kompaundok és a PET palackanyagok előállításához speciális alappolimerekre van szükség, mégis a legtöbb piaci tanulmányban a PET kompaundokhoz használt polimereket az általános PET típusokhoz sorolják. Miközben Európában 1994 és 2004 között a PET piaca általában 16%-kal nőtt, a PET kompaundok piaca csak mintegy 3%-kal.

2006/01. Szám

Nagy teljesítményű műszaki műanyagok

A műszaki műanyagok gyorsan növekvő része (high performance materials) alatt a műszaki műanyagok egy kisebb csoportját értjük, amelyek a szokásos műszaki műanyagokét is meghaladó tulajdonságokkal rendelkeznek. A Műanyagipari Szemle 2004/1. számának 81.

Poliamidok a motortérben

A különleges poliamidok piaca Európában A Frost & Sullivan tanácsadó cég szerint a különleges poliamidok (HPPA) euró pai piaca 2004-ben megközelítette a 400 millió EUR-t. Európában a különleges poliamidok közel 50%-át az autóiparban használták fel (1. ábra).

Új lehetőségek a besugárzással térhálósított hőre lágyuló műanyagok számára

Elektronsugárzással és gamma-sugárzással már több évtizede térhálósítanak poli etilént, és a térhálós polietilén a csőgyártás és a kábelgyártás teljesen „közönséges” termékének számít. Ezeknek a termékeknek a jó fizikai és termikus tulajdonságai mellett nagy előnyük, hogy a térhálósítást a formaadás után, attól akár helyileg elkülönítve is el lehet végezni. Ezért a térhálósításra nem kell a műanyag-feldolgozónak berendezkednie, hanem azt egy erre a tevékenységre vállalkozó üzemben végeztetheti el.

Csatornafelújítás és csatornaépítés polimerbetonból

Németországban a legtöbb szennyvízcsatornát több évtizeddel ezelőtt fektették a földbe, és állapota miatt cserére vagy felújításra szorul. Frankfurt am Main egyik városrészének fő gyűjtőcsatornáját az 1970-es években betonból építették, és a csatorna eredetileg 50 cm-es falvastagsága helyenként 5 cm-re csökkent, aminek következtében a rendszer bármikor összeomolhat. A korrózió elsősorban a kénsavtermelő baktériumok jelenlétének következménye, amelyek főképpen a vízfelület feletti nedves vagy száraz oldalfalakat és a csőrendszer mennyezetét tették tönkre.

2002/12. Szám

Álló tasak, PET palack és gyógyszercsomagolás –a műanyag-csomagolás legnagyobb sikerei

A nemrég közzétett statisztikai adatok szerint Európában 16 M t műanya got használtak fel 2000-ben. A csomagolóipar részesedése a teljes mennyiség több mint felét tette ki. 1998-as felmérés szerint a késztermékek egyharmadát műanyagba csomagolták, és 12 M tonnás felhasználással a papír, karton és hullámpapír mögötti második helyre került.

Növényi rosttal erősített polipropilének

A természetes növényi szállal erősített polipropilének egyre népszerűb bek a járműgyártásban, az építőiparban és az elektrotechnikában, mert az ilyen kompozitok sűrűsége sokkal kisebb az üvegszállal erősítettekénél, és hulladékuk újrahasznosítása is könnyebb. Erősítőanyagként szívesen használnak len- és kenderrostot, falisztet, cellulózt. A kompozitokat folyamatosan fejlesztik.

Újabb forradalom a polimerekfejlesztésében

Beérnek az évtizedes fejlesztőmunka gyümölcsei Lassan megjelennek a piacon a több évtizedes fejlesztőmunkával kiala kított új polimertípusok, pl. a vezető és félvezető polimerek, a fotorezisztek, a fotolitográfiás anyagok, a biokompatibilis anyagok (pl. szaruhártyapótlékok, porckorongok).

Változóban a műanyag háztartási cikkekkínálata

Ez év januárjában rendezték meg Chicagóban a Háztartási Cikkek 105. nemzetközi vásárát. A 40 ország 1774 kiállítója közel 57 E látogatót vonzott.

Trendek és kilátások a műanyagadalékokterületén

Az adalékok növekvő fontossága a műanyag-feldolgozásban Az adalékok elengedhetetlen alkotórészeivé váltak a műanyagoknak. Nö velik a műanyagok értékét azzal, hogy javítják feldolgozhatóságukat, stabilitásukat, küllemüket stb. Ezzel javul a termékek tulajdonság/árviszonya.

2002/11. Szám

Oxigénmegkötő műanyag fólia

Az igény elsősorban a kereskedelem részéről merült fel, mivel nőtt a szállítási távolság, és a szállítási költségeket csak ésszerű járatszervezéssel tudják leszorítani, ami növeli a szállítás időtartamát. A fogyasztó számára az élelmiszerek tápértéke mellett fő vonzerő az íz és az aroma. Az élelmiszerek romlásáért elsősorban a levegő oxigénje felelős, amely nemkívánatos oxidatív folyamatokat indít el.