2006/01. Szám

Poliamidok a motortérben

A különleges poliamidok piaca Európában A Frost & Sullivan tanácsadó cég szerint a különleges poliamidok (HPPA) euró pai piaca 2004-ben megközelítette a 400 millió EUR-t. Európában a különleges poliamidok közel 50%-át az autóiparban használták fel (1. ábra).

Új lehetőségek a besugárzással térhálósított hőre lágyuló műanyagok számára

Elektronsugárzással és gamma-sugárzással már több évtizede térhálósítanak poli etilént, és a térhálós polietilén a csőgyártás és a kábelgyártás teljesen „közönséges” termékének számít. Ezeknek a termékeknek a jó fizikai és termikus tulajdonságai mellett nagy előnyük, hogy a térhálósítást a formaadás után, attól akár helyileg elkülönítve is el lehet végezni. Ezért a térhálósításra nem kell a műanyag-feldolgozónak berendezkednie, hanem azt egy erre a tevékenységre vállalkozó üzemben végeztetheti el.

Csatornafelújítás és csatornaépítés polimerbetonból

Németországban a legtöbb szennyvízcsatornát több évtizeddel ezelőtt fektették a földbe, és állapota miatt cserére vagy felújításra szorul. Frankfurt am Main egyik városrészének fő gyűjtőcsatornáját az 1970-es években betonból építették, és a csatorna eredetileg 50 cm-es falvastagsága helyenként 5 cm-re csökkent, aminek következtében a rendszer bármikor összeomolhat. A korrózió elsősorban a kénsavtermelő baktériumok jelenlétének következménye, amelyek főképpen a vízfelület feletti nedves vagy száraz oldalfalakat és a csőrendszer mennyezetét tették tönkre.

2002/12. Szám

Álló tasak, PET palack és gyógyszercsomagolás –a műanyag-csomagolás legnagyobb sikerei

A nemrég közzétett statisztikai adatok szerint Európában 16 M t műanya got használtak fel 2000-ben. A csomagolóipar részesedése a teljes mennyiség több mint felét tette ki. 1998-as felmérés szerint a késztermékek egyharmadát műanyagba csomagolták, és 12 M tonnás felhasználással a papír, karton és hullámpapír mögötti második helyre került.

Növényi rosttal erősített polipropilének

A természetes növényi szállal erősített polipropilének egyre népszerűb bek a járműgyártásban, az építőiparban és az elektrotechnikában, mert az ilyen kompozitok sűrűsége sokkal kisebb az üvegszállal erősítettekénél, és hulladékuk újrahasznosítása is könnyebb. Erősítőanyagként szívesen használnak len- és kenderrostot, falisztet, cellulózt. A kompozitokat folyamatosan fejlesztik.

Újabb forradalom a polimerekfejlesztésében

Beérnek az évtizedes fejlesztőmunka gyümölcsei Lassan megjelennek a piacon a több évtizedes fejlesztőmunkával kiala kított új polimertípusok, pl. a vezető és félvezető polimerek, a fotorezisztek, a fotolitográfiás anyagok, a biokompatibilis anyagok (pl. szaruhártyapótlékok, porckorongok).

Változóban a műanyag háztartási cikkekkínálata

Ez év januárjában rendezték meg Chicagóban a Háztartási Cikkek 105. nemzetközi vásárát. A 40 ország 1774 kiállítója közel 57 E látogatót vonzott.

Trendek és kilátások a műanyagadalékokterületén

Az adalékok növekvő fontossága a műanyag-feldolgozásban Az adalékok elengedhetetlen alkotórészeivé váltak a műanyagoknak. Nö velik a műanyagok értékét azzal, hogy javítják feldolgozhatóságukat, stabilitásukat, küllemüket stb. Ezzel javul a termékek tulajdonság/árviszonya.

2002/11. Szám

Oxigénmegkötő műanyag fólia

Az igény elsősorban a kereskedelem részéről merült fel, mivel nőtt a szállítási távolság, és a szállítási költségeket csak ésszerű járatszervezéssel tudják leszorítani, ami növeli a szállítás időtartamát. A fogyasztó számára az élelmiszerek tápértéke mellett fő vonzerő az íz és az aroma. Az élelmiszerek romlásáért elsősorban a levegő oxigénje felelős, amely nemkívánatos oxidatív folyamatokat indít el.

Újdonságok a műanyagok autóiparialkalmazásának területéről

Hőre lágyuló műanyagok alkalmazása a gépkocsi fényszóróiban A fényszórók fejlesztésekor a tervezők két ellentmondó követelménynek próbálnak megfelelni: az egyik a nagyobb közlekedésbiztonság, a másik a kisebb anyagfelhasználás (aerodinamikus kiképzés, helytakarékos megoldások). Ez oda vezetett, hogy a korábban egyeduralkodó parabolatükör mellett két új, optikai és helyfoglalási szempontból is kedvező alaptípust fejlesztettek ki: a projektív (ellipszoid vagy poliellipszoid) és a szabad síktükrös fényszórókat. A fényforrások között a halogénlámpák mellett megjelentek a gázkisüléses lámpák, amelyek több fényt sugároznak a látható tartományban, és kisebb hőterhelést okoznak a fényszóró szerkezeti elemeiben.

Félvezető és mágneses polimerekés kompozitok

Ahogy a műanyagokat egyre több olyan eszközhöz kezdték felhasználni, amelyeket hagyományosan fémből, üvegből vagy kerámiából készítettek, egyre nagyobb lett az igény különleges tulajdonságú műanyagok iránt, pl. amelyek a következő, a hagyományos műanyagokkal nem realizálható tulajdonságokkal rendelkeznek, mint – jó mágnesezhetőség, – elektromágneses árnyékoló képesség, – villamos vezetőképesség, – megnövelt hővezető képesség, – nagy sűrűség, – különleges mechanikai tulajdonságok (pl. nagy szilárdság), – nagy akusztikus csillapítás.

Növénytermesztéshez használtmezőgazdasági fóliák

Fóliás növénytermesztés Spanyolországban Európában Spanyolország használja fel a legtöbb mezőgazdasági fóliát: majdnem 50 E ha-t fóliával fedett növényházak, több mint 13 E ha-t fóliasátrak foglalnak el, és több mint 115 E ha-t borítanak talajtakaró fóliával. A spanyol mezőgazdaságban felhasznált műanyagok 41%-a fólia, 35%-a cső és csőkötő idom, 10%-a kötél és zsineg, 6%-a víztartály vagy vízszigetelő anyag, 4%-a tömlő, 4%-a háló. A mezőgazdasági műanyagok 39%-a PE-LD, 28%-a PVC, 11%-a PE-LLD, 8%-a PE-HD, 9%-a PP, 3%-a EVAc, 2%-a egyéb műanyag.

2002/10. Szám

Átlátszó műanyag csomagolások az orvostechnikában

Átlátszó aromazáró csomagolások enterális tápoldatok számára Az enterális tápoldatok arra szolgálnak, hogy hagyományos módon nem táplálható betegeket közvetlenül a gyomor-béltraktuson keresztül tápláljanak. A felfüggesztett zacskó szolgál tápanyagtartályként, amely egy csőszerű átvezető rendszeren át kapcsolódik a szondához. A beépített tápszonda biztosítja a közvetlen kapcsolatot a gyomor-bél traktussal, a tápanyagot egy szivattyú adagolja szükség szerint.

Civil építmények erősített műanyagokfelhasználásával

Az erősített műanyagok (kompozitok) egyre nagyobb szerepet kapnak a magánházak, utak, hidak építésében. A világszerte érezhető rossz gazdasági helyzet mind a polgári, mind a hadi repülőgépiparra erős hatással volt, és még nem látható a javulás, amely az autóiparban vagy a fogyasztási cikkeknél már érezhető. A krízis hátrányosan hatott az erősített anyagok felhasználására is, és ennek ellensúlyozása csak újabb alkalmazási területek feltárásával lehetséges.

2002/08. Szám

Különleges új poliamidok

A hagyományos polimerek fejlesztése folyamatos, és az olyan „ősrégi” műanyagoknak, mint a poliamid, mindig újabb, a korábbiaknál „többet tudó” változatai jelennek meg a piacon. Ilyen új típus a Degussa cég Trogamid CX jelű terméke, amely merev, szívós, és annyira átlátszó, hogy sport- és napszemüveget lehet belőle készíteni. A másik újdonság a Honeywell cég két nagy modulusú PA 6 típusú poliamidja, a Capron HMG 10 és 13, amelynek rövid üvegszállal töltött változata mechanikusan erősen terhelt szerkezetekben helyettesítheti a sokkal drágább poliarilamidot vagy poli(fenilén-szulfid)-ot.

Sztirolpolimerek az autógyártásszámára

Az aromás gyűrűt tartalmazó vinilmonomer, a sztirol, gyökösen, ionosan és fémorganikus katalizátorokkal is polimerizálható. Másik előnye, hogy sokféle apoláris és poláris monomerrel is kopolimerizálható (1. ábra) , és kopolimerjei igen széles tulajdonságtartományt fednek le .

Orvostechnika: ígéretes terület a műanyagok számára

Az orvosi műanyagok felhasználása a világon és Nyugat-Európában Az orvostechnika fejlődése új alkalmazási területeket nyit meg a mű anyagok számára. Az orvosok és a mérnökök közös erőfeszítése állandóan a műszakilag megvalósítható lehetőségek határát feszegeti, de törekvéseik folyton beleütköznek az egészségügy anyagi korlátaiba. Világszerte folyik a vita arról, hogy a műszakilag megvalósítható gyógyító eszközök költségeiből mennyit visel el az egyes országok költségvetése.

Protézisek műanyagból fröccsöntött és gyors módszerrel előállított prototípusai

A műanyagipar „csúcstechnológiája” egyre nagyobb szerepet kap a gyó gyászatban. Az orvosi gyakorlatban használt műanyagokkal szemben fokozott követelményeket állítanak, és különösen sok feltételnek kell eleget tenniük azoknak az anyagoknak, amelyekből hosszú időre a szervezetbe épített protéziseket készítenek. A protézisgyártásban fontos szerepet kaphat a gyors prototípusgyártás, amelyet formadarabok nagyon rövid idő alatti kifejlesztésére dolgoztak ki.

Vízvezetékrendszerben alkalmazott anyagok

Harmonizálás az EU-ban Az EU-ban elhatározták, hogy 2004–2005-re harmonizálják az ivóvízzel érintkező anyagokra vonatkozó követelményeket. Ez nem lesz könnyű feladat, mert minden európai országnak megvannak a saját, régen hatályban levő élelmiszeripari törvényei, és ezek között jelentős eltérések vannak, nem csak a mérőszámokban, hanem a vizsgálati módszerben és a minősítésben is. Ezért a különböző országok nem fogadják el egymás minősítési bizonylatait sem.

Hidak erősített műanyagból

Több mint 30 éve készülnek vegyi anyagokat szállító korrózióálló csövek, tartályok, rácsok szállal erősített epoxigyantából. Szerkezeti előnyeik miatt ma az építőmérnökök gyalogos, kerékpáros vagy akár autóforgalomra is alkalmas hidakat terveznek erősített gyantából. Svájcban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Hollandiában és Németországban már léteznek gyalogos és kerékpáros forgalomra szánt ilyen hidak.