2007/04. Szám

Műanyagok felületkezelése és kikészítése

A műanyagok ugyan anyagukban színezhetők és felületi minőségük is gyakran kielégíti a követelményeket, formaadás után számos esetben idegen anyagból álló felületi réteget – festéket, lakkot, ragasztót, árnyékoló vagy karcállóságot növelő bevonatot – kell fel-vinni rájuk. Ezek a rétegek sokszor gyengén tapadnak a polimereken, ezért felhordásuk előtt a műanyagok felületét elő kell készíteni.

2007/03. Szám

Csatornahálózatok, olaj- és gázvezetékek műanyagok felhasználásával

A hagyományos kerámia és beton csatornavezetékek helyett hálózatbővítéskor általában műanyag csöveket használnak. Korábban kemény PVC-t, újabban egyre inkább poli-olefincsöveket választanak erre a célra. Az elöregedett csatornarendszerek felújítása is a leggyorsabban és legolcsóbban műanyag csövek behúzásával végezhető el. A földgáz és az olaj szállításában ugyancsak egyre nagyobb szerepet kapnak a műanyagok, akár önálló csövek, akár acélcsövek védőbevonatának formájában.

Innovációk a poliuretán kompozitok gyártásában

Habár a poliuretánok a világ összes műanyag-felhasználásából csak 5%-ban részesed-nek, a felhasználásuk évi 5,5%-os növekedése az anyagcsoport alkalmazási területeinek bővítésére utal. Ebben nagy szerepet játszanak a különböző PUR feldolgozási technoló-giák, amelyeket a vezető gépgyártók folyamatosan fejlesztenek.

Igényes felületek kialakítása poliuretánból

Sokszor egy műanyag tárgy tervezésénél a legfontosabb szempont a felület kialakítása. Az autóipar, a műszergyártás, a bútoripar „vevő” az újdonságokra, amelyekkel termé-keiket tetszetősebbé, használatukat kellemesebbé tehetik. Úgy tűnik, hogy ebben egyre nagyobb szerep jut a poliuretánoknak.

2007/02. Szám

Led-k, dvd-k, plazmaképernyők: műanyagok az optikai technológiában

A fényemittáló diódák, LED-ek energiatakarékos fényforrások, amelyek hamarosan megjelennek majd az utcai világításban is. A híradástechnikai cégek között erős küzde-lem folyik saját DVD-technológiájuk egyeduralkodóvá válásáért. A számítógépes moni-torokban a plazmaképernyők már győztek, most a tv-k meghódítása van soron. Mindez nem volna lehetséges műanyagok nélkül, amelyek között ugyancsak erőteljes a verseny a piac meghódításáért.

Műanyagok mindennapos eszközeinkben

A műanyagokból készített apróbb-nagyobb használati tárgyak nélkülözhetetlen tartozé-kai mindennapi életünknek. A műanyaggyártók mindent megtesznek, hogy ezek a tárgyak vonzóak legyenek számunkra, és megszerzésükre szívesen nyissuk ki a pénztár-cánkat.

A hőformázás irányzatai

Az ikerlemezes hőformázás az autóiparon kívül más ipari termékek gyártásához is al-ternatív technológiát jelenthet. Az új hőformázható alapanyagok közül a habok és az elasztomerek érdemelnek figyelmet.

2007/01. Szám

Nanokompozitok: egyre több van belőlük

Habár a nanoméretű anyagok alkalmazása lassabb, mint ahogyan a prognózisokban megjósolták, egyre több nanoanyagot tartalmazó alapanyag és keverék jelenik meg a piacon, és a fejlesztések is intenzíven folynak.

Műanyagok a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetésében

A csatornarendszerekben ma már teljesen elfogadott a műanyag csövek alkalmazása, de az aknákat változatlanul betonból készítik. A jövő útja azonban itt is a műanyagoké. A csapadékvízzel viszont nem célszerű a csatornarendszert megterhelni, hanem lehetőség szerint a helyszínen kell azt fokozatosan a talajba szivárogtatni. Ezt műanyag szivárgótestekkel kiépített, földdel fedett szikkasztórendszerekkel lehet megvalósítani. Mindkét esetben gondosan kell megtervezni és beépíteni a műanyag elemeket, hogy azok maximálisan eleget tegyenek feladatuknak.

Polimeradalékos habarcs és beton

A polimerek egyik speciális alkalmazása, amikor adalékként cementalapú habarcsokba és betonokba keverik be őket. Hatásukra megváltozik a habarcs/beton mikroszerkezete és ebből adódóan tulajdonságai is. A polimeradalékos rendszerek 2-3-szor drágábbak a hagyományos beton/habarcsoknál, ezért alkalmazásuk elsősorban speciális területeken terjedt el.

Műanyag csapágyak

A műanyagok műszaki alkalmazásának egyik speciális területe a csapágyak gyártása. A fejlesztések nem voltak problémamentesek, új anyagokra volt szükség, hogy a csapágyak megfeleljenek a követelményeknek, sőt a fémekhez képest előnyöket nyújtsanak.

2006/06. Szám

Orvostechnikai és gyógyászati termékek műanyagból

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a műanyagok orvostechnikai alkalmazásá-ról. Az inhalátorok, hallókészülékek, infúziós flakonok, vérvételi eszközök, gyógyszeres fiolák gyártása ma már elképzelhetetlen műanyagok nélkül. A gyártási és szerelési tech-nológiákat a termékekhez igazítva fejlesztik.

Terjed a rádiófrekvenciás azonosítás (rfid)

2005-ben mintegy 1,3 milliárd darab RFID címkét állítottak elő. A legjobban a szállítási láncbeli alkalmazások fejlődnek, különösen a gyógyszeriparban és a bevásárlóközpon- tokban. Az RFID alkalmazások bevezetésének költsége folyamatosan csökken, ami meg-nyitja az utat a további alkalmazások felé. 2009-ben a világon az RFID alkalmazásokból származó árbevétel közel 3 milliárd USD lesz.

Polikarbonát (pc) újdonságok a gyógyászatban, az autó- és az építőiparban

Az évente 3 millió tonna PC felhasználás folyamatosan nő és a gyártók igyekeznek új típusokkal válaszolni a felhasználói igényekre. Egyes területeken a PC pozícióit más műanyagfajták veszélyeztetik, de ez nem állítja meg a PC piac növekedését, mert idő-közben új alkalmazások jelennek meg.

A fejlesztés irányai a palackfúvásban

A műanyag fogyasztói csomagolások között a fújt palackok fontos szerepet játszanak. Az alapanyagok között a PET, a PP és a PE-HD játszik szerepet; legnagyobb mennyi-ségben a PET-et használják. A PET további piacbővüléséhez a gázzáró-képesség et nö-velő, ill. azt beállító technológiák fejlesztése szükséges.

2006/05. Szám

Három példa a térhálós polietilén alkalmazására

A térhálós polietilén önállóan egyrétegű csőként vagy egy többrétegű cső (akár fémmel kombinálva) rétegeként is sokoldalúan alkalmazható. A feldolgozás előtt besugárzott polietiléngranulátumokból készült termékek műszaki tulajdonságai jelentős mértékben javultak a normál polietilénhez képest. Ez a technológia kibővíti a térhálós polietilének alkalmazási körét.

Geoműanyagok

A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetük-től hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembrá-noknak. Első alkalmazásuk óta kellően hosszú idő telt el, hogy várható élettartamukról és az üzemelés során bekövetkező sérüléseikről tapasztalatok álljanak a szakemberek rendelkezésére.

Az átlátszó pp palackokra érdemes figyelni

A teljesen átlátszó, üveghatású PP palack ma már kilépett a fejlesztő műhelyekből és a műanyag csomagolások új szereplőjévé lépett elő. Új kopolimerek kombinálásával, nyújtva-fúvással vagy fröccsfúvással olyan PP palackok állíthatók elő, amelyek sok terü-leten versenyképesek a PET palackokkal.

2006/04. Szám

A pvc gyártók figyelme kelet felé fordul

A több mint 50 éve gyártott PVC egyike a legrégebbi szintetikus polimereknek. A fel-használás egy-egy évben megtorpan, de az új fejlesztések mindig átsegítik a holtponton. Napjainkban ilyen termék a lágy PVC membrán, amelyet stadionok, csarnokok, uszo-dák fedésére alkalmaznak.

Poliamidok fejlesztése és kilátásai a villamosiparban és a csomagolástechnikában

A poliamidok műszaki műanyagként elsősorban az autó- és a villamosiparban, az elekt-ronikai alkalmazásokban jelentősek, de nem elhanyagolható a szerepük a csomagolás-technikában és a műszálgyártásban. Kémiai felépítésükből adódó típusgazdagságuk to-vább növelhető erősítő- és töltőanyagok bekeverésével, amivel a felhasználásokhoz iga-zodó tulajdonságprofilok hozhatók létre.