2019/01. Szám

Könnyebb, szebb és biztonságosabb sporteszközök műanyagból

Más termékekhez hasonlóan a korszerű sporteszközöktől is elvárják, hogy hozzájáruljanak a sportoló teljesítményéhez, legyenek esztétikusak, növeljék a sportoló biztonságát és emellett legyenek megfizethetőek. Az anyaggyártók, a tervezők, a gépgyártók és az új technológiai eljárások fejlesztői komolyan veszik a sporteszközök gyártását, amelyben már az elektronika is megjelent. Mindez műanyagok nélkül nem menne.

2018/06. Szám

A mezőgazdasági gépekben is egyre több lesz a műanyag

A mezőgazdasági gépeket és tartozékaikat gyártó nagyvállalatok egyre nagyobb mértékben aknázzák ki a műanyagok bevezetésével elérhető műszaki és gazdasági előnyöket. A műanyagok, illetve műanyag alkatrészek bővítik a gépesítéssel elvégezhető mezőgazdasági feladatokat, új távlatokat nyitnak meg, és korábban elképzelhetetlen mértékben növelik meg a munka hatékonyságát.

2018/05. Szám

Polietilén csőtípusok fejlesztése

A polietilén víz és gázcsövektől hosszú élettartamot és egyre nagyobb teljesítményt várnak el. Ezeknek a követelményeknek a PE100 jelű csövek megfelelnek, ezért alkalmazásuk egyre terjed. Az újabb fejlesztésekről és alkalmazásokról adunk tájékoztatást. A peroxiddal térhálósított PE (PEX) csövek elsősorban a melegvízvezetékek kialakítására alkalmasak. A piaci lehetőségekre válaszul egy amerikai vállalat, amely eddig fémcsöveket gyártott, elkezdte a PEX csövek előállítását.

Új étkezési szokások újfajta csomagolásokat igényelnek

Az egyre népszerűbb, előre összeállított „főzd meg otthon” típusú élelmiszercsomagok (angolul meal kits) újfajta csomagolást igényelnek. A fenntarthatóság növelése és a csomagolások reciklálhatósága további innovációra serkenti a gyártókat. A fóliás csomagolásoknál egyre gyakrabban alkalmazzák a digitális nyomtatást, amellyel testreszabott üzeneteket, aktuális információkat tudnak közölni a vásárlókkal.

2018/04. Szám

Műanyag csövek, hegesztések minősége, hibák okainak feltárása

Habár a műanyag csövek alkalmazása hosszú múltra tekint vissza, továbbra is vannak olyan meghibásodások, törések, amelyek okát különleges vizsgálatokkal kell feltárni. A műanyag csövek sikeres alkalmazása nagymértékben függ a hegesztések minőségétől, amelynek vizsgálatára új módszereket fejlesztettek ki. Vizsgálják az IR és a vibrációs hegeszthetőség alkalmazhatóságát is.

Könnyebb kompaundok és szendvicsszerkezetek autóipari felhasználásra

Az autóiparban a tömegcsökkentésnek kiemelt szerepe van a fejlesztésekben. Új kompaundokat fejlesztenek és megjelentek a szendvicsszerkezetek is, amelyek habosított magot tartalmaznak.

2018/03. Szám

Műanyag csőrendszerek újdonságai: szigorúbb szabvány és mobil csőextrúziós gyártórendszerek

A lakosságot ellátó gáz- és vízvezeték-rendszereket ma már kizárólag műanyag csövekből alakítják ki. Ezek nyomás alatt működnek, és a rájuk vonatkozó előírások egyre szigorúbbak. Emellett elvárják tőlük, hogy telepítésük egyre olcsóbb legyen, teljesítményük pedig egyre jobb. A csövek alapanyaggyártói ehhez új csőanyagokat kínálnak. A lakott területektől távoli csőrendszerek kiépítéséhez egy ausztráliai csőgyártó mobil gyártóeszközeivel helyszínen extrudált csöveket tud gyártani, amelyeknek nem csak a helyszínre szállítási költségeit lehet megtakarítani, hanem a hosszát is többszörösére lehet növelni, ami töredékére csökkenti a csöveken szükséges hegesztések számát.

Szénszálas könnyűszerkezetű elemek gépkocsikban és a kerékpárvázakban

A szénszállal erősített műanyagok alkalmazása a repülőgépgyártásban már elfogadott technológia, de korábban is készítettek gépkocsikat szénszállal erősített elemekkel, sőt a szénszálvázas kerékpár sem teljesen ismeretlen termék. Az utóbbiakból eddig nem lett tömeggyártás. A szénszálas műanyagok árának csökkenése és tulajdonságaik közelebbi megismerése azonban megnyitotta az utat ahhoz, hogy ezeket „közönséges” gépkocsikban és „egyszerű” kerékpárokban is alkalmazzák. Ez különösen akkor válhat általánossá, ha a szénszálakat nem csak hőre keményedő, hanem hőre lágyuló műanyagok erősítésére is problémamentesen fel tudják használni. Ebben az autógyártás már előbbre tart, de nem kérdéses, hogy a kerékpárgyártás is meg fogja oldani.

2018/02. Szám

Több műanyag csomagolóeszköz, kevesebb kár és hulladék

Világszerte és az Európai Unióban is sokan követelik, hogy csökkentsék a csomagolásra felhasznált műanyagok mennyiségét, mert (szerintük) ezek károsítják és szennyezik a környezetet. Ezekkel a véleményekkel szemben kísérletekkel igazolták, hogy korszerű műanyag-csomagolással akár felére csökkenthető az élelmiszer-veszteség, duplájára növelhető az eltarthatóság, és megfelelő záróréteggel a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok mennyisége is mérsékelhető. A bioműanyagok és a nanokompozitok a műanyag csomagolóeszközök előnyeit tovább fokozhatják.

Új műanyagok az elektronika és a járműgyártás számára

Az elektrotechnikában, az elektronikában (E/E iparban) és a járműgyártásban is egyre magasabb hőmérsékleten üzemképes és tartós alkatrészeket építenek be termékeikbe, amelyekhez a feldolgozóknak olyan csökkentett éghetőségű műanyagokra van szükségük, amelyek kielégítik a folyamatosan szigorodó előírásokat, de nem tartalmaznak halogénes vegyületeket. Továbbá fel kell készülniük a küszöbön álló Ipar 4.0 kihívásaira, a digitális hálózatba szervezett feldolgozógépek alkalmazására, a távolról irányított ipari és háztartási technika megteremtésére, a LED alapú világítástechnika kiszolgálására. A kompaundálók igyekeznek maximálisan kielégíteni a feladatok megoldását segítő alapanyagokra vonatkozó igényeket.

2017/06. Szám

A csomagolások fejlesztését a fogyasztói igények határozzák meg

Egy felmérésben kimutatták, hogy az élelmiszerek vásárlásakor a fogyasztó elsősorban a frissességet tükröző csomagolásokat részesíti előnyben. Népszerűek az átlátszó vagy legalább átlátszó ablakkal rendelkező csomagolások. Az egyre terjedő e-kereskedelem is új kihívások elé állítja a csomagolások fejlesztőit. A flexibilis csomagolásokat, talpas zacskókat különböző textúrákkal, érzékelő záróelemekkel, sőt illatokkal látják el.

Gázok/gőzök áthatolását gátló vagy szabályozó csomagolás - 2. rész

A világon termelt élelmiszereket ma többnyire nem ott fogyasztják el, ahol megtermelik, és nem kis részüket messzi fogyasztókhoz szállítják. Csomagolásuknak egyszerre kell szavatolnia az élelmiszer biztonságát és minőségét, a hosszú időtartamú eltarthatóságot, egyúttal vásárlásra kell ösztönöznie a fogyasztót. Mindezeket és több más tulajdonságot is könnyebben lehet elérni gázok/gőzök áthatolását gátló vagy szabályozó csomagolással. A MISZ előző számában az ilyen csomagolások fejlesztési irányairól és a megvalósításukhoz felhasználható új anyagokról számoltunk be, az ebben a számban közölt 2. részben az alkalmazási területeket, és az élelmiszer-csomagolás mellett az orvostechnika és a gyógyszeripar csomagolásokkal szemben támasztott igényeit mutatjuk be. (Az ábrák számozása folyamatos a két cikkben).

Új műanyagok és termékek, új gyógyszergyártó technológia és új sterilizáló szokások a gyógyításban - 2. rész

A gyógyítás eszközei – a gyógyászatban használható eszközök és a létrehozásukat lehetővé tevő műanyagok, a gyógyszerek hatóanyagai és a gyógyszergyártási technológiák, továbbá a gyógyítás biztonságát szavatoló előírások, rendeletek – nagy ütemben fejlődnek. A gyógyítás emiatt egyre drágább. Ezért azt is kutatják, hogy hogyan lehetne a korszerű gyógyszereket elérhetővé tenni a szegényebb népcsoportok számára. Publikációnk 1. részében új orvosi műanyagokat és néhány olyan eszközt mutattunk be, amelyeket ezekből készítenek; a 2. részben olyan kutatásról számolunk be, amely lehetővé tenné a gyógyszertabletták fröccsöntését. A tabletták gyártása így sokszorosan termelékenyebbé, egyúttal olcsóbbá válna. Beszámolunk arról is, hogy milyen módon igyekeznek javítani és egyúttal erre szakosodott vállalkozásokba kiszervezni a hatékonyabb sterilizálást, és csökkenteni a világszerte nagy gondot jelentő kórházi fertőzéseket.

2017/05. Szám

Gázok/gőzök áthatolását gátló vagy szabályozó csomagolások. 1. rész

A világon termelt élelmiszereket ma többnyire nem ott fogyasztják el, ahol megtermelik, és nem kis részüket messzi fogyasztókhoz szállítják. Csomagolásuknak egyszerre kell szavatolnia az élelmiszer biztonságát és minőségét, a hosszú időtartamú eltarthatóságot, egyúttal vásárlásra kell ösztönöznie a fogyasztót. Mindezeket és több más tulajdonságot is könnyebben lehet elérni gázok/gőzök áthatolását gátló vagy szabályozó csomagolással. A publikáció első részében az ilyen csomagolások fejlesztési irányait és a megvalósításukhoz felhasználható új anyagokat, a következő számban megjelenő 2. részben az alkalmazási területeket, továbbá az élelmiszer-csomagolás mellett az orvostechnika és a gyógyszeripar csomagolásokkal szemben támasztott igényeit mutatjuk be.; Az oxigéngátló csomagolások néhány újdonsága; Új anyagok és új megoldások; Elektronikai bontó Etén;

Műanyagok LED világításhoz és hordozható eszközökhöz

A jóval kisebb energiaigényű és hosszabb élettartamú, környezetbarát LED világítás rohamosan terjed. Ehhez jelentősen hozzájárulnak az új műanyagtípusok és különböző adalékokkal módosított változataik, elsősorban a polikarbonát, az akrilátok és a folyékony szilikonok (LSR), amelyek egyre jobban kielégítik a világítástechnikai és optikai igényeket. A nagy hővezető képességű adalékokkal ellátott műanyagok az alumínium hűtőbordák szerepét veszik át nagyon költséghatékony megoldásokkal. A testünkön és ruházatunkon hordott eszközök műanyag alapanyagainak kiválasztása sok tényezőt figyelembe vevő komplex folyamat, ahol a fizikai jellemzők mellett az esztétikai és társadalmi szempontok is fontosak.; Lencsék és optikák; Hőelvezető elemek kialakítása műanyagból; Reflektorok, burkolatok, dugaljak; Műanyagok hordozható eszközökhöz;

Új műanyagok és termékek, új gyógyszergyártó technológia és új sterilizáló szokások a gyógyításban 1. rész

A gyógyítás eszközei – a gyógyászatban használható eszközök és a létrehozásukat lehetővé tevő műanyagok, a gyógyszerek hatóanyagai és a gyógyszergyártási technológiák, továbbá a gyógyítás biztonságát szavatoló sterilizálás – nagy ütemben fejlődnek. A gyógyítás emiatt egyre drágább. Ezért azt is kutatják, hogyan lehetne a korszerű gyógyszereket elérhetővé tenni a szegényebb népcsoportok számára. Publikációnk 1. részében új orvosi műanyagokat és néhány olyan eszközt mutatunk be, amelyeket ezekből készítenek;a MISZ következő számában (2017. 6. sz.) megjelenő 2. részben egy olyan kutatásról számolunk be, amely lehetővé tenné a gyógyszertabletták fröccsöntését. A tabletták gyártása így sokszorosan termelékenyebbé, egyúttal olcsóbbá válna. Beszámolunk arról is, hogy milyen módon igyekeznek javítani és egyúttal erre szakosodott vállalkozásokba kiszervezni a hatékonyabb sterilizálást, és csökkenteni a világszerte nagy gondot jelentő kórházi fertőzéseket.; Új műanyagok és orvosi eszközök a gyógyítás szolgálatában; Az élősködő lárvák segíthetik a műanyagok biológiai lebontását;

2017/04. Szám

Műanyagok a sportban

Műanyagok nélkül a sport nem tartana ott, ahol tart. A műanyagokból készített eszközök megnövelik az emberi teljesítményt, az atléták az újabb és könnyebb sportcipőkben gyorsabban futnak, az ugrók nagyobbat ugranak, a focisták a sáros pálya helyett műfüves pályákon rúgják a labdát, a védőöltözetek és védőfelszerelések ritkábbá teszi a sérüléseket, a stadionok egyre futurisztikusabbak és átlátszóbbak.

Műanyagok a gyógyítás szolgálatában

Az USA-ban többéves fejlesztőmunkával ún. etetőrobotot hoztak létre, amellyel a rászoruló betegek önálló étkezését teszik lehetővé. Az újfajta termék fejlesztését piackutatás előzte meg, amely meggyőzte a fejlesztőket, hogy reális igény mutatkozik az etetőrobot iránt. Egy másik cikk a poli(éter-éter-keton) – PEEK orvosi alkalmazásáról szól.

2017/03. Szám

Műanyag lemezek és fóliák innovatív alkalmazása

Napjainkban a műanyag lemezek és fóliák fontos szerepet töltenek be az építőiparban és a közlekedési eszközök gyártásában. Ezekre mutatunk be néhány példát.

Fémekkel vetekedő műszaki műanyagok

A nagy teljesítményű műanyagokat egyre nagyobb arányban alkalmazzák az autógyártásban, a repülőgépgyártásban, az olajiparban és az orvostechnikában is, ahol korábban fémből készített eszközöket készítenek belőlük. Ezek az anyagok ugyanis tartósak, hőállóak, kopásállóak, nem korrodálnak, emellett sokkal könnyebbek a fémeknél.