2005/06. Szám

Fluorpolimerek: bevonatok, diffúziós zárórétegek és biológiai alkalmazások

A műanyagok különleges tulajdonságú családját képezik a fluorpolimerek. Nagyszerű siklótulajdonságaik vannak, kopásállóak, vegyszerállóak. Emiatt elsősorban műszaki célokra alkalmazzák őket, de jelen vannak minden háztartásban is edénybevonatok formájában.

Metallocén katalizátorral szintetizált poliolefinek újabb fejlesztési eredményei

Az 1990-es években kifejlesztett metallocén katalizátoros polimerizációs módszerek a fejlesztők várakozásaival szemben nem szorították háttérbe a hagyományos polimerizációs eljárásokat, de a metallocénes etilén/α-olefin kopolimereket évről-évre nagyobb mennyiségben használják fel elsősorban a fóliagyártásban. Az új technológiát kidolgozó nagy poliolefingyárak az ezredforduló körül készen álltak metallocén katalizátorral gyártott polipropilén előállítására is, ennek tulajdonságai azonban nem voltak arányban magasabb árával, ezért eddig nem aratott átütő piaci sikert. A metallocén katalizátorral szintetizált poliolefinek számos tulajdonsága erősen eltér a hagyományos poliolefinekétől.

2005/05. Szám

Coc-gyártók és gyártmányaik

A ciklikus olefinkopolimerek (COC) etilénből és egy gyűrűs szerkezetű olefinből, a diciklopentadiénből eredeztethető norbornénből épülnek fel. A gyűrűs szerkezet merevvé teszi a polimert, amely átlátszó, és vízzáró tulajdonságú. Magas ára miatt (amely kb.

Elasztomerek: térhálósítás és erősítés

Hagyományos és újszerű térhálósítási módszerek A telítetlen elasztomereket rendszerint a hagyományos kén/aktivá tor/gyorsító rendszerek segítségével térhálósítják, kihasználva a főláncban vagy az oldalcsoportokban (pl. α-metiléncsoportokban) levő kettős kötések reakcióképességét. Az is ismert azonban, hogy a kénnel végzett térhálósítás során számos mellékreakció zajlik [vízvesztés, főlánc-izomerizáció (cisz-transz átalakulás), valamint a kénatomok lerakódása a főláncban térhálópont kialakítása nélkül].

2005/04. Szám

Poliamidok: felhasználás, módosítás, ötvözetek

Az elmúlt tíz évben a poliamidok felhasználása a világon évente mintegy 7%-kal nőtt, és még nem látni, hogy a növekedés kifulladt volna. A kopolimerizációs, adalékolási (töltési, erősítési) és ötvözési lehetőségek bő választéka lehetővé teszi, hogy a jövőben is számos új poliamidtípus kerüljön forgalomba. Ennek köszönhető az is, hogy a műszaki műanyagok között a poliamidok mennyiségben vezető helyet foglalnak el.

2005/03. Szám

Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában

A poliamidok a legrégebben alkalmazott műanyagok közé tartoznak. En nek ellenére mind az alkalmazás módjában, mind pedig a típusválasztékban folyamatosan születnek újdonságok. Ezek közül mutatunk be néhányat.

2005/02. Szám

Nanotöltőanyagok bevitele nagy sűrűségű polietilénbe

Az elmúlt évek egyik legígéretesebb felfedezését a műanyagipar számára valószínűleg az ún. nanotöltőanyagok jelentik. Ezek a réteges szerkezetű, parányi méretű anyagok már nagyon kis mennyiségben szokatlan tulajdonságokat adnak a polimereknek, és pl.

2005/01. Szám

Újszerű kompozitok

Az újszerű (innovatív) kompozitok erőteljesen bővítik a hőre lágyuló mű anyagok választékát és alkalmazásának körét. A régi és új polimerekből készített anyagok, mint amilyenek a hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló műanyagok (LFT, long faser thermoplasts), a fából és műanyagból felépülő kompozitok (WPC, wood-plastic composites) és a nanokompozitok nagymértékű fejlődésen mennek keresztül annak ellenére, hogy jelenleg még viszonylag kicsi, de folyamatosan bővülő keresletük van. Az előrejelzések szerint a nanokompozitok piaca növekszik majd a leggyorsabban a jelenlegi, viszonylag kis kiindulási alapról.