2022/04. Szám

Hírek, információk a poliamidok piacáról

A poliamid a legnagyobb mennyiségben használt műszaki műanyag. A cikk a poliamid világpiac néhány fontos történését mutatja be, kihangsúlyozva a megújuló nyersanyagok felhasználásával gyártott biopoliamidok gyártásának fejlődését.

Új polietilén típusok: előtérben a blendelés

A polietilén a legnagyobb mennyiségben használt műanyag a világon. A felhasználás 2020-ban már elérte az 50 millió tonnát. Az évtizedek során létrejött kissűrűségű polietilének (LDPE) és nagysűrűségű polietilének (HDPE) nagy termékcsaládja tovább bővült az LLDPE-vel, ami lehetővé tette a különböző polietilének blendelését a terméktulajdonságok optimalizálása érdekében. Az alábbiakban az ilyen irányú fejlesztésekről számolunk be.

2022/03. Szám

A sztatikus elektromosság és az elektromágneses sugárzás elleni védekezés a műanyagok alkalmazásának egyik kulcskérdése

A cikkben a sztatikus töltés levezetésére alkalmas műanyag kompaudok néhány példájával foglalkozunk, amelyek szén alapú töltőanyagokat (szén nanocső, korom stb.), nanoméretű alumínium töltőanyagot vagy szerves antisztatikumokat tartalmaznak. A töltőanyag méretétől és szerkezetétől függ, hogy milyen koncentrációnál lépe fel a vezetés, de keverék polimer mátrix alkalmazásával ez a koncentráció csökkenthető.

Könnyűszerkezetek alkalmazása az építőiparban és a közlekedési felépítményekben

Az előző számban megjelent, könnyűszerkezetekkel foglalkozó cikk folytatásaként itt az építőipari alkalmazásokból mutatunk be példákat. A könnyűszerkezetes termékek az építőiparban is új távlatokat nyitnak. A modern építőiparban az olyan anyagok, mint a szálerősítésű kompozitok, textil-betonok, karbonizált fa, membrán, nanoanyagok kreatív teret nyitnak a technikában, technológiákban, kreativitásban, dizájnban egyaránt.

2022/02. Szám

Fejlesztések a műanyagcsövek teljesítményének fokozására

A különböző csővezetékek anyagaként igen nagy mennyiségben használnak PE és PP csöveket. A csövekkel szembeni követelmények növekedése elsősorban a csövek alapanyagának és a csőszerkezetnek a fejlesztését indukálja. Ezekből a fejlesztésekből mutat be néhányat a cikk.

Fejlesztések a „zöld lágyítók” területén

A cikk a PVC-hez használt lágyítók világméretű piacán jelenlevő és folyamatosan fejlesztő nyolc fontos, többségében multinacionális vegyipari cégnek a környezetvédelmi célok teljesítése érdekében végzett tevékenységét, új típusait mutatja be a lágyító üzletág igazgatókkal készített interjúk alapján.

Fenntartható fa-műanyag kompozitok (WPC) készítése és jellemzése a települési szilárd hulladékból (MSW), újabb hulladékanyagok hasznosítása

A települési szilárd hulladék (MSW) olyan műanyaghulladékokat tartalmaz, amelyek fenntartható zöld helyettesítőként használhatók fel az olajlábnyom, a CO2-kibocsátás és a környezetszennyezés csökkentésére (ökológiai lábnyom). A cikk célja megismertetni a műanyag, fa és egyéb szerves hulladék újrahasznosítását műanyag mátrixú kompozitokban, valamint ezen kompozitok mechanikai és egyéb tulajdonságainak javítási lehetőségeit adalékok, kapcsolószerek és kenőanyagok használatával.

A Benvic cég bemutatja stratégiáját, mely a PVC területén szerzett tapasztalatain alapul

Az európai PVC kompaundálás területén régóta ismert Benvic cég vezérigazgatója, Luc Mertens részleteket közöl a cég új stratégiájáról. A stratégia új polimerek és új földrajzi területek felé történő elmozdulást tartalmaz, amit elsősorban akvizíciókkal érnek el.

2022/01. Szám

Innovatív termoplasztikus kompaundok és kompozitok

A fémek helyettesítése műanyaggal az elektromos gépkocsik megjelenésével a korábbiaknál is nagyobb kihívást jelent. A súlycsökkentés a korábbiaknál is fontosabb lett, és az új funkciók tovább növelik a követelményeket. Alapvetővé vált a gazdaságos sorozatgyártás lehetősége. Ezek teljesítése érdekében folyamatos a fejlesztés a termoplasztikus kompaundok és kompozitok területén. A cikk több újonnan fejlesztett terméket mutat be.

Ütésállóság javítása adalékokkal

A műanyagok alkalmazhatóságának egyik legfontosabb kritériuma az ütésállóság. A legtöbb polimernél és szinte valamennyi alkalmazási területen szükséges az ütésállóság javítása adalékanyagokkal. Különösen jelentős az ütésállóság növelése a hulladékok újrahasznosításánál. Az ütésállóság növelésével nagymértékben növelhető a reciklátum alkalmazása a primer alapanyagok mellett, ami gazdasági és fenntarthatósági előnyöket jelent. A cikk különböző cégek új ütésálló modifikátorait mutatja be.

Sztirolműanyagok: jó ár/értékarány széles alkalmazási területen

A sztirol műanyagok fajtái és alkalmazásuk

2021/06. Szám

Lehet, hogy a hosszú életű biobázisú műanyagoké a jövő? - 2. rész

Amikor néhány évtizeddel ezelőtt már észre lehetett venni, hogy egyre több műanyag-hulladék jelenik meg szemétként a természetben, a műanyagipar kifejlesztette a „biodegradálható” műanyagokat. Gyártókapacitásuk megteremtése meglehetősen sok pénzbe került. A közelmúltban az EU az egyszer használható műanyag termékek korlátozására kibocsátott új direktívájában megtiltotta a biodegradálható vagy komposztálható műanyagok használatát. A gyártók most lázasan keresik azokat az alkalmazási területeket, amelyen ilyen gyártmányaikat eladhatnák. Az érzékelhető klímaváltozás bűnbakjai ugyancsak a műanyagok, bár a világon évente felhasznált kőolajnak mindössze 6 %-ára tartanak igényt. Ha elhasználódásuk után nem lehet őket újra feldolgozni, és elégetik őket, szén-dioxid kerül a levegőbe. Sokan azt állítják, hogy ez az oka a légkör felmelegedésének. Az új közellenség a fosszilis alapanyagokból gyártott műanyagok, és az új megoldás a biobázisú műanyagok „megújuló forrásból”, azaz növényi alapanyagokon alapuló gyártása lehetne. Publikációnk első részében a kiadvány előző számában egy újszerű ötletet ismertetünk. amely szerint ha biobázisú műanyagokból hosszú élettartamú termékeket (pl. építőipari elemeket, bútorokat stb.) gyártanánk, a növények levegőből felvett széntartalmát azok sokáig – akár száz évig – tárolnák. A kiadványunk ebben a számában megjelenő második részben arról adunk áttekintést, hogy hogyan próbálnak a műanyaggyárak igazodni az új igényekhez, és hogy a jövőben egy műanyag értékelése valószínűleg nem műszaki tulajdonságai, hanem „ökológiai lábnyoma” alapján múlik majd.

2021/05. Szám

Lehet, hogy a hosszú életű biobázisú műanyagoké a jövő? - 1. rész

Amikor néhány évtizeddel ezelőtt már észre lehetett venni, hogy az egyre több műanyaghulladék jelenik meg szemétként a természetben, a műanyagipar kifejlesztette a „biodegradálható” műanyagokat. Gyártókapacitásuk megteremtése meglehetősen sok pénzbe került. A közelmúltban az EU az egyszer használható műanyag termékek korlátozására kibocsátott új direktívájában megtiltotta a biodegradálható vagy komposztálható műanyagok használatát. A gyártók most lázasan keresik azokat az alkalmazási területeket, amelyen ilyen gyártmányaikat eladhatnák. Az érzékelhető klímaváltozás bűnbakjai ugyancsak a műanyagok, bár a világon évente felhasznált kőolajnak mindössze 6%-ára tartanak igényt. Ha elhasználódásuk után nem lehet őket újra feldolgozni, és elégetik őket, szén-dioxid kerül a levegőbe. Sokan azt állítják, hogy ez az oka a légkör felmelegedésének. Az új közellenség a fosszilis alapanyagokból gyártott műanyagok, és az új megoldás a biobázisú műanyagok „megújuló forrásból”, azaz növényi alapanyagokon alapuló gyártása lehetne. Publikációnk első részében egy újszerű ötletet ismertetünk, amely szerint ha biobázisú műanyagokból hosszú élettartamú termékeket (pl. építőipari elemeket, bútorokat stb.) gyártanánk, a növények levegőből felvett széntartalmát azok sokáig – akár száz évig – tárolnák. A kiadványunk következő számában megjelenő második részben arról adunk áttekintést, hogy hogyan próbálnak a műanyaggyárak igazodni az új igényekhez, és hogy a jövőben egy műanyag értékelése valószínűleg nem műszaki tulajdonságai, hanem „ökológiai lábnyoma” alapján múlik majd.

2021/04. Szám

Innovatív poliamidokkal szélesedik a fémek helyettesítése

elen cikk két vezető cég, a Lanxess és a BASF poliamid termékcsaládjainak fejlesztését, a legújabb Durethan és Ultramid típusokat mutatja be. A folyamatos fejlesztéssel egyre szélesedik a fémek helyettesítése poliamidokkal

2021/03. Szám

Nő az orvostechnikai műanyagok iránti igény a Covid-19 járvány alatt

A műanyag-felhasználás az egészségügyben a globális kereslet kevesebb, mint 5%-át adja, a pigmentekre és adalékanyagokra vonatkozó becslés pedig 0,05%-nál kisebb. A terület jelentősége azonban ennél lényegesen nagyobb.

2021/02. Szám

Az orvosi eszközökhöz és a hordozható orvosi eszközök házához alkalmazott műanyagokkal szembeni elvárások

A műanyagpiacon már jó ideje forgalomban vannak az ún. "orvosi műanyagok", de valójában nincs pontosan definiálva, hogy milyen alapkövetelmények alapján kaphatja meg egy termék ezt a minősítést. A németországi VDI ennek irányelveit próbálja meghatározni. Az otthon alkalmazható és gyorsan terjedő hordozható orvosi eszközöknek a gyógyító funkciók mellett a beteg biztonságát is szavatolniuk kell. Ezért elsősorban az eszköz burkolata vagy háza felelős. A megfelelő műanyag kiválasztásához ugyancsak jól jönnek a hasznos tanácsok.

Utólagos lakkozást nem igénylő csillogó felületű poliamid alkatrészek

Az új fejlesztésű alifás poliamiddal egyenletes, csillogó felületű, könnyűfém alkatrészek helyettesítésére is alkalmas elemek készíthetők. A hagyományos poliamidokhoz képest jobb karcállósággal, kedvezőbb vetemedéssel rendelkező új poliamid kitűnően színezhető. A tökéletes felületű, további lakkozást nem igénylő merev elemek gazdaságosan előállíthatók, precíz könnyűfém alkatrészek helyettesítésére alkalmasak.

2021/01. Szám

Természetes szálakkal a fenntarthatóságért

A természetes szálakat már évek óta alkalmazzák a műanyag kompozitokban, nem csak előnyös tulajdonságaik, hanem a fenntarthatóságra való törekvés miatt is. Az alábbiakban a cellulózszálak, a lignin és a bazaltszálak alkalmazásáról olvashatnak.

Biológiailag lebomló polimerek jelenlegi és jövőbeli helyzete

A bioalapú polimerek a hagyományos polimerek alternatívái, bár jelenleg még a műanyagpiac csak kis részét – kevesebb mint 1%-át – birtokolják. A MarketsandMarkets piackutató előrejelzése szerint a biodegradálható műanyagok piaci értéke 2023-ra 6,12 milliárd dollárra nőhet.

2020/06. Szám

Sugárzással térhálósított hőre lágyuló műanyagok

Elektronbesugárzással bizonyos hőre lágyuló műanyagok szerkezetét térhálósítani lehet, amitől azok tulajdonságai megközelíthetik a nagy teljesítményű műszaki műanyagok tulajdonságait. Az így kezelt műanyagok mérsékelt költséggel elégíthetnek ki magas követelményeket. Ezzel az eljárással már habosított termékeket is gyártanak.