2023/01. Szám

Hogyan lehet az ABS fenntartható?

Az ABS-t kedvező tulajdonságai alapján rendkívül sok területen használják. Jelenleg döntően fosszilis nyersanyagból gyártják mindhárom komponensét. A petrolkémiai alapanyagok előállítására folyó kísérletek világszerte folynak, de az áttörésre még várni kell, bár már megjelent az első teljesen bioalapú ABS termék. Az ABS-t alapanyagként használó cégeknek, így a dán Legonak azonban egyelőre az ABS helyettesítése a járható út, ha termékeiket fenntarthatóvá akarják tenni.

Új műszaki műanyagtípusok a fenntarthatóság elősegítésére

A műszaki műanyagok, kompaundok gyártói fontos szerepet játszanak a klímaváltozás elleni harcban. Ennek fontos eszközei a karbonlábnyom csökkentése megújuló vagy szekunder nyersanyag alkalmazásával, és az elektromobilitás segítése innovatív, az elektromos autók követelményeinek megfelelő anyagokkal.

Szilikonok az orvostechnikában

A szilikonok az orvostechnikai és higiéniai ipar nélkülözhetetlen nyersanyagaivá váltak kivételes rugalmasságuk, hő- és vegyi stabilitásuk, könnyű feldolgozhatóságuk miatt. A cikk az orvostechnikai iparban használt főbb típusokat mutatja be, illetve egy vezető gyártó, az Elkem új termékeit és fejlesztéseit.

Új műanyagok számítógépes tervezése, molekulamodellezés

A számítástechnika mai fejlettsége lehetővé teszi, hogy az amúgy régen ismert molekuladinamikai módszereket, amelyeket korábban csak kismolekulákra lehetett alkalmazni, olyan monomerszámú egységekre lehessen kiterjeszteni, amelyek már elegendően nagyok makroszkópos jellemzők számítására. Ez hihetetlen mértékben kiterjeszti a szimulációs „előszűrés” lehetőségeit, és jelentősen csökkentheti az elvégzendő kísérleti vizsgálatok és szintézisek számát.

Mesterkeverék fejlesztések a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében

A műanyagipar körkörösítése ma az egyik legfontosabb kihívás. A gyártási és a rosszabb minőségű használat utáni hulladék sikeres újrahasznosításának, reciklálásának kulcskérdése a minőség megőrzése az akár több reciklálási ciklus során is. Ebben nagy segítséget nyújtanak a különböző adalékokat tartalmazó mesterkeverékek, amelyek a szín beállításán kívül a feldolgozási és a használati tulajdonságok optimalizálásában is eredményesek.

2022/06. Szám

Beszámoló az Erősített Műanyagok 2022, Nemzetközi BALATON Konferenciáról

Az Erősített Műanyaggyártók Szövetsége (EMSZ) az idén szeptember 20–21-én rendezte meg az Erősített Műanyagok 2022, Nemzetközi BALATON Konferenciát, Siófokon. A minden páros évben megrendezésre kerülő konferencia egyedülálló a régióban. A célja, hogy olyan fórumot teremtsen a kompozit ipar képviselőinek: gyártóknak, forgalmazóknak, kutatóhelyeknek és egyetemeknek, ahol megoszthatják tapasztalataikat és értesülhetnek a piaci trendekről, az új alapanyagokról, gyártástechnológiákról, a fejlesztési irányokról, és az ipar előtt álló kihívásokról.

Aktualitások a műszaki műanyagok területén

A nagyteljesítményű műszaki műanyagok fejlesztési trendjeit az elektromobilitás és a fenntarthatóság szempontjai határozzák meg. A cikk a K 2022 kiállításon a vezető gyártók által bemutatott új termékeket ismerteti.

A fa-műanyag (WPC) termékek egyre népszerűbbek

A nagy reciklált hányad és a felhasználásokhoz igazodó receptúrák segítik, hogy a WPC versenyképes, a fenntartható gazdaságba illeszkedő opció legyen. A WPC burkolatok, kerítéselemek az USA-ban a legelterjedtebbek, amit a gyártócégek újabb fejlesztésekkel segítenek.

A polietilén fenntarthatósága Európában kiemelt jelentőségű

Míg Észak-Amerikában és Kínában a folyamatosan kiszélesedő polietilén felhasználás fokozott kapacitásnövekedést indukált, Európában a körforgásos gazdaság érdekében a nagyobb polietilén fenntarthatóság eléréséhez az alternatív alapanyagok kutatása a legfontosabb gazdasági feladatok közé lépett elő. A polietilén hulladék kémiai úton gázzal, vagy pirolízissel történő felbontása új lehetőséget biztosíthat a teljes alapanyag-körforgás létrehozására, szemben a mechanikai reciklálással végzett downcycling eljárással.

2022/05. Szám

Új fejlesztések a poliamidoknál

Rövid áttekintést adunk új poliamid típusokról, elsősorban adalékokat tartalmazó kompaundokról, amelyeket az autóiparban, a elektromos és elektronikai iparban és a gépgyártásban lehet felhasználni.

A SABIC folyamatosan fejleszti Noryl típusait

A Noryl család polifenilén-oxidok vagy polifenilén-éter gyanták és polisztirol amorf keverékeiből áll. A típusokat kis sűrűség, jó hőállóság, elektromos szigetelőképesség, kiváló hidrolitikus stabilitás, méretállóság, jó feldolgozhatóság jellemzi. Halogénmentes égésgátlókkal stabilizálhatóak

Biztosítani kell a nélkülözhetetlen fluorvegyületek fenntarthatóságát – Párbeszéd a per-és polifluorozott vegyszerekről

Az egészséget és a környezetet különösen veszélyeztető vegyi anyagok közül az utóbbi években a per- és polifluorozott anyagok (PFAS) egyre hevesebb vitatémává váltak. Az EU hatályos távlati terve figyelembe veszi a vegyi anyagok meghatározó szerepét az emberi jólét biztosításában, valamint a gazdaság és a társadalom zöld és digitális átállásában. Az egészségre és a környezetre káros anyagok használatának korlátozása mellett a nélkülözhetetlen fluorpolimerek értékláncának létrehozásában legfontosabb érdek és felelősség a fluortartalmú termék gyártásakor és elhasználódásakor a fluoremisszió elkerüléséről való gondoskodás.

Körforgásos gazdaság és fenntartható gyártás – hangsúlyos szempontok a műanyag kompozit iparban

A cikkben válogatást közlünk a kompozitokban használt erősítőszálak és töltőanyagok újrahasznosításáról, mert ezek eddig a nehezen hasznosítható hulladékok közé tartoztak. Különösen a rövidszálú kompozitokban történő újrahasznosításnak van jövője, de pl. a töltőanyagok cseréjével is csökkenthető a karbonlábnyom.

Fenntartható műanyagokra van szükség a folyamatosan növekvő volumenű zöld piacon – a Covestro előremutató vásári bemutatkozása K’22-n

A Covestro rendíthetetlenül törekszik a fenntartható műanyaggyártás és körkörös gazdaság megvalósítására, valamint a hatékony klímavédelemre. Az értékes erőforrások elkötelezett híve, ezért a nyersanyagok specifikus visszanyerését kiemelten fontos innovatív feladatként kezeli. A fosszilis erőforrástól való eltávolodáshoz, valamint a CO2-kibocsátás csökkentéséhez a jövőben általánosan elérhető „zöld” hidrogénellátásra számít és innovatív újrahasznosítási technológiák fejlesztésére törekszik.

2022/04. Szám

Növekszik az érdeklődés a természetes kompozitok iránt

A fenntarthatóság jegyében az utóbbi években a fejlesztések középpontjába kerültek a természetes szálak, mint az üvegszál alternatívái a műanyagok erősítésében. A cikk a legújabb eredményeket mutatja be, kiemelve a természetes szálakból kinyerhető nanokristályos cellulózban rejlő lehetőségeket

Hírek, információk a poliamidok piacáról

A poliamid a legnagyobb mennyiségben használt műszaki műanyag. A cikk a poliamid világpiac néhány fontos történését mutatja be, kihangsúlyozva a megújuló nyersanyagok felhasználásával gyártott biopoliamidok gyártásának fejlődését.

Új polietilén típusok: előtérben a blendelés

A polietilén a legnagyobb mennyiségben használt műanyag a világon. A felhasználás 2020-ban már elérte az 50 millió tonnát. Az évtizedek során létrejött kissűrűségű polietilének (LDPE) és nagysűrűségű polietilének (HDPE) nagy termékcsaládja tovább bővült az LLDPE-vel, ami lehetővé tette a különböző polietilének blendelését a terméktulajdonságok optimalizálása érdekében. Az alábbiakban az ilyen irányú fejlesztésekről számolunk be.

2022/03. Szám

A sztatikus elektromosság és az elektromágneses sugárzás elleni védekezés a műanyagok alkalmazásának egyik kulcskérdése

A cikkben a sztatikus töltés levezetésére alkalmas műanyag kompaudok néhány példájával foglalkozunk, amelyek szén alapú töltőanyagokat (szén nanocső, korom stb.), nanoméretű alumínium töltőanyagot vagy szerves antisztatikumokat tartalmaznak. A töltőanyag méretétől és szerkezetétől függ, hogy milyen koncentrációnál lépe fel a vezetés, de keverék polimer mátrix alkalmazásával ez a koncentráció csökkenthető.

Könnyűszerkezetek alkalmazása az építőiparban és a közlekedési felépítményekben

Az előző számban megjelent, könnyűszerkezetekkel foglalkozó cikk folytatásaként itt az építőipari alkalmazásokból mutatunk be példákat. A könnyűszerkezetes termékek az építőiparban is új távlatokat nyitnak. A modern építőiparban az olyan anyagok, mint a szálerősítésű kompozitok, textil-betonok, karbonizált fa, membrán, nanoanyagok kreatív teret nyitnak a technikában, technológiákban, kreativitásban, dizájnban egyaránt.

2022/02. Szám

Fejlesztések a műanyagcsövek teljesítményének fokozására

A különböző csővezetékek anyagaként igen nagy mennyiségben használnak PE és PP csöveket. A csövekkel szembeni követelmények növekedése elsősorban a csövek alapanyagának és a csőszerkezetnek a fejlesztését indukálja. Ezekből a fejlesztésekből mutat be néhányat a cikk.