Műanyagfajták, kompozitok, bioműanyagok

Nő az orvostechnikai műanyagok iránti igény a Covid-19 járvány alatt

A műanyag-felhasználás az egészségügyben a globális kereslet kevesebb, mint 5%-át adja, a pigmentekre és adalékanyagokra vonatkozó becslés pedig 0,05%-nál kisebb. A terület jelentősége azonban ennél lényegesen nagyobb.

Műanyagok tulajdonságai, vizsgálatok

Új technikák a műanyagtermékek azonosítására

A termékek egyedi azonosítása ma már nemcsak a hamisítás elleni harcban fontos, hanem a teljes élettartam során is értékes információkat szolgáltat. Az alábbiakban két új technikát mutatunk be, az egyik adalékot alkalmaz, a másik pedig egy „láthatatlan” jelölést.

Poliamidok ellenállása az oldószerekkel szemben magas hőmérsékleten

A poliamidok jelentős szerepet játszanak az autóiparban. A motortérben hűtőfolyadékot szállító csövek anyagaként alkalmazzák, ahol magas és ingadozó hőmérsékleteken és különböző közegeknek kell ellenállniuk hosszú időn keresztül. A tulajdonságok ellenőrzésére kidolgoztak vállalati szabványokat, azonban a hosszú távú vizsgálatok kiegészítésre szorulnak.

Rövidek

Vajon öregíti-e a műanyagok felületét az UV sugárzással történő fertőtlenítés?

Műanyagok feldolgozása, additív technológiák

Fröccstermékek minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata

A fröccsöntő szerszámok és forrócsatornás rendszerek kialakításánál a műanyagömledékek öszenyomhatóságát gyakran nem kellő komolysággal veszik figyelembe, noha ez jelentős hatással van a termékek minőségére. Egy másik tényező, hogy a gépi tanulással, automatizált módon elkészíthető minőség-előrejelző modellek fejlesztése kezd reális ipari alternatívává válni.

Lemez extrudálás követelményei

A lemez extrudálás a műanyag-feldolgozás egyik fontos területe, még ha nem is kap olyan figyelmet, mint a fröccsöntés. Jó minőségű lemezek gyártása megköveteli az extruderrel szemben támasztott követelmények alapos ismeretét mind a már használt, mind új beszerzés esetében.

Kompaundálás jobb energiahatékonysággal és korszerűbb eszközökkel

A kompaundáló üzemekben ritkán figyelnek az energiahatékonyságra, pedig néha kis változtatással sok energiát lehet megtakarítani, egy jó szakember pedig a régebbi gépeken is sokat javíthat. Versenyképes a jövőben csak az az üzem lesz, amely csökkenti az energiafelhasználást és áttér a korszerű eszközök alkalmazására. Ebbe beletartozik a monitorizálás, a „karcsúsított gyártás” és jól jár, ha beszerez egy-két ko-knétert is.

3D nyomtatás: új anyagok, új alkalmazások

Az additív gyártástechnológiával, amelyet általában 3D nyomtatásnak nevezünk, egy fémvázra fröccsöntött műanyag segítségével hibrid alkatrészek állíthatók elő, amelyek egyesítik a két szerkezeti anyag előnyös tulajdonságait. Az additív gyártástechnológia anyagai és technológiái rohamos léptékben fejlődnek. Az új anyagok és technológiák révén a 3D nyomtatás ma már egyre több esetben gazdaságos alternatívát kínálnak a hagyományos gyártási módokkal szemben.

Új termékek, új technológiák

Új termékek, új technológiák

Műanyagok alkalmazása

Testen hordható, nanoréteggel bevont orvosi eszközök

A testen hordható orvosi eszközök folyamatosan elláthatják a betegeket a szükséges mennyiségű gyógyszerrel vagy folyamatosan ellenőrizhetik a páciens állapotát. A mért adatokat automatikusan küldik a velük összekötött egészségügyi intézménybe, ez által a rászoruló gyors segítséget kaphat, ami életeket menthet meg. A gyorsan terjedő eszközök az egészségügyi szervezetek terhelését is csökkentik, és a biztosítók számára szintén hasznosak. Ezek az eszközök azonban csak akkor válnak be, ha adataik tökéletesen megbízhatók. Egy új technológia, a nanoréteges bevonás ezt a megbízhatóságot szavatolja.

Tovább bővül a poliolefinek alkalmazási területe

A poliolefin csövek alkalmazási területe rendkívül széles: ilyeneken vezetik a vizet – legyen az ivóvíz, szennyvíz, vagy éppen talajvíz – szerte a világon. Ezekkel a találkozunk a légkondicionálókban, és jól vizsgáznak a poliolefinek a nyomás alatti gázvezetékeknél is. A műanyag csomagolások fejlesztésénél a környezeti hatás a legfontosabb szempont. A poliolefinek ebből a szempontból is jól vizsgáznak.

Üzleti hírek

A sztirol áremelkedése a habosított polisztirol árát is növeli

A drasztikus sztirol áremelkedés nehéz helyzetbe sodorja az EPS gyártókat. Vajon képesek lesznek-e a sztirolhiányból fakadó megnövekedett alapanyag költséget teljes egészében az ügyfelekre hárítani?

Vezetői ismeretek

A műanyagipar nehézségei és kilátásai 2021-ben

Műanyagok és a környezet

A kémiai visszaforgatás oldhatja meg a műanyaghulladék újrahasznosítását?

A műanyagipar évek óta törekszik a hulladékok hasznosítására, de az ideális elképzelést, hogy a használt műanyagból ismét feldolgozható műanyag legyen, csak a hulladékok egy töredékével lehet megvalósítani. Ezt a gondot talán meg lehet majd oldani az oldószeres technológiákkal vagy a hulladék hőkezelésével. Mindkét eljárás alkalmazható vegyes összetételű, többrétegű, sőt szennyezett hulladék hasznosítására. A kioldott anyagok vagy a hőbomlás termékeiből szerencsés esetben újra műanyagot vagy más hasznos vegyi anyagot lehet készíteni, de az sem ördögtől való, ha gépkocsik üzemanyagaként energiatartalmát nyerik vissza.

Fiatalok fóruma

Ütésálló poli(etilén-tereftalát) előállítása hulladék felhasználásával

A poli(etilén-tereftalát) (PET) felhasználásból származó jelentős mennyiségű és változó minőségű – akár jelentősen degradált – hulladék (szelektív lakossági hulladék, ipari hulladék, vagy akár felszíni/tengeri hulladék) újrahasznosítása napjaink lényeges kihívása. Az újrafeldolgozás során rendszerint az anyag jelentős mértékű ridegedése tapasztalható, amely korlátozza annak felhasználási lehetőségeit. Előnyös tulajdonságú műanyagok előállítása újrahasznosított PET-ből ezért különösen fontos és aktuális célkitűzés, amely megvalósítását tovább ösztönzik az egyre szigorodó jogi előírások mellett az originális polimer alapanyagok egyre növekvő ára is. A BME kutatói által kifejlesztett új eljárás esetében éppen a hulladék PET frakció járul hozzá a műanyagtermék ütésállóságának kiemelkedő – az ABS, a HDPE és a PA6 értékeit meghaladó – növeléséhez (30–50 kJ/m2 ), egyúttal – a kevesebb felhasznált reaktív adalék folytán – közel 20%-os költségcsökkenést is eredményezve. A megoldás kulcsa, hogy a degradált PET hulladékot jellemző csökkent molekulatömegű polimer láncok nagyobb mozgékonyságának, illetve reaktivitásának révén a reaktív ütésállóság-növelő adalék hatékonysága fokozható. A technológia ilyen módon megoldást nyújt az akár nagymértékben degradálódott, piacképtelen PET hulladék termelékeny, folyamatos üzemű, és ennél az anyagnál korábban nem jellemző módon (pl. fröccsöntés vagy 3D nyomtatás) történő gazdaságos újrafeldolgozására.