Műanyagok alkalmazása

Zöldülő épületek műanyagokkal

Az épületek energiafelhasználásának csökkentésében egyre nagyobb szerephez jutnak a műanyagok. Habár Magyarországon az energia szempontjából hatékony építészeti megoldások megtérülési ideje 8–10 év, a jövőben ennek csökkenése és az ilyen építmények elterjedése várható. Az alábbiakban a fejlesztésekből mutatunk be néhányat.

Tömegcsökkentés poliamidokkal

A poliamid kiváló műszaki műanyag, de egyike a "legnehezebb" műanyagoknak. A fejlesztők ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a poliamidot polipropilénnel keverték össze, mégpedig kémiai kötéssel. Ha az új kompaundot még habosítják is, akár 30%-os tömegcsökkenést lehet elérni az eredeti poliamidhoz képest.

Műanyagok piaci helyzete

India műanyagipara

India óriási piaca és a kedvező befektetői körülmények felkeltették a beruházók érdeklődését. Korszerű technológiákkal gyártanak tömegműanyagokat. A feldolgozás kis vállalkozásokban folyik, amelyek korlátozott műszaki és pénzügyi lehetőségekkel rendelkeznek. A műanyag-felhasználás 60%-a csomagolástechnikai célú. A fejlett autóipar, az építőipar és a mezőgazdaság is egyre több műanyagot igényel. A fejlődés lehetőségét jelzi, hogy az egy főre jutó műanyag-felhasználás Indiában még alacsony, 10 kg/fő.

Műanyagok ára európában

A megfigyelt műanyagok közül 2014 októbere és 2015 februárja között a polisztirolok ára 20%-kal, a polietiléneké 16-19%-kal, a polipropiléneké 21%-kal, a PVCé 10%-kal csökkent.

Olaszország műanyagipara

Olaszország Európa harmadik legnagyobb gazdasága. Műanyagipara – mind alapanyaggyártása, késztermék-előállítása és gépgyártása – is jelentős. Magyarország műanyagipara több területen kötődik Olaszországhoz, ezért sem érdektelen az olasz műanyagipar adataival megismerkedni.

A műanyag alapanyagok gyártási problémái európában

Az európai alapanyaggyártók 2015 első félévében olyan sok rendkívüli leállást (vis major, force majeure) jelentettek be, ami már veszélyeztette a feldolgozók biztonságos ellátását. A probléma kezelésébe az Európai Műanyag-feldolgozók Szövetsége is beszállt.

Piaci hírek

A Kuraray a biobázisú műanyag csomagolások felé fordul; PP gyártás bővítése Kazahsztánban; A SOCAR bővíti PE gyárát; Az orosz piac igényli az attraktív csomagolásokat; Erősít a TER Plastics Közép- és Kelet-Európában

Műanyagfajták és kompozitok

A termoplasztikus elasztomerek múltja, jelene, jövője 1. rész

A termoplasztikus elasztomerek (TPE-k) köztes helyet foglalnak el a polimerek és a gumik között. Fő előnyük, hogy a gumik nehézkes feldolgozása helyett a hőre lágyuló műanyagoknál megszokott módon formázhatók. A TPE-knek ma már számos változata ismert, és egyre népszerűbbek nemcsak a felhasználók, hanem a gyártók között is, mert mindkét félnek jelentős hasznot hoznak. Az alábbiakban bemutatjuk a TPE-k múltját, jelenét és közeljövőjét (1. rész), továbbá azt, hogy merre vezethet a további útjuk (2. rész a 2016. 1. számban).

Műanyagok tulajdonságai

Nagy teljesítményű poliamidok tulajdonságai

A fémek kiváltása az autóiparban napjainkban is napirenden van. A műanyagok sokrétű alkalmazása miatt egyre inkább a magas hőmérsékletnek és korróziós hatásoknak kitett alkatrészek gyártását kell megoldani, amihez különleges, nagy teljesítményű műanyagokra van szükség. Ezek egyike a poliamid, amelynek egyes aromás, erősített típusai alkalmasak motortéri alkalmazásokra is.

Új mérési módszerek

Diszpergálás gyors ellenőrzése ultrahangos méréssel; Üvegszál mennyiségének meghatározása kompaundokban; Műanyagok nagy pontosságú vizsgálata video-extenzométerrel; Fóliák, rétegvastagságok nagy pontosságú mérése szenzorokkal

Műanyagok feldolgozása

Kombinációk fröccsöntésre

A többkomponenses fröccsöntés, vagyis amikor egy terméket többféle (esetenként csak többféle színű) műanyagból állítanak elő azok szerszámon belüli egymásra fröccsöntésével, egyre jobban elterjedő technológia. Az anyagok összehegedési szilárdsága különböző módszerekkel jelentősen megnövelhető. Újabban terjedőben vannak az ún. hibrid műanyag-feldolgozási technológiák, melyek során a fröccsöntést egy teljesen automatizált géprendszeren belül más műanyag-feldolgozási technológiákkal – pl. hőformázás, reaktív fröccsöntés (RIM) – kombinálják a tömeg- és költségcsökkentés érdekében.

Hibaokok feltárása az extrúziós folyamatoknál

Az extrudált fóliák és lemezek folyamatos vastagságmérése nem csak a termék minőségének ellenőrzésére szolgál, de felhasználható a gyártási hibák okainak beazonosítására is. Az egy percnél rövidebb időtartam alatt ismétlődő hibák okainak feltárása a mért adatok Fourier transzformációs feldolgozásával érhető el. Az extrúziós termék gyártási hibáit gyakran az anyagkomponenseket részarányosan az extruderbe juttató adagolóberendezés meghibásodására gyanakodva kezdik vizsgálni. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a betáplálandó anyagok minőségét és mennyiségét a technológiai lánc korábbi lépései (pl. az anyagszállító pneumatikus rendszer) is károsan befolyásolhatják, a hibaokok keresésekor ezeket is kellő alapossággal kell figyelembe venni.

Hőformázási technológiák és anyagok fejlesztése

Minden műanyag-feldolgozó technológiát folyamatosan fejlesztenek, és ebben a hőformázás sem különbözik: a legújabb gép- és anyagfejlesztések segítik a hőformázókat abban, hogy csökkentsék a termékben a feszültségeket, növeljék a kihozatalt és száműzzék a homályosságot.

Új additív technológiák

Az Arburg cég új additív technológiája normál műanyag granulátumból kiindulva, apró cseppekből építi fel a terméket. Az így előállított darabok kémiai és legtöbb fizikai tulajdonsága hasonló az ugyanilyen anyagból fröccsöntöttekével. Egy német kutatócsoport olvasztott depozíciós eljárással (FDM) készített poli(éter-imid) próbatesteket. Szakítószilárdságuk jól reprodukálható és megközelíti a fröccstermékekét, de függ a rétegfelépítés és a húzófeszültség relatív irányától. UV besugárzás hatására hosszú távon elszíneződés és ridegedés lép fel. A minták hősokkal szemben érzéketlennek mutatkoztak.

Új termékek

Régi téma: sört műanyag palackba?; Újfajta hibrid kompozitok; A Victrex új K+F centrumot hoz létre; Világszerte nőtt a kereslet a poliftálamid (PPA) iránt; PVOH fólia csomagolási célokra

Vezetői ismeretek

Göröngyök és kátyúk a reach útján

Nyolc évvel ezelőtt indult útjára az Európai Unió vegyipari programja, a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), de útján előre nem látott nehézségek lépnek fel. Nem egyértelmű, hogy hogyan kezeljék pl. egy konzorciumba (ugyanazt a vegyi anyagot alkalmazó és regisztrációra előkészítő vállalatokból álló csoport) később belépésre jelentkező vállalatokat, és milyen módon változtassák meg emiatt a költségek elosztását. Meglehetősen nagy a zavar a nanoanyagok körül is, sőt abban sincs egység, hogy mely anyagok sorolhatók ezek közé.

Műanyagok és a környezet

Új eljárások a visszaforgatott műanyagok minőségének javítására

A gyártási hulladékból vagy az elhasználódott műanyag termékekből visszanyert műanyagoknak csak akkor van valódi értéke, ha belőlük a friss műanyagból gyártott termékekéhez hasonló tulajdonságú termékeket lehet előállítani. Az újrafeldolgozáshoz gépi berendezéseket és technológiát kínáló cégek igyekeznek ezt lehetővé tenni. A továbbiakban egy osztrák cég két új hulladékfeldolgozó berendezését és technológiáját mutatjuk be.

Fiatalok fóruma

Aktív csomagolórendszerek – a deszikkáns típusának hatása a kompozit vízfelvételére

Kenyó Csaba okl. vegyészmérnök, POLINVENT Kft.

Röviden...

Az EU és a műanyag zacskók

Az Európai Bizottság (EB), az Európai Parlament (EP) és az EU Miniszteri Tanácsa (EU Council of Ministers, a tagállamok miniszterelnökeinek tanácsa) háromoldalú megbeszéléseket kezdeményezett, hogy megvitassa az EU-ban forgalmazott könnyű műanyag zacskók korlátozására vonatkozó szabályozás végső szövegét.