Műanyagok feldolgozása

Kétcsigás extruderrel végzett kompaundálás hibalehetőségei

A kompaundálás nem egyszerű művelet. A nem megfelelő minőségű kompaundnak számos oka lehet, amelyek feltárása hozzáértést és tapasztalatot igényel. Az alábbi cikk a gyakran fellépő rendellenességekkel és azok kiküszöbölésével foglalkozik.

Energiatakarékosság jobban folyó műanyagokkal

A nagy folyóképességű anyagok nemcsak a szerszámot töltik ki és képezik le jobban, hanem alacsonyabb hőmérsékleten, energiatakarékosabban is dolgozhatók fel. A BASF kísérletei igazolták ezt, a cég ezért bővíti könnyen folyó műszaki műanyagainak választékát. Optimális feldolgozásuk érdekében szimulációs programjait is továbbfejlesztette.

Kombinált eljárások a műanyag-feldolgozásban

A műanyag-feldolgozás két legfontosabb mai elve az energia minél jobb hatásfokú felhasználása és a minél nagyobb termelékenység, azaz a minél rövidebb ciklusidő. Az energiatakarékosságot a gépi eszközök módosításával és a feldolgozási folyamatok optimalizálásával akarják fokozni. A termelékenység növelésére a korábban több lépésben gyártott termékeket igyekeznek egyetlen lépésben előállítani, és ennek érdekében gyakran különböző feldolgozási módszereket kombinálnak egymással. Ez elsősorban a fröccsöntésben tapasztalható, de érinti a hőformázást is. A gépgyártók számos ötlettel igyekeznek a feldolgozók igényeit kielégíteni.

Műanyag-feldolgozás: energiatakarékosság mindenáron

A műanyag-feldolgozás költségeinek nem a legnagyobb, de nem is elhanyagolható tétele az energiaköltség, amely folytonosan növekszik. A fejlesztők és a feldolgozók ezért a gyártási folyamatok elemzésével keresik az energiamegtakarítás lehetőségeit a fröccsöntő és az extrudáló üzemekben.

Robotok a műanyag-feldolgozó üzemekben

A fröccsöntő üzemekben már számos egyszerűbb robot dolgozik, a műanyag-feldolgozás többi ágazatában még csak barátkoznak velük. A robottechnika folyamatosan fejlődik, és a robotok kezelése egyre egyszerűbbé válik. A közeljövő robotjainak vezérlése a feldolgozógépek vezérlésének részévé fog válni.

Műanyagok alkalmazása

Speciális műanyag csővezetékek

UTÓMŰVELETEK Veszélyes anyagok szállításánál a csővezetékek szivárgásmentes üzemelése egyre inkább alapkövetelmény. Ezt biztonságosan kettős falú műanyag csövekkel lehet megoldani. Az akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) nemcsak jó fröccsanyag, hanem csövek gyártására is alkalmas. Tulajdonságai közül kiemelendő a polimer ütésállósága és széles alkalmazási hőmérséklet-tartománya.

Hegesztési módszerek közötti választás szempontjai

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK A műanyagok összeillesztésének egyik módszere a hegesztés. Ehhez sokféle eljárás és berendezés áll a felhasználók rendelkezésére, amelyek közül néha nehéz kiválasztani az adott termékhez az optimális megoldást. Az alábbiakban ehhez kaphatnak segítséget.

Műanyagok lézeres hegesztése kváziszimultán eljárással

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK A műanyagok összeépítéséhez egyre népszerűbb lézeres hegesztésnek egy új módszere a kváziszimultán hegesztés, amelyet a kontúrhegesztés és a szimultán hegesztés elvének társításával fejlesztettek ki. Ennek optimális paramétereit tanulmányozta egy német kutatócsoport.

Hibrid szerkezetek szerves bádoggal

A hibrid szerkezetek tömege jelentősen csökkenthető, ha a fémkomponens helyett is műanyagot, ún. szerves bádogot használnak. A szerves bádog végtelen szállal vagy szövettel erősített hőre lágyuló műanyag lemez, amely összetételétől és gyártástechnológiájától függően különböző alkalmazású elemek előállítására alkalmazható.

Műanyagok piaci helyzete

Műanyagok ára európában

A standard műanyagok ára 2011 novemberében (a PE-HD kivételével) csaknem azonos volt, mint egy évvel korábban (1. táblázat,*-gal jelölt oszlop, 1. ábra). Az elmúlt év novembere és ez év májusa között az árak jelentősen (10–25%-kal) emelked-tek (**), majd novemberig jelentősen (8,8-18,9%-kal) visszaestek (***), ezen belül novemberben 1,2-4%-kal csökkentek.

Belgium műanyagipara

Belgiumban az egy főre jutó műanyag-felhasználás közel 200 kg, a megtermelt műanyagok mennyisége egy főre vetítve pedig ennek mintegy a kétszerese. A műanyag-feldolgozás kapacitáskihasználása meghaladja a 80%-ot, azonban a magas munkabérek fékezik az ágazat versenyképességét.

Műanyagfajták

Új anyagtípusok: nagy szívósságú poliamid és nagyon nagy molekulatömegű polietilén (pe-vhmv)

Egy-egy új alkalmazás sokszor új alapanyagtípus kifejlesztését igényli. Erre példa a Lanxess új poliamid 6 típusa. A másik anyagfejlesztés - a nagy molekulatömegű polietilén egyik új típusa - elsősorban a költségek csökkentésére irányul.

Műanyagok tulajdonságai

Műanyagok – versenyben a fémekkel

A műanyagok előtt még nagy jövő áll a fémek helyettesítése terén, hiszen egy friss felmérés szerint a lehetőségeknek eddig csak kb. 15%-át használták ki. A helyettesítés hajtóereje legtöbbször a tömegcsökkentés, amely az űrtechnikában, a repülőgépiparban, az autóiparban különösen fontos. A műanyagok közül a műszaki és a nagy teljesítményű műanyagok mellett a polipropilén is egyre nagyobb szerephez jut, különösen a fémekkel kombinált hibrid szerkezetekben.

Eszközök a hibamentes fröccsöntéshez

A fröccsöntésben egyre inkább elvárják a hibamentes termelést, pontosabban azt, hogy hibás termékek ne kerüljenek a forgalmazott termékek közé. Ezt az erősen ellenőrzött gyártás mellett a termékek darabonkénti automatikus felülvizsgálatával és a hibás termékek kiszűrésével érik el. A zéró-hibás termelés megvalósításához különféle eszközök állnak a feldolgozók rendelkezésére.

Vezetői ismeretek

Tudásmenedzsment: a vállalaton belül felhalmozott tudás hasznosítása

Egy-egy vállalaton belül sokszor generációról-generációra halmozódik a tudás, amely a vállalat sikerének záloga. A tudásmenedzsment a vállalati vezetők kezében lévő eszköz, amellyel összegyűjthetik és hasznosíthatják a vállalaton belül felgyűlt tudáshalmazt.

Műanyagok és a környezet

Komolyan kell venni a biopolimereket

A biopolimerek lassan egyenjogú tagjaivá válnak a műanyagoknak, ezért a velük szembeni elvárások is szigorúbbak lettek. Csomagolóanyagként ugyanazt kell nyújtaniuk, mint a hagyományos műanyagoknak, és az sem baj, ha nem komposztálhatók. Hulladékaik hasznosítására is többféle módszert ajánlanak.

"Zöldülő" gyerekszoba

Más iparágakhoz hasonlóan a játékgyártásban is fontossá vált a termékek forráskímélő gyártása, a játékok egyre "zöldebbek". De elkészült az első extrudálható ceruza is farosttal erősített kompaundból, amelyet a grafikusokon kívül ma leginkább a gyerekek használnak.