Műanyagfajták

Önerősített műanyagkompozitok

Az önerősített polimerrendszerek – amelyek alapanyaga döntően polipropilén – előállítására ma már több technológia ismert. Ütésállóságuk és szilárdságuk nagyobb lehet az üvegszállal erősített rendszerekénél, jóllehet modulusuk még elmarad a hagyományos erősítőanyagokat tartalmazó kompozitoktól. Piacuk még kisméretű, de egyre több cég lát fantáziát abban, hogy ilyen anyagokat fejlesszen és a termékeknek megfelelő alkalmazást találjon.

Műanyagok tulajdonságai

Igényes termékek nem nélkülözhetik a műszeres vizsgálatokat

Sokan még ma is úgy tekintenek a termoanalitikai műszeres vizsgálatokra, mintha azok kizárólag a tudományos kutatásban lennének alkalmazhatók. Az alábbi összefoglaló röviden ismerteti ezekkel a műszerekkel nyerhető információkat, amelyek bizonyítják a termoanalitika hasznosságát az ipari problémák megoldásában. A kapilláris reometria a fröccsöntés optimalizálásában nyújt hasznos segítséget.

Műanyagok feldolgozása

A műanyag-feldolgozás új útjai

A fejlett országok csak akkor tudják megőrizni versenyképességüket, ha egészen új technológiákkal és termékekkel lépnek a piacra. Érvényes ez a műanyag-feldolgozásra is. A legnagyobb a fejlődés ezen a területen a fröccsöntésben figyelhető meg. A többkomponensű fröccsöntés ma is élő gyakorlat, de lehetőségei még nincsenek teljesen kihasználva. Új próbálkozás ennek a technológiának társítása más műanyag-feldolgozó vagy akár fémfeldolgozó technikákkal.

Ömledékvibrációval segített műanyag-feldolgozás

Néhány éve az USA-ban kezdtek foglalkozni a műanyagömledék feldolgozás alatti vibrációjával, amelyhez ultrahangot, újabban kisfrekvenciás mechanikai (hidraulikus) vibrációs eszközöket használnak. Egy kínai egyetem kutatói nagy erőkkel kapcsolódtak be ebbe a kutatásba. Eredményeik közül mutatunk be néhányat.

Természetes szálak a fröccsöntésben

Az utóbbi időben elsősorban az autóipar fordult érdeklődéssel a természetes szálakkal erősített műanyagkompozitok felé. Felkutatták a szóba jöhető szálféleségeket, amelyek között ún. egzotikus szálak is találhatók. Sokan vizsgálják a szálak bekeverési technológiáit és az elérhető erősítő hatást.

Modellezés szerepe igényes műszaki műanyag termékek előállításánál

A műanyagok széles választéka és változatos feldolgozási technológiái lehetővé teszik különleges termékek gyártását, amelyek az optikában üveget, az orvostechnikában fémet helyettesítenek. Ilyen termékek tervezésénél a modellezés fontos szerepet kap, hogy a termékkel szemben támasztott követelményeket minél rövidebb idő és minél kisebb ráfordítással teljesítsék.

Feldolgozási paraméterek hatása a többrétegű palackok minőségére

A többrétegű palackokat az oxigénre érzékeny élelmiszerek csomagolására egyre szélesebb körben alkalmazzák. A megfelelő gázzárás biztosításához drága alapanyagokat (kis oxigénáteresztésű, ill. tapadásközvetítő) kell a rétegfelépítésben számításba venni. Palackfúvási kísérleteket végeztek, hogy a leggyengébb zóna, a hegedési terület vizsgálatával optimalizálják a feldolgozás paramétereit.

Fényt kibocsátó diódákkal szerelt fényforrások az autóiparban

A jövő fényforrásai, a LED fényszórók megjelentek az autóiparban. Használatukkal számos közlekedési baleset elkerülhető és egyben üzemanyag-megtakarítást is lehetővé tesznek. A LED-ek alkalmazása a műanyagipar szereplőit is új kihívások elé állítja az anyagkiválasztás és a gyártási technológia tekintetében.

Műanyagok alkalmazása

Műanyagok orvosi-biológiai alkalmazásai

A gyógyítási eljárásokban a polimerek egyre jelentősebb szerepet töltenek be. Ennek alapját a polimerek széles körű módosítási lehetőségei adják, amelyek akár különleges felületi tulajdonságokat kölcsönöznek az emberi szervezetbe helyezett implantátumoknak, orvosi eszközöknek. Az orvostechnikai alkalmazásokhoz az anyagkiválasztásnak vannak általános szempontjai, amelyeket a műanyag-feldolgozóknak célszerű figyelembe venniük.

Gyógyszerek és orvosi eszközök csomagolása műanyagokkal

A korszerű betegellátásban a kezelések egy részét rábízzák magára a betegre vagy annak ápolójára, ezért a pácienst a saját otthonában lehet ellátni. Ennek érdekében a gyógyszereket olyan eszközökben hozzák forgalomba, amelyek adagolnak, esetenként a gyógyszer bevételét is ellenőrzik. Az ilyen eszközökhöz rendkívül szigorúan ellenőrzött műanyagokra van szükség. De lehet, hogy a mesterséges táplálásra szoruló betegek a jövőben az üdítőitalok palackjaihoz hasonló PET palackbók kapják meg tápszereiket.

Szokatlan színezékek

A mai színezékek között vannak olyanok, amelyek nemcsak színt adnak a terméknek, hanem más funkciót is ellátnak, pl. lehetővé teszik a termék valódiságának ellenőrzését. Más színezékekből oldatot lehet készíteni, és – „ósdi” módon – ebbe mártva olcsón, kis sorozatban is tartós és különleges optikai hatást lehet kölcsönözni a terméknek.

Műanyagok piaci helyzete

Kelet-európa ablakpiaca gyorsan fejlődik

Kelet-Európában a műanyagok építőipari alkalmazása a csomagolóipar után a második legnagyobb felhasználási terület, egyezően a világ más régióiban megfigyelt trendekkel. Az ablakpiac országonként eltérő, de a nyugat-európai átlagot meghaladó ütemben nő, és a 2010-re prognosztizált adatok is optimizmust tükröznek.

Orvostechnikai műanyag félkész termékek

3. rész. Orvosi és implantátum anyagok

Az "A" csoport esetében megfelelően tanúsított anyagból kell mechanikai elemeket gyártani. Technológiai szempontból ez alapvetően kiegészítő műveleteket jelent az előírások betartása kapcsán, pl. a sterilizálás, csomagolás vagy tárolás hatása a teljes előállításra és kezelésre vonatkozóan.