Műanyagfajták

Különleges műanyaghabok: szilikonok és melaminok

A legismertebb műanyaghabokon, az EPS-en és a PUR-on kívül számos más műanyag-fajtát is lehet habosítani. A szilikonhabok habosítására univerzális habosítószer-keveré-ket dolgoztak ki. A melamingyanta-alapú habanyag jelenleg a legkönnyebb hab a pia-con, de emellett számos előnyös tulajdonsága van. A kutatók foglalkoznak biológiailag lebomló habanyagok kifejlesztésével is.

Műanyagok tulajdonságai

Elasztomerek szélsőséges körülmények között

Az elasztomereket egyre szigorúbb, szélsőséges körülmények között alkalmazzák. Egyik ilyen alkalmazási terület a gépkocsik motortere, ahol növekszik a beépítés sűrűsége, emiatt a gumifélékből előállított tömítések, tömlők, vezetékek egyre magasabb hőmér-sékletnek vannak kitéve, amelyen nem csak funkciójukat kell betölteni, hanem hosszú élettartamot is elvárnak tőlük. Az elasztomergyártók újabb és újabb típusokkal igye-keznek az igényeket kielégíteni. Egy másik extrém körülmények között dolgozó iparág az olajkitermelés, ahol a tömítéseknek nagyon magas nyomást, hőmérsékletet és vegyi hatást kell elviselniük. A hirtelen nyomáscsökkenés hatására a tömítések tönkremehet-nek, ami üzemzavart és balesetet okozhat. Kutatások folynak annak felderítésére, hogy mi is történik egy hirtelen nyomáseséskor, és milyen okok vezethetnek ilyenkor a tömítés töréséhez.

Polisztirolfejlesztések: régi anyag új köntösben

A sztirolalapú polimerek tulajdonságainak módosítására több ismert módszert dolgoz-tak ki. A fejlesztések eredményeként nagyobb ütésállóságot és UV-stabilitást értek el. A habosított polisztirolok fejlesztése elsősorban olyan keverékek kidolgozására irányul, amelyek többet tudnak a tiszta EPS-nél.

Műanyagok feldolgozása

Mikroszerkezetek kialakítása nagy sebességű fröccsöntéssel

A nagy sebességű fröccsöntést nemcsak a vékony falú termékek előállításához lehet al-kalmazni, hanem segítségével mikro- sőt nanoméretű mintázatot lehet kialakítani a ter-mékek felületén.

Különleges fröccstechnikák

A szerszámon belüli szerelést többféle módon lehet megvalósítani, de célja mindig a mű-veletek integrálása, amivel javul a gazdaságosság és a minőség. A vízzel segített szendvicsfröccsöntési technológia (2K-WIT) kiszélesíti a vízzel segített fröccsöntéssel feldolgozható alapanyagok körét.

A tervezés és a tulajdonságok javítása a fújt üreges testeknél

Az orvostechnikai alkalmazások különleges igényeit nem csak anyagfejlesztésekkel, ha-nem újfajta berendezésekkel is ki lehet gazdaságosan elégíteni. A palackok tervezésében a lézeres letapogatás jelent újdonságot.

Extrudálás: többet, jobbat, gyorsabban

Az extrúziós üzemekben is egyik legfontosabb célkitűzés a termelékenység emelése. En-nek érdekében több új megoldást vezettek be az extruderek felépítésében. Egyik ilyen újítás az extruderek hosszának, az L/D viszonynak a növelése mind az egycsigás, mind pedig a kétcsigás típusokban. Az utóbbiak között megjelentek a speciálisan felépített nagyon nagy sebességű HSEI extruderek. Növelni kénytelenek a feldolgozók az extrúziós bevonás sebességét is. Az extruderteljesítmény növelésével párhuzamosan itt különösen nagy gondot kell fordítani a kiegészítő berendezések összehangolására.

Többrétegű koextrudált üzemanyag- és ipari vezetékek

A felhasználók igényeit nem mindig lehet kielégíteni egyszerű, egyetlen anyagból készí-tett csövekkel. Többrétegű csövek koextrudálásával azonban számos esetben elő lehet állítani a célnak legjobban megfelelő termékeket. Ilyenek pl. az üzemanyagot minimáli-san áteresztő, négy- vagy ötrétegű etilén/vinil-alkohol záróréteget tartalmazó poliamid-csövek és a háromrétegű, középen habosított anyagot tartalmazó polipropilén vízelveze-tő csövek.

Kompaundálás: fejlesztések és beruházások

Kompaundálással, adalékok és színezékek bekeverésével a műanyagok amúgy is széles választéka tovább bővíthető, az adott alkalmazáshoz „finoman hangolható”. Ezért a kompaundáló berendezések fejlesztését mindig nagy figyelem övezi a feldolgozók részé-ről.

Újdonságok a gépkocsi-üzemanyagtankok gyártásánál

A műanyagok alkalmazásának egyik sikertörténete a gépkocsi-üzemanyagtankok gyár-tása. A hőformázási technológia lassan de biztosan eljut a sorozatgyártásig.

Műanyagok alkalmazása

Pur-ból kerékabroncs, kompozitból kerék

Az utóbbi évtizedekben az autóipar egyre több műanyagot használt fel. A nagy teljesít-ményű műanyagokat és kompozitokat ma már megtaláljuk a gépkocsik motorterében is. De az abroncs kizárólag gumiból, a felni pedig fémből készült eddig. Lehet, hogy a jövő-ben ez megváltozik, különösen a PUR abroncs tekintetében.

Polimerelektronika és műanyag csipek

A polimer elektronika több termékcsoportot foglal magában. Ide tartoznak a szerves LED-ek, a szerves FET-ek és fényelemek, valamint az RFID jelazonosító áramkörök. A termékcsoportok piaca eltérő nagyságú és fejlesztési igényük is különbözik egymástól.

Innováció – lehetőségek és buktatók

Az innovációnak mindig is nagy szerepe volt a műanyagipar fejlődésében. Napjainkban még élesebben elkülönülnek a kreatív és együttműködésre képes vállalatok a csak rutin-feladatokat végző cégektől. Ausztriában a műanyagipari innovációt segítő hálózatot (klaszter) alakítottak, amely már több mint 6 éves múltra tekint vissza.

Műanyagok piaci helyzete

A tömegműanyagok piaci helyzete

Európa vegyiparának és műanyagiparának egyre több kihívással kell szembenéznie a kőolajban és földgázban gazdag, valamint az olcsó munkaerővel rendelkező térségek részéről. Az európai alapanyaggyártók és műanyag-feldolgozók menedzsmentje folya-matosan elemzi a stratégiai lehetőségeket, hogy az európai gyártás hosszú távon pers-pektivikus maradjon.

Műanyagok és a környezet

A műanyaghulladék újrahasznosítása nem csak kötelező, de gazdaságos is

A világ egyre több országában egyre szigorúbb törvényekkel próbálják elérni, hogy az ipari termelés és az ezzel járó hulladékképződés a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet. Ma már maguk a vállalatok is törekszenek erre, és számos új ötlettel segí-tik elő a környezetkímélő gyártást és a hulladék hasznosítását.

A műanyaghulladék újrafeldolgozása európában

A műanyaghulladék újrafeldolgozása egyre inkább a műanyagipar egyik markáns ré-szévé válik Európában. A legtöbb hulladékfeldolgozó Németországban található, az olaszországi gépgyártók pedig széles választékban kínálják berendezéseiket ehhez a te-vékenységhez.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 13. rész Anyagcsoport: – Poli(amid-imid) – PAI

Az Amoco (USA) cég által 1964-ben bemutatott anyag a TORLON családnév alatt vonult be a mérnöki gyakorlatba. A TORLON PAI anyagcsalád megoldási lehetőséget kínál magas hőmérsékleti körülmények esetére, ahol a mechanikai terhelhetőség és a mérettartás egyaránt fontos. A PAI ára kedvezőbb, mint a polibenzimidazol (PBI) ára, ennek megfelelően alkalmazása is jobban elterjedt a fejlett ipari technológiákban.