Műanyagfajták

Ciklikus poliolefinek (coc)

A metallocén katalizátoros technika tette lehetővé a szintézi-sét. Ezeket kb. 10 éve gyártják, de úgy tűnik, igazi sikerük a következő években várható, elsősorban a telekommunikációs iparban alkalmazott optikai eszközök (képernyők, ki-jelzők, lencsék) gyártásában, de az orvosi eszközökben, dekoratív csomagoló- és díszítő-eszközökben is hasznosak lehetnek. 2006. január 31. óta a világ teljes COC-termelése japán vállalatok birtokában van.

Különleges műanyagok az orvostechnika szolgálatában

A műanyagokat kezdettől fogva alkalmazzák a gyógyításban, és újabban a műanyagipar egyre jobban kiterjedő ágát képezik az ún. orvosi műanyagok. Míg eleinte a tömegmű-anyagok különlegesen tiszta változatait használták fel a gyógyításban, ma kifejezetten erre a célra fejlesztenek ki különleges műanyagokat. Ilyenek pl. a megújuló növényi alapanyagokból biotechnikai úton előállított, majd felhabosított poli(hidroxi-alkanoát)-ok, amelyekből a szervezetben felszívódó ideiglenes implantátumokat, protéziseket gyár-tanak, és ilyenek az aktuátorként – mesterséges izomként – felhasználható polimerek.

Műanyagok tulajdonságai

Orvosi eszközökben használt műanyagok tulajdonságai

Az orvostechnikában a legelterjedtebb műanyag, a polikarbonát mellett számos új anyagot fejlesztettek ki. Az anyagkiválasztásnál a műszaki tulajdonságokon kívül az esztétikai és a „betegbarát” szempontok is fontosak.

Műanyag orvostechnikai termékek minőségbiztosítása

Az orvostechnikai eszközök gyártóinak a gyártott eszköz alkalmazásával összefüggő kockázatok függvényében különböző szigorúságú minőség-ellenőrzéseket kell végezniük, ill. végeztetniük. A különleges felelősség ellenére a gyártók általában több lehetőség kö-zött választhatnak.

Szerkezet- és élettartam-vizsgálatok új módszerei

A műanyagok vizsgálati módszerei között kiemelkedő fontosságúak azok, amelyekkel a termékeket, nagyméretű elemeket lehet vizsgálni, akár roncsolásmentesen. A műanyag-termékek élettartamának előrejelzését gyorsított öregítéssel és az eközben mért tulaj-donságváltozások meghatározásával végzik.

Műanyagok éghetőségének csökkentése töltőanyaggal

Az általában jól égő műanyagok bizonyos felhasználási területeken csak akkor alkal-mazhatók, ha éghetőségüket csökkentik. Az erre a célra jól bevált halogéntartalmú ada-lékok iránti idegenkedés miatt újabban megfelelő töltőanyagokkal próbálják meg az éghetőséget mérsékelni. Ígéretesek ezen a területen a közelmúltban felfedezett nano-agyagok, és már bizonyította kedvező hatását az alumínium-trihidrát. Az utóbbi mecha-nikai tulajdonságokra gyakorolt hátrányos tulajdonságait kapcsolóanyaggal próbálják ellensúlyozni.

Műanyagok feldolgozása

Műanyaghabok

Ma már szinte mindenfajta műanyagot lehet habosítani a tömegcsökkentés és a tulaj-donságok módosítása céljából. Az utóbbi években kifejlesztett, fizikai habosítószerekkel végzett habfröccsöntést több változatban kínálják a gépgyártók (Mucell, Foammelt, Optifoam, Ergocell, Microcell stb.).

Változó igények a kompaundok és a mesterkeverékek iránt

A feldolgozók és az alapanyaggyártók között a kompaundokat és mesterkeverékeket gyártó cégek egyre fontosabb szerepet töltenek be. A nagy nemzetközi cégek a világ számos pontján működnek, de a kisebb, helyi vállalatoknak is jut feladat. A feldolgozó gazdag kínálatból választhat, a jó döntéshez azonban komoly műszaki felkészültségű szakemberekre van szükség.

Temperálás a műanyag-feldolgozó üzemben

A temperálás „jósága” közvetlenül befolyásolja a gyártási technológiát (pl. a ciklusidőt) és a termékminőséget. A megfelelő berendezés kiválasztásán túlmenően egy sor ellenőr-ző és karbantartó műveletet kell elvégezni, hogy a temeperálás hosszú távon hatékony maradjon.

Hibaelhárítás a fröccsöntésnél és a fóliafúvásnál

A műanyag-feldolgozó üzemeken a hibaelhárítás nem csak az üzemmenet visszaállítását, hanem a hiba okának megállapítását is magában foglalja.

Lézertechnika a műanyagok megmunkálásában

A lézertechnika egyre nagyobb szerepet kap a műanyagok formaadás utáni megmunká-lásában; hegesztéshez, vágáshoz, a felület strukturálásához, feliratozásához alkalmaz-zák. Számos iparágban – az elektronikában, az autógyártásban, a csomagolástechniká-ban, a gyógyászatban és az optikában – része a sorozatgyártásnak. Előnye a rugalmas sugárvezetés, a pontos energiaadagolás, az érintésmentesség, a rendkívül kis – akár nanotartományú – méreteken belüli nagy pontosság.

Műanyagok alkalmazása

Orvostechnikai és gyógyászati termékek műanyagból

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a műanyagok orvostechnikai alkalmazásá-ról. Az inhalátorok, hallókészülékek, infúziós flakonok, vérvételi eszközök, gyógyszeres fiolák gyártása ma már elképzelhetetlen műanyagok nélkül. A gyártási és szerelési tech-nológiákat a termékekhez igazítva fejlesztik.

Terjed a rádiófrekvenciás azonosítás (rfid)

2005-ben mintegy 1,3 milliárd darab RFID címkét állítottak elő. A legjobban a szállítási láncbeli alkalmazások fejlődnek, különösen a gyógyszeriparban és a bevásárlóközpon- tokban. Az RFID alkalmazások bevezetésének költsége folyamatosan csökken, ami meg-nyitja az utat a további alkalmazások felé. 2009-ben a világon az RFID alkalmazásokból származó árbevétel közel 3 milliárd USD lesz.

Polikarbonát (pc) újdonságok a gyógyászatban, az autó- és az építőiparban

Az évente 3 millió tonna PC felhasználás folyamatosan nő és a gyártók igyekeznek új típusokkal válaszolni a felhasználói igényekre. Egyes területeken a PC pozícióit más műanyagfajták veszélyeztetik, de ez nem állítja meg a PC piac növekedését, mert idő-közben új alkalmazások jelennek meg.

A fejlesztés irányai a palackfúvásban

A műanyag fogyasztói csomagolások között a fújt palackok fontos szerepet játszanak. Az alapanyagok között a PET, a PP és a PE-HD játszik szerepet; legnagyobb mennyi-ségben a PET-et használják. A PET további piacbővüléséhez a gázzáró-képesség et nö-velő, ill. azt beállító technológiák fejlesztése szükséges.

Műanyagok piaci helyzete

A műanyagok gyógyászati alkalmazásának irányai

A műanyagok alkalmazási területei között a gyógyászati, orvostechnikai alkalmazás vi-szonylag kis mennyiséget, de nagy értéket képvisel. A magas műszaki követelmények ellenére számos műanyag-feldolgozó cég próbálkozik sikereket elérni ezen a piacon, amelynek nagysága folyamatosan nő.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 9. rész Poli(metil-metakrilát), PMMA

Ezt a polimert a hétköznapi nyelvhasználatban sokszor "Plexi" néven említik. A metil-metakrilát homo- és kopolimerjei amorf, víztiszta, hőre lágyuló műanyagok.