Műanyagfajták

Töltött poliamidok tulajdonságainak javítása adalékolással

A poliamidok tulajdonságait jelentős mértékben változtatják a különböző töltőanyagok. Pernye bekeverésével is kísérleteztek, mérsékelt sikerrel. A kapcsolóanyagok és az elasz-tomerek jelenlétében a poliamidok mechanikai tulajdonságai kedvező irányban változ-nak.

Új eredmények a tpu nanokompozitok kutatásában

A hőre lágyuló poliuretánok (TPU) előnyös tulajdonságaik miatt egyre kedveltebbek az autóiparban és más műszaki területeken. A TPU nanokompozitokkal a kutatók új tulajdonságegyüttes kialakítása céljából foglalkoznak.

Műanyagok tulajdonságai

Új szoftverek és módszerek a műanyagok méréstechnikájában

Napjaink egyik fontos fejlesztési célkitűzése a műanyagokból távozó illékony szerves komponensek (VOC-volatile organic compound) mennyiségének csökkentése. A határér-tékek rendre kisebbek, amit a kimutatásukhoz szükséges méréstechnika fejlődése alapoz meg. A műanyagokból távozó illékony anyagok sokszor kellemetlen szagokat okoznak, megkötésükre több módszer ismert.

Újdonságok a műanyagok ultrahangos és dörzshegesztésében

A műanyag alkatrészek összeillesztésében a hegesztés fontos szerepet játszik. A dörzshe-gesztésben még vannak tartalékok, hiszen egy új módszerrel például az ablakkeretek hegesztési idejét sikerült a tizedére csökkenteni. Az ultrahangos hegesztés újdonsága a digitális ultrahang-generátor, és a folyamatszabályozást is fejlesztik.

Műanyagok feldolgozása

A mikrofröccsöntés jelene és lehetőségei

A mikrotermékek ma már a műanyagtermékek között is megtalálhatók. A 100 mg ter-méktömeg alatti termékek fröccsöntése komoly kihívást jelent a fejlesztők számára a szerszámtervezésben és a fröccsöntés kivitelezésében.

Új utakon a hőformázás: mikrohőformázás és optimalizálás

A mikrotechnológiákban a hőformázásnak eddig nem jutott szerep, azonban most né-met kutatók elsősorban orvosbiológiai célokra mikrohőformázással csipeket állítottak elő kapilláris elektroforézishez. A hagyományos hőformázásban a szoftveres ellenőrzés módszerei fejlődnek.

Műanyagok alkalmazása

Három példa a térhálós polietilén alkalmazására

A térhálós polietilén önállóan egyrétegű csőként vagy egy többrétegű cső (akár fémmel kombinálva) rétegeként is sokoldalúan alkalmazható. A feldolgozás előtt besugárzott polietiléngranulátumokból készült termékek műszaki tulajdonságai jelentős mértékben javultak a normál polietilénhez képest. Ez a technológia kibővíti a térhálós polietilének alkalmazási körét.

Geoműanyagok

A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetük-től hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembrá-noknak. Első alkalmazásuk óta kellően hosszú idő telt el, hogy várható élettartamukról és az üzemelés során bekövetkező sérüléseikről tapasztalatok álljanak a szakemberek rendelkezésére.

Az átlátszó pp palackokra érdemes figyelni

A teljesen átlátszó, üveghatású PP palack ma már kilépett a fejlesztő műhelyekből és a műanyag csomagolások új szereplőjévé lépett elő. Új kopolimerek kombinálásával, nyújtva-fúvással vagy fröccsfúvással olyan PP palackok állíthatók elő, amelyek sok terü-leten versenyképesek a PET palackokkal.

Műanyagok piaci helyzete

A pe hiánya visszafogja az orosz csőpiac növekedését

Oroszországgal kapcsolatban többnyire elhangzik, hogy hatalmas potenciális piac, amelynek meghódítását komoly piaci ismeretek nélkül nem szabad megkezdeni. A mű-anyag csövek eddigieknél gyorsabb elterjedése még csak az elkövetkező időben várható, a növekedési ütem több tényezőtől függ.

Pet felhasználás ukrajnában

Ukrajna műanyag-felhasználása és ezen belül a PET felhasználás az utóbbi években rendkívül dinamikusan nőtt, aminek következtében számos ukrán vállalat rendezkedett be a PET palackok gyártására.

Új értékesítési formák a műanyagok kereskedelmében

Az elmúlt két évben a műanyagok kereskedelmében új értékesítési formák bukkantak fel. Az egyik a Londoni Fémtőzsde (London Metal Exchange, LME) azon próbálkozása, hogy más alapanyagokhoz hasonlóan bevezesse bizonyos műanyagok – egyelőre néhány polipropilén és lineáris kis sűrűségű polietilén – vételét és eladását. Úgy tűnik, hogy for-galom beindult és növekszik iránta az érdeklődés. A másik újdonság, hogy a világon el-sőként a Basell cég Európában 2004-ben, Észak-Amerikában 2005 végén megkezdte né-hány kiválasztott PP granulátum forgalmazását internetes megrendelés alapján.

A fa-műanyag kompozitok (wpc) európában is terjednek

A WPC termékekkel kapcsolatban nagyon sok cikk jelenik meg a szakirodalomban, és a tárgykörben több konferenciát is rendeztek. A WPC európai piacáról, a gyártókról és alkalmazási példákról olvashatnak az alábbiakban.

Műanyagok és a környezet

Fenntartható növekedés elméletben és a gyakorlatban

A fenntartható növekedés követelményeinek teljesítése a műanyagiparra is hárít felada-tokat, elsősorban az erőforrások (pl. az energia) takarékos felhasználása és a hulladék-gazdálkodás terén. Az alábbiakban egy kis elméleti fejtegetés után a gyakorlati tenniva-lókról is olvashatnak. A különböző feldolgozási folyamatokban az energiafelhasználás csökkentésének lehetőségeiről további részleteket fogunk közölni következő számaink-ban.

Műanyag ablakkeretek vékonyabb profilokból

A 2006 márciusában Nürnbergben rendezett ablakrendszereket bemutató kiállításon (Fensterbau Frontale) a vékonyabb profilok és a ragasztott szerkezetek keltették fel a szakemberek és a látogatók figyelmét.

Fiatalok fóruma

Polimer/acél fogaskerekek súrlódásvizsgálata

A gépészetben alkalmazott berendezések üzemeltetése során számos műszaki probléma jelentkezhet. A meghibásodások jelentős része az egymással érintkező felületek súrlódási – és ennek következtében fellépő – kopási folyamatokból adódnak. Ezek csökkentése érdekében egyre gyakrabban alkalmaznak különböző műszaki polimerekből készült gépelemeket.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 8. rész Polipropilén PP

A polipropilén az egyik legelterjedtebb, legközismertebb műanyag, mely a hétköznapi életben is jelentős teret szorított ki magának. A viszonylag olcsó alapanyag és előállítás miatt tömegterméknek nevezhetjük.