Műanyagipari Szemle

2024 / 01. szám

Műanyagok feldolgozása

„Fröccstrúzió” – a fröccsöntés és az extrúzió házassága

A düsseldorfi K2007 kiállításon az Engel standon élénk érdeklődés kísérte egy új feldol-gozási eljárás bemutatóit. Kiderült, hogy a fröccsöntés és az extrúzió összeházasításából született az új eljárás, az Exjection, amellyel akár 1000 mm hosszú, vékony falú termé-keket lehet gyártani, az eddigieknél gazdaságosabban.

Új termékek, új technológiák

3-D nyomtatású mell vázszerkezet

Két német vállalat összefogott, hogy kifejlesszenek egy új típusú mellvázszerkezetet (1. ábra) a plasztikai sebészek számára. A BelloSeno cég az Evonik Resomer márkanevű, a test-ben idővel feloldódó polimerjét használja olyan 3D nyomtatású mell vázszerkezetek készíté-séhez, amelyek használatával nincs szükség a jelenleg elterjedten használt szilikon implantá-tumokra, amelyek biztonsági aggodalmakat váltanak ki.