Műanyagipari Szemle

2019 / 03.szám

Műanyagfajták, kompozitok, bioműanyagok

Új poliolefinek egynemű polimerből készített, könnyen újra feldolgozható termékek gyártására

Az elmúlt években a kutatók a minél több rétegből felépülő, jó záróképességű fóliák ki-fejlesztésén dolgoztak, ahol a fő cél a vízgőz és a gázok (oxigén, szén-dioxid) falon átha-tolásának csökkentése volt. Ezt legtöbbször a poliolefin alapanyag rétegei közé beépített idegen polimerek (EVOH, PA) beépítésével érték el. Mivel ezek korlátozzák a hulladék-ba kerülő csomagolóanyagok újrafeldolgozását, a legújabb törekvések célja az egynemű műanyagból készített termékek előállítása, amelyeknek természetesen hasonló szinten kell kielégíteniük a korábban megfogalmazott igényeket is. A polietiléneket gyártók már számos igéretes alapanyagot kínálnak erre a célra, a polipropilének gyártói is igyekez-nek követni őket.

Műanyagok tulajdonságai, vizsgálatok

Új égésgátlók és új csökkentett éghetőségű műanyagok az építőipar, a szálgyártás és az E/E ipar számára. 2. rész

A műanyagokat gyártó és feldolgozó vállalatok fejlesztéseinek egyik megoldandó felada-ta, hogy termékeik kielégítsék a tűzvédelem, a környezetvédelem és az egészségvédelem egyre szigorodó előírásait, emellett ezeknek a termékeknek meg kell őrizniük a különbö-ző iparágakban szavatolt funkciós tulajdonságokat is. Az építőiparban alkalmazott poli-sztirolhabok, a szálgyártás és textilipar számára ajánlott néhány újdonságot a publiká-ció 1. részében mutattuk be, az elektromos és elektronikai iparnak szánt új anyagokat ebben a 2. részben ismertetjük.

Műanyagok vizsgálata egyre több on-line és in-line mérési lehetőséggel

A műanyagok vizsgálatában terjednek az on-line és az in-line mérések alkalmazása. Ma már elengedhetetlen az eszközök összekapcsolása a Tárgyak Internetén (IoT) keresztül. A granulátumokban található szennyeződések mérésére új módszereket fejlesztettek ki. A többváltozós adatelemzési (MVDA) módszerek nagyobb pontosságot és a változók közötti kapcsolatok alaposabb magyarázatát nyújtják. A gyógyászatban használt mű-anyagok vizsgálatához jól bevált a kísérleti gyártás alkalmazása. A PVC visszatérését a gyógyászatba jelzi, hogy alternatív lágyítókat fejlesztenek.

Műanyagok feldolgozása, additív technológiák

A fröccsöntés jövője

A fröccsöntési technológia állandó megújulást mutatott az utóbbi évtizedekben, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. A súlycsökkentés egyik módszere a habosítás to-vább bővül. A mechanikai jellemzőket és a hajlítási modulust új, hosszú szálerősítési eljárásokkal javítják. Új felületkialakító eljárásokat fejlesztenek ki, és a termékminősé-get adaptív szabályozással teszik állandóbbá. Fontos kérdés a fröccsgépek és perifériáik energiafogyasztásának mérséklése, a ciklusidők csökkentése is.

Fém-műanyag hibrid szerkezetek előállításának új eljárásai

3D nyomtatással előállított fém alkatrészeket előnyösen lehet alkalmazni könnyű fém/műanyag hibrid termékek gyártásához, mivel segítségükkel komplex és/vagy súly-megtakarítást eredményező formákat és jó fém/műanyag tapadási szilárdságot lehet elérni kis szériák esetében is. Alacsony nyomású plazmakezeléssel vékony, nanopórusos szerkezetű tapadásközvetítő üvegréteget lehet fémek és más szerkezeti anyagok felületé-re felhordani, ami a műanyagok tapadását a hagyományos módszerekhez képest a több-szörösére növeli.

Újdonságok a többrétegű fóliák gyártásában

A csomagolóipar számára az oxigéntől, nedvességtől védő vagy az élelmiszerek hosszabb eltartását biztosító gázok elillanását gátló zárófóliák nagyon fontosak. Az eddigi 9-rétegű helyett egy gépgyártó 11-rétegű fóliák fúvását teszi lehetővé. Ezzel a rétegszám-mal az eddigieknél sokkal változatosabb felépítésű fóliákat lehet készíteni. A nano-méretű multiréteges öntött fóliákat szintén több évtizede gyártják, de ez a technológia most kezd kiteljesedni, és egyre bonyolultabb és megbízhatóbb gépgyártó berendezése-ket kínálnak ehhez.

Egyre több lehetőség habosított műanyag termékek előállítására

A habosított hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok) alkalmazása egyre szélesebb, és a habosított műanyag termékek gyártóinak minden korábbinál több lehetőségük van arra, hogy „testre szabják” termékeiket. A tömegcsökkentés mellett a funkcionális tulajdon-ságok teljesítése is fontos.

A 3D nyomtatás fejleményei

Az additív gyártástechnológia különböző technológiái egyre inkább benyomulnak a termelésbe és fokozatosan egyre nagyobb szériák gyártására is gazdaságosan alkalmaz-hatók. Ezt jelentős részben az olyan szoftvercsomagok használata teszi lehetővé, ame-lyek a generatív tervezés, a mesterséges intelligencia, a „végtelen” számítási kapacitás és más módszerek segítségével új megközelítési módot kínálnak a termékfejlesztéshez, és teljes mértékben kihasználják a 3D nyomtatás lehetőségeit. Az additív gyártástechnoló-gia sikeresen alkalmazható a sejtműködést in vitro vizsgáló bioreaktoroknál, mivel a szokásos kétdimenziós elrendezések helyett olcsón képes háromdimenziós, az élő szerve-zetekben zajló folyamatokhoz sokkal közelebb álló kialakításokat létrehozni.

Új termékek, új technológiák

Az Evonik új optikai célú poliamidja

Az Evonik piacra dobta új, víztiszta poliamid fröccsanyagát, amelyet olyan igé-nyes optikai alkalmazásokra fejlesztettek ki, mint a minőségi lencsék, illetve a sí- és snowboard szemüvegek. A TROGAMID® myCX high flow márkanevű típus jellemzői:

Műanyagok alkalmazása

Új lehetőségek orvosi fóliák és csövek gyártására 2. rész

Műanyagok nélkül ma az orvostechnika sokkal szegényebb lenne, ezért egyre nagyobb a kereslet az orvosi műanyagok iránt. Nem véletlen, hogy egyre többen vállalkoznak a nagyon szigorú feltételek között gyártandó és feldolgozandó műanyagok előállítására. A publikáció 1. részében az orvosi célra szánt fóliákat mutattuk be, a 2. részben az orvosi csövek néhány újdonságáról számolunk be.

Műanyagok alkalmazása az építőiparban

Az építőipar a műanyagok második legnagyobb alkalmazási területe, sőt például Né-metországban már az első helyre került. Az új termékek fejlesztésének középpontjában a fenntarthatóság áll, ami elősegíti az épületek kisebb energiafelhasználását, az elhasz-nált termékek újrahasznosítását. A funkcionális homlokzati elemekben a műanyagot más anyagokkal, pl. textillel kombinálják. A „green.fACade” nevű burkolat képes meg-kötni a levegő nitrogén-oxid szennyeződését és a forróságot is csökkenteni. A napelemek fejlesztése követi a bővülő piac igényeit.

Aktív csomagolás a kárba vesző élelmiszer csökkentésére

Felmérések szerint a világon emberi fogyasztásra termelt élelmiszer egyharmada a szál-lítás, tárolás során elveszti frissességét, romlásnak indul, és a hulladékba kerül. Az élel-miszergyártó ipar az USA-ban a kiskereskedelemben megromló áruk miatt évente 15,6 milliárd USD veszteséget szenved. Ha módosított csomagolással az élelmiszerek eltartha-tóságát csak egy nappal növelhetnék, naponta 1,8 milliárd USD-t takaríthatnának meg. A ma alkalmazott ún. passzív védelemmel is meghosszabbítható az élelmiszerek eltart-hatósága, de az élelmiszergyártók és forgalmazók abban bíznak, hogy az ún. aktív és intelligens csomagolási technológiákkal a veszteséget jóval nagyobb mértékben lehet majd csökkenteni.

Üzleti hírek

Az európai fröccsöntő ipar 2007 óta töretlenül fejlődik

A vezető ipari tanácsadók közül az Applied Market Information Ltd. (AMI Con-sulting) öt év után ismét átvilágította az európai fröccsöntő ipart, elemezte és értékelte a vállalatok piaci helyzetét, eredményeit. A közzétett adatok nem lepték meg az iparág ismerőit. 2007 óta ugyanis az iparágban a termelési érték évente átlagosan 3%-kal nőtt. 2018-ban-ban az ágazatban a feldolgozott műanyagok 8%-át már hulladékból vissza-forgatott polimer tette ki. Ugyanebben az évben az európai fröccsöntő üzemekben 85 Mrd EUR értékű friss polimert használtak fel; a reciklátumok arányának növekedését egyrészt a polimerek iránti nagyobb igények, másrészt a polimerek árának növekedése serkentette.

Piaci hírek innen-onnan

A Sibur már teszteli a legnagyobb PP üzemét Tobolszkban Az orosz Sibur márciusban közölte, hogy a tobolszki ZapSibNeftekhim petrol-kémiai komplexumában már tesztelik az 500 000 tonna/év polipropilén gyártási kapa-citású egységét, és az üzembe helyezés is folyamatban van. A technógiát a német Lin-de AG szállította. A készültségi fok 99,8% azaz lényegében teljesnek mondható. Most a különböző rendszereket és a biztonságtechnikát ellenőrzik. A próbaüzemek során már gyártottak néhány tonna polipropilént.

Vezetői ismeretek

Mik azok a mikroműanyagok és valójában mit tudunk róluk?

Ma az 5 milliméternél kisebb polimerrészecskéket tekintik mikroműanyagnak, az alsó mérethatár az 1 m; az 1 m és 100 nanométer közötti polimerrészecskéket szubmikro-műanyagnak, a 100 nanométer alattiakat nanoműanyagnak nevezik. Mikroműanyagok a folyókban és a tavakban, sőt az emberi fogyasztásra szánt italokban és ételekben is kimutathatók.

Műanyagok és a környezet

Környezetvédelmi hírek

A Huhtamaki újrahasznosítható blueloop termékcsaládja A finnországi Huhtamaki az egyik legnagyobb egyszer használatos élelmiszercsomagolást gyártó multinacionális cégcsoportja. Fő profilja a papír és a műanyag. 2019 tavaszán újrafelhasználható rugalmas csomagolásokat mutatott be, amelyek megfelelnek a körkörös gazdaság legújabb követelményeinek. A blueloop (magyarul talán „kékhurok”-nak lehetne fordítani) termékcsalád PP és PE megoldásokat kínál, amelyek innovatív poliolefin szerkezettel rendelkeznek. Ezek leginkább FMCG (fast moving consumer goods = gyorsan mozgó fogyasztói termékek) csomagolására használhatók. A termékcsaládban a műanyag csomagolások mellett a papíralapú is jelen van.