Műanyagipari Szemle

2016 / 01.szám

Műanyagok piaci helyzete

Meglévő és tervezett kőolaj- és földgázvezetékek a Közel-Kelet országaiban

Bár a Közel-Kelet a jövőben is a világ legnagyobb olajtermelője marad, fejlesztései elsősorban a térség ellátását fogják szolgálni, bár vannak már arra irányuló tervek, hogy az olajat és a földgázt nagyobb távolságokra – elsősorban Európába – is eljuttassák. A tervezett fejlesztéseket az alacsony olajárak és a térség politikai-katonai instabilitásai is hátráltatják.

Műanyagok ára Európában

A polisztirolok ára 2015 februárjában 2,2%-kal, csökkent, majd áprilisig 31,5%– 32,3%-kal emelkedett; ezt követően októberig 20,1, illetve 20,4%-kal csökkent, év végéig már csak néhány EUR/ tonnával változott, 2016 januárjában várhatóan 3%-kal, illetve 3,2%-kal nő.

A Sibur megküzd az alacsony olajárral

Az olajárcsökkenés hatása Oroszország gazdaságára Az 1995-ben alapított moszkvai központú Sibur Oroszország legnagyobb petrolkémiai és gázipari óriáscége. Kezdetben részvényeinek 38%-a állami tulajdonban volt, míg a fennmaradó 62% közkézen forgott. 2014-re a közel hetven országban jelenlévő és 25000 munkatársat foglalkoztató cégcsoport teljesen magántulajdonba került.

Piaci hírek

Svájci fogászati cég új fröccsöntő üzemet létesített A Curaden AG fogászati cég új fröccsöntő üzemmel biztosítja a fogkefék iránti növekvő kereslet kielégítését. A cég 1972 óta birtokosa a legendás svájci Curaprox fogkefemárkának, amelyeket eddig csak az 1914-ben alapított Ebnat AG (Ebnat- Kappel, St. Gallen kanton) gyártott. A fogápolás világszerte egyre nagyobb mértékben terjed, viszont a korlátozott gyártókapacitás nem tette lehetővé az igények kielégítését. Ezért vált szükségessé egy másik svájci partner bevonása.

Műanyagfajták

A termoplasztikus elasztomerek múltja, jelene, jövője 2. rész

A termoplasztikus elasztomerek (TPE-k) köztes helyet foglalnak el a polimerek és a gumik között. Fő előnyük, hogy a gumik nehézkes feldolgozása helyett a hőre lágyuló műanyagoknál megszokott módon formázhatók. A TPE-knek ma már számos változata ismert, és egyre népszerűbbek nemcsak a felhasználók, hanem a gyártók között is, mert mindkét félnek jelentős hasznot hoznak. Az 1. részben bemutattuk a TPE-k múltját, jelenét és közeljövőjét, a 2. részben azt, hogy merre vezethet a további útjuk.

Műanyagok tulajdonságai

A műanyagok színazonosítása tudomány és művészet

A műanyag termékek elvárt színe része a minőségnek. A pontos színárnyalatot nehéz beállítani és még nehezebb a színazonosságot fenntartani. A szemrevételezéssel végzett ellenőrzés gyakori, de megbízhatatlan módja a szín ellenőrzésének. A műszeres mérés bonyolult és drága, ezenkívül nem mindig kompatibilis az emberi szemmel. A műanyagfeldolgozóknak gyors és olcsó ellenőrző módszerekre van szüksége, és az ilyenek már nem elérhetetlenek.

Röntgentechnológiát alkalmazó új eljárások műanyagok minőségvizsgálatára

Ma a műanyagiparban elvárják, hogy az alapanyag 100%-ban tiszta legyen, semmilyen 50 m-nél nagyobb idegen anyagot ne tartalmazzon, az adalékokból pedig szigorúan az előírt mennyiség legyen benne. A röntgentechnika segítségével a feldolgozandó granulá-tum 100%-át könnyen és gyorsan meg lehet vizsgálni és a hibás szemeket el lehet különí-teni az anyagáramból.

Műanyagok feldolgozása

Kompaundáló extruderek fejlesztése: nagyobb kihozatal és jobb termékminőség

A műanyagok amúgy is széles választékát kompaundokkal tovább lehet növelni. Gyártásukhoz különböző felépítésű extruderek állnak a kompaundáló cégek rendelkezésére. Az alábbiakban ezekről a berendezésekről adunk áttekintést.

Az ömledékszűrés fontossága egyre növekszik

Különösen a hulladékok visszadolgozását is végző extrudersorok esetében egyre nagyobb fontossága van a műanyagömledék szűrésének és a megfelelő szűrőcserélő berendezés kiválasztásának. A drága termeléskieséssel járó üzemzavarok jelentős része a szűrőcserélők megfelelő üzemeltetésével és karbantartásával megelőzhető.

Extrém nagy töltöttségű műanyag kompaundok

A műanyagok olyan mértékben tölthetők fémmel, hogy az ólom és más nehézfémek szerepét is átvállalhatják a nagy energiájú elektromágnese sugárzás árnyékolásában. A vezetőképes műanyag kompaundokat is fejlesztik, amelyek ugyancsak fémeket helyettesítenek. A kormot, grafitot, szénnanocsövet tartalmazó kompaundokat, ill. termékeket elsősorban akkumulátorokban, üzemanyagcellákban alkalmazzák.

Robotok alkalmazása ma és a jövőben

Az ipari gyártásban a robotok alkalmazása ma magától értetődő. A robotok legtöbbször kisegítő szerepet kapnak, emberi erőt helyettesítenek, de vannak olyan gyártóüzemek is, ahol emberi beavatkozás nélkül éjjel-nappal „robotolnak” a gépek, amelyek egyre bonyolultabb és finomabb mozgásokra képesek. Lehet azonban, hogy ezekben az „embertelen” üzemekben a jövőben ismét megjelennek a hús-vér „dolgozók”. Előrejelzések szerint a 4.0 típusú ipari üzemekben az ember és a robot egymást segítve végzi majd a munkát. Robotra bízzák majd nehéz, kényelmetlen, piszkos vagy veszélyes munkát, és ember lesz ott, ahol döntéseket kell hozni és ahol (minden ellenkező híreszteléssel ellentétben) az emberi agyat (és néha az emberi kezet sem) pótolhatja a robot „intelligenciája”.

Új termékek, új technológiák

Új technológia politejsav előállítására A megújítható nyersanyagokból előállítható politejsav (PLA) elterjedésének egyik akadálya, hogy drága a petrolkémiai alapú versenytársaihoz hasonlítva. Ennek oka, hogy a gyártási technológiája sok közbenső lépésből áll, és hulladékok is keletkeznek. A Leuven

Műanyagok alkalmazása

Új lehetőségek a villamosiparban a műszaki műanyagok és az additív technológiák számára

A világ villamos és elektronikai iparában egyre nő az igény a kockázatok elkerülésére, magasabb üzemi hőmérsékletek használatára és természetesen a költségek csökkentésére is. Ezen általános trend megvalósulásához adott jelentős lökést az USA törvényhozásának változása a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó szabályozás terén, amivel az közelebb került az európai és számos ázsiai országban használt előírásokhoz. A fröccsöntött és az additív technológiákkal kialakított alkatrészeken 3D áramköröket hordozó termékek számos új fejlesztési lehetőséget kínálnak az elektronikai termékek számára.

Harc a termékhamisítás ellen

Napjainkban a sikeres termékek együtt forognak a piacon a hamisítványokkal. A jelenség óriási károkat okoz a termékgyártóknak, de pl. a gyógyszerek esetében az emberek egészségét is veszélyezteti. A cikkben néhány új módszert ismertetünk az eredeti és a hamisított termékek megkülönböztetésére.

Szép felületű műanyag tárgyak előállítása lakkozás nélkül

A gépkocsigyártók a tömeg- és költségmegtakarítás érdekében lakkozás nélküli műanyag elemeket próbálnak a látható helyekre beépíteni a küllem és a minőség csorbulása nélkül. A megfelelő szakértelemmel struktuált (matt) felületű műanyagok kielégíthetik a legkényesebb igényeket is, ha a gyártók ismerik a felületi textúra készítésének alapelveit, és erre a célra kifejlesztett műanyagot használnak fel.

Vezetői ismeretek

Zöld gazdaság Európában

A megújuló alapanyagokra épülő iparokat összefoglalóan biobázisú gazdaságnak nevezik. Ennek növekedését több tényező segítheti: az állami, központi támogatások, hitelek nagysága, a vásárlók ösztönzése, a nem biobázisú anyagok korlátozása. Az Európai Unió több programot indított a biobázisú anyagok elterjesztése érdekében.

Műanyagok és a környezet

Műanyaghulladék hasznosítása az USA-ban és Németországban

A műanyaghulladék visszaforgatása a fejlett ipari országokban ma már jelentős eredményeket ért el. A fóliahulladék hasznosítása később indult, de már az is jó úton halad. A következőkben az USA és Németország eddigi fejlődését mutatjuk be.