Műanyagipari Szemle

2015 / 03.szám

Műanyagfajták és kompozitok

Poliolefinfejlesztések

Az alapanyaggyártó cégek folyamatosan fejlesztik választékukat, hogy megfeleljenek a feldolgozók és a végfelhasználók, pl. a csomagolóipar új igényeinek. A polietiléncsövek hosszú élettartamát egyre több vizsgálat bizonyítja. A vizsgálatok szervezésében nagy szerepe van a cső- és fittinggyártók szervezetének, a Teppfa-nak.

Sugárzással térhálósított poliamidok

A sugárzással térhálósított polietilén ma már nem újdonság, többféle célra nagy mennyiségben alkalmazzák. Egy műanyagokat kompaundáló vállalat egy sugárkezeléssel foglalkozó vállalattal összefogva az üvegszálas poliamid 66 térhálósítását valósította meg besugárzással. A térhálós PA66-ot elsősorban a villamos- és elektronikai ipar számára ajánlják, de a gépkocsigyártásban is hasznos lehet.

Műanyagok feldolgozása

Műanyag felületek funkcionalitása és dekorációja

A műanyag termékek felületének módosítása, a különböző eljárásokkal felvitt bevonatok gyakran döntő szerepet játszanak a termék alkalmazástechnikai tulajdonságaiban. A nagyon fontos dekorációs hatások mellett a bevonatok sokszor funkcionális szerepet is játszanak, a felület kémiai módosítása pedig részben az alkalmazástechnikai szempontok, részben pedig a további feldolgozási lépések (pl. ragasztás) kivitelezhetősége szempontjából fontosak. A leggyakrabban alkalmazott felületbevonó eljárás a lakkozás és a fóliázás számos változata ismert. A felületkezelési eljárásoknál a trend egyre inkább az integrált, in-line módszerek és az egyedi, testreszabott termékkialakítás irányába tolódik el.

Palackkupakok – minden mennyiségben és mindenféle minőségben. 1. rész: Mi az, amit elvárnak egy kupaktól?

Ki gondolná, hogy egy-egy palack kupakja mind a sokféle elvárást kielégítő tervezési trükkök, mind pedig a mai technikai határokat súroló gyártmánymód miatt valóságos műremek, amelyet emellett fillérekért kell előállítani, hiszen pár perces vagy néhány napos használat után legtöbbször úgyis a szemétbe dobják. Az alábbi cikk 1. részében bemutatjuk, hogy mit is várnak el a feldolgozók, a töltőüzemek és a fogyasztók a kupakoktól. A következő számban megjelenő 2. részben pedig arról adunk számot, hogy a gép- és szerszámgyártók mekkora műszaki erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a kupakok megfeleljenek ezeknek a fokozott igényeknek.

Rohamosan terjed a 3-D nyomtatás gyártástechnológiája

Az additív gyártástechnológia, vagy közismertebb nevén a 3-D nyomtatás forradalmasítja a termékek előállításának módját. Olyan termékkialakítást is lehetővé tesz, amely a korábbi eljárásokkal nem volt gazdaságosan megoldható. Különösen az egyedi és kisszériás gyártás terén kínál előnyöket, de kisebb anyag- és energiafelhasználása, illetve hulladékmentessége következtében jelentősek környezetvédelmi előnyei is. A helyben végzett gyártás csökkenti a logisztikai kiadásokat és a szállítás ideje is megtakarítható. Előnyeinek maradéktalan kihasználásához a terméktervezők új gondolkodásmódja szükséges.

Hibaelhárítás fröccsöntésnél

Ha egy új termék esetében nem megfelelő darabokat kapnak, a hiba elhárítása érdekében gondosan kell elemezni a termék és a szerszám kialakítását, és számítógépes modellezéssel kell megismerni az ömledék folyási jellemzőit a szerszám kitöltése során. Ez csapatmunka, fontos a feldolgozó és szerszámtervező, illetve az alapanyag tulajdonságait jól ismerő szakemberek bevonása. A szisztematikus munka elengedhetetlen. Egyszerre lehetőleg kevés dolgot változtassanak, használjanak tervezett kísérleti elrendezést és igyekezzenek a lehető legkisebb költségnövelést igénylő változtatásokkal célt érni.

Újdonságok az üreges testek fúvása területén

Az amerikai és európai üregestestgyártó iparágban némileg eltérő trendek figyelhetők meg az alapanyagok felhasználása és az energiahatékonyság fontosságának tekintetében. Ugyanakkor a teljesen elektromos hajtású, szervomotoros gépek mindkét területen elterjedőben vannak. A biopolimerek alkalmazása egyes réspiacokon már megfigyelhető.

Merre tart a hőformázás?

2014-ben az európai hőformázók legnagyobb rendezvénye a Prágában rendezett 9. konferencia volt, de új termékeiket a berlini Interpack kiállításon és néhány más rendezvényen is bemutathatták. Ezekből adunk némi ízelítőt.

Új termékek, új technológiák

Kerékabroncsok termoplasztikus kompozitból A svájci Kringlan Composites, a Sabic ((Saudi Basic Industries Corporation) és a felhasználásban érdekelt ipari partnerek a világon elsőként termoplasztikus kompozitból kerékabroncsot (1. ábra) fejlesztettek ki. A kerék alapanyaga a Sabic cég Ultem márkanevű poliéterimidje (PEI) szénszállal erősítve.

Műanyagok piaci helyzete

Műanyagok ára Európában

A megfigyelt műanyagok ára 2014 áprilisa és 2015 szeptembere között ±6%-os sávban ingadozott; ezt követően 2015. februárig a polisztirolok ára 20,5%-kal, a poliolefineké 15,8–21,6 %-kal csökkent; a következő két hónapban viszont a polisztiroloké 31,5–33,0%-kal, a poliolefineké 25,4–28,2%-kal emelkedett. A PVC ára a megfigyelt hónapokban ±10%-kal változott.

Polietilénfóliák piaca: növekedés Keleten

Az Applied Marketing Information – AMI (Bristol, Nagy Britannia) új tanulmányában átfogóan vizsgálta a polietilén (PE) fóliák piacát, a világ különböző régióinak termelését, kereskedelmét és keresletét. A múltbéli és a jelenlegi piaci folyamatok alapján a jelentés 2018-ig tartó előrejelzést ad.

Műanyagok és a környezet

Poliuretánok és a fenntarthatóság

A poliuretánok újrahasznosítása sokáig csak az összevagdalt habtermékek préselésével előállított termékekre korlátozódott. Ma már a kémia lebontás technológiája is rendelkezésre áll, amellyel a primer anyag minőségével azonos poliolt nyernek vissza. Egy másik fejlesztési irányzat, hogy a fenntarthatóság érdekében megújuló nyersanyagokra épülő új technológiákat dolgoznak ki.

A műanyagok visszaforgatását komolyan kell venni

A műanyaghulladék egyre nagyobb hányadának visszaforgatása a termelésbe még mindig nehézkesen megy. A PET palackoké eddig a legeredményesebb, de a címke a hulladék- feldolgozóknak sok gondot okoz. A hulladék hasznosítását a gépgyártók és az adalékgyártók is próbálják segíteni.

Műanyagok tulajdonságai

Égésgátlás korszerű, környezetkímélő adalékokkal

Az elmúlt évtizedben alapvetően megváltoztak a műanyagok éghetőségének csökkentésére szolgáló adalékok. Ennek oka egyrészt a halogénvegyületek kiszorítására irányuló törekvés, másrészt az EU vegyipari törvényének, a REACH-nek bizonyos vegyületekre kiterjedő korlátozása vagy tiltása. Az új égésgátlók reményeink szerint sem az emberi egészséget, sem a környezetet nem veszélyeztetik.

Műanyagok alkalmazása

Új szempontok a műanyag csomagolóeszközök kialakításánál

Egy jó csomagolástól a forgalmazók és a vásárlók sok mindent várnak el, újabban azt is, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetet. A gyártók megpróbálják ezt az igényt is kielégíteni. Törekszenek arra, hogy minél kisebb tömegű csomagolóanyaggal érjenek el minél nagyobb eredményeket. Ezt célozzák az élelmiszerpazarlás korlátozására tett erőfeszítések is. A 2014-es Interpack kiállítás is bizonyította, hogy a csomagolás fejlesztése töretlen.

Nagy átmérőjű PA12 gázcsövek és PE-HD profilból készített óriási átmérőjű csatornacsövek és más elemek

A műanyagok szerepe az infrastrukturális építkezésben tovább bővül. A csövek átmérője tovább növekszik, és gyártástechnológiájuk is egyre változatosabb. A következőkben két újdonságot mutatunk be: a gázvezetékek számára ajánlott, 18 bar nyomásig alkalmazható PA12 csöveket és a csatornarendszerekhez kifejlesztett, PE-HD profilokból felépített óriás csöveket és más rendszerelemeket.

Poliuretánok: méretre szabott megoldások minden területen

A poliuretánok nagy családja különböző felépítésű, összetételű anyagokból áll, amelyek számos alkalmazási területen használhatók, pl. a járműiparban, a bútoriparban, az építőiparban, a cipőiparban, de fontos a szerepük a repülőgépgyártásban, a szélerőművekben, az orvosi és más ipari eszközökben is. A PUR kompozíciók fejlesztése egyúttal új technológiák kidolgozását is szükségessé teszi.

Fiatalok fóruma

Szénszál/szénnanocső/szénnanoszál erősítésű hibrid kompozitok hő- és elektromos vezetőképességének vizsgálata

Kutatómunkánk során szénszál/szénnanocső/szénnanoszál erősítésű hibrid kompozitokat készítettünk el vákuumzsákos technológiával, és vizsgáltuk meg a minták hővezető képességét az erősítő rétegekre merőlegesen, illetve elektromos vezetőképességüket a rétegekre merőleges és párhuzamos irányban. Az erősítőanyagként felhasznált szénnanoszál rétegeket magunk állítottuk elő PAN alapanyagból elektrosztatikus szálképzés, stabilizálás és karbonizálás útján.

Röviden...

Rövid hírek

PET palackok kezelése plazmával a gázzárás növelése céljából; Új égésgátolt poliamid a BASF-től; LED világítás polikarbonátlencsékkel; Beruházás a székesfehérvári Bericap Bt-nél