Műanyagipari Szemle

2014 / 06.szám

Műanyagfajták és kompozitok

Új nanokompozitok

A nanokompozitok számos előnyös anyagtulajdonságot biztosítanak, előállításuk azonban sok műszaki nehézséggel jár. Nanoméretű széncsövecskék (CNT) és hagyományos üvegszálak bekeverésével vezetőképes, erősített hibrid PP kompozitok állíthatók elő. A nanokompozitok időjárás-állósága maleinsavanhidriddel ojtott PP kompatibilizálószer bekeverésével kismértékben javítható.

Új poliolefintermékek

A poliolefinek tulajdonságait és feldolgozási technológiáit folyamatosan és intenzíven fejlesztik. A fejlesztések fő célja a kedvező árfekvésű poliolefinek alkalmazhatóságának szélesítése, és ezáltal a drágább, magasabb sűrűségű polimerek helyettesítése minél több területen.

Műanyagok feldolgozása

Új technológiák könnyűszerkezetes autóelemek gyártására

A műanyag-feldolgozásban ritkán lehet hírt adni teljesen újszerű feldolgozási eljárásról. Az alábbiakban három ilyen technológiát mutatunk be: a hőre lágyuló műanyagok transzferöntését, továbbá az egymással rokon termopréselést és termohabosítást. Mindkettővel rendkívül erős és szilárd formadarabokat lehet előállítani. Ezek szállal erősített szerkezetek, szálvázat tartalmaznak vagy szendvicsszerkezetűek. Az utóbbiak alsó és felső rétege ún. szerves bádog, a közöttük lévő tért műanyaghab tölti ki. Az új technológiák elsősorban az autógyártók érdeklődésére számíthatnak.

Hatékony forrócsatornás fröccsszerszámok

A forrócsatornás rendszerek és általában a katalógusból rendelhető standardizált szerszámelemek miniatürizálása és ezen keresztül az energiaigény csökkentése az irányadó tendencia. A forrócsatornás rendszerek alkalmazásakor fellépő komplex gépbeállítási problémákat néhány egyszerű alapszabály betartásával viszonylag könnyen meg lehet oldani.

Fóliagyártás versenyképesen

Az öntött és a fújt fóliák közül is jelenleg a 3-rétegűek a legnépszerűbbek mind a gyártók, mind a felhasználók körében. Megkezdődött azonban az átrendeződés az 5- és 7-rétegűek alkalmazására, de már a 9-rétegű gyártóberendezések iránt is növekszik az érdeklődés. Aki versenyképes akar maradni, annak lépnie kell. Új technológiaként megjelent a fújt fóliák vízzel hűtése, ami nemcsak a termelékenységet növeli, hanem új tulajdonságokat is ad a fóliáknak.

Hőformázás az eddiginél tudatosabban

Hőformázással nagyon sokféle csomagolóeszközt, egy idő óta műszaki cikkeket is gyártanak. A vékony falú csomagolóeszközök rövid élettartamú tömegtermékek, ezért nagy termelékenységgel és olcsón – emellett jó minőségben – kell őket előállítani. Több kutatóhelyen próbálják ezt a régi technológiát továbbfejleszteni. Az egyikben azt vizsgálják, hogy hogyan lehet a formázást adalékokkal befolyásolni, egy másikban lézersugaras kiegészítő melegítéssel próbálják a hőformázott darabok falvastagságát egyenletesebbé tenni és ezáltal anyagot megtakarítani.

Reneszánszukat élik a hőre keményedő műanyagok

A hőre keményedő műanyagok a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben népszerűek voltak, elsősorban hőállóságban múlták felül az akkori hőre lágyuló műanyagokat. Azóta az utóbbiak rohamléptekkel fejlődtek, az előbbiek kissé háttérbe szorultak. A hőre keményedő műanyagok újbóli felfedezését a modern gyártási technológiák tették lehetővé.

Műanyagok piaci helyzete

Műanyagok ára Európában

A megfigyelt műanyagok ára 2013 októbere és 2014 októbere között ±6% tartományban ingadozott, ezen belül 2014 októberében gyakorlatilag nem változott; a poliolefineké 20 EUR/t-val drágult, a polisztiroloké és a PVC-é nem módosult (1. táblázat, 1. ábra).

Azerbajdzsán petrolkémiai ipara

Az alábbi cikk Zaur Mammadovval az azerbajdzsáni Sumgait Chemical Industrial Park (SCIP) vezérigazgató-helyettesével készült interjút foglalja össze.

Hírek a palagázról

Palagázkutatás Skóciában Az Ineos az Egyesült Királyságban a palagázra vonatkozó kutatási engedély megszerzéséért 51%-os részesedést vásárolt a BG Groupban. A fennmaradó 49% a Dart Energy tulajdonában marad, amelyet az angol IGas Energy olajipari cég alapított. A kutatási engedély 127 négyzetmérföldes területre érvényes a skóciai Midland Völgyben, a Firth of Forth folyótorkolat mentén elhelyezkedő Grangemouth, Falkirk és Stirling városok térségében.

Piaci hírek

Kompaundáló kapacitás bővítése Törökországban Egy független kompaundáló, az Epsan Plastik (Bursa) Coperion gyártmányú kompaun-dáló extrudert szerez be, hogy poliamidkompaundáló kapacitását évi 22 000 tonnáról 32 000 tonnára bővítse. Ez lesz a hatodik kompaundálósor, amelyet a Coperiontól vásárolnak.

Műanyagok tulajdonságai

A folyásindex (MFI) nemcsak az ömledék tulajdonságainak mérőszáma. 2. rész

A Szemle 2014. 3 számában hasonló címmel elkezdtünk egy cikksorozatot közölni, amely a folyásindex mélyebb értelmezését, a polimer más fontos jellemzőivel való összefüggését tárta fel. A cikksorozat időközben 10 részre bővült. Az alábbiakban ennek 3–5. részét foglaljuk össze.

Műanyagok alkalmazása

Fenntartható anyagok alkalmazása a kertészetben

A bioműanyagok egyik kitörési pontja lehet, az ún. többfunkciós anyagok fejlesztése, amikor több alkotórész pozitív jellemzőinek kombinálásával egy adott alkalmazáshoz optimálják a kompaundot. Ez egyben a hulladékok csökkenését is eredményezi. Kínában fóliagyártó és mezőgazdasági cégek együttműködésével hasonló célú munkák indultak meg.

Műanyagok a hagyományos, az elektromos és a hibrid hajtású gépkocsikban

Németországban a műanyagipar növekedése meghaladja a BIP általános növekedését, ezen belül a járműgyártás műanyag-felhasználása mutatja a harmadik legnagyobb növekedést. Ebben az iparágban a műanyag-felhasználást befolyásolja a jövő gépkocsijainak hajtórendszere, azt pedig a következő évtizedek energiaforrásai. Úgy tűnik, hogy 20 év múlva is a fosszilis energiaforrások adják majd a szükséglet 80%-át, és a gépkocsik többsége is belső égésű motorral fog futni. Emellett a villamos és hibrid hajtású gépkocsik száma is lassú növekedést mutat. A műanyagoknak valamennyi típusban növekszik a szerepe.

Vezetői ismeretek

Műanyag-feldolgozó vállalatok a válság időszakában: mi a teendő?

A válság mindig felerősíti a vállalatvezetőkben az azonnali reagálás óhaját. A német és az USA-beli tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a vállalatok sikeresek, akár még válság idején is, amelyek folyamatosan, alaposan kidolgozott stratégia mentén fejlesztik a céget.

Műanyagok és a környezet

Kiutálják-e a vékony falú PE-zacskókat az EU piacáról?

Az Európai Bizottság javaslatot készített a vékony falú műanyag zacskók és hordtáskák használatának csökkentésére. Ezáltal akarja a szárazföldi területeket és a tengereket is veszélyeztető szemétáradatot korlátozni. A kisvállalkozók a létüket féltik, számos országban azonban már hoztak intézkedéseket a zacskótömeg mérséklésére.

Tanulmány

A műanyagok feldolgozásának elő- és utóműveletei 3. (befejező) rész

Dr. Füzes László okl. vegyészmérnök 2.5. Felületkezelések A műanyagok alkalmazásának egyik fontos előnye, hogy ellentétben más szerkezeti anyagokkal, legtöbbször nem igényelnek felületkezelést. Ezek a módszerek ugyanis álta-lában bonyolult technológiai lépésekből állnak és így jelentősen növelhetik a költsége- ket.