Műanyagipari Szemle

2013 / 01.szám

Műanyagok tulajdonságai

Műanyag csővezetékek tönkremenetelének mechanizmusa

Az ivóvíz-nyomóvezetékek nagy sűrűségű polietilén csövei néha a tervezett élettarta-muknál jóval rövidebb idő alatt megrepednek, ami szivárgáshoz és/vagy csőtöréshez vezet. A meghibásodásnak számos oka lehet, így pl. a csőgyártás hibái, a polietilén alap-anyag nem kielégítő antioxidánsadalékolása, az ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló vegysze-rek okozta korrózió, nem tervezett mechanikai feszültségek, és néha ezek kombinációja is előfordul.

Anyagok, kompozitok, termékek

Újra népszerűek a hőre keményedő műanyagok

A hőre lágyuló műanyagok több évtizedes egyeduralkodása után ismét kezdik megbe-csülni a hőre keményedő műanyagokat. Kicsit körülményesebb feldolgozni őket, de sok-kal olcsóbbak a nagy teljesítményű, hőálló hőre lágyuló műanyagoknál. A gépgyártók igyekeznek a feldolgozást gyártmányaikkal megkönnyíteni, az alapanyaggyártók pedig új típusokat fejlesztenek.

Széntartalmú műanyag nanokompozitok

A szénnanocsöveket már 20 éve felfedezték, de nagyléptékű ipari felhasználásuk még várat magára. A gyártási technológiák és az alkalmazások fejlesztése azonban töretlen. Az alábbiakban ezekről az újabb eredményekről olvashatnak.

Műanyagok feldolgozása

Hatékony energiafelhasználás = kisebb darabköltség

A fröccsöntő üzemekben ma a fő törekvés az energia minél hatékonyabb felhasználása és a termelékenység növelése, azaz az egy darabra jutó gyártási költség csökkentése. En-nek alapjait a gyártás-előkészítéskor kell megteremteni, de a futó gyártáson is mindig lehet javítani. A gépgyártók és az alapanyaggyártók igyekeznek a műanyag-feldolgozók igényeit e tekintetben is kielégíteni.

Különleges fóliák gyártási technológiái

Az EVA fóliák iránt jelentős mértékben megnövekedtek az igények, elsősorban a nap-elemek növekvő népszerűsége miatt. Az egyik vezető gépgyártó erre új berendezéssel, a fóliagyártás teljesítményének növelésével válaszolt. A fóliagyártás másik újdonsága a mikroréteges fúvott fóliák előállítása.

A polipropilén és az ütésálló polisztirol préslég-formázhatóságát befolyásoló tényezők

Speciális nukleáló adalékok bekeverésével drasztikusan megnövelhető a polipropilén béta kristálymódosulatának részaránya a préslég-formázható lemezekben, és ezáltal sokkal könnyebben és termelékenyebben lehet azokat hőformázni. Az ütésálló polisztirol préslég-formázási paraméterei közül a lemez hőmérséklete, az előformázó tüske hőmérséklete és alakja továbbá az előformázás mélysége jelentős ha-tással van a termék falvastagság-eloszlásának homogenitására. Ugyanakkor a présleve-gő nyomásának és a tüske mozgatási sebességének nincs számottevő hatása.

PVC szárazkeverék előállításának korszerűsítése – már faliszttel is

A por alakú PVC és por alakú adalékai nem táplálhatók be közvetlenül az extruderbe kemény PVC profilok (pl. ablakprofilok) gyártásakor, hanem előzőleg szabadon folyó, szemcsés szárazkeveréket, angol nevén dry blendet kell készíteni belőle. Ez a technológia egyidős a PVC-vel, fejlesztése – mindenekelőtt teljesítményének javítása, energiafel-használásának csökkentése – azonban ma is aktuális. Újdonság viszont a faliszttel töltött PVC szárazkeverék előállítása

Műanyagok alkalmazása

A fenntartható fejlődést szolgáló űanyag csomagolások

A világ vezető csomagolóanyag-gyártói fejlesztéseinek egyik központi eleme a környe-zetbarát csomagolások létrehozása. Ez adott esetben kisebb tömegű terméket, a vissza-dolgozott reciklátum arányának növelését vagy az ún. karbonlábnyom (azaz a termék előállítása és használata során keletkező szén-dioxid összessége) csökkentésére irányul. A környezetbarát csomagolások előnyeit mind a csomagolóipar szereplői, mind a végfel-használó vásárlók felé megfelelően kommunikálni kell.

Műanyagok és a környezet

Műanyaghulladékok jelenlegi és 2020-ra tervezett hasznosítása Európában

A műanyaghulladék hasznosítása az európai országokban nagy külöbségeket mutat, de ahol nagy a hasznosítás részaránya, ott is főképpen elégetik a hulladékot és energiáját nyerik vissza. Az EU arra törekszik, hogy 2020-ig a hasznosítás 100%-os legyen, és nö-vekedjék az újrafeldolgozott hulladék aránya.

Fiatalok fóruma

Heterogén polimerrendszerek elméleti jellemzése és összeférhetőségének vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Kollár Mariann1, Zsoldos Gabriella1, Kállai Imre1 1-Miskolci Egyetem, Kerámia és Poliomermérnöki Intézet, Polimermérnöki Tanszék, Miskolc Egyetemváros, 3515