Műanyagipari Szemle

2011 / 02.szám

Műanyagok feldolgozása

Valódi újdonságok a fröccsöntésben

Valódi újdonság a fröccsöntésben egy új eljárás, amelyet exjektálásnak neveztek el, és amelyben egyetlen fröccsöntő gépet alkalmazva kombinálják az extrudálást a fröccsön-téssel. Az eljárással elvileg végtelen hosszú profilokat lehet gyártani. Ma már ipari mére-tekben is alkalmazzák a kofröccsöntést, de ez is még az újdonságok közé sorolható. Ez-zel ugyanabban a szerszámban és munkaműveletben készítenek kétféle polimerből belső magot és külső héjat tartalmazó formadarabot, aminek számos előnye van.

Fejlesztések a nanotechnikában

A több éves intenzív munka után is a nanotechnika még csak a kezdeti lépéseknél tart. A feldolgozók küzdenek a rétegszilikátok polimerbe keverésével, a szénalapú nanotöltő-anyagok gyártói pedig csak remélik, hogy belátható időn belül kellő mennyiségben és elfogadható áron tudják majd ezt a nagy reményű terméket a feldolgozók rendelkezésé-re bocsátani. Az EU a nanoanyagok pontos meghatározását sürgeti.

Folyamatszabályozás közvetlenül a szerszámfészekből származó adatokkal

A fröccsöntött termék kifogástalan minőségét a lehető legalacsonyabb költséggel csak akkor lehet megvalósítani, ha a folyamatvezérlés ciklusról ciklusra optimális gyártási feltételeket biztosít. Ezért a fejlesztők egyre inkább arra törekszenek, hogy a szabályo-zástechnika a fészekbe beépített érzékelőkre támaszkodjék, és az ottani változásoknak megfelelően automatikusan minden egyes ciklusban optimális körülményeket állítson be.

PET előformák gyártása olcsóbban, kevesebb energiával

A PET palackok előformáinak gyártásakor – mint más műanyagtermékekénél is – a fejlesztés fő célja az energiatakarékosság és a költségcsökkentés. A gépgyártók számos ötlettel igyekeznek ezt a törekvést kiszolgálni.

Hét- és kilencrétegű fóliák gyártása

Az élelmiszerek tartós csomagolásához a felhasználók egyre nagyobb mennyiségben igé-nyelnek többrétegű fóliákat. Ehhez a fóliagyártóknak megbízható, anyagtakarékos, gaz-daságos gyártást biztosító berendezésekre van szükségük. Ma már a kilencrétegű fóliá-kat gyártó gépsorok is megjelentek a piacon.

Szárítóberendezések összehasonlítása energiafelhasználásuk alapján

Az alapanyagok szárítása energiafaló művelet. A szárítókat gyártó cégek ezért új fejlesz-tésekkel igyekeznek berendezéseik energiaigényét csökkenteni. Egy új módszer lehetővé teszi a szárítók egységes paraméterek alapján végzett összehasonlítását.

Új technológiák

Fúvás és töltés egy berendezésen. A német Krones cég (Neutraubling) új, többfunkciós Synchroblock elnevezésű gépet hozott a piacra. A berendezés palackfúvó és -töltő egységből áll. Az új berende-zést azoknak szánják, akik nem tudják kihasználni a nagy palackfúvó berendezések és a töltősorok kapacitását. A kétfunkciós berendezéssel óránként 8000 egységet lehet megtölteni.

Műanyagok piaci helyzete

Műanyagok ára Európában

A standard műanyagok ára Európában az elmúlt 12 hónap alatt 17,1 és 31,7 szá-zalék között emelkedett. Ezen belül 2010 közepéig nőtt, ezt követően csekély mérték-ben gyengült, a negyedik negyedévben, illetve 2011 első két hónapjában pedig mono-ton nőtt; februárban (januárhoz képest) 1,6% (PVC) és 5,4% (PS) között emelkedett (1. táblázat, 1. ábra).

A vezető „négyek” a világ műanyag-feldolgozó iparában

A világ legnagyobb műanyag-feldolgozó kapacitásával az USA rendelkezik. Szorosan a nyomában Kína következik, gyors növekedése miatt hamarosan az élre tör. A forgalmat tekintve Japán a harmadik a sorban, őt Németország követi. Ezek az országok az utóbbi években különböző mértékben fejlődtek.

Műanyagfajták

Új műszaki és nagy teljesítményű alapanyagok

A világ vezető alapanyaggyártói a műszaki és a nagy teljesítményű műanyagokat folya-matosan fejlesztik, elsősorban az autóipar, a repülőgépgyártás igényeit követve. Az alábbi cikkben a poliimidekről, a poliftálamidokról és a polikarbonátokról olvashatnak.

Műanyagok tulajdonságai

Műanyagtermékek hibaelemzése

Egy meghibásodott műanyag alkatrész bosszúságot és kiadást okoz. A hiba okát meg kell keresni (ami gyakran nem könnyű feladat), hogy legközelebb lehetőleg megelőzzék, vagy felderítsék, hogy ki a felelős érte. A hiba azonban sok tanulsággal is szolgálhat, be-lőle jobban meg lehet ismerni a műanyagok tulajdonságai közötti összefüggéseket.

A fröccsöntés optimalizálásának eszközei

A fröccsöntés optimalizálására – többek között – a termográfia és a szerszámban végzett nyomás mérése is alkalmas. A két bemutatott példából látható, hogy az eszközök alkal-mazását terméktől függően kell megválasztani.

Műanyagok alkalmazása

Műanyagok ragasztásának szempontjai

A műanyagok többsége jól ragasztható, különösen akkor, ha ismerik és betartják a tar-tós kötés létrehozásához szükséges feltételeket. A cikkben elsősorban a sokoldalúan fel-használható akrilátlemezek ragasztásához adnak jó tanácsokat. Elemzik továbbá a „ra-gasztás vagy hegesztés” dilemma néhány szempontját.

Fém-műanyag hibridek és kötéseik

A fémből és műanyagból álló hibrid alkatrészeket egyre szívesebben alkalmazza az autó-ipar, aminek csak egyik oka az elérhető tömegcsökkenés. A termékeket többféle techno-lógiával, egyre olcsóbban tudják előállítani. A cikkben sorra vesszük a fém és a mű-anyag közti megbízható kapcsolat létrehozásának lehetőségeit.

Innovatív megoldások az autóiparban – erősített műanyagokkal

A természetes szálakkal (pl. len, kender) erősített kompaundokat elsősorban az autóipar alkalmazza. Segítségükkel csökken a tömeg, kisebbek az alkatrészek előállítási költségei és az autó még inkább „környezetbaráttá” válik. A műanyagok autóipari alkalmazásá-nak fontos kérdése továbbá, hogy az autó belsejében az anyagokból ne távozzanak kel-lemetlen szagokat árasztó komponensek.

Műanyag aknák a csatornahálózatban

A csatornahálózatokban ma már természetes a műanyag csövek alkalmazása, de az ak-nák változatlanul betonból készülnek, pedig a piacon már kaphatók műanyag aknák. Megindultak a törekvések arra, hogy a tervezők és a kivitelezők ezeket megismerjék és megkedveljék.

Műanyagok és a környezet

Komposztáljuk, visszaforgassuk vagy elégessük a biopolimerek hulladékát?

A biopolimerek hulladékát az USA-ban komposztálni szeretnék, de ez nem olyan egy-szerű, mint gondolták. Próbálkoznak a visszaforgatással is. Németországban inkább az elégetésre gondolnak az energiatartalom visszanyerésével. Vizsgálatok szerint a biopolimerek égésgázai semmivel sem veszélyesebbek a hagyományos műanyagokénál.