Műanyagipari Szemle

2010 / 04.szám

Műanyagok feldolgozása

Energiamegtakarítás az extrúzió során

Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek még lejjebb szorítani. Az extruder energiamérlegének kimérése sokat segíthet gépgyártónak és feldolgozónak egyaránt.

Fröccshenger tisztítása termékváltáskor

A jó minőségű termékek gyártásához hozzátartozik, hogy termékváltás előtt a fröccs-hengert és a szerszámot alaposan megtisztítsák. A feldolgozóknak általában nagy gya-korlati tapasztalatuk van e tekintetben, de nem árt az ismereteket összefoglalni és az egymással kompatibilis anyagokra is figyelni.

Flexibilis, több célú extruderek

Az egyik vezető német folyóirat évenként bemutatja a gépgyártók kínálatát és ismerteti az újdonságokat, a fejlesztések irányvonalát. A cső-, profil- és fóliagyártásra alkalmas extruderek gyártóinak legújabb listája 43 cég berendezéseit ismerteti. A flexibilis, több-féle termék gyártására és gyors termékváltásra alkalmas extruderekkel a feldolgozók a költségek leszorításával állíthatnak elő piacképes termékeket.

Műanyag-feldolgozás az energia jobb kihasználásával

A műanyag-feldolgozás központi problémája ma az energia minél hatékonyabb felhasz-nálása, ami egyúttal a versenyképesség alapfeltétele. A felhasználókat ennek elérésében egyetemi tanszékek, tanácsadó szervek és a gépgyártók segítik. Azt azonban magának az üzemnek kell eldöntenie, hogy szükség esetén egy régebbi gépet felújít, korszerűsít vagy új gépet vásárol.

Szálakkal erősített hőre lágyuló műanyagok a fejlesztések fókuszában

A rövid szálakkal erősített műanyagok után a fejlesztések a hosszú szálas műanyagok (LFT) irányába fordultak. Ma már számos cég kínál ilyen típusú alapanyagokat. Az üvegszálakkal erősített termoplasztok kisebb tömegű, terhelhető elemek gyártását teszi lehetővé, sok helyen fémet helyettesítenek. Újdonság a textilszerkezetű műanyagok fröccsöntésének megvalósítása, ami újabb alkalmazási lehetőségeket nyújt az üveg- és a szénszálas szerkezeteknek.

Újdonságok a PET palackok gyártásában

A PET palackok és előformák gyártásának fejlesztése a kevesebb anyag- és energiafel-használást megcélozva – még mindig eredményes. A piaci területek közül az alkoholos italok palackozása kínál további növekedési lehetőségeket a gázzáró PET palackoknak.

Műanyagok alkalmazása

Aktív csomagolóeszközök

A csomagolásnak már nemcsak sérüléstől kell védenie az árut, hanem aktívan hozzá kell járulnia annak hosszabb élettartamához. Ezt különösen az élelmiszerek csomagolására szolgáló eszközöktől várják el. Erre szolgálnak az oxigénelnyelő, nedvességet felszívó vagy éppen szabályozó és a mikroorganizmusok szaporodását gátló csomagolóeszközök.

Bővül a műanyagok alkalmazása az orvostechnikában

A gyógyítás egyre modernebb eljárásokat alkalmaz az újonnan kifejlesztett berendezé-sek, eszközök segítségével. A nagyléptékű innovációs folyamatokban a műanyag alap-anyaggyártók és a feldolgozók is aktívan részt vesznek. Újdonságaikat évről-évre szak-kiállításokon mutatják be.

Műanyag csövek a környezetvédelem szolgálatában

A környezetvédők által még a közelmúltban is oly hevesen támadott PVC-ből készített csövek gyártásában kb. 80 éves alkalmazásuk után is akad újdonság, és kiderül, hogy ezek a csövek nagyon is hasznosak a környezetvédelem számára. Ilyenek a két irányban nyújtott, vékony falú, mégis nagyon szívós és rugalmas PVCO csövek és a nagyon átlát-szó, UV-álló PVC csövek, amelyekből algák tenyésztésére alkalmas foto-bioreaktorokat készítenek. Az algák ezekben elnyelik a levegőt szennyező szén-dioxidot, amelyből szer-vezetükben bioüzemanyagot szintetizálnak.

Technológiával és kommunikációval a hamisítások ellen

A termékhamísítás egyre nagyobb méreteket ölt a világon. A hamisítók nemcsak a ter-mék eredeti gyártójának, hanem a vásárlóknak is jelentős károkat okoznak, egyes ter-mékeknél (pl. gyógyszerek) egészségkárosodás is bekövetkezhet. A hamisítók elleni küz-delem sokoldalú: a jogi eszközök mellett az eredetiséget igazoló technológiák, jelölések egyre nagyobb szerepet kapnak, és fontos a közvélemény tájékoztatása is.

Műanyagok piaci helyzete

A standard műanyagok ára Európában

Európában a pénzpiaci és a költségvetési gondok ellenére – úgy tűnik – a felhasználás és a termelés mutatói az év eleje óta tartósan javulnak, és ezt tükrözi az árak emelkedése is. A gazdaság elemzői a jövőt óvatos optimizmussal elemzik. (Többek között megemlíthető, hogy nem ismert a raktárkészletek alakulása, ez pedig számottevően kihat a kereslet növekedésére, és ezen keresztül az árak alakulására.)

Kilábalás a válságból

Biztató hírek jelennek meg arról, hogy a válság mélypontjából a műanyagipar ismét felfelé kapaszkodik. Az elemzők véleménye egységes abban, hogy az elmúlt két év vissza-esését a műanyagipar várhatóan csak több év alatt képes kiheverni.

Műanyagfajták

A növényi alapanyagokból gyártott bioműanyagok kilátásai

Egyes szakértők véleménye szerint a kőolaj helyett megújuló forrásból készített bioműanyagok előbb-utóbb a mai műanyagok 90%-át helyettesítik. Hogy ez mikorra következik be, az a technológiák fejlődésétől és a nyersolaj árától függ. Egy tanulmány 2020-ig terjedő előrejelzéseket tett közzé.

Műanyagok tulajdonságai

A műanyagok kipárolgásának csökkentése

A poliolefinek feldolgozáskor bekövetkező bomláskor illékony vegyületek keletkeznek, amelyek később kidiffundálnak a termékekből és egyrészt kellemetlen szagot árasz-tanak, másrészt szennyezik a környezetet. A gyártók ezért erőfeszítéseket tesznek a ki-párolgás csökkentésére vagy megakadályozására.

Harc a sztatikus töltések ellen

A szigetelő tulajdonságú anyagok, így a műanyagok sztatikus feltöltődése a minden-napokban is kellemetlen, de az iparban komoly veszélyeket rejt magában. A cikkben az egyes anyagok feltöltődési hajlamát és az ellene való védekezés módszereit ismertetik.

Műanyagok és a környezet

Jó osztályzatot kapott az egyutas PET palack

Németországban egy független cég vizsgálata szerint az egyutas, eldobható PET palac-kok ökológiai terhelése megegyezik a visszaváltható üvegcsomagolással. Ennek alapján a PET palackokat nem indokolt „klímagyilkos”-nak nevezni. A mind erősebbé váló, a hul-ladék mennyiségét tudatosan csökkenteni akaró környezettudatos gondolkodás néhány élelmes gyártót az újratölthető, csapvíz szűrésére is alkalmas, patronbetétes műanyag palackok piacra dobására ösztönözte.