Műanyagipari Szemle

2010 / 03.szám

Műanyagok tulajdonságai

Csökkentett éghetőségű és időjárásálló PC/ABS ötvözetek

A műszaki műanyagok előnyös tulajdonságait adalékolással, más polimerekkel való öt-vözéssel tovább lehet javítani. A feladat azonban nem egyszerű, mert egyes tulajdonsá-gok jobbítása másokat rossz irányba befolyásol. Ásványi töltőanyaggal és speciális szi-likon kopolimerekkel sikerült az autóipar, az orvostechnika és az irodai eszközök anyag-választékát tovább bővíteni.

Két új termék a halogénmentes égésgátlók piacán

A kábel- és gumigyártásban nagy mennyiségben alkalmazott környezetkímélő szervetlen égésgátló, az alumínium-hidroxid (ATH) hátránya, hogy csak 50-65%-ban adagolva fejt ki elfogadható védőhatást, ilyen magas arányban viszont hátrányosan befolyásolja a polimerkeverék tulajdonságait és nehezen feldolgozhatóvá teszi azt. Egy új ATH-típus – jó égésgátló hatását megőrizve – az utóbbi hátrányokat enyhíti. A töltetlen vagy kevés töltőanyagot elviselő rendszerekben a halogéntartalmú égésgátlókat gyakran foszfortar-talmúakkal próbálják helyettesíteni. Ezek egy új képviselője jelent meg a piacon, ame-lyet elsősorban PP-hez ajánlanak, de a későbbiekben más hőre lágyuló anyagokba ke-verhető változatai is meg fognak jelenni.

Töltőanyagok – aprók, de nagyon fontosak

Habár új fajta töltőanyag nem igen jelenik meg a piacon, a fejlesztők igyekeznek a töltő-anyag-tartalmú kompaundok tulajdonságait tovább javítani, ill. módosítani. Az ásványi eredetű töltőanyagok mellett figyelmet érdemel a megfelelő szilárdságú üveggömb ada-lék is.

Műanyagok feldolgozása

Hidraulikus, villamos vagy hibrid hajtású legyen-e a fröccsöntő gép?

A világ fröccsöntő üzemeiben még nem dőlt el, melyik hajtású gépet részesítsék előny-ben. Európában a kisebb záróerő-tartományban a villamos gépek, a magasabb tarto-mányban a hibrid gépek terjednek jobban. A villamos gépeket energiatakarékosabbnak tartják, de a hidraulikus gépek gyártói újabb fejlesztéseikkel ugyancsak jelentős hala-dást értek el ezen a területen.

Összecsapási vonalak kialakítása a fröccsöntésnél

A fröccsöntés során az összecsapási vonalakat elsősorban esztétikai szempontból értéke-lik a feldolgozók, pedig sokszor a nem megfelelő ömledékfront szilárdságcsökkenéshez vezethet. A feladatot komplex szemlélettel kell megoldani.

Szilikonkaucsukkal kombinált termékek előállítása

A hőre lágyuló műanyagok kétkomponensű fröccsöntése manapság már rutinművelet-nek számít a műanyag-feldolgozásban. A hőre térhálósodó folyékony szilikonok ráfröccsöntése egy temoplasztra már komolyabb felkészülést igényel mind a tervező, mind a feldolgozó szakember részéről.

A csomagolófóliák egyre többrétegűek és egyre vékonyabbak

A kommersz műanyag fóliák tömeggyártása egyre inkább a távol-keleti országokba köl-tözik, és az iparilag fejlett országok fóliagyártói csak akkor maradnak versenyképesek, ha áttérnek a korszerűbb, többfunkciójú többrétegű fóliák előállítására. Ez beruházás-sal jár, de a költségek gyorsan megtérülnek. Újdonságaik között új polimerekből, pl. politejsavból készített fóliák is vannak.

Újdonságok a fóliafúvásban

A fóliafúvó extrudereket gyártó cégek időről időre saját telephelyükön mutatják be új-donságaikat a meghívott szakemberek előtt. A Windmöller & Hölscher legutóbbi ren-dezvényén hat újdonsággal rukkolt ki.

Műanyagok piaci helyzete

Műanyagok ára Európában

Európában a standard műanyagok ára 2009 januárjában alacsonyabb volt, mint a megelőző öt folyamán bármikor. Ezt követően az év közepéig keveset változott, majd – kisebb hullámzásoktól eltekintve (a PVC-t kivéve) mintegy másfélszeresére emelke-dett. A növekvő tendencia 2010 áprilisában és május elején sem tört meg.

Műanyagfajták

Poliamidújdonságok

A fenntartható fejlődés, a kisebb energiafelhasználás érdekében folyamatos a törekvés a fémek műanyagokkal való kiváltására. Ebben nagy szerepet kapnak az újonnan kifej-lesztett poliamidtípusok. Az egyik fő megoldandó probléma a poliamidok higroszkópos-ságának csökkentése a nagyobb méretállóság érdekében, a másik fontos cél az éghetőség csökkentése.

A XXI. század technológiája a nano

A napjainkban szédületes fejlődésnek indult és szinte valamennyi gazdasági ágazatban megjelenő nanotechnológia lesz várhatóan a XXI. század meghatározó technológiája. A nanoméretű töltőanyagokat tartalmazó nanokompozitoknak már rohamosan bővülő piaca és alkalmazási területei vannak, de hamarosan felzárkóznak ehhez az átlátszó karcálló lakkok. Legújabb ágát képviselik ennek a technológiának a funkcionális nanostrukturált felületek, amelyek tulajdonságait (fényvisszaverés, fényszóródás, öntisz-tulás) segítségükkel tetszőlegesen lehet majd szabályozni.

Műanyagok alkalmazása

Speciális műanyagok az autóiparban

A gépjárművekben felhasznált műanyagok részaránya folyamatosan nőtt az elmúlt években. Napjainkban az elektronikai berendezések terjedése miatt a fejlesztők figyelme e terület felé fordul. A bioüzemanyagok megjelenése pedig a vegyszerállóság tekinteté-ben állítja új kihívások elé a műanyag-gyártókat.

Fluorpolimerek alkalmazása az egészségügyben és az autóiparban

A fluorpolimerek számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, azonban eddig nem tud-ták feldolgozni őket a hőre lágyuló műanyagoknál szokásos termelékeny módszerekkel. Szerkezei módosítással sikerült ezt a problémát megoldani, ami a fluorozott polimerek számára új alkalmazási területeket nyit meg.

Nagy energiájú sugárzással kezelt műszaki műanyagok

A rézcsöveket számos helyen helyettesíteni lehet a sugárzással térhálósított műanyag és fémmel kombinált többrétegű csővezetékekkel, ezért a réz árának emelkedése többé nem fenyegetheti a csőgyártást. A sugárzással kezelt, erősített műszaki műanyagok kivá-ló tulajdonságai új alkalmazási lehetőségeket kínálnak a konstruktőröknek a villamos- és gépiparban, a járműiparban és az építészetben.

Műanyagok a sportpályán

A sport fejlődését már régóta segítik a műanyagok újfajta sporteszközök, sportruhák anyagaként. Ma a stadionokban is rohamosan nő a műanyagok mennyisége. A műanyag tető már nem igazi újdonság, legfeljebb annak a mérete. A legújabb kedvenc a műanyag gyep, amelyről sokan azt állítják, hogy jobb, mint a valódi.

Műanyagok és a környezet

Gyakorlati példák: értékes alapanyagok a műanyaghulladékból

A közutálatnak örvendő műanyaghulladékról egyre többen tudják, hogy az nem szemét, hanem értékes alapanyag. Visszaforgatása vagy energiatartalmának felhasználása azon-ban pénzbe kerül, amelyet különféle díjak beszedésével próbálnak előteremteni. Lehet, hogy a korábbi évtizedekben lerakókban elhelyezett műanyagtömeg a jövőben fontos energiaforrás lesz, kibányászásával máris több cég foglalkozik.